Fakto operacijos

Servisas -> Prognozavimas +DI -> Fakto operacijos

Fakto operacijos gali būti formuojamos ir naudojamos:

  • analizuoti bet kokiai apyvartai už periodą pagal dienas, mėnesius ar savaites (pardavimų analizė, pelno analizė, sąskaitų apyvartos, kainų pokyčiai, valiutų kurso pokyčiai ir pan. )
  • prognozės skaičiavimui.

Fakto operacijų suformavimas

Sukuriamos fakto operacijos.

Lauke "Fakto aprašymas" pasirenkama iš anksto sukurta fakto aprašymo lentelė. Joje aprašyta fakto duomenų struktūra ir formavimo programa.

Nurodomas periodas, kurio duomenys bus traukiami į faktą.

Paspaudžiamas mygtukas IMPORT Informacijos nuskaitymas. Susiformuoja lentelė su raktiniais laukais iš fakto aprašymo:

pr_fa11

Fakto operacijos detalios eilutės gali būti suvedamos rankomis, suimportuojamos iš kitų sistemų arba susiformuoti automatiškai perkeliant fakto operaciją.

Fakto aprašyme yra įrašyta fakto formavimo programa, kuri suveikia fakto operacijos perkėlimo metu.

Operacija išsaugoma ir perkeliama.

Perkėlimo metu operacija automatiškai užpildoma duomenimis - sukrenta visos prekės ir jų pardavimai pagal dienas.

pr_fa02

Pirmieji lentelės stulpeliai atitinka raktinius laukus, kurie buvo priskirti fakto aprašyme. Tolesniuose sulpeliuose atsiranda už visą pasirinktą periodą suformuoti duomenys.

Fakto operaciją galima papildyti naujomis eilutėmis arba dalį jų išmesti - operacija tampa koreguota.

Fakto formavimo programoje aprašoma, kas vyksta perkeliant koreguotą operaciją - ar vėl užpildoma visomis prekėmis, ar lieka iškoreguotas sąrašas, o tik persiskaičiuoja reikšmės.

Nuskaityti galima ne visus, o tik dalį suformuotų duomenų. Tai galima atlikti keičiant lauko "Laiko intervalas " reikšmes.

pr_fa03

Fakto duomenų paruošimas prognozavimui

Prognozių skaičiavimui imami duomenys, suformuoti fakto operacijose.

Esant poreikiui (pvz., tam tikrų duomenų trūksta, yra tam tikri šuoliai, į kuriuos reikėtų neatsižvelgti, ir pan.) fakto operacijose suformuoti duomenys pakoreguojami, ir tik tada naudojami prognozavimui.

Atsistojus su pele ant konkrečios reikšmės, viršuje dešinėje esančioje lentelėje atsiranda galimybė pakoreguoti tą reikšmę arba įvesti naują koreguojantį įrašą.

pr_fa04

Išsaugojus, lentelėje matoma reikšmė pasikoreguoja, o viršuje atskirai matosi fakto ir koreguojanti reikšmės.

pr_fa05

Kiek galima kurti skirtingų korekcijos eilučių, priklauso nuo fakto aprašyme sukurtų papildomų laukų kiekio.

Korekcijos laukai skirti tam, kad iš naujo performuojant fakto operaciją, išliktų suvestos korekcijos.

Gali būti koreguojama ir pati fakto reikšmė, tačiau perkėlimo metu ji persiformuoja iš naujo, išskyrus tuos atvejus, kai faktas visai nebuvo suformuotas.

Jeigu faktas nesuformuotas, koregavimo lentelėje nėra jokio įrašo. Jeigu yra įrašas su nuline reikšme, reiškia, faktas yra suformuotas, tik jo reikšmė nulis.

pr_fa06

Jeigu faktas nesuformuotas, galima įvesti tiek paties fakto reikšmę, tiek koreguojančią reikšmę:

pr_fa07

Paspaudus mygtuką pr_fa08 Perskaičiavimas , galima atlikti pažymėtų eilučių reikšmių perskaičiavimą: padauginti iš koeficiento arba pridėti kiekį.

pr_fa09

Neuždėjus požymio "Laukas" perskaičiuojamos ir fakto, ir koreguojančių įrašų reikšmės.
Pažymėjus "Korekcija", perskaičiuojamos tik papildomai įvestų koreguojančių įrašų reikšmės.
Pažymėjus "Faktas", perskaičiuojamos tik fakto reikšmės.

Lauke "Perskaičiuoti" pasirinkus reikšmę "Tik nuskaitytas datas", bus perskaičiuojamos tik ekrane nuskaitytos reikšmės:

pr_fa10

Priešingu atveju, pasirinkus "Visas datas", perskaičiuojamos viso periodo reikšmės, nepriklausomai nuo to, kas nuskaityta į ekraną.

Fakto duomenų analizei gali būti spausdinamos įvairios ataskaitos, formuojami grafikai.

pr_fa12