Automatinis valiutų kursų importas

Kaip paleisti automatinį valiutų kursų importą?

Automatinį valiutų kursų importą galima aprašyti per Windows užduočių tvarkyklę (Scheduled Tasks).

Windows užduočių tvarkyklėje aprašoma komanda ir nurodomas laikas, kada ji turėtų suveikti.

Aprašomas RIV_GAMA.exe paleidimas su atitinkamais parametrais. Komandos pavyzdys:

"C:\RIV_GAMA\RIV_GAMA.EXE" .F. .F. 1 VART pasw VRI

kur:

  • .F. - konstantos,
  • 1 - įmonės numeris (pasižiūrima įmonių pasirinkimo sąraše),

kursas_01

  • VART - vartotojo vardas, kuriuo paleidžiama programa,
  • PASW - vartotojo slaptažodis,
  • VRI - konstanta (pirmi du simboliai reiškia modulį, kuriame importuojama, t.y. VR - valiutų kursai, trečias simbolis visada nurodomas I ).

Vartotojui, kuriuo vardu bus leidžiamas automatinis valiutų kursų importas, būtinai turi būti aprašytas parametras "Importas cikle" (SS_IMP_CIKL).
Jo antra reikšmė turi būti lygi 2 (reiškia, kad Web-inis importas):

kursas_02