Blogi simboliai

Bendra informacija

Aprašyme pateikiamas sprendimas, kaip surasti surasti Rivile GAMA sistemoje įrašus, kurie yra neleistini naudojant Rivile API v2 (REST web service).

Blogi simboliai aptinkami naudojant Sybase DB.

Sprendimas pritaikytas tik patyrusiems Rivile GAMA specialistams.

Žingsniai

1. Duomenų tikrinimas
 • Prekių kortelės tikrinimas
CALL dbo.RGI_spec_symb(@Search_table = 'n17_prod',@Search_column_list = null ,@Primary_key = 'n17_kodas_ps',@Filter = null);
 • Klientų kortelės tikrinimas
CALL dbo.RGI_spec_symb(@Search_table = 'n08_klij',@Search_column_list = null ,@Primary_key = 'n08_kodas_ks',@Filter = null);
2. Blogų įrašų peržiūra - ataskaita
 • Atsisiųsti ataskaitos failus: mcu_3444.zip

 • Suimportuoti "Draudžiamų simbolių ataskaitą"
  Rivile GAMA -> Servisas -> Parametrai -> Ataskaitos

 • Peržiūrėti: Rivile GAMA -> Servisas -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Klientų būklė -> Spausdinti -> "Draudžiamų simbolių ataskaita"
3. Duomenų tvarkymas

Galimi 2 būdai:

 • Rankinis: suteikiant prekės arba kliento kortelei požymį terminuota.

 • Automatinis: praleidžiant SQL script, kuris automatiškai uždės terminuotą požymį blogiems įrašams.

SQL script, kuris uždeda terminuota požymį prekių kortelėms:

update n17_prod set n17_poz_date=1 where n17_kodas_ps in (SELECT Pkey_value FROM "dbo"."Records_Which_Contains_Control_Symbols" where table_name='N17_PROD')

SQL script, kuris uždeda terminuota požymį klientų kortelėms:

update n08_klij set n08_poz_date=1 where n08_kodas_ks in (SELECT Pkey_value FROM "dbo"."Records_Which_Contains_Control_Symbols" where table_name='N08_KLIJ')