Reprezentacijai skirtų prekių ir paslaugų pirkimas

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Leidžiamiems ir neleidžiamiems atskaitymams priskiriamų
reprezentacinių išlaidų kodų kūrimas
2 užduotis PVM mokesčio lentelės pritaikymas reprezentacijai skirtiems pirkimams
3 užduotis Reprezentacijai skirtų prekių pirkimo sąskaitos įvedimas

1 užduotis

Reprezentacinės sąnaudos – įmonės lėšos, kurias ji skiria naujiems verslo ryšiams su kitomis įmonėmis arba fiziniais asmenimis užmegzti arba esamiems pagerinti.

Reprezentacinės išlaidos išsiskiria į leidžiamus ir neleidžiamus atskaitymus.

Leidžiamiems ir neleidžiamiems atskaitymams priskiriamų reprezentacinių išlaidų kodų kūrimas
Kodų sąraše sukurkite du pirkimo kodus:
63122 - "Reprezentacinės išlaidos" - leidžiamiems atskaitymams ir
63122_N - "Reprezentacinės išlaidos - neleidžiamiems atskaitymams".
Kodams priskirkite sąnaudų sąskaitą 63122.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Kortelės->Kodai
 2. Sukurkite pirmąjį pirkimo kodą, skirtą leidžiamiems atskaitymams. Lange "Kodų sąrašas" paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Kodas" – įveskite pirkimo kodo reikšmę 63122.
  "Pavadinimas" – įrašykite kodo pavadinimą "Reprezentacinės išlaidos".
  "Tipas" – pasirinkite reikšmę "Pirkimai".
  "Apmokestinama" - priskirkite mokesčio tipą "A".
  "Mato vienetas" - iš sąrašo pasirinkite matavimo vienetą "VNT"
  "Sąskaita" - iš įmonės sąskaitų plano parinkite sąskaitą 63122.

reprez1

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".
 2. Sukurkite antrąjį pirkimo kodą, skirtą neleidžiamiems atskaitymams.
 3. Įveskite kodo reikšmę 63122_N.
 4. Toliau viską veskite analogiškai, tik mokesčio tipą nurodykite "H".

reprez5

 1. Paspauskite mygtuką SAVE"Išsaugoti".

Šiuos pirkimo kodus galėsite naudoti visų reprezentacijai skirtų prekių ir paslaugų pirkimui.

2 užduotis

Neleidžiamiems atskaitymams priskiriamų reprezentacinių išlaidų pirkimo kode nurodėte apmokestinimo tipą H. Šiam tipui mokesčių lentelės aprašyme reikia nurodyti pirkimo PVM sąskaitą.

PVM mokesčio lentelės pritaikymas reprezentacijai skirtiems pirkimams
Pakoreguokite mokesčių lentelę „PVM mokestis“.
Mokesčio tipą H priskirkite neatskaitomo PVM apskaitai.
Mokesčio % - 21. Klasifikatoriaus kodas - PVM1.
Pirkimo PVM sąskaita - 63081 - "Neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos."
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Kortelės->Mokesčiai
 2. Susiraskite mokesčių lentelę "PVM".
 3. Padėkite pelės žymeklį ant mokesčio "PVM mokestis". Paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti".
 4. Pasirinkite apmokestinimo tipą H.
 5. Užpildykite laukus:
  "Mokesčio %" - 21.00;
  "Klasifikatoriaus kodas" - PVM1;
  "Pirkimo PVM" - iš sąskaitų plano pasirinkite sąskaitą 63081 - "Neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos".

mok_h

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti"

3 užduotis

Plačiau apie kodų pirkimą rasite čia: Kodų pirkimas .

Reprezentacijai skirtų prekių pirkimo sąskaitos įvedimas
Nupirktos reprezentacijai skirtos prekės.
Įveskite gautą pirkimo dokumentą.
Visos prekės bus iškart nurašomos į sąnaudas.
50 proc PVM sumos traukiama į gautiną pirkimo PVM.
50 proc PVM sumos traukiama į neleidžiamus atskaitymus.
uzd_pas2
Žiūrėti video

Sąskaitoje faktūroje nėra atskirta dalis neleidžiamiems atskaitymams. Tai turi atlikti pats apskaitos darbuotojas remdamasis galiojančiais įstatymais.

Darbo eiga:

 1. Servisas->Pirkimai->Pirkimo operacijos.
 2. Paspauskite mygtuką NEW"Naujas". Atsidaro langas "Pirkimo koregavimas".
 3. Užpildykite laukus: tipas, dokumento Nr., operacijos data, dokumento data.
 4. Laukelyje "Kodas" iš klientų sąrašo pasirinkite tiekėją. Jeigu klientų sąraše nerandate tiekėjo, įveskite naują kliento kortelę. Kaip aprašyti klientą galite prisiminti čia: Kliento kortelės sukūrimas.
 5. Paspauskite skirtuką "Operacijos".
 6. Paspauskite mygtuką NEW"Naujas". Atsidaro langas "Detalaus pirkimo koregavimas".
 7. Užpildykite laukus:
  Tipas - pasirinkite detalios operacijos tipą "Kodas".
  Padalinys- iš padalinių sąrašo pasirinkite padalinį.
  Kodas - iš kodų sąrašo pasirinkite kodą 63122 "Reprezentacinės išlaidos". PVM nuo šios dalies turi nueiti į pirkimo PVM sąskaitą (galimi atskaitymai).
  Kaina be PVM - įveskite išskaičiuotą sumą - 22.42 Eur.
 8. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".
 9. Įveskite antrą detalią pirkimo eilutę. Dar kartą paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 10. Užpildykite laukus:
  "Tipas" - pasirinkite detalios operacijos tipą "Kodas".
  "Padalinys"- iš padalinių sąrašo pasirinkite padalinį.
  "Kodas" - iš kodų sąrašo pasirinkite kodą 63122_N "Reprezentacinės išlaidos - neleidžiamiems atskaitymams ". PVM nuo šios dalies turi nueiti į neatskaitomo pirkimo PVM sąskaitą.
  "Kaina be PVM" - įveskite išskaičiuotą sumą - 22.42 Eur.
 11. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".

reprez6

Sutikrinkite sumas su pateikta sąskaita faktūra.

 1. Išsaugokite ir perkelkite operaciją.
 2. Po pirkimo važtaraščio perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios Knygos operacijose ir skola klientui.
 3. Paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija" dešiniu pelės klavišu. Pasirinkite "DK operacijos".
 4. Paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti".

reprez4

Pagal tai, kaip buvo aprašyti pirkimo kodai ir mokesčių lentelė, gavosi sąskaitų korespondencija :
- reprezentacinės išlaidos nusirašė į vieną sąnaudų sąskaitą, kuri buvo nurodyta abiejose kodų kortelėse;
- PVM suma pasidalino į dvi dalis:
pirmoji dalis (pagal apmokestinimo tipą A) nuėjo į sąskaitą 2441 - "Gautinas pridėtinės vertės mokestis",
antra dalis (pagal apmokestinimo tipą H) - į 63081 - "Neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos".

Kartojimo klausimai:

 1. Ar prisimenate, kaip kuriamos mokesčių lentelės?
 2. Ar supratote kam reprezentacijai skirtų prekių pirkimui reikalingi du pirkimo kodai?
 3. Ar supratote kodėl PVM nuo reprezentacijai skirtų prekių išsiskyrė į dvi sąskaitas?
 4. Ar mokėsite įvesti reprezentacijai skirtų prekių pirkimo sąskaitą?