Aktualijos

2024

  2024-07-01 Atskaitymo pagal vykdomuosius raštus skaičiavimas

Nuo 2024.07.01 dienos įsigaliojo XIV-2652 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 626, 663 ir 736 straipsnių pakeitimo įstatymas (lrs.lt)

Rivile GAMA programoje reikia atlikti pakeitimus atskaitymo 901- "Pagal vykdomąjį raštą" skaičiavime.

Pakeitimus galima susivesti ranka arba susiimportuoti iš EIP failų. Importui skirti failai: EIP.zip .

Jeigu šiuo metu taikoma formulė buvo specialiai suprogramuota jūsų įmonei, dėl naujų pakeitimų kreipkitės į UAB "Rivilė" konsultantus ar atstovus.

Pagrindiniai pakeitimai:

 1. Aprašomas naujas sistemos kintamasis 19305 - "Vykdomųjų % virš 2 MMA" :

(Galima suimportuoti iš failo 1- KINTAMIEJI.EIP)

vykd_01

 1. Aprašomos naujos sistemos kintamųjų ir sudėtinių kintamųjų reikšmės:

(Galima suimportuoti iš failo 2-KINTAMUJU_REIKSMES.EIP)

vykd_08

vykd_09

max(FSYS(2)-(FATS(19101)+FATS(19102)+FATS(19201)+FATS(19202)+FATS(19203))/FSPR(901)*FSYS(2),0)*FSYS(19301)/100

vykd_10

(min(FSPR(901),FSYS(2)*2)-FSYS(2)-(FATS(19101)+FATS(19102)+FATS(19201)+FATS(19202)+FATS(19203))/FSPR(901)*(min(FSPR(901),FSYS(2)*2)-FSYS(2)))*FSYS(19302)/100+(max(FSPR(901)-2*FSYS(2),0)-(FATS(19101)+FATS(19102)+FATS(19201)+FATS(19202)+FATS(19203))/FSPR(901)*max(FSPR(901)-2*FSYS(2),0))*FSYS(19305)/100
 1. Pakoreguojama 901 atskaitymo formulė - įvedama nauja 901 atskaitymo reikšmė nuo 2024.07.01:

(Galima suimportuoti iš failo 3-ATSKAITYMAI.EIP)

vykd_11

(IIF(FSPR(901)>FSYS(2),FSUD(101)+FSUD(102),(FSPR(901)-FATS(19101)-FATS(19102)-FATS(19201)-FATS(19202)-FATS(19203))*FSYS(19301)/100))/IIF(FAVS(901) >1,FAVS(901) ,1)

Svarbu, kad atskaitymo 901 prioritetas būtų didesnis nei atskaitymų 19101, 19102, 19201, 19202, 19203 prioritetai.

vykd_06

  2024-06-17 Rivile MGAMA - Galimybė aprašyti tvirtinimo, informavimo ir kitus leidimus vartotojams, kurie būtų parenkami atskirai kiekvienai operacijai.

Plečiamas Rivile MGAMA funkcionalumas - 122.0000 Rivile GAMA +DI versijoje padaryta galimybė aprašyti tvirtinimo, informavimo ir kitus leidimus vartotojams, kurie būtų parenkami atskirai kiekvienai operacijai.

Kaip toks funkcionalumas veikia, aprašyta pavyzdyje: MGAMA - DVS ataskaitų tvirtinimas.

Plačiau apie Rivile MGAMA funkcionalumus rasite: Rivile MGAMA.

  2024-06-17 Galimybė vartotojui ar vartotojų grupei aprašytą dokumentų skaitliuką naudoti ir kitiems vartotojams arba vartotojų grupėms.

Jeigu dokumentų skaitliukas aprašytas vartotojui arba vartotojų grupei, galima išvardinti kitus vartotojus arba vartotojų grupes, kuriems galios tas pats skaitliukas (nuo 122.0000 Rivile GAMA +DI versijos).

skait8

Nuo 122.0000 Rivile GAMA +DI versijos padaryta galimybė nurodyti didesnę dokumentų skaitliuko reikšmę (iki 20 simbolių) tuose moduliuose, kuriuose dokumento numeris gali būti ilgesnis nei 12 simbolių.

Dokumentų skaitliukų sukūrimo funkcionalumas aprašytas Dokumentų skaitliukai.

  2024-06-17 Galimybė automatiškai apskaityti ateinančių laikų sąnaudas arba būsimų laikų pajamas.

Nuo 122.0000 Rivile GAMA +DI versijos padaryta galimybė automatiškai apskaityti ateinančių laikų sąnaudas arba būsimų laikų pajamas.

Aprašymai pateikti:

  2024-06-17 Valandų paskaičiavimas algos dokumentuose.

122.0000 Rivile GAMA +DI programos versijoje praplėsti skaičiavimai algos dokumentuose. Kai vidurkis skaičiuojamas valandomis, automatiškai paskaičiuojamas ir užpildomas laukas "Valandos (deš.)". Laikas paskaičiuojamas pagal algos sisteminį kalendorių.

  2024-06-14 Gido pakeitimai ir papildymai

Gido atnaujinimai periodiškai bus pateikiamos nuorodos į Rivile gide atliktus pakeitimus ir papildymus.

  2024-05-02 Informacija apie perėjimą prie saugaus šifruoto SSL kanalo.

Nuo 2024 m. liepos 1 d. pereiname prie saugaus šifruoto SSL kanalo. Kanalo šifravimas užtikrina, kad siunčiamų duomenų negalėtų perimti jokie tretieji asmenys.
Šiam perėjimui reikalinga119.0000+DI arba aukštesnė Rivile GAMA programos versija.

Nuo 2024.07.01 žemesnėse nei 119.0000+DI Rivile GAMA programos versijose nebeveiks WEB dokumentų importas/eksportas, E-sąskaitų siuntimas į VšĮ, Registracijos atnaujinimas, Valiutų kursų importas, Klientų informacijos atnaujinimas (serverinės funkcijos). Kiti funkcionalumai veiks įprastai.

Perėjimas bus vykdomas dviem etapais:

 • 2024 birželio 13 – 14 dienomis bus įjungtas režimas, kai minėtas funkcijas pasieks tik Rivile GAMA 119.0000+DI ir aukštesnės versijos.
  Tai padės įsitikinti, kad esate tinkamai pasiruošę ir po 2024.07.01 galėsite dirbti įprastai.
 • 2024 liepos 1 dieną bus visam laikui įjungtas režimas, kai minėtas funkcijas pasieks tik Rivile GAMA 119.0000+DI ir aukštesnės versijos.

Rekomenduojamas pasirengimas pokyčiui:

 • Iki 2024 birželio 12 dienos atsinaujinti Rivile GAMA versiją iki naujausios.
 • Birželio 13 – 14 dienomis Įsitikinti ar veikia nors viena iš funkcijų: WEB dokumentų importas/eksportas, E-sąskaitų siuntimas į VšĮ, Registracijos atnaujinimas, Valiutų kursų importas, Klientų informacijos atnaujinimas.
  Jei nors viena funkcija veikia,reiškia, kad jūsų sistema parengta ir daugiau nieko daryti nereikia.
 • Jei atsinaujinus Rivile GAMA versiją minėtos funkcijos neveikia (gaunate pranešimą "Nepavyko susijungti su centru!"), reiškia, kad jūsų Windows operacinė sistema nepalaiko saugaus šifruoto SSL kanalo.
  Kaip tai spręsti pateikta šioje instrukcijoje.
  Jei, atlikus nurodytus instrukcijoje veiksmus, minėtos funkcijos vis tiek neveikia, kreipkitės į UAB „Rivilė“ konsultantus arba atstovus.
  2024-04-10 Naujas MGAMA funkcionalumas: MGAMA - dokumentai

Padarytas naujas MGAMA funkcionalumas - galimybė teikti įvairių formų dokumentus: prašymą išmokėti avansą, atleisti iš pareigų, prašymą dėl nuotolinio darbo ir kt.

Dokumentų tvirtinimas gali būti atliekamas per MGAMA arba Rivile GAMA programoje.

Dokumentai kaupiami Rivile GAMA DVS operacijų sąraše. Esant poreikiui, būsenų tvirtinimo metu galima sugeneruoti personalo operacijas, pvz., personalo atleidimo operacijas.

Funkcionalumo aprašymas pateiktas: MGAMA - dokumentai .

dokum_01

Sukurtos 3 sisteminės formos: Prašymas išmokėti avansą, Prašymas atleisti iš pareigų ir Prašymas dėl nuotolinio darbo.

Galima naudoti sistemines dokumentų formas arba jas susikurti patiems: MGAMA - dokumentų formos .

dokumentas2

  2024-03-27 Vidurkių ir priskaitymų skaičiavimas pažymėtiems algos dokumentams.

Standartiškai vidurkiai ir priskaitymai skaičiuojami kiekvienam algos dokumentui atskirai.

Rivile GAMA programos versijoje 121.0100+DI padaryta galimybė skaičiuoti vidurkius ir priskaitymus visiems "v" pažymėtiems algos dokumentams.

Funkcionalumas aprašytas: Vidurkių ir priskaitymų skaičiavimas pažymėtiems algos dokumentams.

  2024-02-14 Rivile Gide sukurtas naujas skyrelis MGAMA DUK.

Sukurtas atskiras skyrelis MGAMA DUK, kuriame pateikiami atsakymai į aktualiausius klausimus, kylančius dirbant su MGAMA aplikacija.

Visi MGAMA aplikacijos funkcionalumai aprašyti MGAMA.

  2024-01-01 Neapmokestinamo pajamų dydžio pasikeitimai.

Nuo 2024 m. sausio mėn. 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymas.

121.0000+DI Rivile GAMA programos versijoje padarytas automatinis naujų kintamųjų reikšmių priskyrimas.

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Paspaudžiamas mygtukas "Algos servisas". Atsidaro langas "Algos servisas", jame paspaudžiamas mygtukas "Algos pakeitimai nuo 2024 m."

virs_02

Mygtukas "Algos pakeitimai nuo 2024 m." sukuria naujas sistemos kintamųjų reikšmes ir apmokėjimo už viršvalandinį darbą aprašymus.

Rivile GAMA programoje keičiasi sistemos kintamųjų reikšmės:
2 - MMA - Minimali mėnesinė alga,
3 - MVA - Minimalus valandinis atlygis,
5 - VDU - Vidutinis darbo užmokestis,
19113 - Maksimalus mėnesio NPD - iki VDU,
19114 - Minimali mėnesinė alga GPM skaičiavimui - iki VDU,
19115 - Koeficientas mėnesio NPD skaičiavimui - iki VDU.

Keičiasi NPD reikšmės darbuotojams, turintiems ribotą darbingumą. Jiems reikia suvesti naujas žmogaus kintamojo 10003 reikšmes.
Vietoje buvusios 935 eurų sumos įvedama 1057 eurų suma, o vietoje 1005 eurų sumos įvedama 1127 eurų suma.

Dirbantiems su senesne nei 121.0000+DI Rivile GAMA programos versija, reikia atlikti žemiau išvardintus pakeitimus:

Servisas -> Alga -> Kintamųjų reikšmės

Nuskaityti sistemos kintamųjų reikšmes 2024.01.01 datai.

Įvesti aukščiau išvardintų sistemos kintamųjų naujas reikšmes:

sud_07

Jeigu šios reikšmės bus taikomos skaičiuojant atlyginimą už 2023.12 mėn., tai jas reikia suvesti nurodant 2023.12.01 datą.

2023

  2023-12-19 Apmokėjimo už viršvalandinį darbą skaičiavimas.

Padaryta galimybė tabeliuose (darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose) automatiškai suskaičiuoti darbuotojų dirbtą viršvalandžių laiką.

Tabelio koregavimo lange atsiranda mygtukai "Skaičiuoti viršvalandžius visiems" ir "Skaičiuoti viršvalandžius".

virs_06

Detalus šio funkcionalumo aprašymas pateiktas: Apmokėjimas už viršvalandinį darbą.

  2023-12-19 Sujungimai su išmaniuoju elektroniniu kasos aparatu (i.EKA).

Padaryti sujungimai su EMPIRIJA, RASO ir ASPA POS išmaniaisiais elektroniniais kasos aparatais (i.EKA).

POS aprašyme reikia uždėti požymį "v" - "Išmanusis elektroninis kasos aparatas (i.EKA)".

pos_2

Darant grąžinimą per POS aparatą, būtina nurodyti sąskaitos faktūros numerį, fiskalinio kvito ir fiskalinio aparato numerį, pagal kuriuos vyksta grąžinimas.

pos_3

Plačiau apie POS aprašyta Darbas su POS.

  2023-12-19 Nauji MGAMA funkcionalumai.

Rivile internetinis portalas MGAMA nuolatos papildomas naujais funkcionalumais. Padaryta:

ir įvairūs kiti MGAMA sprendimai:

Remiantis šių sprendimu pavyzdžiu galima praplėsti MGAMA funkcionalumus ir juos pritaikyti prie kliento poreikių.

  2023-09-18 Integracija su GPAIS.

Modulis skirtas GPAIS klasifikatorių suvedimui, prekių pakuočių aprašymui, prekinių vienetų ir žurnalų eksportui į GPAIS sistemą.

Detalus aprašymas pateiktas GPAIS.

  2023-07-20 MGAMA aplikacija - dokumentų pateikimui, tvirtinimui, kitų uždavinių, kurie perkeliami į mobilią aplikaciją, sprendimui.

MGAMA skirta :

 • prašymų ar kitų dokumentų, kuriuos reikia patvirtinti, pateikimui,
 • susipažinimui skirtų dokumentų ar kitos informacijos pateikimui,
 • įsakymų suformavimui ir pateikimui juos patvirtinti,
 • dokumentų patvirtinimui arba atmetimui,
 • patvirtinimui, kad susipažinta su atsiųsta informacija,
 • įvairių kitų uždavinių, kurie ateityje bus perkeliami į mobilią aplikaciją, sprendimui.

Detaliai apie MGAMA funkcionalumus, diegimą ir pritaikymą aprašyta Rivile MGAMA.

Pateikiami Rivile GAMA ir MGAMA integracijos pavyzdžiai:

mgamat_07

mgamat_11

  2023-07-20 Nauja Rivile GAMA Personalo versija v2.

Rivile GAMA 120.0000+DI programos versijoje atlikti esminiai pakeitimai personalo modulyje, pakeistas atostogų skaičiavimo mechanizmas.
Išleista nauja Personalo versija v2.

 • Vietoje sąrašo "Atostogų likučiai" atsiranda nekoreguojamas sąrašas "Atostogų detali informacija".
 • Atostogų likučio koregavimas atliekamas vedant personalo operacijas su tipu "Atostogų likučio koregavimas".
 • Vietoje "Atostogų formulės" bei "Atostogų skaičius" dienomis naudojamos "Atostogų lentelės".
 • Padaryta galimybė bet kuriai personalo operacijai priskirti algos klasifikatorių, kuriame nurodomas algos dokumento tipas ir tabelio dienos žymėjimas . Perkėlus tokią operaciją susiformuoja įrašas algos dokumentuose. Detaliau aprašyta Algos klasifikatorius.
 • Vedant atostogų operacijose, jose iškart nurodoma ar bus koreguojamas ir kaip bus koreguojamas stažo periodas:

pers_01

Perkėlus tokias atostogų operacijas, automatiškai susikuria periodų koregavimo įrašai. Detaliau apie tai aprašyta: Atostogų tipas, Atostogų vedimas personale.

 • Atsirado naujas personalo operacijų tipas "Atostogų fiksavimas". Atostogų fiksavimas atliekamas automatiškai, perkeliant priėmimo papildymo, perkėlimo, atostogų bei atleidimo operacijas.
  Personalo operacijų sąraše galima susivesti atostogų fiksavimo operacijas ir fiksuoti darbuotojų atostogas pasirinktai datai.

Atostogų fiksavimas pagreitina įvairių atostogų ataskaitų formavimą, nes fiksuotos reikšmės neperskaičiuojamos, tik atliekami papildomi skaičiavimai už laikotarpį nuo fiksavimo datos iki ataskaitos generavimo datos.

Detaliau apie tai aprašyta Atostogų fiksavimas.

Atsinaujinus Rivile GAMA programos versiją, personalo modulio versija lieka nepakitusi. Tai reiškia, kad išlieka galimybė tam tikrą laiką dirbti su buvusia personalo versija ir patiems spręsti kada ir kuriose įmonės pereiti prie Personalo versijos v2.

Apie perėjimą prie Personalo v2 versijos aprašyta Kaip pereiti prie Personalo versijos v2 ?.

Jeigu buvo programuoti papildomi funkcionalumai (klavišai, INIT, Close), importai, darytos papildomos ataskaitos ir pan. - viskas turi būti peržiūrima ir pakoreguojama, kad veiktų su Personalo v2 versija.
Dėl šių darbų reikia kreiptis į UAB "Rivilė" konsultantus arba atstovus. Darbai atliekami ir apmokami pagal aptarnavimo sutarties sąlygas.

Klientams, kuriems naujai instaliuojama Rivile GAMA programa arba kuriems sukuriamos naujos įmonės, tam tikrą laiką pagal nutylėjimą bus versija v1.
Naujai programą įsigijusiems klientams rekomenduojama iškart pereiti prie Personalo versijos v2.

  2023-02-08 Valiutų kursų importas už periodą.

119.0100+DI Rivile GAMA programos versijoje padaryta galimybė suimportuoti valiutų kursus už pasirinktą periodą.

val_3

Detaliau apie valiutas ir valiutų kursus aprašyta čia.

  2023-02-08 Padaryta galimybė perkėlus POS operacijas, iš karto perkelti ir suformuotas pardavimo bei mokėjimų operacijas.

119.0100+DI Rivile GAMA programos versijoje padaryta galimybė perkėlus POS operacijas, iš karto perkelti ir suformuotas pardavimo bei mokėjimų operacijas.

Kaip naudoti tokį funkcionalumą aprašyta:

Apie kitus papildomus POS funkcionalumus rasite INIT POS.

  2023-01-01 Neapmokestinamo pajamų dydžio pasikeitimai.

Nuo 2023 m. sausio mėn. 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymas.

119.0000+DI Rivile GAMA programos versijoje padarytas automatinis naujų kintamųjų reikšmių priskyrimas.

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Paspaudžiamas mygtukas "Algos servisas". Atsidaro langas "Algos servisas", jame paspaudžiamas mygtukas "Algos pakeitimai nuo 2023 m."

akt17

Mygtukas "Algos pakeitimai nuo 2023 m." sukuria naujas sistemos kintamųjų reikšmes.

Rivile GAMA programoje keičiasi sistemos kintamųjų reikšmės:
2 - MMA - Minimali mėnesinė alga,
3 - MVA - Minimalus valandinis atlygis,
5 - VDU - Vidutinis darbo užmokestis,
19113 - Maksimalus mėnesio NPD - iki VDU,
19114 - Minimali mėnesinė alga GPM skaičiavimui - iki VDU,
19115 - Koeficientas mėnesio NPD skaičiavimui - iki VDU.

Keičiasi NPD reikšmės darbuotojams, turintiems ribotą darbingumą. Jiems reikia suvesti naujas žmogaus kintamojo 10003 reikšmes.
Vietoje buvusios 870 eurų sumos įvedama 1005 eurų suma, o vietoje 810 eurų sumos įvedama 935 eurų suma.

Dirbantiems su senesne nei 119.0000+DI Rivile GAMA programos versija, reikia atlikti žemiau išvardintus pakeitimus:

Servisas -> Alga -> Kintamųjų reikšmės

Nuskaitykite sistemos kintamųjų reikšmes 2023.01.01 datai.

Įveskite aukščiau išvardintų sistemos kintamųjų naujas reikšmes.

kintam2023

Jeigu šias reikšmes taikysite skaičiuodami atlyginimą už 2022.12 mėn., tai jas susiveskite nurodydami 2022.12.01 datą.

2022

  2022-12-22 Tiesioginis ryšys su banku.

119.0000+DI Rivile GAMA programos versijoje padaryta galimybė tiesiai iš banko susiimportuoti mokėjimo išrašus.
Ryšys su banku aprašomas per Open Banking paslaugų tiekėją.

Pradiniai reikalavimai mokėjimo išrašų tiesioginio importo naudojimui :

 • Paslauga galima naudotis tik turint VPS bei atskirą Rivile API raktą.
 • API raktui turi būti suteiktos teisės naudotis Open Banking paslauga.
 • API rakto aprašyme turi būti nurodytas teisingas įmonės web adresas.
 • Atskiros sutarties su Open Banking paslaugų teikėjais sudaryti nereikia.

Dėl API rakto įsigijimo ir nustatymų reikia kreiptis į UAB "Rivilė" arba atstovus.

Funkcionalumas detaliai aprašytas: Tiesioginis ryšys su banku.

  2022-12-22 Galimybė filtruoti įmonių sąrašą pagal vartotojus arba vartotojų grupes.

119.0000 + DI Rivile GAMA programos versijoje padaryta galimybė vartotojui pasirinkti įmonę tik iš tam tikro įmonių sąrašo.

Kiekvienai įmonei galima nurodyti vartotojus, kuriems bus leidžiama tą įmonę pasirinkti.
Vartotojas sąraše matys tik įmones, kurias jam leidžiama pasirinkti.

Kaip suteikti vartotojms leidimus pasirinkti įmones, detaliai aprašyta Įmonių sąrašo filtravimas.

  2022-12-22 Galimybė kliento alternatyviuose adresuose nurodyti pirkimo ir pardavimo dokumentų eksporto šablonus.

Kliento kortelės alternatyviuose adresuose galima nurodyti koks bus naudojamas pirkimo ar pardavimo šablonas išeksportuojant jam skirtus dokumentus.
Tai ypač patogu tada, kai skirtingiems klientams naudojami skirtingi eksporto šablonai ir skirtingi serveriai.
Nurodytas šablonas klientui bus naudojamas visada, nepriklausomai kokiu būdu jam išeksportuojami dokumentai.

Išsamiai apie galimybę keistis dokumentais aprašyta:

  2022-12-12 Foxpay mokėjimo nuorodos generavimas sąskaitoje faktūroje.

Rivile GAMA programoje į sąskaitos faktūros formą galima pridėti apmokėjimo per internetinę bankininkystę galimybę.
Sąskaitos faktūros formoje sugeneruojama Foxpay mokėjimo nuoroda, kad klientas galėtų apmokėti sąskaitą per savo internetinę bankininkystę arba kreditine kortele.

Foxpay_2

Formuojant mokėjimą banke, automatiškai užpildoma gavėjo banko sąskaita, gavėjo rekvizitai, sumos ir mokėjimo paskirties laukai.

Foxpay_3

Detaliau apie tai aprašyta Foxpay mokėjimo nuorodos generavimas.

  2022-09-21 Šifruoto HTTPS kanalo naudojimas apsikeitimui tarp Rivile serverių ir Rivile GAMA klientų programų.

Išleidžiama 118.0200+DI Rivile GAMA versija, kurioje pereinama prie apsikeitimo tarp Rivile serverių ir Rivile GAMA klientų programų per saugų šifruotą HTTPS kanalą.

Tai apima WEB dokumentų importą/eksportą, registracijos atnaujinimą, valiutų kursų importą, klientų informacijos atnaujinimą.
Kanalo šifravimas užtikrina, kad siunčiamų duomenų negalėtų perimti jokie tretieji asmenys.

Dirbant su senomis Windows versijomis, HTTPS protokolas gali neveikti. Tokiu atveju reikia atlikti papildomas Windows operacinės sistemos konfigūracijas. Siūlome kreiptis į savo įmonės IT administratorius. Instrukcija ką reikia atlikti pateikta: HTTPS palaikymo konfigūravimas senose Windows OS versijose.

Kai HTTPS protokolas neveikia atnaujinant įmonės registraciją, registracijos atnaujinimo mygtuką papaudus su dešiniu pelės klavišu, padaryta galimybė (tik registracijos atnaujinimui) pasirinkti tuo metu veikiantį protokolą:

protokolas

Primygtinai rekomenduojame naudoti HTTPS protokolą ir nerekomenduojame dirbti su Rivile programine įranga pasenusiose operacinėse sistemose. Galimybė naudoti HTTP yra laikina.

Jei reikalinga pagalba, kreipkitės į UAB "Rivilė" konsultantus ar atstovus.

  2022-06-06 Darbo vietų rezervavimas.

Padaryta galimybė vartotojui rezervuoti reikiamą darbo vietų skaičių.

Darbo vietų rezervavimas vartotojui reiškia, kad nepriklausomai ar tas vartotojas dirba su programa, ar ne, jų negalės panaudoti kiti vartotojai.
Darbo vietos bus rezervuotos konkrečiam vartotojui, todėl jis visada bus garantuotas, kad galės prisijungti į programą (jei bus rezervuotas branduolys) ir dirbti tuose moduliuose, kurie jam rezervuoti.

Į kitus programos modulius, kurie jam nerezervuoti, vartotojas galės patekti standartiškai, jeigu tuo metu juose bus laisvų darbo vietų.

Toks funkcionalumas gali būti reikalingas vartotojui, kurio vardu jungiamasi paleidžiant automatinius procesus (pvz., importus) arba vadovui, kuriam reikalinga garantija, kad visada galės dirbti su programa.

Detaliai apie tai aprašyta Darbo vietų administravimas.

  2022-06-06 Savo programų panaudojimas kainų ir nuolaidų parinkimui.

Atsirado galimybė apsirašyti savo kainų ir nuolaidų parinkimo mechanizmą.

Sisteminiuose parametruose SS_KAINA ir SS_NUOLAIDA nurodžius savo programas, pardavimo/ pirkimo kainos ir nuolaidos bus parenkamos ne standartiškai, o pagal jose užprogramuotus algoritmus.

Jeigu aprašoma antra parametro SS_NUOLAIDA reikšmė, tai pagal joje užprogramuotą algoritmą kontroliuojama maksimali nuolaida.

Pavyzdžiui, naudojant šiuos parametrus, galima palikti standartinį kainų ir nuolaidų parinkimą, bet kiekvienam manedžeriui nurodyti kokią maksimalią pardavimo nuolaidą jis gali taikyti.

Apie naujus parametrus aprašyta Kainos parinkimo funkcija ir Nuolaidos parinkimo funkcija.

  2022-06-06 Laiškų siuntimas klientams elektroniniu paštu naudojant WEB eksportą.

Rivile GAMA programoje galima keistis pardavimo (pirkimo) dokumentais per Rivile EDI (EKO) sistemą (Rivile EDI) arba siųsti paprastu elektroniniu laišku.

Pirmuoju atveju atžymimi dokumentai ir paspaudžiamas mygtukas "WEB eksportas". Atitinkamai aprašius klientų korteles, jiems dokumentai sugeneruojami ir perduodami per Rivile EDI (EKO) sistemą.

akt15

Antru atveju, paspaudžiamas spausdinimo mygtukas ir pasirenkama speciali ataskaita, kuri suformuoja ir klientams išsiunčia PDF failus:

akt16

Atsirado mechanizmas, leidžiantis klientams išsiųsti laiškus su pardavimo arba pirkimo dokumentais naudojant WEB eksportą.

Atsiradus galimybei vietoje ataskaitos spausdinimo naudoti WEB eksportą :

 • kiekvieno kliento kortelėje alternatyvių adresų sąraše galima nurodyti jam skirtos ataskaitos šabloną,
 • vienu kartu galima pasižymėti visas pardavimo (pirkimo) operacijas, ir, priklausomai nuo kliento, bus suformuoti ir išsiųsti skirtingos struktūros PDF failai,
 • jeigu daliai klientų siunčiami elektroniniai laiškai, o kitiems siunčiamos sąskaitos per Rivile EDI (EKO) sistemą, nereikės pirma siųsti vieniems klientams, o paskui kitiems - automatiškai sistema pagal aprašymus klientų alternatyviuose adresuose atrinks kaip kurias sąskaitas siųsti, ir išsiųs,
 • ataskaitose galima užprogramuoti, kad tam tikrais atvejais būtų parenkamas kitoks laiško šablonas, laiško tekstas, kartu siunčiami papildomi failai (pvz., prie pardavimo operacijos prisegti papildomi dokumentai) ir pan.,
 • išsiųstas PDF failas lieka pardavimo (pirkimo) operacijoje, ir jį galima pasižiūrėti paspaudus mygtuką "PDF ataskaita".

Laiškų siuntimo mechanizmas naudojant WEB eksportą aprašytas čia.

  2022-06-01 Neapmokestinamo pajamų dydžio pasikeitimai.

Nuo 2022 m. birželio mėn. 1 d. įsigalioja (Įstatymo 2 straipsnio 3 dalis nuo 2022-05-24) Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymas.

Rivile GAMA programoje keičiasi sistemos kintamųjų reikšmės:
5 - VDU - Vidutinis darbo užmokestis,
19113 - Maksimalus mėnesio NPD - iki VDU,
19115 - Koeficientas mėnesio NPD skaičiavimui - iki VDU.

Servisas -> Alga -> Kintamųjų reikšmės

Nuskaitykite sistemos kintamųjų reikšmes 2022.01.01 datai.

Pakeiskite aukščiau išvardintų sistemos kintamųjų reikšmes arba įsiveskite naujas.

Jeigu atliksite perskaičiavimą nuo 2022.01.01, tai sistemos kintamųjų reikšmes reikia pakoreguoti.
Jeigu neperskaičiuosite, tada reikia sukurti naujas reikšmes, nurodant datą, nuo kada jos bus taikomos.

akt14

Keičiasi NPD reikšmės darbuotojams, turintiems ribotą darbingumą. Jiems reikia suvesti naujas žmogaus kintamojo 10003 reikšmes.
Vietoje buvusios 740 eurų sumos įvedama 870 eurų suma, o vietoje 690 eurų sumos įvedama 810 eurų suma.

  2022-04-13 Forma DA-01 K (ketvirtinė) nuo 2022 XML .

Nuo 2022 metų pakeista forma DA-01 K (ketvirtinė).
Atskirai pateikiame ataskaitą, kurią galima atsisiųsti, susiimportuoti ir naudoti, nelaukiant kol išeis nauja Rivile GAMA programos versija.

DA-01K formavimo ataskaita: DA_01_20220413.zip .

  2022-04-01 Formos 1-SD (Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią) versija 11.

Nuo 2022.04.01 pakeista formos 1-SD (Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią) versija.
Atskirai pateikiame ataskaitas, kurias galima atsisiųsti, susiimportuoti ir naudoti, nelaukiant kol išeis nauja Rivile GAMA programos versija.

1-SD v11 formavimo ataskaitos: 1SD_v11_20220403.zip .

  2022-03-24 Didžiosios knygos istorija.

Ruošiantis LR buhalterinės apskaitos įstatymo XIV-680 pakeitimų įsigaliojimui , išleidžiama 118.0000+DI Rivile GAMA programos versija, kurioje atsirado naujas funkcionalumas "DK istorija".

Jeigu perkeltos operacijos pakoreguojamos ir iš naujo perkeliamos, sistema išsaugo ankstesnius DK įrašus, fiksuoja koregavimo laiką ir vartotoją, kuris tą koregavimą atliko.

akt13

DK istorija formuojama automatiškai.
Norint, kad DK istorija nebūtų formuojama, tai nurodoma sistemos parametre SS_DK_ISTOR - DK operacijų istorijos formavimas.

Detaliai apie DK istoriją aprašyta Didžiosios knygos istorija.

  2022-03-24 Tiesioginis dokumentų apsikeitimas.

118.0000+DI Rivile GAMA programos versijoje klientų sąraše iškart matosi su kuriais klientais galimas tiesioginis dokumentų apsikeitimas.

edi01

Požymis užsipildo automatiškai perėjimo į naują versiją metu.

Jo reikšmė "Galimas", jeigu toks klientas (pagal įmonės kodą) yra Rivile klientų duomenų bazėje.

Reikšmė "Vyksta" priskiriama tuo atveju, jeigu jau yra aprašytas tiesioginis web apsikeitimas arba iškart jį aprašius.

Naujiems klientams arba pakoregavus kliento aprašymą, tiesioginio dokumentų apsikeitimo požymis užsipildo paspaudus mygtuką "Užpildyti aprašymus" kot_duk20png .

Požymis matosi ir kliento alternatyvių adresų sąraše, kur aprašomi konkretūs web adresai:

edi02

Apie tiesioginį dokumentų apsikeitimą aprašyta Rivile EDI.

  2022-03-24 Integracija su skolų viešinimo platforma Okredo.

Rivile GAMA programoje CRM pagrindu realizuotas skolų viešinimo uždavinys, integruotas su skolų viešinimo platforma Okredo.

 • Į CRM operacijų sąrašą sugeneruojami vėluojami apmokėti pardavimo dokumentai.
 • Prieš viešinant galima sąrašą peržiūrėti ir pasirinkti kurių dokumentų ir kurių klientų skolos bus viešinamos.
 • Viešinama operacijos perkėlimo metu.
 • Visa jau viešinamų skolų informacija atnaujinama mygtuko paspaudimu.
 • Po apmokėjimo įvedimo atlikus viešinimo informacijos atnaujiną, skolos viešinimas stabdomas.
 • Yra galimybė rankiniu būdu stabdyti skolos viešinimą.

Detaliai apie skolų viešinimo uždavinio funkcionalumą aprašyta Skolų viešinimas (Okredo).

  2022-02-02 Intrastato išvežimo ataskaitos UPS-01 (IDAIS sistemai) formavime padaryti naujus reikalavimus atitinkantys pakeitimai.

Lietuvos respublikos muitinė keičia intrastato statistinės ataskaitos "Išvežimas UPS-01" struktūrą https://intrastat.lrmuitine.lt/ .

Rivile GAMA programoje padaryti ataskaitos "Intrastato ataskaita Išvežimas UPS-01 (IDAIS sistemai)" (SYSTEM000820) pakeitimai. Atsirado laukas "Partnerio identifikacinis kodas".

Detaliai apie intrastato ataskaitoms reikalingų duomenų suvedimą ir ataskaitų formavimą aprašyta Intrastato duomenų vedimas.

  2022-02-02 Padaryta galimybė paskaičiuoti konkrečią Sodros iš įmonės lėšų sumą, nepriklausančią nuo darbuotojo priskaitymų sumos.

Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui Latvijos darbuotojams, kiekvienam darbuotojui iš įmonės lėšų turi būti paskaičiuojama pastovi suma, kuri nepriklauso nuo darbuotojo atlyginimo.

Tai apsirašoma algų sąskaitų ryšio lentelėje. Anksčiau buvusi galimybė nurodyti Sodros procentą praplėsta, ir dabar galima nurodyti ne tik procentą, bet ir sumą: pasirenkamas kintamojo tipas Sistemos(suma) arba Žmogaus(suma).

sodra1

Detaliai apie algos sąskaitų ryšio lenteles rasite Algų sąskaitų ryšio lentelė.

  2022-02-01 Pajamos natūra už naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu asmeniniais tikslais

Dirbantiems su 117.0000+DI ir aukštesne Rivile GAMA programos versija pateiktas aprašymas kaip skaičiuoti pajamas natūra už naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu asmeniniais tikslais.

Aprašymas pateiktas Pajamos natūra už naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu asmeniniais tikslais.

  2022-01-01 GPM skaičiavimo pakeitimai nuo 2022 metų .

Nuo 2022 m. sausio mėn. 1 d. įsigalioja Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2022 metų.

117.0100+DI Rivile GAMA programos versijoje padarytas automatinis formulių pakeitimas ir naujų kintamųjų reikšmių priskyrimas.

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Paspaudžiamas mygtukas "Algos servisas". Atsidaro langas "Algos servisas", jame paspaudžiamas mygtukas "Algos pakeitimai nuo 2022 m."

akt07

Mygtukas "Algos pakeitimai nuo 2022 m." užprogramuotas taip, kad ne tik sukuriami nauji kintamieji ir užpildomos jų reikšmės, bet ir pakoreguojamos GPM formulės.
Formulių pakeitimas susijęs su tuo, kad atsirado galimybė algos išmokėjime ligos pašalpą išskirti atskira eilute.
Kam tai aktualu, detaliau apie tai rasite čia.

Keičiasi NPD reikšmės darbuotojams, turintiems ribotą darbingumą. Jiems reikia suvesti žmogaus kintamojo 10003 reikšmes.
Vietoje buvusios 645 eurų sumos nuo 2022.01.01 įvedama 740 eurų suma, o vietoje 600 eurų sumos įvedama 690 eurų suma.

Dirbantiems su senesne nei 117.0000+DI Rivile GAMA programos versija, reikia atlikti žemiau išvardintus pakeitimus:

 1. Sukurti naujus sistemos kintamuosius:

akt08

 1. Įvesti naujas sistemos kintamųjų reikšmes:

akt09

 1. Įvesti naują sudėtinio kintamojo 19101 (NPD) reikšmę:

akt11

Kaip visa tai atlikti detaliai aprašyta čia.

  2022-01-01 Naujo dizaino ataskaitos.

Padarytos naujo dizaino ataskaitos: PVM sąskaita-faktūra ir atlyginimo išmokėjimo lapeliai.

Elektroniniu paštu siunčiamų atlyginimo lapelių forma priderinta taip, kad gerai matytųsi ir mobilių telefonų ekranuose.

akt12

Logotipas paimamas iš failo rivile1_logo.jpg, kuris yra pagrindiniame RIV_GAMA kataloge.
Šiuo vardu išsaugojus savo įmonės logotipą, PVM sąskaitoje- faktūroje ir atlyginimo lapelyje matysis savo įmonės logotipas.

Jeigu apskaita vedama keliose įmonėse, tai kiekvienos įmonės logotipas, pervardintas į rivile1_logo.jpg, išsaugomos tos įmonės kataloge - tada jie matysis tiek sąskaitoje - faktūroje, tiek atlyginimo lapeliuose.

2021

  2021-12-23 Automatinis įmonių rekvizitų atnaujinimas.

Rivile GAMA programoje naudojamos ataskaitos "(WS) Įmonių rekvizitų pasikeitimai", kuriose palyginama informacija Rivile GAMA sistemoje su informacija EU PVM informacijos mainų sistemoje (VIES).

Padaryta papildoma ataskaita, kurios pagalba galima ne tik pamatyti neatitikimus, bet ir automatiškai atnaujinti duomenis.

Ataskaita veikia dirbant su ne žemesne nei 117.0000+DI Rivile GAMA programos versija ir turint galiojančią VPS sutartį.

Pagal nutylėjimą atnaujinams įmonės pavadinimas ir PVM kodas.

Nesunkiai galima pakoreguoti ataskaitą, kad būtų atnaujinamas adresas, telefonas, el. pašto adresas, bankrutuojančioms įmonėms uždedamas terminas.

klientai_2

Uždarant ataskaitą, atsiranda klausimas "Ar atnaujinti įmonių rekvizitus?"

klientai_3

Kaip įsidiegti tokią ataskaitą detaliai aprašyta WS įmonių rekvizitų atnaujinimas.

Tuo pačiu siūlome pasižiūrėti ir kitus papildomus funkcionalumus, kurie gali būti pritaikyti dirbant su Rivile GAMA programa: Papildomi funkcionalumai.

  2021-12-23 Kalendorių užpildymas analogiškomis reikšmėmis kaip S_SISTEMINIS kalendoriuje.

Jeigu dirbama su skirtingais kalendoriais, kurių darbo dienos atitinka sisteminį kalendorių, o darbo dienos trukmė kitokia, juos galima automatiškai užpildyti analogiškomis reikšmėmis, kaip sisteminiame kalendoriuje, tik paliekant kitokią darbo dienos trukmę.

Padaryta papildoma ataskaita skirta kalendorių reikšmių užpildymui pagal S_SISTEMINIS kalendorių.

Nuskaitomi ir atžymimi "v" kalendoriai, kuriuos norima užpildyti.

kalend_02

Paspaudžiamas ataskaitų spausdinimas.

Pasirenkama ataskaita "Kalendorių užpildymas pagal S_SISTEMINIS ".

kalend_03

Automatiškai užpildomos pasirinktų kalendorių reikšmės

kalend_05

Kaip įsidiegti tokią ataskaitą detaliai aprašyta Kalendorių užpildymas pagal S_SISTEMINIS.

Tuo pačiu siūlome pasižiūrėti ir kitus papildomus funkcionalumus, kurie gali būti pritaikyti dirbant su Rivile GAMA programos algos ir kitais moduliais: Papildomi funkcionalumai - Alga

  2021-12-07 Padaryta galimybė išplėsti prekių likučius, skolas, DK sąskaitas laukų rinkiniais.

Rivile GAMA sistemoje buvo naudojamos 5 statinės dimensijos (Padalinys, Objektas, Centras, Serija ir Asmuo) ir 15 dinaminių dimensijų.

117.0000+DI Rivile GAMA programos versijoje padaryta galimybė išplėsti prekių likučius, skolas, DK sąskaitas laukų rinkiniais.
Tai reiškia, kad vietoje objekto atsiranda rinkinys, kuris gali apimti iki 15-kos laisvai aprašytų laukų. Objektas pasidaro tik vienas iš tų laukų.
Atsiranda galimybė prekių likučius, klientų skolas, Didžiosios knygos operacijas detalizuoti pagal visus 15 rinkinio laukų.

Maksimalus rinkinio laukų skaičius yra 15. Jie laisvai aprašomi atsižvelgiant į kiekvienos įmonės darbo specifiką ir poreikius.

Rinkinio laukų reikšmės gali būti pasirenkamos iš aprašyme nurodyto sąrašo arba suvedamos ranka.

Operacijose gali būti vedamos tiek rinkinio laukų reikšmės, tiek rinkinio ID.

rink08

Rinkiniai, kaip ir objektai, matomi ir apskaitomi visoje sistemoje.

Prekių likučius galima atsifiltruoti tiek pagal rinkinio ID, tiek pagal visų jo laukų reikšmes.

rink_01

rink_02

Klientų detaliose skolose ir sąskaitų detalioje informacijoje matomi rinkinio ID:

rink07

rink_05

Detalus aprašymas kaip pereiti prie rinkinių arba grįžti atgal prie objektų, kaip rinkinius apsirašyti ir kokias papildomas galimybes suteikia jų naudojimas, pateiktas Rinkiniai.

  2021-12-07 Padaryti pakeitimai importuojant pirkimo ir pardavimo dokumentus - net jeigu importo metu buvo klaidų, visada suimportuojama visa importo faile esanti informacija.

117.0000+DI Rivile GAMA programos versijoje išplėstos pirkimo ir pardavimo dokumentų importo galimybės.
Importuojant pirkimo ir pardavimo dokumentus, suimportuojama visa importo faile esanti informacija.
Jei importo metu atsiranda klaidos, tos eilutės pažymimos kaip klaidingos, tuo pačiu ir visas dokumentas pažymimas kaip klaidingas.

Klaidingame dokumente pažymėtos klaidos turi būti iškoreguotos, tik tada jį bus galima perkelti.

Klaidingų dokumentų perkėlimo požymis yra "L".

Atsidarius klaidingą dokumentą, matosi mygtukas imp_inf1 Importo informacija , kurį paspaudus parodomos klaidos, gautos importuojant tą dokumentą.

importas7

Padaryta galimybė atsisakyti šio funkcionalumo ir grįžti prie ankstesnio importo.

Detaliai apie Rivile GAMA sistemoje veikiantį importo ir eksporto mechanizmą aprašyta Importas / Eksportas.

Apie importo klaidų apdorojimą rasite čia.

  2021-12-07 Atsirado galimybė pirkimo ir pardavimo operacijose naudoti nutolusius padalinius. Pateikiame nutolusių padalinių panaudojimo pavyzdį.

117.0000+DI Rivile GAMA programos versijoje atsirado galimybė pirkimo ir pardavimo operacijose naudoti nutolusius padalinius.

Tokią galimybę galima panaudoti įvairių uždavinių sprendimui.

Jei pažymėta, kad padalinys nutolęs, tai jame nevedama kiekinė apskaita. Apie nutolusių padalinių naudojimą aprašyta Nutolusių padalinių naudojimas.

Pardavimą iš nutolusio padalinio galima panaudoti, kai prekės pervežamos iš vieno padalinio į kitą, pavyzdžiui iš LT esančio padalinio į DE esantį padalinį, ir tam pervežimui reikia išrašyti PVM sąskaitą faktūrą.

Toks pavyzdys detaliai nagrinėjamas Prekių išvežimas iš LT į DE esantį sandėlį.

  2021-12-07 Atsirado galimybė algos išmokėjime išskirti išmokamą ligos pašalpos sumą.

Kadangi nuo ligos pašalpos skaičiuojamas skirtingas GPM procentas, ją reikia išskirti GPM312 deklaracijoje.

GPM312 deklaracijos formavimui naudojant sisteminę ataskaitą SYSTEM001118, į deklaraciją įtraukiama visa nurodytame laikotarpyje paskaičiuota ligos pašalpos suma. Jeigu ne visa suma buvo išmokėta, suformuotus duomenis reikėjo pakoreguoti rankomis.

117.0000+DI Rivile GAMA programos versijoje pakeistos kai kurios funkcijos, todėl atsirado galimybė išskirti išmokamą ligos pašalpos sumą.

Kam šis klausimas aktualus, galima pasikoreguoti formules, kad algos išmokėjime ligos pašalpa matytųsi atskira eilute.
Tada išmokant bus galima tiksliai pasirinkti kas išmokama - atlyginimas ar ligos pašalpa - ir į GPM312 deklaraciją ligos pašalpos sumą bus galima įtraukti ne iš priskaičiavimų, o iš išmokėjimų.

Tuo tikslu padaryta nauja ataskaita "Formos GPM312 formavimas (kai mokant išskiriama ligos pašalpa)“ (SYSTEM001221)

Kaip apsirašyti naujas formules ir ligos pašalpos paskaičiavime priskirti objektą "LIGA", detaliai aprašyta Kaip algos išmokėjime išskirti išmokamą ligos pašalpos sumą?

  2021-12-07 Padarytas ataskaitų rinkinys, kurių rezultatą galima automatiškai perkelti į DVS operacijas.

Atsirado poreikis tam tikrų ataskaitų rezultatus išsisaugoti DVS operacijose. Tuo tikslu padarytos atskiras ataskaitų rinkinys.
Susiformavus tokią ataskaitą ir išeksportavus į pasirinkto formato failą, susikuria DVS operacija, kurios rūšis „Ataskaitos“ ir prie jos prisegama nuoroda į suformuotą failą. Patys failai išsaugomi įmonės kataloge.

Tai ataskaitos:

SYSTEM001206 - Pirkimo op.žurnalas - DVS operac.su NUORODA į failą formavimas
SYSTEM001207 - Pardavimo op.žurnalas - DVS operac.su NUORODA į failą formavimas
SYSTEM001208 - Atlyginimo žiniaraštis - DVS operac.su NUORODA į failą formavimas
SYSTEM001209 - Tabelis - DVS operac.su NUORODA į failą formavimas
SYSTEM001210 - Kasos knyga - DVS operac.su NUORODA į failą formavimas
SYSTEM001211 - Avanso apyskaita - DVS operac.su NUORODA į failą formavimas
SYSTEM001212 - Sąskaitų judėjimas - DVS operac.su NUORODA į failą formavimas
SYSTEM001213 - Bandomas balansas - DVS operac.su NUORODA į failą formavimas
SYSTEM001214 - Klientų būklė - DVS operac.su NUORODA į failą formavimas
SYSTEM001215 - IT apyvarta - DVS operac.su NUORODA į failą formavimas
SYSTEM001216 - IT inventorizacinis ap.- DVS operac.su NUORODA į failą formavimas
SYSTEM001217 - Atsargų likučiai datai - DVS operac.su NUORODA į failą formavimas
SYSTEM001218 - Atsargų lik.pagal DK - DVS operac.su NUORODA į failą formavimas
SYSTEM001219 - Darbuotojų skolos - DVS operac.su NUORODA į failą formavimas.

Pavyzdžiui, suformuojama ataskaita SYSTEM001206 - Pirkimo op.žurnalas - DVS operac.su NUORODA į failą formavimas.

Paspaudžiamas mygtukas "Eksportuoti ataskaitą", pasirenkamas norimas formatas ir paspaudžiamas mygtukas "Generuoti".

atask_02

Nuėmus požymį "v" - "Formuoti DVS operaciją", ataskaitos eksportas veikia standartiškai - parodomas suformuotas failas, bet DVS operacija nesukuriama.

Servisas -> DVS -> DVS operacijos

DVS operacijų sąraše susikuria nauja operacija, kurioje prisegta nuoroda į suformuotą dokumentą:

atask_03

Paspaudus mygtuką "Dokumentas" galima pasižiūrėti patį dokumentą:

atask_04

  2021-12-07 Padarytas EU PVM mokėtojo tikrinimas EU PVM informacijos mainų sistemoje (VIES).

Padarytas EU PVM mokėtojo tikrinimas EU PVM informacijos mainų sistemoje (VIES).
Tikrinimo rezultatų pateikimui sukurtos įmonės rekvizitų bei teisinio statuso neatitikimo ataskaitos.
Jose palyginama informacija Rivile GAMA sistemoje su informacija įmonių registre.

Tikrinimą atlikti ir neatitikimų ataskaitas atsispausdinti galima klientų sąraše, pirkimų ir pardavimų analizėje. Tai ataskaitos:

SYSTEM001203, SYSTEM001204, SYSTEM001205 - (WS) Įmonių rekvizitų pasikeitimai.

Pavyzdžiui, pardavimo analizėje galima nusirodyti kurio laikotarpio pirkėjai domina, užsidėti kitus norimus filtrus, ir atsispausdinti tokią ataskaitą.

Ataskaitoje atrenkami klientai, kuriems yra kokie nors neatitikimai, parodoma esama kliento informacija ir neatitikimai, kurie pažymimi raudonai, bei įmonės teisinis statusas:

atask_05

  2021-09-01 Atsakymas į Registrų centro laišką dėl TLS protokolų išjungimo.

Registrų centras išplatino laišką apie TLS 1.0 protokolo išjungimą.
Tai susiję su mūsų klientais, kurie teikia E-Sąskaitas į Registrų centrą.
Kadangi pats sąskaitų teikimas Registrų centrui vykdomas tiesiogiai iš mūsų serverio, tai šis klausimas yra išspręstas centralizuotai ir veikia visiems klientams.
Viskas veikia sklandžiai, todėl mūsų klientai gali būti ramūs ir šiuos Registro centro laiškus ignoruoti.

  2021-04-27 Per POS pardavimo tašką atsirado galimybė apskaityti avanso mokėjimus.

POS pardavimo taške galimas avanso sumokėjimas grynais arba banko kortele. Avanso sumokėjimas banko kortele šiuo metu veikia su POS ASPA fiskaliniu bloku.

Mokėjimo metu parenkamas klientas, ir jam susiformuoja mokėjimo operacija. Mokėjimo informacija matosi DK operacijose ir kliento skolų analitikoje.

Sumokėtas avansas gali būti panaudojamas apmokant POS kvitą, kuriame perkamos prekės arba paslaugos.

Apmokant kvitą, padaryta galimybė parinkti avanso mokėjimo dokumentą iš POS pinigų operacijų, suminių skolų arba įvesti ranka.

Detaliai apie tai aprašyta POS avanso apskaita

  2021-03-24 Rivile GAMA programoje atsirado naujas modulis: Prognozavimas + DI (dirbtinis intelektas).

Išleista nauja Rivile GAMA versija 116.0000+DI, kurioje atsirado naujas modulis: Prognozavimas +DI (dirbtinis intelektas).

Modulio funkcionalumas pagrįstas tuo, kad sukaupus daug faktinių duomenų, atsiranda galimybė juos prognozuoti į ateitį, ir, remiantis tomis prognozėmis bei įvairiais kitais rodikliais, planuoti pirkimų ir gamybos užsakymus, kainų pokyčius, biudžetą ar pritaikyti juos įvairių kitų uždavinių sprendimui.

Faktiniai duomenys gali būti imami ne tik iš Rivile GAMA programos, bet ir importuojami iš kitų sistemų.

Prognozavimui naudojamas DI kartu su laiko eilučių ir prognozavimo metodais, taip pat galima naudoti individualius, Rivile GAMA sistemoje užprogramuotus prognozavimo metodus.

Naudojant prognozavimo metodus, gaunamas faktinių duomenų eilutės pratęsimas į ateitį. Jeigu faktiniai duomenys buvo suformuoti dienomis, tai ir prognozė paskaičiuojama dienomis, jeigu faktiniai duomenys buvo suformuoti savaitėmis ar mėnesiais, analogiškai paskaičiuojama ir prognozė.

Prognozės paskaičiavimui kuriamos Prognozės + DI operacijos, kuriose, parinkus fakto operacijas ir prognozės aprašymą, paskaičiuojami duomenys nurodytam prognozės laikotarpiui:

prognoze_1

Tiek fakto, tiek prognozės duomenis galima analizuoti ir taikyti įvairių uždavinių sprendimui.

Programoje pateikiami pavyzdžiai, kaip prognozės duomenys pritaikomi prekių užsakymų formavimui:

 • prekių užsakymai įmonės mastu, pagrindiniu mato vienetu;
 • gamybos užsakymai pagal padalinį, pagrindiniu mato vienetu;
 • žaliavų užsakymai įmonės mastu, pagrindiniu mato vienetu;
 • vidiniai užsakymai pagrindiniu mato vienetu.

Tam, kad būtų galima formuoti užsakymus, dažnai vien tik prognozės duomenų nepakanka, gali būti reikalingi įvairūs papildomi parametrai: prekių minimumas, maksimumas padaliniuose, minimalus užsakomų pakuočių kiekis, kiekis pakuotėje ir pan.

Programoje atsirado galimybė šių parametrų apsirašymui ir suvedimui arba suimportavimui iš kitų sistemų.

Prognozavimas +DI modulis dar išsiskiria ir tuo, kad jame vartotojui suteikiamos visos galimybės pačiam apsirašyti fakto formavimo laukus ir programą, pasirinkti arba susikurti prognozės metodus, apsirašyti visą užsakymų formavimo mechanizmą.

Detalų modulio aprašymą rasite: Prognozavimas + DI.

  2021-03-24 Vietoje buvusių "Mokėjimo išrašų" atsirado "Mokėjimo operacijos".

Servisas -> Atsiskaitymai -> Mokėjimai

Vietoje buvusių Mokėjimo išrašų atsirado Mokėjimo operacijos. Mokėjimų operacijose vedami dviejų tipų dokumentai: atsiskaitymo operacijos ir mokėjimai.

sud_04

Atsiskaitymo operacijos atitinka buvusį mokėjimo išrašų funkcionalumą: perkėlus, jos suformuoja įplaukų arba išmokų operacijas.

Mokėjimai suformuoja Didžiosios knygos operacijas žurnale SS_MOKEJIMAI ir klientų detalias skolas (jeigu rūšis "Dokumentai").

Iš mokėjimo operacijų galima formuoti atsiskaitymo dokumentus - pavedimus, reikalavimus, pajamų ar išlaidų orderius.

Detalų mokėjimų aprašymą rasite Mokėjimai ir automatiniai skolų sudengimai.

  2021-03-24 Padaryta automatinė skolų sudengimo sistema.

Padaryta automatinė skolų sudengimo sistema, kuri leidžia automatiškai sudengti klientų skolas perkeliant pirkimų, pardavimų arba mokėjimų operacijas.

Kliento kortelėje atsirado laukas "Automatinis skolų sudengimas", nuo kurio aprašymo priklauso, kokiu būdu bus sudengiamos to kliento skolos. Galimos reikšmės:

 • "Nenaudoti" - automatinis skolų sudengimas nevykdomas (reikšmė pagal nutylėjimą);
 • "Parinkti dokumentai" - vykdomas automatinis skolų sudengimas, sudengiami vartotojo nurodyti dokumentai;
 • "Visi dokumentai" - sistema automatiškai vykdo skolų sudengimą, į nurodytus dokumentus neatsižvelgiama.

sud_05

Jeigu naudojamas automatinis visų dokumentų sudengimas, ir mokėjimo, pirkimo arba pardavimo operacijų perkėlimo metu randama kliento skola, ji automatiškai sudengiama.

Naudojant automatinį skolų sudengimą pagal parinktus dokumentus, pirkimo, pardavimo ir mokėjimų operacijose atsirado galimybė nurodyti sudengiamus dokumentus.

Pasirinkimas galimas iš pirkimų, pardavimų, mokėjimų, detalių skolų ir suminių skolų :

sud_01

Naudojant automatinį skolų sudengimą, mokėjimo, pirkimo ir pardavimo operacijose galima pamatyti šių dokumentų sudengimo istoriją.

sud_03

Išsamų aprašymą apie automatinį skolų sudengimą rasite Mokėjimai ir automatiniai skolų sudengimai.

Automatinį skolų sudengimą galima panaudoti, kai mokėjimai daromi pagal pirkimo bei pardavimo užsakymus, pasiūlymus arba pardavimo rezervavimus , o po apmokėjimo pastarieji verčiami važtaraščiais.
Detaliai apie tai aprašyta čia.

  2021-02-15 Atsirado galimybė MSCAN aplikacijoje kurti pirkimo, pardavimo ir vidinio judėjimo dokumentus

Atsirado galimybė :

 • pačioje MSCAN aplikacijoje kurti naujus pirkimo, pardavimo ir vidinio judėjimo dokumentus,
 • bet kuriame MSCAN modulyje įtraukti prekes, kurių nebuvo pirminiame dokumente,
 • prekes iš MSCAN įtraukti tiesiai į Rivile GAMA operaciją.

Nuo dabar MSCAN modulis gali būti naudojamas:
- pajamavimui ir atrinkimui pagal Rivile GAMA programoje įvestas operacijas,
- naujų pajamavimo ir atrinkimo operacijų kūrimui, kurios automatiškai persikelia į Rivile GAMA programą.

Pavyzdys 1.

MSCAN aplikacijoje sukuriamas naujas pardavimo dokumentas ir nuskenuojamos pardavimui skirtos prekės:

mscan03

Paspaudžiamas mygtukas "Užbaigti", ir Rivile GAMA pardavimų modulyje automatiškai susikuria pardavimo operacija su nuskenuotomis prekėmis ir iš sutarties paimtomis kainomis:

mscan04

Pavyzdys 2.

MSCAN aplikacijoje sukuriamas naujas vidinio judėjimo dokumentas ir nuskenuojamos išvežimui skirtos prekės:

mscan05

Paspaudžiamas mygtukas "Užbaigti", ir Rivile GAMA susikuria vidinio judėjimo operacija:

mscan06

Pavyzdys 3.

MSCAN aplikacijoje sukuriamas naujas pirkimo dokumentas ir nuskenuojamos gautos prekės:

mscan07

Paspaudžiamas mygtukas "Užbaigti", ir Rivile GAMA pirkimų modulyje susikuria pirkimo operacija su nuskenuotomis prekėmis ir iš sutarties paimtomis kainomis:

mscan08

Detalus aprašymas, kaip naudotis MSCAN aplikacija pajamuojant ir atrenkant prekes, pateiktas:

internetiniai_moduliai/mscan/mscan_pajamavimas,

internetiniai_moduliai/mscan/mscan_atrinkimas.

Viskas apie Rivile MSCAN aprašyta internetiniai_moduliai/mscan.

  2021-01-01 GPM skaičiavimo pakeitimai nuo 2021 metų .

Nuo 2021 m. sausio mėn. 1 d. įsigalioja Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2021 metų

Rivile GAMA programoje pačių formulių keisti nereikia. Reikia tik pasikeisti sistemos kintamųjų reikšmes. Nusiskaitykite sistemos kintamųjų reikšmes 2021.01.01 datai - įsiveskite naujas arba pasikoreguokite esančias.

Keičiasi sistemos kintamųjų :
2 - MMA - Minimali mėnesinė alga,
3 - MVA - Minimalus valandinis atlygis,
19111 - Minimali mėnesinė alga GPM skaičiavimui,
19112 - Koeficientas mėnesio NPD skaičiavimui
reikšmės :

kintam1

Kintamojo 19110 (Maksimalus mėnesio NPD) reikšmė lieka tokia pati, kaip ir 2020 metais, t.y. 400.

Informaciją kaip pildyti sistemos kintamųjų reikšmes rasite čia

2020

  2020-12-08 Supaprastintas i.SAF-T pateikimui reikalingos akcininkų informacijos suvedimas

Padaryta paprastesnė galimybė susivesti i.SAF-T formavimui reikalingų akcininkų sąrašą. Tai atliekama dokumentų registro modulyje - naujas registras SS_AKCIJOS „Įmonės akcininkai“ .

Servisas->Dokumentų registras

akcijos

Detalus aprašymas, kaip suvedama informacija apie įmonės akcininkus, pateiktas Informacijos apie akcininkus suvedimas.

Pilnas aprašymas ir video medžiaga, kaip Rivile GAMA programoje formuojama i.SAF-T rinkmena , pateiktas I.SAF-T.

  2020-12-08 Papildomas funkcionalumas Įplaukų / Išmokų operacijose

Servisas -> Atsiskaitymai -> Įplaukos / Išmokos -> Įplaukų / Išmokų operacijos koregavimas

Įplaukų / išmokų operacijų viduje atsirado galimybė pažymėti dokumentus.

ats_32

Su pažymėtais „v“ dokumentais galima atlikti operacijas:

 • juos vienu kartu apmokėti ( mygtukas "Mokėti" paspaudžiamas su dešiniu pelės klavišu),
 • išmesti (mygtukas "Išmesti" paspaudžiamas su dešiniu pelės klavišu),
 • apmokėti sumą, paskirstant ją pažymėtiems dokumentams (paspaudus mygtuką "Mokėti sumą", pasirenkama reikšmė "Pažymėtus"),
 • pažiūrėti jų bendrą skolą, apmokėjimą, palūkanų sumą (dukart su pele paspaudžiama ant norimos kolonėlės pavadinimo)

Detalus aprašymas pateiktas Atsiskaitymai pagal dokumentus.

  2020-11-16 Atnaujintas Sisteminis kalendorius - jau galima susiimportuoti 2021 metų informaciją.

Atnaujintas Sisteminis kalendorius - jau galima susiimportuoti 2021 metų informaciją.

Jis atitinka valstybės patvirtintą kalendorių ir naudojamas 5 darbo dienų, 40 valandų darbo savaitei aprašyti.

Kaip susiimportuoti kalendoriaus reikšmes, aprašyta Sisteminis kalendorius.

  2020-11-16 MSCAN aplikacijoje atsirado naujas Inventorizacijos modulis.

Mobilioji MSCAN aplikacija pasipildė nauju moduliu Inventorizacija.

mscan_2

Detalus aprašymas, kaip atliekama prekių inventorizacija, naudojant mobiliuosius įrenginius su MSCAN aplikacija, pateiktas : internetiniai_moduliai/mscan/mscan_inventorizacijos_operacijos.

MSCAN Inventorizacija modulis skirtas inventorizuojamų prekių suskaičiavimui ir faktiškai rasto kiekio įkėlimui į Rivile GAMA programą.

Rasti kiekiai keliami tiesiai į Rivile GAMA programos inventorizacijos operacijas.

Inventorizacijos operacijos gali būti sukuriamos Rivile GAMA programoje arba pačioje MSCAN aplikacijoje.

Skaičiavimo metu MSCAN aplikacijoje :

 • gali būti rodomos prekės ir apskaitoje užfiksuoti kiekiai - tada reikia tik sutikrinti ar faktiniai kiekiai atitinka esančius apskaitoje. Prekių, kurių iš tikro rasta tiek, kiek užfiksuota, papildomai skenuoti nereikės, užteks pažymėti, kaip atrinktas. Jeigu faktiškai bus rastas didesnis arba mažesnis kiekis, reikės nuskenuoti prekę ir įvesti skirtumą (jei rasta mažiau - su minuso ženklu);
 • gali būti rodomas tik prekių sąrašas - tada visos rastos prekės turės būti skenuojamos, ir suvedami kiekiai;
 • gali būti be pradinio sąrašo - tada vartotojas mato tik savo paties nuskenuotas prekes ir suvestus kiekius.

MSCAN aplikacija leidžia skaičiavimo metu priskirti objektą ir seriją - todėl atsirado galimybė lengvai atlikti inventorizaciją tiems, kurie prekių apskaitoje naudoja objektus ir serijas.

  2020-09-29 Rivile GAMA programoje baigtas kurti BDAR modulis.

BDAR modulis skirtas asmens duomenų tvarkymo veiklos registro aprašymui, sutikimų, užklausų, pažeidimų fiksavimui, užklausoms reikalingų duomenų atrinkimui.

Darbo su BDAR moduliu pradžioje turėtų būti atliekama visų įmonėje saugomų asmens duomenų inventorizacija, ir suvedami jos rezultatai. Aprašoma kokie tvarkomi asmens duomenys , koks tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas, kur jie saugomi, kas turi prie jų prieigą. Suvedus šią informaciją galima susiformuoti ir atsispausdinti duomenų tvarkymo veiklos registrą:

bdar1

Gavus užklausą, ji registruojama, ir atrenkami Rivile GAMA programos duomenų bazėje esantys, užklausą atitinkantys duomenys. Priklausomai nuo užklausos tipo ir subjekto teisių, ją pateikęs asmuo informuojamas apie užklausos vykdymo galimybes.

Jeigu užklausos įvykdymui, asmens duomenyse automatiškai reikės atlikti pakeitimus (ištaisyti gimimo datą, pavardę ar pan.), ištrinti tam tikrus duomenis, atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis ar išsiųsti asmeniui tam tikrą informaciją - visi tokie ir panašūs veiksmai užprogramuojami išorinėse programose, o jų iškvietimas aprašomas formulėse.

BDAR sutikimų sąraše kaupiama visa iš asmenų gauta sutikimų informacija. Sutikimai gali būti suvedami ranka, suimportuojami, sukeliami per API ir pan.

BDAR saugumo pažeidimų sąraše fiksuojami visi pažeidimai, susiję su įmonėje tvarkomais asmens duomenimis, suformuojami pranešimai kontroliuojančioms įstaigoms.

Programoje pateikiame duomenų saugyklų ir subjektų kategorijų pavyzdžius.

Jeigu programa buvo atnaujinta po šių metų liepos mėnesio, pavyzdžių gali nebūti. Juos galima susiimportuoti tokiu būdu:

Atsidaromas langas "Servisas" -> "BDAR" -> "BDAR duomenų saugyklos"
Paspaudžiamas mygtukas „Importas“ ir iš RIV_GAMA katalogo pasirenkamas failas BDAR_PVZ_DUOMENU_SAUGYKLOS.EIP

Atsidaromas langas "Servisas" -> "BDAR" -> "BDAR subjektų kategorijos"
Paspaudžiamas mygtukas „Importas“ ir iš RIV_GAMA katalogo pasirenkamas failas BDAR_PVZ_SUBJEKTU_KATEGORIJOS.EIP

Atsiranda duomenų saugyklų ir subjektų kategorijų pavyzdžiai. Juos turint, lengviau ir aiškiau apsirašyti savo įmonės duomenis.

Detalų darbo su BDAR moduliu aprašymą rasite: BDAR.

  2020-09-29 Rivile MSCAN modulis mobiliesiems įrenginiams.

Dirbantiems su Rivile GAMA programa atsirado galimybė vykdyti prekių atrinkimo, pajamavimo, inventorizacijos operacijas, naudojantis mobiliąja skenavimo aplikacija MSCAN.

MSCAN aplikacija gali būti paleidžiama bet kuriame mobiliame įrenginyje, turinčiame internetinę naršyklę. Procesas vyksta realiuoju laiku, viskas iškart matoma Rivile GAMA duomenų bazėje.

mscan_1

Prekių skenavimas gali būti atliekamas:

 • pačiu kaupikliu, jeigu aplikacija paleidžiama kaupiklyje,
 • atskiru, per "Bluetooth" pajungtu skeneriu, jeigu aplikacija paleidžiame mobiliajame telefone ar planšetėje.

Rivile MSCAN (prekių atrinkimas ir pajamavimas) skirtas vartotojams, norintiems spręsti prekių atrinkimo ir pajamavimo uždavinius :

 • prekių atrinkimui, įvedus pardavimo, pirkimų grąžinimo ar vidinio judėjimo operacijas,
 • prekių pajamavimui, įvedus pirkimo, pardavimų grąžinimo ar vidinio judėjimo operacijas,
 • atrinktų kiekių sutikrinimui su buhalterinėmis operacijomis,
 • kiekių buhalterinėse operacijose pakoregavimui pagal atrinktus kiekius,
 • kaupiklio operacijų formavimui,
 • prekių skaičiavimui inventorizacijos metu.

MSCAN aplikacijos skenavimo procesas sudarytas iš 3 etapų: paruoštas rinkimui, renkamas, baigtas. Šie etapai yra konfigūruojami Rivile GAMA programoje, būsenų aprašyme, kurios parodo kokioje skenavimo stadijoje yra konkretus dokumentas. MSCAN aplikacijoje rodomos tik paruoštos ir renkamos operacijos.

mscan_busenos

Rivile GAMA programoje užsiprogramuojamas klavišas, kurį paspaudus parodoma MSCAN aplikacijos informacija. Esant poreikiui, ją galima atsispausdinti - tam sukurtos specialios ataskaitos.

Detalų darbo su Rivile MSCAN aprašymą rasite: internetiniai_moduliai/mscan.

  2020-09-29 Rivile EPI sprendimai elektroninei prekybai.

Rivile EPI – elektroninės prekybos integracija – gali būti sprendžiama dviem būdais:

 • tiesioginis importas į Rivile GAMA iš elektroninės komercijos sistemų,
 • elektroninių komercijos sistemų integracija su Rivile GAMA per Rivile API v2 (REST web servisus).

Pirmas būdas - tiesioginis importas į Rivile GAMA iš elektroninės komercijos sistemų.

Tiesioginis importas į Rivile GAMA realizuotas iš Shopify sistemos.

Prie Shopify sistemos jungiamasi naudojantis iš jų gautu API prisijungimo raktu.

Importo į Rivile GAMA programoje naudojami tam tikri parametrai. Keičiant jų reikšmes, importo programą galima lanksčiai priderinti prie kliento poreikių.

Pats importas vyksta pardavimo operacijų sąraše paspaudus tam tikslui užprogramuotą klavišą.

Shopify_RO

Detalus importo iš Shopify aprašymas pateiktas: integraciniai_sprendimai/shopify.

Analogiškai būtų galima užprogramuoti importus per API iš kitų elektroninės komercijos sistemų – skirtųsi tik prisijungimas, o logika būtų išlaikoma ta pati.

Turinčius tokių pageidavimų, prašome kreiptis į UAB "Rivilė" konsultantus arba atstovus.

Kitas Rivile EPI sprendimo būdas – kai klientų ar trečių šalių programuotojai kuria savo sistemų integraciją su Rivile GAMA per Rivile API v2 (REST web servisus).

Tam, kad integracijas kuriantiems programuotojams būtų lengviau suprasti Rivile GAMA programos logiką, ryšius, kainų, likučių formavimo ypatumus, paruošėme Rivile API v2 (REST web servisų) naudojimo pagrindus: internetiniai_moduliai/api_rest/naudojimo_pagrindai.

Čia pateikiama bendra Rivile API v2 (REST web service) naudojimo logika bei galimybės :

 • bendra API v2 (REST web service) naudojimo informacija,
 • informacijos nuskaitymas iš Rivile GAMA,
 • informacijos įkėlimas į Rivile GAMA.

Kiekvienoje dalyje pateikiamas aprašymas ir daug konkrečių pavyzdžių.

  2020-09-29 CRM sprendimų pavyzdžiai.

Naudojant Rivile GAMA programoje esantį CRM modulį, galima realizuoti labai skirtingų uždavinių sprendimus. Jų pavyzdžių aprašymui sukurta atskira potemė "CRM sprendimai": crm/crm_sprendimai.

Čia pateikiame jau paruoštus ir išbandytus uždavinių pavyzdžius. Juos nesunkiai būtų galima priderinti prie konkrečių kliento poreikių.

Šiuo metu čia aprašyti 3 uždaviniai

 • Sąskaitų sąrašo siuntimas klientams crm/crm_sprendimai/saskaitu_saraso_siuntimas – kai kiekvieną mėnesį klientams išsiunčiamas praeitame mėnesyje išrašytų pardavimo dokumentų (važtaraščių ir grąžinimų) sąrašas.

 • Sąskaitų už nuomą sugeneravimas crm/crm_sprendimai/nuomos_saskaitos – kai pagal suvestas nuomos pardavimo sutartis, kas mėnesį klientams sugeneruojamos sąskaitos už nuomą. Analogiškai būtų galima užprogramuoti pardavimo sąskaitų generavimą už bet kokias sutartyse aprašytas paslaugas: mokymosi, spausdinimo, konsultavimo, aptarnavimo, komunalines ir pan.

 • Laiškų generavimas ir siuntimas gavėjams, kurių elektroniniai adresai surašyti excel faile crm/crm_sprendimai/laisku_generavimas_ir_siuntimas
  Gavėjų adresai imami iš operacijoje nurodyto excel failo. Siuntimui naudojamas MS Outlook.
  Laiško tekstas gali būti dinaminis (aprašomas formulėmis) arba visiems adresatams pastovus.
  Kartu su laišku galima išsiųsti prie laiško prisegtus failus.
  Sprendimą galime pasiūlyti įmonėms, kurios nori tam tikriems savo klientams ar kitiems asmenims išsiųsti sveikinimus, informaciją apie akcijas bei įvairius kitus pranešimus ar failus.

Čia pateikiami tik konkretūs pavyzdžiai, ateity jų atsiras daugiau.

Visus, kuriuos tai sudomino, prašome kreiptis į UAB "Rivilė" konsultantus arba atstovus.

  2020-09-29 Papildytas mokėjimo išrašų funkcionalumas: padaryta galimybė, priklausomai nuo banko, vykdyti tikrinimą pagal banko operacijos ID arba jį atjungti.

Jei mokėjimo išraše nurodomas "Banko kodas" ir ""Banko operacijos ID", pagal nutylėjimą tikrinama, ar toks banko operacijos ID jau egzistuoja, jei taip - operacijos nebus galima išsaugoti. Tikrinimas veikia tiek vedant įrašus ranka, tiek importuojant iš banko.

Norint atsisakyti tokio tikrinimo, banko aprašyme uždedamas požymis "v" ant lauko "Netikrinti operacijos ID".

bankas_1

Toks poreikis gali atsirasti, jeigu bankas pateikia kelis mokėjimo išrašus su tokiu pačiu ID. Požymis veikia suvedant arba importuojant to banko išrašus.

Detaliau apie mokėjimų išrašų importą atsiskaitymai/mokejimo_israsu_importas

  2020-07-02 Papildytas mokėjimo išrašų funkcionalumas: padarytas tikrinimas pagal banko operacijos ID

Mokėjimo išrašuose atsirado laukas "Banko operacijos ID". Jei mokėjimo išraše nurodomas "Banko kodas" ir ""Banko operacijos ID", tada tikrinama, ar toks banko operacijos ID jau egzistuoja, jei taip - operacijos nebus galima išsaugoti.

akt04

Tikrinimas veikia tiek vedant įrašus ranka, tiek importuojant iš banko.

  2020-07-02 Valiutos kurso parinkimas kopijuojant sąskaitos tipo įplaukų/ išmokų operacijas

Iki šiol kopijuojant įplaukų/ išmokų operacijas, valiutos kursas nusikopijuodavo toks, koks buvo pradinėje operacijoje:

akt05

Dabar atsirado galimybė pasirinkti ar palikti seną valiutos kursą, ar parinkti pagal naujos operacijos datą. Tam reikia užsiprogramuoti SISTEMOS INIT :

titi_pagr.SS_CICH_KOP_KURSAS_KOR=.t.

Jei parametro reikšmė yra .T., tai valiutos kursas bus parenkamas pagal naujos operacijos datą.

  2020-07-02 Padaryti pakeitimai integracijoje su Telema(Rest)

Pilnai realizuota 3 ir 4 dokumentų apsikeitimo schema. Naudojant tokią apsikeitimo schemą, visuose siunčiamuose dokumentuose išsisiunčia prieš tai buvusių dokumentų numeriai. Detaliai integracija su Telema(Rest) aprašyta Telema(Rest).

  2020-06-29 INFORMACIJA dėl NPD pakeitimų fiksavimo sistemos kintamųjų reikšmių sąraše.

Nuo 2020 m. liepos 1 d. keičias NPD formulė. Rivile GAMA programoje pačių formulių keisti nereikia. Reikia tik pasikeisti sistemos kintamųjų reikšmes. Nusiskaitykite sistemos kintamųjų reikšmes 2020.06.01 datai - įsiveskite naujas arba pasikoreguokite esančias.

Keičiasi sistemos kintamųjų 19110 (Maksimalus mėnesio NPD) ir 19112 (Koeficientas mėnesio NPD skaičiavimui) reikšmės:

akt_03

Informaciją kaip pildyti sistemos kintamųjų reikšmes rasite čia

Naujas neapmokestinamųjų pajamų dydis (NPD) bus taikomas nuo 2020 m. sauso 1 d., deklaruojant šių metų mokestinio laikotarpio pajamas.

Jeigu įmonė nusprendžia atlikti GPM perskaičiavimus atbuline data, t.y. nuo 2020.01.01, Rivile GAMA programoje tokia galimybė yra. Perskaičiavimai turėtų būti atliekami 06-ame mėnesyje už 01-05 mėnesius. Kad programa automatiškai perskaičiuotų atskaitymus už praeitus mėnesius, reikia įvesti bent vieną priskaitymą 06-ame mėnesyje už 01-05 mėnesius. Tokio priskaitymo suma tui būti lygi nuliui.

Galima darbuotojų sąraše užsiprogramuoti klavišą, kurį paspaudus visiems pažymėtiems "v" darbuotojams būtų sugeneruoti algos dokumentai su nuliniais priskaitymais 06-ame mėnesyje už 01-05 mėnesius.

Pirmiausia atsisiunčiamas failas:

algos_dok_prisk202001_05.zip

Jis išsaugojamas RIV_GAMA kataloge ir išarchyvuojamas.

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Užsiprogramuojamas klavišas nulinių priskaitymo (kodas 100) reikšmių eksportui į algos dokumentus.

Spaudžiama mygtukų kombinacija Ctrl+Q. Atsidaro langas "Vartotojo funkcijų sąrašas".

Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Jei to negalima atlikti, reiškia, vartotojui trūksta teisių - tada reikia jungtis MASTER vardu.

Spaudžiamas klavišas, kurį norima užsiprogramuoti, pavyzdžiui F7.

Pavadinimo lauke įrašoma "Nulinių 100 priskaitymo reikšmių eksportas į algos dok. ".

Jei programuojama tik konkrečiam vartotojui, jis nurodomas vartotojo lauke.

Komandos lauke įrašoma:

algos_dok_prisk202001_05(thisform)

akt_01

Viskas išsaugoma.

Nulinių priskaitymo reikšmių sugeneravimui:

 1. Atidaromas langas "Alga" ->"Algos dokumentai"

 2. Darbuotojų sąraše lauke "Data kuriame" įvedama 06 mėn. data, ir darbuotojų sąrašas nuskaitomas.

 3. Pažymimi "v" darbuotojai, kuriems bus formuojami algos dokumentai, ir paspaudžiamas užprogramuotas klavišas.

  Algos dokumentuose susiformuoja įrašai su nulinėmis sumomis:

  akt_02

06-ame mėnesyje skaičiuojant atskaitymus, jie bus perskaičiuojami ir už 01-05 mėnesius.

Jei iškils klausimų, prašome kreiptis į UAB "Rivilė" konsultantus arba atstovus. Visi papildomi darbai atliekami ir apmokami pagal aptarnavimo sutarties sąlygas.

  2020-04-23 Padarytas sujungimas su ASPA pinigų priėmimo/išdavimo mašina

POS sujungimas su ASPA pinigų priėmimo/išdavimo mašina reiškia, kad atsirado galimybė POS pardavimo taško atsiskaitymo lange automatiškai gauti informaciją iš pinigų priėmimo/išdavimo mašinos.

Atsiskaitymų grynais funkcija, kai kasininkas paima pinigus, pinigai dedami į POS stalčių ir pirkėjui atiduodama grąža, perduodama pinigų priėmimo/išdavimo mašinai. POS gauna ir užfiksuoja informaciją iš pinigų mašinos, kad konkreti suma apmokėta, analogiškai kaip gauna informaciją iš bankų, kai atsiskaitoma bankinėmis kortelėmis.

Tam reikia išorinių įrenginių koregavimo lange skirtuke "POS informacija" pažymėti lauką "Pajungtas pinigų aparatas":

posas_1

Detaliau apie POS aprašymus rasite: čia.

  2020-04-23 Sutrumpintas dokumentų įkėlimo procesas

Paspaudus dešinį pelytės klavišą ant mygtuko "Dokumentai", į bet kurio koregavimo lango dokumentų sąrašą galima greitai įkelti failą, nuorodą į failą arba nuorodą į katalogą .

dokumentas1

Detaliau apie dokumentų įkėlimus rasite: Dokumentų prisegimas.

  2020-04-23 Pakeitimai tabelio pildyme reikšmėmis iš algos dokumentų

Tabelio pildymas informacija iš algos dokumentų dabar galimas dviem būdais:

 • Papildyti visas dienas - kada algos dokumente įvesta dienos reikšme užpildomas visas dokumente nurodytas laikotarpis;
 • Papildyti tik "D " dienas - kada algos dokumente įvesta dienos reikšme užpildomos tik nurodyto laikotarpio dienos, kuriose prieš tai buvo žymėjimas "D"

tabelis_1

Jeigu nieko nėra papildomai užprogramuota, pagal nutylėjimą veikia antrasis variantas, kada užpildomos tik "D" raide pažymėtos dienos.

Atsirado poreikis praplėsti tokias galimybę. Pvz., darbuotojas buvo komandiruotėje (tabelyje pažymėta "K") ir susirgo. Algos dokumente nurodoma, kad ligos laikotarpis tur būti užpildytas reikšme "L". Tačiau pildant tabelį iš algos dokumentų lig šiol taip ir palikdavo "K" dienos, o reikšme L" užsipildydavo tik "D" dienos. Analogiška situacija būdavo, kai darbuotojas atostogaudavo ("A" žymėjimas) ir susirgdavo atostogų metu.

Atsirado galimybė patiems tabelio koregavimo lange užsiprogramuoti INIT-ą, nurodant kuriuos tabelio dienų žymėjimus reikia pakeisti žymėjimais iš algos dokumentų. Pvz.:

thisform.kor.papildyti_is_dokumentu='D'- reikšmėmis iš algos dokumentų bus pakeista tik reikšmė "D" (taip veikia pagal nutylėjmą);

thisform.kor.papildyti_is_dokumentu='DKP'- reikšmėmis iš algos dokumentų bus pakeista tik reikšmės "D", "K" ir "P".

thisform.kor.papildyti_is_dokumentu='DKA'- reikšmėmis iš algos dokumentų bus pakeista tik reikšmės "D", "K" ir "A".

Tai atliekama tokiu būdu :

 1. Būnant tabelio koregavimo lange spaudžiama klavišų kombinacija Ctrl Q.

 2. Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Jei to nepavyksta padaryti, reikia įeiti į programą vardu MASTER ir kartoti viską iš naujo.

 3. Uždedamas "v" ant "Formos INIT-as", parenkamas vartotojas ar vartotojų grupė, kuriam turėtų veikti nustatymai (neparinkus, galios visiems vartotojams), komandos lauke įrašoma pasirinkta komanda, pvz.:

  thisform.kor.papildyti_is_dokumentu='DKA'

  tabelis_2

  ir viskas išsaugoma.

Daugiau apie papildomus funkcionalumus galima rasti čia.

  2020-03-26 Apmokėjimas už prastovas, kai LR Vyriausybė paskelbia ekstremalią situaciją ar karantiną

Šį mėnesį, kaip niekad, aktualiu klausimu tapo prastovų fiksavimas ir apmokėjimo už prastovas paskaičiavimas. LR Darbo kodekso 47 straipsnio redakciją, įsigaliojusią nuo 2020.03.19 d., rasite:

LR DK 47 straipsnis

Detaliai priskaitymų už prastovas skaičiavimas aprašytas Apmokėjimas už prastovas paskelbus ekstremalią situaciją ar karantiną.

Iškilus klausimams ar esant sudėtingesniems skaičiavimams, reikėtų kreiptis į UAB "Rivilė" arba atstovus.

  2020-02-12 Nauji laukai mokėjimų išrašuose.

Mokėjimų išrašuose atsirado nauji laukai: banko sąskaita, padalinys, objektas, centras, menedžeris.

Suimportavus mokėjimo išrašus, lauke "Banko sąskaita" išsisaugo banko sąskaita, iš kurios darytas mokėjimas.

Pagal šį lauką kitų importų metu bus galima identifikuoti klientą.

Kitą kartą atliekant Importą iš XML failo, jei pagal importuojamą banko sąskaitą nebus surastas kliento kodas iš klientų sąrašo, bus bandoma surasti klientą pagal banko sąskaitą iš jau įvestų mokėjimo išrašų.

Jeigu mokėjimo išraše buvo nurodytas padalinys, objektas, centras, menedžeris, tai sudengimas vyksta pagal nurodytas reikšmes. Visais kitais atvejais nesudengti dokumentai apmokami pradedant nuo seniausios skolos.

Detaliau apie mokėjimo išrašų importą rasite mokėjimo išrašų importas.

  2020-02-12 Pasirinkimas ar iš atlyginimų į Didžiosios knygos operacijas perkelti darbuotojo tabelinį numerį, vardą, pavardę.

Iki šiol į Didžiąją knygą perkeliant darbuotojų sąraše paskaičiuotus priskaitymus/atskaitymus, susiformuodavo DK operacijos, kuriose matėsi darbuotojo tabelinis numeris, vardas, pavardė.

Dabar atsirado galimybė pasirinkti ar tokią informaciją į DK kelti, ar ne. Norint šios informacijos nekelti, reikia užsiprogramuoti SISTEMOS INIT :

titi_pagr.SS_PARAM_ALGA_DK_TBNE=.t.

Jei parametro reikšmė yra .T., tai perkeliant į DK darbuotojo priskaitymus (atskaitymus), jo tabelinis numeris, vardas, pavardė į DK operacijas nebus perkeliami.

Tai atliekama tokiu būdu :

 1. Būnant bet kuriame lange spaudžiama klavišų kombinacija Ctrl Q.
 2. Spaudžiamas mygtukas "Vartotojo sistemos INIT-as".

akt01

 1. Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Jei to nepavyksta padaryti, reikia įeiti į programą vardu MASTER ir kartoti viską iš naujo.

 2. Parenkamas vartotojas ar vartotojų grupė, kuriam turėtų veikti nustatymai (neparinkus, galios visiems vartotojams), komandos lauke įrašoma pasirinkta komanda

  titi_pagr.SS_PARAM_ALGA_DK_TBNE=.t.

  akt03

  ir viskas išsaugoma.

  PASTABA. Šiuo atveju reikėtų vieningai nuspręsti, ar į DK bus keliama darbuotojų informacija, ir, jei nebus keliama, vienodai užprogramuoti visiems tokius perkėlimus atliekantiems darbuotojams.

  2020-02-06 Rivile GAMA programoje atsirado naujas modulis: DVS - Dokumentų valdymo sistema.

Išleista 114.0000 Rivile GAMA programos versija, kurioje atsirado naujas modulis: DVS - Dokumentų valdymo sistema.

Rivilės programoje esantis DVS modulis leidžia:

 • duomenų bazėje kaupti įvairius dokumentus,
 • duomenų bazėje aprašyti tik nuorodas į tam tikruose kataloguose padėtus dokumentus,
 • dokumentus suskirstyti pagal tipus ir rūšis,
 • suvesti ir saugoti daug papildomos informacijos apie kiekvieną dokumentą,
 • administruoti, kas gali matyti kiekvienos rūšies dokumentus,
 • nurodyti iki kada dokumentai galioja, kada jie suarchyvuojami, archyvo numerį,
 • ataskaitų formuojamus failus (PDF, XLS ar kitame formate) iškart kelti į DVS operacijas,
 • elektroniniu paštu (per MIcrosoft Outlook pašto programą) atsiųstus dokumentus automatiškai kelti į DVS operacijas.

Detalų modulio aprašymą rasite DVS.

Padarytos ataskaitos, kurias vykdant, galima suformuoti DVS operaciją ir prie jos prisegti suformuotą failą (PDF, XLS ar kito formato) :

 • Bandomas balansas - su DVS operacijos formavimu (SYSTEM001131)
 • Balanso forma - su DVS operacijos formavimu (SYSTEM001132)
 • Pelno (nuostolių) ataskaita - su DVS operacijos formavimu (SYSTEM001133)
  2020-02-06 Algos dokumentuose ir personalo operacijose padaryta būsenų patvirtinimo sistema.

Prie daugumos Rivile GAMA operacijų jau seniai veikia būsenų aprašymo ir patvirtinimo sistema. Nuo šiol apsirašyti ir tvirtinti būsenas bus galima algos dokumentuose bei personalo operacijose.

Detaliau apie būsenų naudojimą galite paskaityti dokumentų tvirtinimas.

  2020-02-06 Papildytas mokėjimo išrašų funkcionalumas: padaryta galimybė sąskaitos rūšies dokumentams priskirti sąskaitą pagal mokėjimo įmokos kodą.

Padaryta galimybė mokėjimams, kurių rūšis "Sąskaitos", priskirti balansinę sąskaitą priklausomai nuo mokėjimo įmokos kodo. Tam reikia teisingai apsirašyti mokėjimo išrašų šabloną SEPA_MOKEJIMO_TIPAI.txt

Šiame šablone buhalterinių sąskaitų parinkimas aprašomas naudojant formatą:

banko_kodas*DOMAIN_kodas*FAMILY_kodas*SUBFAMILY_kodas*buhalterine_saskaita*mokejimo_paskirties_pradzia*mokejimo_paskirties_fragmentas

Norint, kad sąskaitą parinktų pagal mokėjimo įmokos kodą, pats įmokos kodas rašomas gale, o prieš tai rašomas tekstas "MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS".

banko_kodas*DOMAIN_kodas*FAMILY_kodas*SUBFAMILY_kodas*buhalterine_saskaita*MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS*mokejimo_imokos_kodas

Pvz., jei mokėjimo įmokos kodui 1001 reikia parinkti sąskaitą 6104, tai šablonas atrodys taip:

70440*PMNT*ICDT*BOOK*6104*MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS*1001

kur:

70440 - banko kodas Rivile GAMA programoje
PMNT - DOMAIN kodas
ICDT - FAMILY kodas
BOOK - SUBFAMILY kodas
6104 - GAMA buhalterinė sąskaita
MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS - konstanta
1001 - mokėjimo įmokos kodas

Detaliau apie mokėjimo išrašų importą rasite mokėjimo išrašų importas.

  2020-01-01 INFORMACIJA dėl sistemos kintamųjų reikšmių algose.

Kai pernai buvo pereita prie naujų formulių, viskas buvo padaryta taip, kad kiekvienais metais jų nereikėtų keisti. Reikia tik pasikeisti sistemos kintamųjų reikšmes. Todėl nusiskaitykite sistemos kintamųjų reikšmes 2020.01.01 datai - įsiveskite naujas arba pasikoreguokite esančias.

Informaciją kaip pildyti sistemos kintamųjų reikšmes rasite čia

2019

  2019-12-16 Padaryta galimybė Sodros iš įmonės lėšų procentą įvesti kiekvienam darbuotojui individualiai.

Sodros iš įmonės lėšų procentus bus galima įvesti naudojant Sistemos arba Žmogaus tipo kintamuosius.

Toks poreikis atsirado dėl to, kad darbuotojams, nuo metų pradžios pasiekus tam tikrą priskaitymų sumą, keičiasi Sodros iš įmonės lėšų procentas.

Sodros iš įmonės lėšų procentas aprašomas algos sąskaitų ryšio lentelėje. Paprastai tam buvo naudojamas sistemos kintamasis, kuriam suteikiamos atitinkamos reikšmės. Visiems drabuotojams, kuriems priskirta ta pati sąskaitų ryšio lentelė, sodros iš įmonės lėšų procentas būdavo vienodas.

Dabar bus galima kiekvienam darbuotojui individuliai priskirti Sodros iš įmonės lėšų procentą. Tam reikia sąskaitų ryšio lentelėje priskirti ne sistemos, o žmogaus tipo kintamąjį.

sask_rysys

Sąskaitų ryšio lentelėje naudojant žmogaus tipo kintamąjį, visiems darbuotojams, kuriems priskirta ta sąskaitų ryšio lentelė, reikia suvesti joje nurodyto žmogaus kintamojo reikšmes.

Jos kiekvienam darbuotojui gali būti skirtingos, be to, ir tam pačiam darbuotojui gali pasikeisti nuo tam tikro laikotarpio.

  2019-12-16 Sistema papildyta greitos paieškos funkcija grpaj.

Visuose languose, kur iš sąrašo pasirenkamos prekės, klientai ir kita normatyvinė informacija, galima užsiprogramuoti "greitą" paiešką.

Tai reiškia, kad pradėjus rinkti atitinkamo elemento kodą ar pavadinimą, programa pradeda rodyti visus elementus, kurių kode ar pavadinime yra renkamas fragmentas.

Informaciją kaip apsirašyti greitą paiešką rasite čia

Dirbantiems su 113.0101 ar aukštesne versija, greitos paieškos aprašymui nebereikės papildomai atsisiųsti grpaj programėlės.

  2019-11-27 Seminaras "Efektyvesnis Rivile GAMA naudojimas".

2019.11.27 d. UAB "Rivilė" organizavo seminarą "Efektyvesnis Rivile GAMA naudojimas". Seminaras skirtas supažindinimui su standartiniais programos funkcionalumais bei papildomomis programos galimybėmis.

Visi norintys gali susipažinti su seminaro medžiaga. Ją peržiūrėti galima:

Seminaro medžiaga.pdf

  2019-10-21 Rivile GAMA programoje padarytos naujos GPM312 formavimo ataskaitos.

Detalus aprašymas apie išmokų, priskiriamų A klasės pajamoms, formavimą pateiktas : čia

Detalus aprašymas apie išmokų, priskiriamų B klasės pajamoms, formavimą pateiktas : čia

  2019-09-18 Rivile GAMA programoje atsirado galimybė reguliariai daryti atsargines duomenų bazių ir programinės įrangos kopijas.

Tai turėtų būti aktualu mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios neturi IT sistemų administratoriaus ir nesinaudoja kitomis kopijavimo galimybėmis. Detalus funkcionalumo aprašymas pateiktas čia

  2019-08-26 Pirkimo ir pardavimo sąskaitose atsirado galimybė detalios eilutės lygyje nurodyti ar PVM traukti į skolą.

Nuo kurių sumų paskaičiuotas PVM bus traukiamas į skolą klientui, priklausys nuo požymio "PVM įtraukti į skolą", uždėto kiekvienoje dokumento detalioje eilutėje. Tai nepriklauso nuo to kokia valiuta bus vedamas dokumentas.

Pradėjus vesti naują dokumentą, galima nusirodyti kokią reikšmę pagal nutylėjimą priskirti šiam požymiui. Tam naudojamas dokumento aprašyme esantis požymis "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" . Šis požymis tik parodo, kokia reikšmė pagal nutylėjimą bus siūloma vedant dokumento detalias eilutes. Jis neturės jokios įtakos dokumento perkėlimo metu.

Vedant naują dokumentą, požymis "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" visada yra uždėtas. Pagal poreikį jį reikia pasikoreguoti.

Jeigu pirkimo (pardavimo) dokumente bus skaičiuojamas PVM, tai galimi tokie variantai :

 • PVM nuo viso dokumento bus traukiamas į skolą klientui,
 • PVM nebus traukiamas į skolą klientui,
 • PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas.

Jeigu PVM nuo viso dokumento nebus traukiamas į skolą, tai rekomenduojama šį požymį nuimti - tada automatiškai jo nebus ir vedant detalias eilutes. Nenuėmus - reikės koreguoti kiekvienoje detalioje eilutėje.

Dažniausiai PVM nuo pirkimų (pardavimų) valiuta netraukiamas į skolą. Tokiu atveju, vedant pirkimus (pardavimus) valiuta, požymį "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" reikėtų nuimti.

Jeigu PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas, tada bet kuriuo atveju reikės koreguoti detalias eilutes, todėl rekomenduojama požymį palikti tokį, kokių pozicijų bus daugiau.

Išsaugojus dokumentą, požymio "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" nebus galima koreguoti, todėl suklydus, korekcijas reikia atlikti dokumento detaliose eilutėse.

  2019-08-26 Atsirado galimybė išsaugoti lango padėtį ir dydį.

Langai padidinami ir sudėliojami pagal vartotojo poreikį.

Lango padėties ir dydžio išsaugojimui dešiniu "pelės" klavišu spaudžiamas mygtukas HELP"Pagalba". Iš išskleisto sąrašo pasirenkamas meniu "Išsaugoti lango padėtį ir dydį".

Norit atstatyti standartinį formatą, pasirenkama "Atstatyti lango padėtį ir dydį".

  2019-08-26 Padaryta nauja programos spalvų gama.

Pagal nutylėjimą siūloma nauja moderni spalvų gama. Atsirado galimybė keisti spalvų gamą: atstatyti senąją arba senąją su pakeistais mygtukais (be rėmelių), arba nusistatyti naktinį režimą.

Tai galima atlikti dviem būdais:

 1. Pakeičiami nustatymai CONFIG.FPW faile. Šis failas paprastai yra RIV_GAMA kataloge. Priklausomai nuo poreikio, jame reikia įvesti vieną iš eilučių:

  Eilutė config.fpw faile Aprašymas
  programos_fonas="F1" sena spalvų gama ir mygtukai be rėmelių
  programos_fonas="F1.1" sena spalvų gama ir mygtukai su rėmeliais
  programos_fonas="F2" nauja spalvų gama (šviesus dieninis režimas)
  programos_fonas="F2.1" šviesi spalvų gama ir mygtukai su rėmeliais
  programos_fonas="F3" nauja spalvų gama (tamsus naktinis režimas)
  programos_fonas="F3.1" tamsus naktinis režimas ir mygtukai su rėmeliais
 2. Užprogramuojamas SISTEMOS INIT-as. Priklausomai nuo poreikio, užprogramuojama viena iš komandų :

  Komanda SISTEMOS INIT-e Aprašymas
  titi_pagr.ss_fonas_for("F1") sena spalvų gama ir mygtukai be rėmelių
  titi_pagr.ss_fonas_for("F1.1") sena spalvų gama ir mygtukai su rėmeliais
  titi_pagr.ss_fonas_for("F2") nauja spalvų gama (šviesus dieninis režimas)
  titi_pagr.ss_fonas_for("F2.1") šviesi spalvų gama ir mygtukai su rėmeliais
  titi_pagr.ss_fonas_for("F3") nauja spalvų gama (tamsus naktinis režimas)
  titi_pagr.ss_fonas_for("F3.1") tamsus naktinis režimas ir mygtukai su rėmeliais

  Tai atliekama tokiu būdu :

  1. Būnant bet kuriame lange spaudžiama klavišų kombinacija Ctrl Q.
  2. Spaudžiamas mygtukas "Vartotojo sistemos INIT-as".

 1. Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Jei to nepavyksta padaryti, reikia įeiti į programą vardu MASTER ir kartoti viską iš naujo.
 2. Uždedamas "v" ant "Formos INIT-as", parenkamas vartotojas ar vartotojų grupė, kuriam turėtų veikti nustatymai (neparinkus, galios visiems vartotojams), komandos lauke įrašoma pasirinkta komanda ir viskas išsaugoma.

 1. Pakeitimai pradės veikti iš naujo paleidus programą.
  2019-08-26 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas praplėstas nestandartiniais metodais, kurie gali būti aprašomi pagal formules.

Jeigu ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimui netinka nei vienas standartinis metodas, jis gali būti skaičiuojamas pagal formulių sąraše aprašytą ir ilgalaikio turto kortelėje priskirtą formulę.

Formulės gali būti priskirtos atskirai nusidėvėjimo skaičiavimui, atskirai nusidėvėjimo skaičiavimui pagal VAS. Jeigu kažkuriuo atveju (pvz., nusidėvėjimo skaičiavimui pagal VAS) tinka standartinis metodas, tai jam formulė neaprašoma (parenkamas metodas), o kai netinka - aprašoma formulė.

Jeigu ilgalaikio turto kortelėje nurodyta formulė, tai ji turi aukščiausią prioritetą. Nepriklausomai koks nurodytas metodas, visada nusidėvėjimas bus skaičiuojamas pagal formulę.

Formulė aprašoma kaip atskira išorinė programa, kurios pavadinimas ir, jei reikia, parametrai, nurodomi formulės aprašyme.

Pavyzdžiuose pateikiami kintamieji (pažymėti * ), kuriuos galima naudoti aprašant naujus metodus.

 1. Pateikiama tiesioginio nusidėvėjimo skaičiavimo formulė :
*wfor_nus_mtd=nus_mtd
*wfor_verte = verte
*wfor_nusid=nusid
*wfor_likv_v=likv_v
*wfor_kiekis=mas26(1)
*wfor_koef=koef
*wfor_metai=IIF(koef # 0,round(100/koef,1),0)
*wfor_menesiai=IIF(koef # 0,round(100/koef,4)*12,0)
*wfor_pra_date=pra_date
*wfor_op_date=op_date
Local nusidevejimas
nusidevejimas = (wfor_verte-(wfor_likv_v*wfor_kiekis))*wfor_koef/1200
RETURN nusidevejimas
 1. Pateikiama tiesioginio nusidėvėjimo pagal VAS skaičiavimo formulė :
*wfor_nus_mtd_vas=nus_mtd_vas
*wfor_verte_vas = verte_vas
*wfor_nusid_vas=nusid_vas
*wfor_likv_v_vas=likv_v_vas
*wfor_kiekis=mas26(1)
*wfor_koef_vas=koef_vas
*wfor_metai_vas=IIF(koef_vas # 0,round(100/koef_vas,1),0)
*wfor_menesiai_vas=IIF(koef_vas # 0,round(100/koef_vas,4)*12,0)
*wfor_pra_date=pra_date
*wfor_op_date=op_date
Local nusidevejimas_vas
Nusidevejimas_vas = (wfor_verte_vas-(wfor_likv_v_vas*wfor_kiekis))*wfor_koef_vas/1200
RETURN nusidevejimas_vas

Medžiaga dar ruošiama

  2024-XXXX Sujungimas su SABIS sistema (Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras).

122.000X+DI Rivile GAMA programos versijoje realizuotas sujungimas su SABIS sistema (Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras).

Kai SABIS sistema pradės veikti (planuojama nuo 2024.07.01), sąskaitos automatiškai nuo tos datos bus siunčiamos į SABIS (Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras).
Iki tos datos, kaip ir anksčiau, sąskaitos siunčiamos į E.sąskaita sistemą (Registrų centras).

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro informacija apie perėjimą į SABIS : Birželio 26 – 30 d. neveiks „E. sąskaita“: rekomendacijos sąskaitų teikėjams ir gavėjams - Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (lrv.lt).

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti vartotojams, kurie jau naudojasi E.Sąskaita :

 1. Atsinaujinama Rivile GAMA programa. Funkcionalumas galioja tik nuo 122.0001+DI Rivile GAMA programos versijos.

 2. Apsirašomas parametras SS_VSI_VART - SABIS vartotojas. Jame nurodomas prisijungimo prie SABIS sistemos vartotojo vardas ir slaptažodis.

sabis_01

 1. Matavimo vienetų sąraše užpildomas laukas "VšĮ mato vnt".

Servisas -> Kortelės -> Matavimo vienetai

akt18

PEPPOL naudojami mato vienetai aprašyti: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNECERec20/.

Pavyzdžiui. KGM - Kilogramas, C62 - Vnt. , MON - Mėnuo, HUR - Valanda.

Visa kita, tame tarpe ir pats sąskaitų siuntimo procesas, lieka nepakitę.

Vartotojai, kurie anksčiau nesinaudojo E.Sąskaita, su UAB "Rivile" sudaro Rivile sistemų nuomos sutartį, tada aprašoma integracija.

Integracijos aprašymas pateiktas: Aprašymai RIV_GAMA programoje .