Debitorinės-kreditorinės operacijos

Debitorinių- kreditorinių operacijų modulyje :

  • vedamos skolų sudengimo operacijos,
  • atliekami valiutinių skolų perskaičiavimai,
  • skaičiuojami delspinigiai,
  • vedamos skolų nurašymo (pajamavimo) operacijos,
  • suvedami klientų skolų likučiai pradedant dirbti su programa.

Šiame modulyje formuojamos įvairios klientų skolų ataskaitos, formuojami ir siunčiami suderinimo aktai, priminimai apie skolas.

Pavyzdžiai su detaliu aprašymu ir video medžiaga pateikti Rivile akademijoje.