Programos versijos atnaujinimas

Naujausia programos versija patalpinta puslapyje https://www.rivile.lt/klientams/programos-atsisiuntimai/

Versijos atnaujinimui atsisiunčiamas atnaujinimo failas. PVZ.: updGAMA_112_000.zip

  • Failas išsaugomas ir išarchyvuojamas pasirinktame kataloge.

  • Paleidžiamas instaliacinis failas setup.exe.

  • Instaliacijos pradžioje svarbu nurodyti katalogą, kuriame atliekamas atnaujinimas. Standartiškai nurodomas RIV_GAMA katalogas esantis C diske, tačiau gali būti taip, jog katalogas patalpintas kitame diske, ar kitu pavadinimu (RIV_SOLO, BAL_2000, Rivile ir t.t.). Tada keičiama reikalingo katalogo lokacijos vieta. Naudojamas mygtukas "Change Folder".
    Kai nurodytas katalogas tinka, spaudžiamas mygtukas "OK".

    2_Katalogo_keitimas

  • Instaliacijai pradėti spaudžiamas kompiuterio ikonėlės mygtukas.

3_Mygtukas_instaliavimui

  • Kituose languose nustatymų keisti nereikia. Nuosekliai, pagal atsidarančius langus, spaudžiami mygtukai "Next", "Install", "Finish".

aplinka1

Sėkmingai užbaigus programos atnaujinimo procesą, pasirodo pranešimas.

7_Instaliacijos_pabaiga

Jeigu instaliavimo metu atsiranda klaidos pranešimas "Setup could not open the file 'C:\Windows\system32\DRVVFP.CNT' " (analogiškai, 'C:\Windows\system32\DRVVFP.HLP'), šie failai turi būti rankomis išmetami, ir toliau tęsiamas instaliavimas. Jeigu operacinė sistema yra 64 bitų, išmetami tokio pat pavadinimo failai iš C:\Windows\SysWOW64.

klaida

Jeigu instaliavimo pradžioje gaunamas pranešimas, kad jau tokia versija yra suinstaliuota, tada arba nutraukiamas instaliavimas paspaudus mygtuką "Exit Setup", arba atnaujinami failai paspaudus mygtuką "Reinstall" :

kartoj

  • Paleidžiama Rivile GAMA programa.

Pirmą kartą po atnaujinimo jungiantis prie įmonės, pasirodys užklausa "Ar pereiti prie naujos versijos?". Spaudžiamas mygtukas "Taip".

Pasirodo prašymas patvirtinti sutikimą dėl licencijos nuostatų. Jeigu tęsiamas versijos atnaujinimas, pasirenkamas variantas "Besąlygiškai sutinku su visomis licencijos nuostatomis" ir spaudžiamas mygtukas "Tęsti".

sutikimas

Jeigu nesikeičia sveikoji versijos dalis, programa registracijos atnaujinimo nereikalauja.

Po patvirtinimo seka pranešimas dėl registracijos atnaujinimo. Spaudžiamas mygtukas "Tęsti".

Atsidariusiame lange spaudžiamas mygtukas "Atnaujinti registraciją".

nauj_im2

Jeigu nepavyksta atnaujinti registracijos, kreipkitės į Rivilę arba į Rivilės atstovus.

Rivile GAMA programoje paspaudus "Servisas" -> "Apie sistemą" visada galima pasitikslinti su kokia programo versija dirbama.

versija

versija2