Vidinė apskaita

Vidinės apskaitos modulis skirtas fiksuoti prekių judėjimui įmonės viduje. Tai gali būti :

  • judėjimas tarp įmonės vidinių padalinių,
  • judėjimas tarp objektų tame pačiame padalinyje arba skirtinguose padaliniuose,
  • serijos, galiojimo datos priskyrimas (pakeitimas, panaikinimas) tam tikram prekių likučio kiekiui,
  • prekių likučio perkėlimas iš vieno matavimo vieneto į kitą,
  • su laiko resursais aprašytų prekių išdavimas.

Šiame modulyje gali būti vedami prekių perdavimai klientams konsignaciniais pagrindais, formuojami vidinio judėjimo užsakymai, transporto važtaraščiai.