Mokėjimo operacijų formavimas suminėse skolose

Servisas -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Suminės skolos

Suminių skolų lange galimas paketinis išmokų ar įplaukų operacijų formavimas.

Nusiskaitomos suminės skolos. Galima nusiskaityti visą informaciją arba atsifiltruoti tik jos dalį. Dažniausiai atsifiltruojama pagal klientus arba mokėjimo datas, t.y. nuskaitomos skolos, kurios turi būti apmokėtos per nurodytą laikotarpį.

Pažymimi dokumentai, kurie bus apmokami, spaudžiamas mygtukas "Atsiskaitymo operacijų formavimas".

skolos_1

Lauke "Operacija" pasirenkama, kokio tipo operacijos bus formuojamos: išmokos ar įplaukos.

skolos_5

Lauke "Tipas " pasirenkamas operacijos tipas : mokėjimas, reikalavimas ar sudengimas.

skolos_6

Nurodoma operacijos data. Iš sąskaitų plano pasirenkama buhalterinė sąskaita, iš kurios bus apmokamos sąskaitos (arba į kurią įplauks pinigai, jeigu tai įplaukos).

Uždėjus požymį "Naudoti mokėjimo datą" naujai suformuotų atsiskaitymo operacijų (išmokų arba įplaukų) data bus lygi skolų mokėjimo datai.

skolos_7

Paspaudus išsaugojimo mygtuką susiformuoja arba išmokų, arba įplaukų operacijos.

skolos_4

Jeigu buvo pažymėti keli to paties kliento dokumentai, tam klientui susiformavo viena operacija, kurios viduje apmokami pažymėti dokumentai.

Požymis "Formuoti atskiras operacijas pagal kiekvieną skolą" uždedamas tuo atveju, kai kiekvienam dokumentui formuojama atskira išmokų (įplaukų) operacija, nors klientas gali būti ir tas pats.

Atskiros operacijos pagal kiekvieną skolą dažniausiai formuojamos antstoliams, kai jiems pervedami pagal vykdomuosius raštus iš darbuotojų išskaičiuoti pinigai.