Pardavimai, kai parenkamos kainynų kainos

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Kainynų aprašymas prekių kortelėse
2 užduotis Kainynų priskyrimas klientams
3 užduotis Prekių pardavimas klientui, kuriam priskirtas kainynas

1 užduotis

Kainynai gali būti taikomi tik parduodant iš padalinių, kurių aprašyme nurodytas požymis „Taikyti nuolaidas“.

Kiekvienai prekei galima aprašyti pardavimo kainynus A, B, ..., kuriuose pardavimo kainos dar gali priklausyti ir nuo parduodamų prekių kiekio.

Pirkėjams, kuriems bus taikomi kainynai, kliento kortelėje turi būti nurodyta koks kainynas jam bus taikomas.

Jeigu padalinyje nurodyta, kad galima taikyti nuolaidas, prekei aprašyta kainyno kaina, o klientui priskirtas tas kainynas - tada pardavimo operacijoje automatiškai bus parenkama kainyno kaina.

Kainynų aprašymas prekių kortelėse
Prekės kortelėje "Ventiliatorius" aprašykite kainyną A:
Pirminė kaina - 37.00 €
Perkant nuo 6 vienetų - 35.00 €
Perkant nuo 11 nienetų ir daugiai - 33.00 €
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Kortelės->Prekės
 2. Sąraše suraskite prekę "Ventiliatorius".
 3. Paspauskite mygtuką LEAF"Koreguoti".
 4. Skirtuke "Kainynas" spauskite mygtuką NEW"Naujas".
 5. Užpildykite laukus:
  "Kainynas" - pasirinkimo meniu pasirinkite raidę A.
  "Kaina" - pirminė prekės kaina.
  "Kiekis" - toliau vedami kiekiai, kuriems keičiantis kinta kaina, ir pati pardavimo kaina.

kainynas

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".
  Jeigu prekė turėtų dar vieną kainyną pvz. B, spaustumėte vėl mygtuką "Naujas" ir kurtumėte sekantį kainyną.
 2. Išsaugokite prekės kortelę.

2 užduotis

Kainynų priskyrimas klientams
Klientų sąraše sukurkite naują pirkėjo kortelę.
Įmonės pavadinimas: UAB "Versmė"
Adresas: Laisvės g. 28, Vilnius
Įmonės kodas: 600600600
PVM kodas: LT60060060011.
Mokesčių lentelė - PVM,
Sąskaitų ryšio lentelė - PT001.
Klientui priskirkite kainyną A
Žiūrėti video

Kaip aprašyti klientą, galite prisiminti prieš tai buvusioje pamokoje Kliento kortelė.

Kliento kortelėje papildomai reikia nurodyti, pagal kokio kainyno kainas jam bus parduodamos prekės. Skirtuke "Pirkėjų/Tiekėjų inf." laukelyje "Kainynas" pasirinkite A.

pirkejas

Išsaugokite kliento kortelę.

3 užduotis

Prekių pardavimas klientui, kuriam priskirtas kainynas
Klientui "Versmė", kuriam priskirtas A kainynas, išrašykite sąskaitą faktūrą.
Parduokite prekes iš padalinio "Centras"
Palyginkite prekės "Ventiliatorius" pardavimo kainas su pardavimu MOK00001
uzduot2
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Pardavimai->Pardavimo operacijos.
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas". Atsidaro langas "Pardavimo koregavimas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Tipas" - pasirinkite dokumento tipą "Važtaraštis".
  "Dokumento Nr." - įrašykite sąskaitos faktūros numerį. Jeigu yra sukurtas dokumentų skaitliukas, dokumento numeris atsiranda automatiškai.
  "Operacijos data" - įveskite operacijos datą.
  "Dokumento data" - įveskite dokumento datą.
 4. Laukelyje "Kodas" iš klientų sąrašo pasirinkite pirkėją.
 5. Paspauskite skirtuką "Operacijos". Čia suvesite detalią pardavimo dokumento informaciją.
 6. Paspauskite mygtuką serv1"Likučiai".
 7. Atsidaro langas "Likučiai"
 8. Užpildykite laukus:
  Pasirinkimo meniu parinkite "Grupė". Iš grupių sąrašo pasirinkite "Pramonines prekes".
  "Padalinys" - nurodykite padalinį 01, iš kurio darysite pardavimą.
 9. Paspauskite mygtuką IMPORT "Informacijos nuskaitymas".

likuciai

 1. Stulpelyje "Kiekis" suveskite parduodamų prekių kiekius.
  Įvedant kiekį, automatiškai atsiranda papildomas langelis su rašomu kiekiu. Klaviatūroje paspaudus mygtuką "Enter", užsifiksuoja kiekis.
 2. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti" .

pardav1

 1. Pardavimo koregavimo lange matote parduodamų prekių detalią informaciją.
  Pardavimo kainos įsikėlė iš prekės kortelėje suvestų padalinio pardavimo kainų, išskyrus prekei "Ventiliatorius". Parduodant šią prekę, automatiškai buvo parinkta kainyno A kaina.
 2. Išsaugokite ir perkelkite pardavimo operaciją.

Kartojimo klausimai :

 1. Ar supratote kada parenkamos kainyno kainos?
 2. Ar mokėsite suvesti prekių kainynus?
 3. Ar žinote kaip klientui priskiriamas kainynas?