Debitorinės-kreditorinės operacijos

Debitorinių- kreditorinių operacijų modulyje :

  • vedamos skolų sudengimo operacijos,
  • atliekami valiutinių skolų perskaičiavimai,
  • skaičiuojami delspinigiai,
  • vedamos skolų nurašymo (pajamavimo) operacijos,
  • suvedami klientų skolų likučiai pradedant dirbti su programa.

Šiame modulyje formuojamos įvairios klientų skolų ataskaitos, formuojami ir siunčiami suderinimo aktai, priminimai apie skolas.