MGAMA nustatymai

nust_01

Pasirinkus "Nustatymai", matomi meniu punktai:

  • Vartotojo nustatymai - mato visi vartotojai. Vartotojai gali pasikeisti slaptažodį ir kalbą.
  • Dokumentų formos - mato tik vartotojai, kuriems Rivile GAMA programoje priskirtas 9 lygis.

Vartotojo nustatymai

nust_03

Dokumentų formos

Dokumentų formų lange matosi visos dokumentų formos - tiek sisteminės, tiek sukurtos papildomai.

Prie kiekvienos formos parodomas jos statusas – Aktyvus/Neaktyvus.

nust_04

Jei formos statusas turi reikšmę "Aktyvus", ją darbuotojai galės pasirinkti ir pildyti MGAMA Dokumentų modulyje.

nust_05

Naujos formos sukūrimas ir koregavimas

Norint sukurti naują formą spaudžiamas mygtukas "+ Nauja forma“.

nust_06

Atsidaro langas:

nust_07

Pavadinimas - formos pavadinimas. Šis pavadinimas bus matomas tik dokumentų formų sąraše.

Renkantis formą pildymui MGAMA Dokumentų modulyje, pavadinimas rodomas iš Rivile GAMA DVS rūšių sąrašo.

Procedūros pavadinimas (INIT) – vartotojo procedūros, kuri suveiks generuojant formą, pavadinimas. Neprivaloma.

Procedūros pavadinimas (SAVE) – vartotojo procedūros, kuri suveiks formos išsaugojimo metu, pavadinimas. Neprivaloma.

DVS rūšis – iš sąrašo pasirenkama Rivile GAMA DVS rūšis. Laukas privalomas.

Vienai DVS rūšiai galima priskirti tik vieną dokumento formą.

Jeigu jau yra sukurta forma pasirinktai DVS rūšiai, išsaugojimo metu bus išduodama klaida.

nust_08

Formos XML – dokumento formos XML tekstas. Laukas privalomas.

Aktyvus/Neaktyvus – formos statusas. Jeigu statusas "Aktyvus“, forma bus matoma MGAMA Dokumentų modulyje, ir vartotojai galės ją pildyti.

Sisteminių formų negalima nei koreguoti, nei ištrinti. Galima tik pakeisti jų statusą į Aktyvus/Neaktyvus. Nuo statuso priklauso ar forma bus rodoma MGAMA Dokumentų modulyje.

Pakeitus formos statusą, paspaudžiamas mygtukas "Koreguoti" - tada pasikeitimas užfiksuojamas.

nust_09

Papildomai kurtas formas galima koreguoti ir ištrinti. Ištrinti formą galima formos koregavimo lange, dešiniame kampe paspaudus mygtuką ir pasirinkus "Ištrinti“:

nust_11

Išsamiai apie naujų dokumentų formų kūrimą aprašyta MGAMA - dokumentų formos.