Sudėtinės prekės pardavimas

Kaip parduodama sudėtinė prekė?

Jeigu parduodama sudėtinė prekė, tai ją parduodant nusirašo ne pati prekė, o jos sudėtinės dalys.
Kainos priskiriamos ne pačiai prekei, o kiekvienai jos sudėtinei daliai.

Kai kuriais atvejais tai patogu parduodant prekių komplektus - tam, kad nusirašytų komponentės nereikia daryti surinkimo operacijos.

Analogiškai, perkant sudėtinę prekę užsipajamuoja ne pati prekė, o jos sudėtinės dalys.

Servisas -> Kortelės -> Prekės

Aprašant sudėtinę prekę, parenkamas tipas "Sudėtinė" ir išvardinamos ją sudarančios sudėtinės dalys. Lauke "Požymiai" niekas nežymima.

sud_01

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

Parduodant sudėtinę prekę spaudžiamas mygtukas "Sudėtinė prekė/ paslauga".

sud_02

Pasirenkama sudėtinė prekė, įvedamas kiekis:

sud_03

Išsaugant, pati sudėtinė prekė išsaugoma kaip aprašymas:

sud_04

Toliau krinta į ją įeinančios prekės. Esant poreikiui, prieš išsaugant galima pakoreguoti jų kiekį arba kainą.

sud_05

Galutinai susiformuoja pardavimo dokumentas, kuriame parduodamos visos sudėtinę prekę sudarančios prekės, o ji pati matoma tik aprašyme:

sud_06

Jeigu parduodant (perkant) sudėtinę prekę jokių kiekių ir kainų koregavimų nebus atliekama, galima apsirašyti, kad jos sudėtinės dalys sukristų automatiškai be papildomų užklausimų.
Tokia galimybė aprašyta čia.