Prekių išvežimas iš LT į DE esantį sandėlį

Kaip registruoti prekių išvežimą iš LT į DE esantį sandėlį, kai reikalinga išrašyti PVM sąskaitą faktūrą?

  1. Padalinių sąraše aprašomas DE padalinys. Į jį vidiniu važtaraščiu bus perduodamos prekės. Šiame padalinyje atsiras prekių likutis, ir iš jo bus vykdomos pardavimo operacijos.

Servisas -> Kortelės -> Padaliniai

duk_013_1

  1. Prekių išvežimas į DE esantį sandėlį fiksuojamas vidinės apskaitos operacijose.

Servisas -> Vidinė apskaita -> Vidinės operacijos

duk_013_2

Detaliai apie vidinės apskaitos operacijas aprašyta Vidinės operacijos.

  1. Klientų sąraše aprašomas pirkėjas, kuris atitinka savo pačios įmonę tik su DE PVM kodu.

Servisas -> Kortelės -> Klientai

duk_013_3

Detaliau apie kortelių sukūrimą aprašyta Klientai ir Mokesčiai.

Prekių pervežimui į DE esantį sandėlį reikia išrašyti PVM sąskaitą faktūrą.
Prekės neturi nusirašyti, jos lieka DE padalinyje, ir vėliau bus parduodamos DE pirkėjams.
Todėl pardavimas bus atliekamas iš nutolusio padalinio.

  1. Padalinių sąraše susikuriamas pagalbinis padalinys, kuriam uždedamas požymis "Nutolęs padalinys" ir priskiriama nutolusio padalinio sąskaita.

Servisas -> Kortelės -> Padaliniai

duk_013_4

Apie nutolusių padalinių naudojimą aprašyta Nutolusių padalinių naudojimas.

  1. Klavišo, reikalingo pardavimo operacijų suformavimui, užprogramavimas (galima tik nuo 117.0000+DI Rivile GAMA programos versijos).

Servisas -> Vidinė apskaita -> Vidinės operacijos

Vidinės apskaitos operacijų sąraše galima užsiprogramuoti klavišą, kurį paspaudus bus suformuotas pardavimas visoms operacijoje suvestoms prekėms.
Pardavimo detaliose eilutėse bus priskirtas nutolęs padalinys, pardavimo kaina be PVM bus lygi prekių savikainai.

Spaudžiama mygtukų kombinacija Ctrl+Q. Atsidaro langas "Vartotojo funkcijų sąrašas".
Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Jei to negalima atlikti, reiškia, vartotojui trūksta teisių - tada jungiamasi vardu MASTER.
Spaudžiamas klavišas, kurį norima užsiprogramuoti, pavyzdžiui F5.
Jei programuojama tik konkrečiam vartotojui, jis nurodomas vartotojo lauke.
Pavadinimo lauke įrašoma "Pardavimo DE klientui iš nutolusio padalinio suformavimas".
Komandos lauke įrašoma:

VDtoRO("MOKOMOJI_DE","N01")

Viskas išsaugoma. Nenurodžius kliento ir padalinio, atsiras paklausimas pardavimo formavimo metu.

duk_013_11

  1. Pardavimo operacijos suformavimas.

Vidinės apskaitos operacijos turi būti bent vieną kartą perkeltos.

Vidinės apskaitos operacijos pažymimos "v" ir paspaudžiamas užprogramuotas klavišas.

duk_013_6

Atsakius "Taip", suformuojama pardavimo operacija.

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

duk_013_7

Galima atsispausdinti PVM sąskaitą faktūrą ir pardavimo duomenis įtraukti į i.SAF dokumentų registrą.

Kadangi skola neturi atsirasti, automatiškai suformuojama, kad pardavimo operacija apmokėta mišriai ir sudengimui parenkamos atitinkamos pajamų ir PVM, jei toks būtų, sąskaitos.

duk_013_8

Perkėlus tokį pardavimo, kliento skolos nelieka:

duk_013_9

ir susidengia visos Didžiosios knygos sąskaitos:

duk_013_10

Mokestinius šio klausimo aspektus galite pasitikrinti Mokesčių SUFLERYJE.