Užsakymų aprašymas

Servisas -> Prognozavimas +DI -> Užsakymų aprašymas

Užsakymų aprašymas apima visą užsakymo sukūrimo procesą. Čia aprašoma:

  • formulė, pagal kurią paskaičiuojamos užsakomos reikšmės;
  • raktiniai laukai, pagal kuriuos kuriama lentelė užsakymų formavimui - jų kodai, grąžinamos reikšmės, pavadinimai;
  • skaitmeniniai laukai, kurių reikšmės naudojamos užsakymo formulėse;
  • informacijos nuskaitymo programa, kuri suformuotą lentelę užpildo reikšmėmis;
  • programa po informacijos nuskaitymo, kuri atlieka tam tikrus veiksmus nuskaičius informaciją (pvz., pakeičia stulpelių foną);
  • formavimo programa, kuri suformuoja užsakymų (pardavimo, vidinių) operacijas.

Rivile GAMA programoje pateikiami užsakymų aprašymo pavyzdžiai.

Prekių užsakymai įmonės mastu, pagrindiniu mato vienetu

Lauke "Formulė" iš formulių sąrašo parenkama iš anksto aprašyta formulė. Ji bus naudojama užsakomų reikšmių paskaičiavimui.

uzs_01a

Skirtuke "Raktiniai laukai" aprašoma pagal kokių sąrašų ir kokius laukus bus formuojamas užsakymas.

Jeigu užsakymas bus formuojamas naudojant pavyzdyje pateiktą aprašymą, formuosis lentelė su išvardintais raktiniais laukais:

uzs_02

Skirtuke "Skaitmeniniai laukai" aprašomi laukai, kurių reikšmės naudojamos užsakymo skaičiavimo formulėse.

uzs_03a

Kai kurių skaitmeninių laukų reikšmės gali būti paimamos iš užsakymo parametrų. Jos stulpelyje "Par." pažymimos "v".

Pateiktame pavyzdyje tai : minimumas, min. pakuočių kiekis ir kiekis pakuotėje.

Skirtuke "Informacijos nuskaitymas" įrašoma programa, kuri suformuotą lentelę užpildys duomenimis:

uzs_06

Skirtuke "Po informacijos nuskaitymo" įrašoma programa, kuri atlieka tam tikrus veiksmus nuskaičius informaciją, šiuo atveju - pakeičia stulpelių foną.

uzs_07

Jeigu užsakymas bus formuojamas naudojant pavyzdyje pateiktą aprašymą, formuosis lentelė :

uzs_05

Joje bus nuskaitytos prekės, kurių tipas yra "Paprasta" (n17_assembly=1), kurių kortelėje užpildytas tiekėjo kodas (n17_kodas_ks) ir kurios yra einamuosiuose likučiuose (gali būti ir su nuline reikšme).

Stulpeliai tokie, kokie aprašyti raktiniuose ir skaitmeniniuose laukuose.

Stulpeliai užpildomi reikšmėmis, kurios paskaičiuojamos pagal užsakymo aprašyme įrašytą programą "Informacijos nuskaitymas".

"Po informacijos nuskaitymo" aprašyta, kad stulpelių "Progn.likutis(L04)" ir "Minimumas(L05)" fonas keičiamas į žalią, jeigu L05<L04, ir į raudoną, jeigu L05>L04.

Skirtuke "Formavimas" įrašoma programa, kuri suformuoja užsakymą. Šiuo atveju, įrašyta programa, kuri suformuos ir perkels pirkimų užsakymą:

uzs_08

Gamybos užsakymai pagal padalinį, pagrindiniu mato vienetu

Užsakymo aprašymo principas toks pat, kaip ir pirmame pavyzdyje.

Jeigu užsakymas bus formuojamas naudojant pavyzdyje pateiktą aprašymą, formuosis lentelė :

uzs_10

Joje bus nuskaitytos prekės, kurių tipas yra "Komplektuojama" arba "Komplektuojama/Išskaidoma" (n17_assembly=2 or n17_assembly=6) ir kurios yra einamuosiuose likučiuose (gali būti ir su nuline reikšme.)

Stulpeliai tokie, kokie aprašyti raktiniuose ir skaitmeniniuose užsakymo aprašymo laukuose.

Stulpeliai užpildomi reikšmėmis, kurios paskaičiuojamos pagal užsakymo aprašyme įrašytą programą "Informacijos nuskaitymas".

"Po informacijos nuskaitymo" aprašyta, kad stulpelių "Progn.likutis(L04)" ir "Minimumas(L05)" fonas keičiamas į žalią, jeigu L05<L04, ir į raudoną, jeigu L05>L04.

Šiuo atveju, skirtuke "Formavimas" įrašyta programa, kuri suformuos ir perkels surinkimo užsakymą.

Žaliavų užsakymai įmonės mastu, pagrindiniu mato vienetu

Užsakymo aprašymo principas toks pat, kaip ir pirmame pavyzdyje.

Jeigu užsakymas bus formuojamas naudojant pavyzdyje pateiktą aprašymą, formuosis lentelė :

uzs_11

Joje bus nuskaitytos prekės, kurių tipas yra "Paprasta" (n17_assembly=1), kurių kortelėje užpildytas tiekėjo kodas (n17_kodas_ks) ir kurios yra einamuosiuose likučiuose (gali būti ir su nuline reikšme).

Stulpeliai tokie, kokie aprašyti raktiniuose ir skaitmeniniuose užsakymo aprašymo laukuose.

Stulpelyje "Poreikis" paskaičiuojami gamybos užsakymuose esančių komponenčių kiekiai.

Stulpeliai užpildomi reikšmėmis, kurios paskaičiuojamos pagal užsakymo aprašyme įrašytą programą "Informacijos nuskaitymas".

"Po informacijos nuskaitymo" aprašyta, kad stulpelių "Progn.likutis(L04)" ir "Minimumas(L05)" fonas keičiamas į žalią, jeigu L05<L04, ir į raudoną, jeigu L05>L04.

Šiuo atveju, skirtuke "Formavimas" įrašyta programa, kuri suformuos ir perkels pirkimo užsakymą.

Vidiniai užsakymai pagrindiniu mato vienetu

Užsakymo aprašymo principas toks pat, kaip ir pirmame pavyzdyje.

Šiame pavyzdyje raktiniai laukai ir skaitmeniniai laukai gerokai skiriasi, nei ankstesniuose pavyzdžiuose:

uzs_12

uzs_13

Jeigu užsakymas bus formuojamas naudojant pavyzdyje pateiktą aprašymą, formuosis lentelė :

uzs_14

Joje bus nuskaitytos prekės, kurios yra einamuosiuose likučiuose (gali būti ir su nuline reikšme).

Stulpeliai tokie, kokie aprašyti raktiniuose ir skaitmeniniuose užsakymo aprašymo laukuose.

Stulpeliai užpildomi reikšmėmis, kurios paskaičiuojamos pagal užsakymo aprašyme įrašytą programą "Informacijos nuskaitymas".

"Po informacijos nuskaitymo" aprašyta, kad stulpelių "Progn.likutis(L04)" ir "Minimumas(L05)" fonas keičiamas į žalią, jeigu L05<L04, ir į raudoną, jeigu L05>L04.

Šiuo atveju, skirtuke "Formavimas" įrašyta programa, kuri suformuos ir perkels vidinį užsakymą.