Prekių, klientų ir kitų kodų keitimas

Ar galima pakeisti prekių, klientų ir kitus kodus?

Galima pakeisti prekių, paslaugų, klientų, padalinių ir kai kurių kitų kortelių kodus.

Pirmiausia, aprašoma kokie kodai bus keičiami ir jų naujos reikšmės. Aprašymas dar nieko nepakeičia. Keitimas vyksta perkėlimo metu.

Perkeliant kodų keitimo operacijas niekas sistemoje negali dirbti. Perkėlimą gali atlikti tik 9 lygio vartotojai.

Jei duomenys replikuojasi (yra nutolusių padalinių), prieš perkeliant kodų keitimo operacijas, būtina pasikonsultuoti su UAB "Rivilė" konsultantais arba atstovais.

Servisas ->Statistika > Kodų keitimas

Vedama nauja operacija, pasirenkama kokio tipo kortelėms bus keičiamas kodas.

kodai1

Sąskaitų plano sąskaitas galima ne tik pakeisti, bet ir apjungti - visų kitų tipų kodus galima tik pakeisti.
Dirbant su 120.0000+DI ir aukštesne Rivile GAMA programos versija, galima apjungti ir klientų kodus.

kodai3

Įvedamas arba iš sąrašo parenkamas "Senas kodas".

Įvedamas "Naujas kodas".

kodai2

Naujo kodo negali būti kortelių sąraše (išskyrus sąskaitų apjungimo atvejį). Jeigu toks kodas jau yra naudojamas, atsiras pranešimas "Sąraše toks kodas jau egzistuoja", ir sistema neleis įrašo išsaugoti.

Kodų keitimas (apjungimas) įvyksta perkeliant kodų keitimo operacijas.

kodai4

Perkėlus kodų keitimo operacijas, visoje sistemoje nelieka senojo kodo, vietoje jo atsiranda naujas kodas.