Pardavimo sąskaitų siuntimas el.paštu naudojant WEB eksportą

Pardavimo sąskaitų siuntimas elektroniniu paštu naudojant WEB eksportą.

Atsiradus galimybei vietoje ataskaitos spausdinimo naudoti WEB eksportą :

 • kiekvieno kliento kortelėje alternatyvių adresų sąraše galima nurodyti jam skirtos ataskaitos šabloną,
 • vienu kartu galima pasižymėti visas pardavimo (pirkimo) operacijas, ir, priklausomai nuo kliento, bus suformuoti ir išsiųsti skirtingos struktūros PDF failai,
 • jeigu daliai klientų siunčiami elektroniniai laiškai, o kitiems siunčiamos sąskaitos per Rivile EDI (EKO) sistemą, nereikės pirma siųsti vieniems klientams, o paskui kitiems - automatiškai sistema pagal aprašymus klientų alternatyviuose adresuose atrinks kaip kurias sąskaitas siųsti, ir išsiųs,
 • ataskaitose galima užprogramuoti, kad tam tikrais atvejais būtų parenkamas kitoks laiško šablonas, laiško tekstas, kartu siunčiami papildomi failai (pvz., prie pardavimo operacijos prisegti papildomi dokumentai) ir pan.,
 • išsiųstas PDF failas lieka pardavimo (pirkimo) operacijoje, ir jį galima pasižiūrėti paspaudus mygtuką "PDF ataskaita".
 1. Užprogramuojamas Sistemos INIT-as:

  edi=edi_email("EL. PAŠTU (PDF)",5, "WEB_eksportas")  && Parametrai: Serverio pavadinimas, Eilės numeris, Šablono pavadinimas

parde9

Jeigu eksporto šablonas bus nurodomas kiekvienam klientui atskirai, ši komanda Sistemos INIT-e nebūtina.

 1. Sistemos INIT-e galima apsirašyti papildomus laiško formavimo parametrus, pvz.:
edi=edi_email("EL. PAŠTU (PDF)",5, "WEB_eksportas")  && Parametrai: Serverio pavadinimas, Eilės numeris, Šablono pavadinimas
edi.pdf="[[YYYY]]-[[MM]] [[DOK_NR]].pdf" && Failo pavadinimas. Šiuo pavadinimu bus matomas laiške prisegtas PDF failas
edi.subject="Siunčiame sąskaitą faktūrą [[DOK_NR]]" && Laiško pavadinimas
edi.body="Laba diena,"+CHR(13)+CHR(10)  && Laiško tekstas
edi.body=edi.body+"Siunčiame sąskaitą faktūrą [[YYYY]]-[[MM]]-[[DD]]d. Nr.: [[DOK_NR]]"+CHR(13)+CHR(10)
edi.body=edi.body+"Pagarbiai,"+CHR(13)+CHR(10)
edi.body=edi.body+"Jūsų partneriai."

parde2

Parametrų reikšmės aprašytos: Funkcija EDI_EMAIL().

 1. Klientų sąraše užpildomi klientų, kuriems bus siunčiami elektroniniai laiškai, alternatyvūs adresai:
 • pažymimas laukas "Pagal nutylėjimą" (nepažymėjus, kiekvieną kartą pardavimo operacijoje reikės parinkti konkretų adresą iš alternatyvių adresų sąrašo) ;
 • parenkamas serveris "EL PAŠTU (PDF)";
 • parenkamas ataskaitos šablonas,
 • įvedamas elektroninis adresas,
 • parenkamas eksporto šablonas (nebūtinai).

parde10a

Pardavimo sąskaitų siuntimas paspaudus "WEB eksportas".

Taip aprašytiems klientams vedant pardavimo operacijas, automatiškai užsipildo laukai "WEB apsikeitimas" ir "Ataskaita". Prisiskiria reikšmė, kuri kliento alternatyvių adresų sąraše buvo pažymėta "Pagal nutylėjimą". Jeigu netinka ir klientas turi kelis alternatyvius adresus, tada tinkamas adresas parenkamas iš alternatyvių adresų sąrašo.

parde4

Operacijos, kurioms bus siunčiami elektroniniai laiškai, perkeliamos ir atžymimos "v". Kiekvienoje iš jų gali būti priskirti skirtingi ataskaitų šablonai.

Vienu kartu galima pažymėti ir pardavimo operacijas, kurios bus siunčiamos per Rivile EDI (EKO) sistemą.
Sistema automatiškai pagal aprašymus klientų alternatyviuose adresuose atrinks kaip kurias sąskaitas siųsti, ir išsiųs.

Spaudžiamas mygtukas"Eksportas" ir pasirenkamas "WEB eksportas".

parde5

Operacijoms, kurioms išsiųsti elektroniniai laiškai su prisegtu PDF dokumentu, lauke "WE" atsiras požymis "E".

parde6

Operacijos viduje paspaudus mygtuką "PDF ataskaita" galima pasižiūrėti koks PDF dokumentas buvo klientui išsiųstas:

parde7

Ataskaitose galima užprogramuoti, kad tam tikrais atvejais būtų parenkamas kitoks laiško šablonas, laiško tekstas (pvz., siunčiant grąžinimą), kartu siunčiami papildomi failai (pvz., prie pardavimo operacijos prisegti papildomi dokumentai) ir pan.
Tokios galimybės aprašytos: Funkcija EDI_EMAIL_NEW().

Laiško parametrai, kurie aprašomi ataskaitos INIT-e, siuntimo metu pakeičiami, visi kiti lieka tokie, kokie aprašyti Sistemos INIT-e.

Pavyzdžiui, norint tik pridėti galimybę kartu su sąskaitos PDF failu išsiųsti ir prie operacijos prisegtą dokumentą, ataskaitos INIT-e užtenka įrašyti papildomas komandas:

LOCAL loEmail
loEmail=edi_email_new()
loEmail.files=F_FILE_RDOK(,"RO",rep01.i06_kodas_po)

parde8

Analogiškai galima apsirašyti pirkimo dokumentų siuntimą elektroniniu paštu naudojant WEB eksportą.

Esant poreikiui sukurti naujus sąskaitų šablonus ar aprašyti skirtingus laiškų formavimo parametrus , kreipkitės į Rivile konsultantus ar atstovus.