MGAMA - vartotojai

MGAMA vartotojų sukūrimas

MGAMA vartotojais laikomi darbuotojai, kurie jungsis į MGAMA aplikaciją prašymų pateikimui arba dokumentų tvirtinimui.

MGAMA vartotojai Rivile GAMA programoje aprašomi kaip SQL vartotojai, jiems būtinai nurodomas elektroninio pašto adresas.
Elektroninio pašto adresas kiekvienam UAB Rivilė duomenų bazėje registruotam klientui turi būti unikalus, todėl primygtinai siūloma naudoti įmonės, o ne asmeninius pašto adresus.

Jeigu UAB Rivilė duomenų bazėje tam pačiam klientui yra užregistruotos kelios įmonės (duomenų bazės), t.y. jei visų jų savininkas yra tas pats, tai vartotojas visoms įmonėms gali turėti tą patį elektroninio pašto adresą.
Tačiau, jeigu darbuotojas dirba įmonėse, kurios UAB Rivilė duomenų bazėje užregistruotos kaip skirtingi klientai, kiekvienoje iš tų įmonių jam turi būti nurodytas skirtingas elektroninio pašto adresas.
Jeigu darbuotojas pereina dirbti į visai kitą įmonę, tai joje jis negalės jungtis su ankstesnėje įmonėje turėtu elektroninio pašto adresu.

Prieš kuriant MGAMA vartotojus, Rivile GAMA parametrų sąraše turi būti aprašytas MGAMA administratoriaus prisijungimas.

MGAMA vartotojai gali būti sukuriami dviem būdais:

MGAMA vartotojų kūrimas Rivile GAMA programoje personalo sąraše

Norint naudoti MGAMA aplikaciją atostogų likučio stebėjimui, atlyginimo lapelių formavimui bei atostogų prašymų teikimui, kiekvieno darbuotojo personalo kortelei turi būti priskirtas MGAMA vartotojas.

Servisas -> Personalas -> Personalo sąrašas

Kuriant naują personalo kortelę arba ją koreguojant :

 • įvedamas El. pašto adresas,
 • įvedamas vartotojo kodas,
 • paspaudžiamas mygtukas "Kurti MGAMA vartotoją"

mgama_10

Atsiranda klausimas:

mgama_06

Atsakius "Taip", parodomas pranešimas apie vartotojo sukūrimą:

mgama_07

Vartotojų sąraše ("Servisas -> Administravimas -> Vartotojai") atsiranda naujas MGAMA vartotojas:

mgama_08

Rivile GAMA vartotojas sukuriamas su tokiais nustatymais:

 • vardas ir pavardė paimami iš personalo kortelės,
 • elektroninio pašto adresas paimamas iš personalo kortelės,
 • lauke "Dirbti" parenkama reikšmė „Internete“ – automatiškai vartotojas neturės prieigos prie Rivile GAMA sistemos,
 • laukui "Lygis" priskiriama reikšmė 0,
 • vartotojas nepriskiriamas jokiai grupei,
 • uždedamas požymis "v" - "MGAMA vartotojas“.

MGAMA vartotojų kūrimas Rivile GAMA programoje vartotojų sąraše

Servisas -> Administravimas -> Vartotojai

Jeigu dirbama su SQL-iniais vartotojais, tai tik papildomas vartotojo aprašymas, visi kiti vartotojo kortelėje esantys nustatymai nepasikeičia ir veiks standartiškai.

Vartotojo kortelėje:

 • lauko "Dirbti" reikšmė parenkama "Balanse ir internete",
 • įvedamas elektroninis adresas,
 • uždedamas požymis "v" ant lauko "MGAMA vartotojas".

mgama_11

Jeigu dirbama ne su SQL-iniais vartotojais, tai ši vieta skirta tik MGAMA vartotojų sukūrimui. Vartotojų teisės Rivile GAMA programoje lieka aprašytos meniu punkte "Registracija".

mgama_12

Lauko "Dirbti" reikšmė parenkama "Internete". Būtinai įvedamas elektroninis adresas ir uždedamas požymis "v" ant lauko "MGAMA vartotojas".

Išsaugojimo metu automatiškai susikuria MGAMA vartotojas Manorivile ADMIN portale.

Vartotojas nurodytu elektroninio pašto adresu gauna laišką iš mano@rivile.lt apie prieigos prie MGAMA sistemos sukūrimą.

Jei vartotojo aprašyme požymis "v"- "MGAMA vartotojas" nuimamas, tai išsaugojimo metu Manorivile ADMIN portale jam išmetamas leidimas jungtis ir naudotis MGAMA sistema (atlaisvinama licencija).
Vartotojas ištrinamas Manorivile ADMIN portale tik tuo atveju, jeigu jam nėra priskirta jokia kita licencija (pavyzdžiui, MSCAN).

Informacija vartotojui

Naujai sukurtas MGAMA vartotojas nurodytu elektroninio pašto adresu gauna laišką iš mano@rivile.lt apie prieigos prie MGAMA sistemos sukūrimą:

mgama_09

Slaptažodžio priskyrimo arba keitimo nuoroda galioja 24 val. Vėliau gaunamas pranešimas "Nuorodos galiojimas pasibaigęs".
Vartotojo el. pašto adresas, kuriuo jis registruotas, būna automatiškai užpildytas. Reikia tik paspausti mygtuką "SIŲSTI“.
Nurodytu el. pašto adresu bus atsiųsta nauja galiojanti nuoroda. Paspaudus naują nuorodą, sistema leis pasikeisti slaptažodį.

mgama_14

Personalo kortelėje išvalius vartotojo lauką, MGAMA portale darbuotojas nebematys atostogų informacijos.

Nuo momento, kai paspaustas vartotojo sukūrimo mygtukas, iki momento, kai vartotojas pilnai bus sukurtas MGAMA sistemoje, gali praeiti iki 10-ies minučių. Jeigu jungiantis per trumpesnį laiko tarpą vartotojas mato klaidas, informuokite vartotoją palaukti, pabandyti prisijungti po keletos minučių.