MSCAN - Atrinkimas

Atrinkimą MSCAN aplikacijoje inicijuoja būseną "MSCAN paruošta" turinčios :

 • Pardavimų modulio operacijos su tipu – Važtaraštis, Užsakymas, Rezervavimas, Pasiūlymas;
 • Pirkimų modulio operacijos su tipu – Grąžinimas;
 • Vidinės apskaitos operacijos su tipu - Važtaraštis, Užsakymas, Pasiūlymas, kai operacija dar nėra nei karto perkelta (pirmas perkėlimo požymis N arba K, antras neturi reikšmės) .

Tolesnis detalus atrinkimo procesas aprašomas pardavimo operacijoms. Viskas identiškai tinka visoms kitoms aukščiau išvardintoms operacijoms.

Pagrindiniai žingsniai:

 1. Rivile GAMA programoje įvedama pardavimo operacija. Būsena pakeičiama į "MSCAN paruošta".
 2. Paleidžiama MSCAN aplikacija.
 3. MSCAN aplikacijoje pasirenkamas modulis "Pardavimai".
 4. Surandama operacija, kuriai bus vykdomas atrinkimas. Spustelėjus įeinama į jos vidų.
 5. Skenuojamos prekės, įvedami kiekiai.
 6. Skenavimo metu galimi tam tikri perspėjimai.
 7. Atrinkimo operacija užbaigiama.
 8. Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro "MSCAN baigta (OK) " , "MSCAN baigta su netikslumais" , "MSCAN baigta koreguojant" arba "MSCAN iškoreguota su klaidomis".
1. Rivile GAMA programoje įvedama pardavimo operacija. Būsena pakeičiama į "MSCAN paruošta".

Detaliau apie MSCAN būsenas aprašyta: MSCAN būsenų aprašymas Rivile GAMA sistemoje.

mscan_a01
2. Paleidžiama MSCAN aplikacija.

MSCAN paleidžiamas: https://mscan.manorivile.lt/

Detaliau apie darbo pradžią su MSCAN aplikacija aprašyta MSCAN aplikacija.

3. MSCAN aplikacijoje pasirenkamas modulis "Pardavimai".

mscan_a02

4. Surandama operacija, kuriai bus vykdomas atrinkimas. Spustelėjus įeinama į jos vidų.

Pardavimų lange matosi pardavimo operacijos, kurių būsena "MSCAN paruošta" arba "MSCAN renkama".

mscan_a03

Dešinėje pusėje pateikiama informacija apie dokumento tipą: mscan_p04- Pajamavimas, mscan_p05- Atrinkimas.

Dokumentai, kurių būsena yra „MSCAN paruošta“ žymimi mscan_p06, o „MSCAN renkama“ – žymimi mscan_p07.

Dešinėje pusėje rodomi atrinktų ir visų dokumente esančių pozicijų kiekiai.

Lange veikia filtravimas pagal pirmą eilutės elementą - renkant arba skenuojant paliekamos tik įvestą fragmentą atitinkančios operacijos:

mscan_a09

Suradus reikalingą operaciją ir spustelėjus, ji atsidaro ir pasimato detalios eilutės:

mscan_a22

Kiekvienos detalios prekės eilutės dešinėje pusėje rodomas jau nuskenuotas ir bendras prekės kiekis dokumente.

Norint grįžti atgal į pardavimo operacijų sąrašą, paspaudžiamas mygtukas "Pardavimai" .

5. Skenuojamos prekės, įvedami kiekiai.

Lauke "Barkodas" pradedamos skenuoti prekės:

mscan_a11

Pagal nutylėjimą, kiekio laukas užpildytas reikšme 1. Galima įvesti kitą reikalingą kiekį:

mscan_a13

Esant poreikiui, Barkodo lauke galima vesti eilutę: Kiekis * barkodas ; objektas ; serija. Pvz. :

mscan_a14

Nuskenavus neigiamą prekės kiekį, bendras nuskenuotas kiekis atitinkamai sumažinamas.

Skenuojamos eilutės atsiranda sąrašo viršuje.
Eilutės, kurių nuskenuotas kiekis pilnai sutampa su dokumento kiekiu arba yra didesnis, nuspalvinamas tamsesne pilka spalva ir nustumiamos į sąrašo pabaigą.
Jeigu uždėtas nustatymas "Rodyti tik neatrinktas prekes", sąraše jos visai nebesimato.

Daugiau informacijos apie prekę galima pamatyti spustelėjus ant detalios eilutės. Atsiranda funkcijų meniu su trimis galimais pasirinkimais:

mscan_a23

 • Informacija apie eilutę – galimybė peržiūrėti konkrečios eilutės dokumente informaciją ;
 • Informacija pagal barkodą – galimybė peržiūrėti informaciją būdingą konkrečiai prekei;
 • Pažymėti kaip atrinktą / neatrinktą – galimybė pažymėti prekę kaip atrinktą, tokiu atveju detali eilutė pakeis spalvą, o prekė atsidurs sąrašo pabaigoje;
 • Eilutės koregavimas - galimybė įvesti pastabas ir pakoreguoti kiekį (jei parametro MSCAN_KIEKOR reikšmė .T.).

Norint peržiūrėti informaciją apie prekę, kuri nėra įtraukta į dokumentą, galima nuskenuoti prekės brūkšninį kodą ir paspausti ant žodžio „Barkodas“:

mscan_p18

6. Skenavimo metu galimi tam tikri perspėjimai.
Situacija Pranešimas Pasirinkimas
Įvedus didesnį kiekį nei yra pardavimo dokumente Paimtas kiekis per didelis. Spauskite tęsti, jei norite įtraukti įvestą kiekį prekių. Kitu atveju spauskite uždaryti. Tęsti / Uždaryti
Nuskenavus prekę, kuri nepriklauso dokumentui Klaida! 9014 Prekė nepriskirta šiam užsakymui. Uždaryti
Nuskenavus prekę, kurios Barkodo nėra duomenų bazėje Klaida! 9009 Nėra tokios prekės. Uždaryti
7. Atrinkimo operacija užbaigiama.

Baigus skenuoti visas prekes, pardavimo operacija užbaigiama: detalios informacijos lange paspaudžiamas mygtukas "Užbaigti":

mscan_a19

Užbaigimo metu vyksta sutikrinimas su pardavimo operacija Rivile GAMA programoje.

Jeigu pajamavimo proceso metu nuskenuotų prekių kiekiai pilnai sutampa su dokumente įvestomis prekėmis ir jų kiekiais, užbaigimo lange rodomas pasirinkimas „Baigti“ operaciją.
Jeigu kiekiai nesutampa, rodomas pasirinkimas „Baigti su netikslumais“ arba "Baigti koreguojant" , ir pateikiamas neatitikimų sąrašas.

mscan_a20

Paspaudus "Užbaigimas" grįžtama atgal į detalios informacijos langą.

Paspaudus "Baigti " , "Baigti su netikslumais" arba "Baigti koreguojant", operacija užbaigiama.

Užbaigimo metu rodomi mygtukai priklauso nuo parametro MSCAN_PAB_OP aprašymo.

Užbaigta operacija daugiau nėra matoma MSCAN aplikacijoje.

8. Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro "MSCAN baigta (OK) " , "MSCAN baigta su netikslumais" , "MSCAN baigta koreguojant" arba "MSCAN iškoreguota su klaidomis".

Priklausomai kaip baigėsi sutikrinimas, Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro:

 • MSCAN baigta (OK) - kai kiekiai dokumente sutampa su atrinktais kiekiais,
 • MSCAN baigta su netikslumais - kai atrinkti kiekiai nesutampa su kiekiais dokumente, bet buvo pasirinktas užbaigimas,
 • MSCAN baigta koreguojant - kai atrinkti kiekiai nesutapo su kiekiais dokumente, ir dokumente esantys kiekiai buvo iškoreguoti pagal atrinktus kiekius,
 • MSCAN iškoreguota su klaidomis - kai atrinkti kiekiai nesutapo su kiekiais dokumente, bet nepavyko pilnai iškoreguoti dokumento kiekių, pvz., trūko prekių.

mscan_a21

Užbaigus atrinkimo procesą, nuskenuotą informaciją galima peržiūrėti Rivile GAMA sistemoje atsispausdinus specialią ataskaitą "MSCAN operacijų analitika ".

MSCAN informaciją galima pasižiūrėti ir atsispausdinti, paspaudus tam tikslui užsiprogramuotą klavišą.

Klavišo užprogramavimas aprašytas MSCAN informacijos peržiūros aprašymas.