Aktualijos

2021

  2021-09-01 Atsakymas į Registrų centro laišką dėl TLS protokolų išjungimo.

Registrų centras išplatino laišką apie TLS 1.0 protokolo išjungimą.
Tai susiję su mūsų klientais, kurie teikia E-Sąskaitas į Registrų centrą.
Kadangi pats sąskaitų teikimas Registrų centrui vykdomas tiesiogiai iš mūsų serverio, tai šis klausimas yra išspręstas centralizuotai ir veikia visiems klientams.
Viskas veikia sklandžiai, todėl mūsų klientai gali būti ramūs ir šiuos Registro centro laiškus ignoruoti.

  2021-04-27 Per POS pardavimo tašką atsirado galimybė apskaityti avanso mokėjimus.

POS pardavimo taške galimas avanso sumokėjimas grynais arba banko kortele. Avanso sumokėjimas banko kortele šiuo metu veikia su POS ASPA fiskaliniu bloku.

Mokėjimo metu parenkamas klientas, ir jam susiformuoja mokėjimo operacija. Mokėjimo informacija matosi DK operacijose ir kliento skolų analitikoje.

Sumokėtas avansas gali būti panaudojamas apmokant POS kvitą, kuriame perkamos prekės arba paslaugos.

Apmokant kvitą, padaryta galimybė parinkti avanso mokėjimo dokumentą iš POS pinigų operacijų, suminių skolų arba įvesti ranka.

Detaliai apie tai aprašyta POS avanso apskaita

  2021-03-24 Rivile GAMA programoje atsirado naujas modulis: Prognozavimas + DI (dirbtinis intelektas).

Išleista nauja Rivile GAMA versija 116.0000+DI, kurioje atsirado naujas modulis: Prognozavimas +DI (dirbtinis intelektas).

Modulio funkcionalumas pagrįstas tuo, kad sukaupus daug faktinių duomenų, atsiranda galimybė juos prognozuoti į ateitį, ir, remiantis tomis prognozėmis bei įvairiais kitais rodikliais, planuoti pirkimų ir gamybos užsakymus, kainų pokyčius, biudžetą ar pritaikyti juos įvairių kitų uždavinių sprendimui.

Faktiniai duomenys gali būti imami ne tik iš Rivile GAMA programos, bet ir importuojami iš kitų sistemų.

Prognozavimui naudojamas DI kartu su laiko eilučių ir prognozavimo metodais, taip pat galima naudoti individualius, Rivile GAMA sistemoje užprogramuotus prognozavimo metodus.

Naudojant prognozavimo metodus, gaunamas faktinių duomenų eilutės pratęsimas į ateitį. Jeigu faktiniai duomenys buvo suformuoti dienomis, tai ir prognozė paskaičiuojama dienomis, jeigu faktiniai duomenys buvo suformuoti savaitėmis ar mėnesiais, analogiškai paskaičiuojama ir prognozė.

Prognozės paskaičiavimui kuriamos Prognozės + DI operacijos, kuriose, parinkus fakto operacijas ir prognozės aprašymą, paskaičiuojami duomenys nurodytam prognozės laikotarpiui:

prognoze_1

Tiek fakto, tiek prognozės duomenis galima analizuoti ir taikyti įvairių uždavinių sprendimui.

Programoje pateikiami pavyzdžiai, kaip prognozės duomenys pritaikomi prekių užsakymų formavimui:

 • prekių užsakymai įmonės mastu, pagrindiniu mato vienetu;
 • gamybos užsakymai pagal padalinį, pagrindiniu mato vienetu;
 • žaliavų užsakymai įmonės mastu, pagrindiniu mato vienetu;
 • vidiniai užsakymai pagrindiniu mato vienetu.

Tam, kad būtų galima formuoti užsakymus, dažnai vien tik prognozės duomenų nepakanka, gali būti reikalingi įvairūs papildomi parametrai: prekių minimumas, maksimumas padaliniuose, minimalus užsakomų pakuočių kiekis, kiekis pakuotėje ir pan.

Programoje atsirado galimybė šių parametrų apsirašymui ir suvedimui arba suimportavimui iš kitų sistemų.

Prognozavimas +DI modulis dar išsiskiria ir tuo, kad jame vartotojui suteikiamos visos galimybės pačiam apsirašyti fakto formavimo laukus ir programą, pasirinkti arba susikurti prognozės metodus, apsirašyti visą užsakymų formavimo mechanizmą.

Detalų modulio aprašymą rasite: Prognozavimas + DI.

  2021-03-24 Vietoje buvusių "Mokėjimo išrašų" atsirado "Mokėjimo operacijos".

Servisas -> Atsiskaitymai -> Mokėjimai

Vietoje buvusių Mokėjimo išrašų atsirado Mokėjimo operacijos. Mokėjimų operacijose vedami dviejų tipų dokumentai: atsiskaitymo operacijos ir mokėjimai.

sud_04

Atsiskaitymo operacijos atitinka buvusį mokėjimo išrašų funkcionalumą: perkėlus, jos suformuoja įplaukų arba išmokų operacijas.

Mokėjimai suformuoja Didžiosios knygos operacijas žurnale SS_MOKEJIMAI ir klientų detalias skolas (jeigu rūšis "Dokumentai").

Iš mokėjimo operacijų galima formuoti atsiskaitymo dokumentus - pavedimus, reikalavimus, pajamų ar išlaidų orderius.

Detalų mokėjimų aprašymą rasite Mokėjimai ir automatiniai skolų sudengimai.

  2021-03-24 Padaryta automatinė skolų sudengimo sistema.

Padaryta automatinė skolų sudengimo sistema, kuri leidžia automatiškai sudengti klientų skolas perkeliant pirkimų, pardavimų arba mokėjimų operacijas.

Kliento kortelėje atsirado laukas "Automatinis skolų sudengimas", nuo kurio aprašymo priklauso, kokiu būdu bus sudengiamos to kliento skolos. Galimos reikšmės:

 • "Nenaudoti" - automatinis skolų sudengimas nevykdomas (reikšmė pagal nutylėjimą);
 • "Parinkti dokumentai" - vykdomas automatinis skolų sudengimas, sudengiami vartotojo nurodyti dokumentai;
 • "Visi dokumentai" - sistema automatiškai vykdo skolų sudengimą, į nurodytus dokumentus neatsižvelgiama.

sud_05

Jeigu naudojamas automatinis visų dokumentų sudengimas, ir mokėjimo, pirkimo arba pardavimo operacijų perkėlimo metu randama kliento skola, ji automatiškai sudengiama.

Naudojant automatinį skolų sudengimą pagal parinktus dokumentus, pirkimo, pardavimo ir mokėjimų operacijose atsirado galimybė nurodyti sudengiamus dokumentus.

Pasirinkimas galimas iš pirkimų, pardavimų, mokėjimų, detalių skolų ir suminių skolų :

sud_01

Naudojant automatinį skolų sudengimą, mokėjimo, pirkimo ir pardavimo operacijose galima pamatyti šių dokumentų sudengimo istoriją.

sud_03

Išsamų aprašymą apie automatinį skolų sudengimą rasite Mokėjimai ir automatiniai skolų sudengimai.

Automatinį skolų sudengimą galima panaudoti, kai mokėjimai daromi pagal pirkimo bei pardavimo užsakymus, pasiūlymus arba pardavimo rezervavimus , o po apmokėjimo pastarieji verčiami važtaraščiais.
Detaliai apie tai aprašyta čia.

  2021-02-15 Atsirado galimybė MSCAN aplikacijoje kurti pirkimo, pardavimo ir vidinio judėjimo dokumentus

Atsirado galimybė :

 • pačioje MSCAN aplikacijoje kurti naujus pirkimo, pardavimo ir vidinio judėjimo dokumentus,
 • bet kuriame MSCAN modulyje įtraukti prekes, kurių nebuvo pirminiame dokumente,
 • prekes iš MSCAN įtraukti tiesiai į Rivile GAMA operaciją.

Nuo dabar MSCAN modulis gali būti naudojamas:
- pajamavimui ir atrinkimui pagal Rivile GAMA programoje įvestas operacijas,
- naujų pajamavimo ir atrinkimo operacijų kūrimui, kurios automatiškai persikelia į Rivile GAMA programą.

Pavyzdys 1.

MSCAN aplikacijoje sukuriamas naujas pardavimo dokumentas ir nuskenuojamos pardavimui skirtos prekės:

mscan03

Paspaudžiamas mygtukas "Užbaigti", ir Rivile GAMA pardavimų modulyje automatiškai susikuria pardavimo operacija su nuskenuotomis prekėmis ir iš sutarties paimtomis kainomis:

mscan04

Pavyzdys 2.

MSCAN aplikacijoje sukuriamas naujas vidinio judėjimo dokumentas ir nuskenuojamos išvežimui skirtos prekės:

mscan05

Paspaudžiamas mygtukas "Užbaigti", ir Rivile GAMA susikuria vidinio judėjimo operacija:

mscan06

Pavyzdys 3.

MSCAN aplikacijoje sukuriamas naujas pirkimo dokumentas ir nuskenuojamos gautos prekės:

mscan07

Paspaudžiamas mygtukas "Užbaigti", ir Rivile GAMA pirkimų modulyje susikuria pirkimo operacija su nuskenuotomis prekėmis ir iš sutarties paimtomis kainomis:

mscan08

Detalus aprašymas, kaip naudotis MSCAN aplikacija pajamuojant ir atrenkant prekes, pateiktas:

internetiniai_moduliai/mscan/mscan_pajamavimas,

internetiniai_moduliai/mscan/mscan_atrinkimas.

Viskas apie Rivile MSCAN aprašyta internetiniai_moduliai/mscan.

  2021-01-01 GPM skaičiavimo pakeitimai nuo 2021 metų .

Nuo 2021 m. sausio mėn. 1 d. įsigalioja Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2021 metų

Rivile GAMA programoje pačių formulių keisti nereikia. Reikia tik pasikeisti sistemos kintamųjų reikšmes. Nusiskaitykite sistemos kintamųjų reikšmes 2021.01.01 datai - įsiveskite naujas arba pasikoreguokite esančias.

Keičiasi sistemos kintamųjų :
2 - MMA - Minimali mėnesinė alga,
3 - MVA - Minimalus valandinis atlygis,
19111 - Minimali mėnesinė alga GPM skaičiavimui,
19112 - Koeficientas mėnesio NPD skaičiavimui
reikšmės :

kintam1

Kintamojo 19110 (Maksimalus mėnesio NPD) reikšmė lieka tokia pati, kaip ir 2020 metais, t.y. 400.

Informaciją kaip pildyti sistemos kintamųjų reikšmes rasite čia

2020

  2020-12-08 Supaprastintas i.SAF-T pateikimui reikalingos akcininkų informacijos suvedimas

Padaryta paprastesnė galimybė susivesti i.SAF-T formavimui reikalingų akcininkų sąrašą. Tai atliekama dokumentų registro modulyje - naujas registras SS_AKCIJOS „Įmonės akcininkai“ .

Servisas->Dokumentų registras

akcijos

Detalus aprašymas, kaip suvedama informacija apie įmonės akcininkus, pateiktas Informacijos apie akcininkus suvedimas.

Pilnas aprašymas ir video medžiaga, kaip Rivile GAMA programoje formuojama i.SAF-T rinkmena , pateiktas I.SAF-T.

  2020-12-08 Papildomas funkcionalumas Įplaukų / Išmokų operacijose

Servisas -> Atsiskaitymai -> Įplaukos / Išmokos -> Įplaukų / Išmokų operacijos koregavimas

Įplaukų / išmokų operacijų viduje atsirado galimybė pažymėti dokumentus.

ats_32

Su pažymėtais „v“ dokumentais galima atlikti operacijas:

 • juos vienu kartu apmokėti ( mygtukas "Mokėti" paspaudžiamas su dešiniu pelės klavišu),
 • išmesti (mygtukas "Išmesti" paspaudžiamas su dešiniu pelės klavišu),
 • apmokėti sumą, paskirstant ją pažymėtiems dokumentams (paspaudus mygtuką "Mokėti sumą", pasirenkama reikšmė "Pažymėtus"),
 • pažiūrėti jų bendrą skolą, apmokėjimą, palūkanų sumą (dukart su pele paspaudžiama ant norimos kolonėlės pavadinimo)

Detalus aprašymas pateiktas Atsiskaitymai pagal dokumentus.

  2020-11-16 Atnaujintas Sisteminis kalendorius - jau galima susiimportuoti 2021 metų informaciją.

Atnaujintas Sisteminis kalendorius - jau galima susiimportuoti 2021 metų informaciją.

Jis atitinka valstybės patvirtintą kalendorių ir naudojamas 5 darbo dienų, 40 valandų darbo savaitei aprašyti.

Kaip susiimportuoti kalendoriaus reikšmes, aprašyta Sisteminis kalendorius.

  2020-11-16 MSCAN aplikacijoje atsirado naujas Inventorizacijos modulis.

Mobilioji MSCAN aplikacija pasipildė nauju moduliu Inventorizacija.

mscan_2

Detalus aprašymas, kaip atliekama prekių inventorizacija, naudojant mobiliuosius įrenginius su MSCAN aplikacija, pateiktas : internetiniai_moduliai/mscan/mscan_inventorizacijos_operacijos.

MSCAN Inventorizacija modulis skirtas inventorizuojamų prekių suskaičiavimui ir faktiškai rasto kiekio įkėlimui į Rivile GAMA programą.

Rasti kiekiai keliami tiesiai į Rivile GAMA programos inventorizacijos operacijas.

Inventorizacijos operacijos gali būti sukuriamos Rivile GAMA programoje arba pačioje MSCAN aplikacijoje.

Skaičiavimo metu MSCAN aplikacijoje :

 • gali būti rodomos prekės ir apskaitoje užfiksuoti kiekiai - tada reikia tik sutikrinti ar faktiniai kiekiai atitinka esančius apskaitoje. Prekių, kurių iš tikro rasta tiek, kiek užfiksuota, papildomai skenuoti nereikės, užteks pažymėti, kaip atrinktas. Jeigu faktiškai bus rastas didesnis arba mažesnis kiekis, reikės nuskenuoti prekę ir įvesti skirtumą (jei rasta mažiau - su minuso ženklu);
 • gali būti rodomas tik prekių sąrašas - tada visos rastos prekės turės būti skenuojamos, ir suvedami kiekiai;
 • gali būti be pradinio sąrašo - tada vartotojas mato tik savo paties nuskenuotas prekes ir suvestus kiekius.

MSCAN aplikacija leidžia skaičiavimo metu priskirti objektą ir seriją - todėl atsirado galimybė lengvai atlikti inventorizaciją tiems, kurie prekių apskaitoje naudoja objektus ir serijas.

  2020-09-29 Rivile GAMA programoje baigtas kurti BDAR modulis.

BDAR modulis skirtas asmens duomenų tvarkymo veiklos registro aprašymui, sutikimų, užklausų, pažeidimų fiksavimui, užklausoms reikalingų duomenų atrinkimui.

Darbo su BDAR moduliu pradžioje turėtų būti atliekama visų įmonėje saugomų asmens duomenų inventorizacija, ir suvedami jos rezultatai. Aprašoma kokie tvarkomi asmens duomenys , koks tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas, kur jie saugomi, kas turi prie jų prieigą. Suvedus šią informaciją galima susiformuoti ir atsispausdinti duomenų tvarkymo veiklos registrą:

bdar1

Gavus užklausą, ji registruojama, ir atrenkami Rivile GAMA programos duomenų bazėje esantys, užklausą atitinkantys duomenys. Priklausomai nuo užklausos tipo ir subjekto teisių, ją pateikęs asmuo informuojamas apie užklausos vykdymo galimybes.

Jeigu užklausos įvykdymui, asmens duomenyse automatiškai reikės atlikti pakeitimus (ištaisyti gimimo datą, pavardę ar pan.), ištrinti tam tikrus duomenis, atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis ar išsiųsti asmeniui tam tikrą informaciją - visi tokie ir panašūs veiksmai užprogramuojami išorinėse programose, o jų iškvietimas aprašomas formulėse.

BDAR sutikimų sąraše kaupiama visa iš asmenų gauta sutikimų informacija. Sutikimai gali būti suvedami ranka, suimportuojami, sukeliami per API ir pan.

BDAR saugumo pažeidimų sąraše fiksuojami visi pažeidimai, susiję su įmonėje tvarkomais asmens duomenimis, suformuojami pranešimai kontroliuojančioms įstaigoms.

Programoje pateikiame duomenų saugyklų ir subjektų kategorijų pavyzdžius.

Jeigu programa buvo atnaujinta po šių metų liepos mėnesio, pavyzdžių gali nebūti. Juos galima susiimportuoti tokiu būdu:

Atsidaromas langas "Servisas" -> "BDAR" -> "BDAR duomenų saugyklos"
Paspaudžiamas mygtukas „Importas“ ir iš RIV_GAMA katalogo pasirenkamas failas BDAR_PVZ_DUOMENU_SAUGYKLOS.EIP

Atsidaromas langas "Servisas" -> "BDAR" -> "BDAR subjektų kategorijos"
Paspaudžiamas mygtukas „Importas“ ir iš RIV_GAMA katalogo pasirenkamas failas BDAR_PVZ_SUBJEKTU_KATEGORIJOS.EIP

Atsiranda duomenų saugyklų ir subjektų kategorijų pavyzdžiai. Juos turint, lengviau ir aiškiau apsirašyti savo įmonės duomenis.

Detalų darbo su BDAR moduliu aprašymą rasite: BDAR.

  2020-09-29 Rivile MSCAN modulis mobiliesiems įrenginiams.

Dirbantiems su Rivile GAMA programa atsirado galimybė vykdyti prekių atrinkimo, pajamavimo, inventorizacijos operacijas, naudojantis mobiliąja skenavimo aplikacija MSCAN.

MSCAN aplikacija gali būti paleidžiama bet kuriame mobiliame įrenginyje, turinčiame internetinę naršyklę. Procesas vyksta realiuoju laiku, viskas iškart matoma Rivile GAMA duomenų bazėje.

mscan_1

Prekių skenavimas gali būti atliekamas:

 • pačiu kaupikliu, jeigu aplikacija paleidžiama kaupiklyje,
 • atskiru, per "Bluetooth" pajungtu skeneriu, jeigu aplikacija paleidžiame mobiliajame telefone ar planšetėje.

Rivile MSCAN (prekių atrinkimas ir pajamavimas) skirtas vartotojams, norintiems spręsti prekių atrinkimo ir pajamavimo uždavinius :

 • prekių atrinkimui, įvedus pardavimo, pirkimų grąžinimo ar vidinio judėjimo operacijas,
 • prekių pajamavimui, įvedus pirkimo, pardavimų grąžinimo ar vidinio judėjimo operacijas,
 • atrinktų kiekių sutikrinimui su buhalterinėmis operacijomis,
 • kiekių buhalterinėse operacijose pakoregavimui pagal atrinktus kiekius,
 • kaupiklio operacijų formavimui,
 • prekių skaičiavimui inventorizacijos metu.

MSCAN aplikacijos skenavimo procesas sudarytas iš 3 etapų: paruoštas rinkimui, renkamas, baigtas. Šie etapai yra konfigūruojami Rivile GAMA programoje, būsenų aprašyme, kurios parodo kokioje skenavimo stadijoje yra konkretus dokumentas. MSCAN aplikacijoje rodomos tik paruoštos ir renkamos operacijos.

mscan_busenos

Rivile GAMA programoje užsiprogramuojamas klavišas, kurį paspaudus parodoma MSCAN aplikacijos informacija. Esant poreikiui, ją galima atsispausdinti - tam sukurtos specialios ataskaitos.

Detalų darbo su Rivile MSCAN aprašymą rasite: internetiniai_moduliai/mscan.

  2020-09-29 Rivile EPI sprendimai elektroninei prekybai.

Rivile EPI – elektroninės prekybos integracija – gali būti sprendžiama dviem būdais:

 • tiesioginis importas į Rivile GAMA iš elektroninės komercijos sistemų,
 • elektroninių komercijos sistemų integracija su Rivile GAMA per Rivile API v2 (REST web servisus).

Pirmas būdas - tiesioginis importas į Rivile GAMA iš elektroninės komercijos sistemų.

Tiesioginis importas į Rivile GAMA realizuotas iš Shopify sistemos.

Prie Shopify sistemos jungiamasi naudojantis iš jų gautu API prisijungimo raktu.

Importo į Rivile GAMA programoje naudojami tam tikri parametrai. Keičiant jų reikšmes, importo programą galima lanksčiai priderinti prie kliento poreikių.

Pats importas vyksta pardavimo operacijų sąraše paspaudus tam tikslui užprogramuotą klavišą.

Shopify_RO

Detalus importo iš Shopify aprašymas pateiktas: integraciniai_sprendimai/shopify.

Analogiškai būtų galima užprogramuoti importus per API iš kitų elektroninės komercijos sistemų – skirtųsi tik prisijungimas, o logika būtų išlaikoma ta pati.

Turinčius tokių pageidavimų, prašome kreiptis į UAB "Rivilė" konsultantus arba atstovus.

Kitas Rivile EPI sprendimo būdas – kai klientų ar trečių šalių programuotojai kuria savo sistemų integraciją su Rivile GAMA per Rivile API v2 (REST web servisus).

Tam, kad integracijas kuriantiems programuotojams būtų lengviau suprasti Rivile GAMA programos logiką, ryšius, kainų, likučių formavimo ypatumus, paruošėme Rivile API v2 (REST web servisų) naudojimo pagrindus: internetiniai_moduliai/api_rest/naudojimo_pagrindai.

Čia pateikiama bendra Rivile API v2 (REST web service) naudojimo logika bei galimybės :

 • bendra API v2 (REST web service) naudojimo informacija,
 • informacijos nuskaitymas iš Rivile GAMA,
 • informacijos įkėlimas į Rivile GAMA.

Kiekvienoje dalyje pateikiamas aprašymas ir daug konkrečių pavyzdžių.

  2020-09-29 CRM sprendimų pavyzdžiai.

Naudojant Rivile GAMA programoje esantį CRM modulį, galima realizuoti labai skirtingų uždavinių sprendimus. Jų pavyzdžių aprašymui sukurta atskira potemė "CRM sprendimai": crm/crm_sprendimai.

Čia pateikiame jau paruoštus ir išbandytus uždavinių pavyzdžius. Juos nesunkiai būtų galima priderinti prie konkrečių kliento poreikių.

Šiuo metu čia aprašyti 3 uždaviniai

 • Sąskaitų sąrašo siuntimas klientams crm/crm_sprendimai/saskaitu_saraso_siuntimas – kai kiekvieną mėnesį klientams išsiunčiamas praeitame mėnesyje išrašytų pardavimo dokumentų (važtaraščių ir grąžinimų) sąrašas.
 • Sąskaitų už nuomą sugeneravimas crm/crm_sprendimai/nuomos_saskaitos – kai pagal suvestas nuomos pardavimo sutartis, kas mėnesį klientams sugeneruojamos sąskaitos už nuomą. Analogiškai būtų galima užprogramuoti pardavimo sąskaitų generavimą už bet kokias sutartyse aprašytas paslaugas: mokymosi, spausdinimo, konsultavimo, aptarnavimo, komunalines ir pan.

 • Laiškų generavimas ir siuntimas gavėjams, kurių elektroniniai adresai surašyti excel faile crm/crm_sprendimai/laisku_generavimas_ir_siuntimas
  Gavėjų adresai imami iš operacijoje nurodyto excel failo. Siuntimui naudojamas MS Outlook.
  Laiško tekstas gali būti dinaminis (aprašomas formulėmis) arba visiems adresatams pastovus.
  Kartu su laišku galima išsiųsti prie laiško prisegtus failus.
  Sprendimą galime pasiūlyti įmonėms, kurios nori tam tikriems savo klientams ar kitiems asmenims išsiųsti sveikinimus, informaciją apie akcijas bei įvairius kitus pranešimus ar failus.

Čia pateikiami tik konkretūs pavyzdžiai, ateity jų atsiras daugiau.

Visus, kuriuos tai sudomino, prašome kreiptis į UAB "Rivilė" konsultantus arba atstovus.

  2020-09-29 Papildytas mokėjimo išrašų funkcionalumas: padaryta galimybė, priklausomai nuo banko, vykdyti tikrinimą pagal banko operacijos ID arba jį atjungti.

Jei mokėjimo išraše nurodomas "Banko kodas" ir ""Banko operacijos ID", pagal nutylėjimą tikrinama, ar toks banko operacijos ID jau egzistuoja, jei taip - operacijos nebus galima išsaugoti. Tikrinimas veikia tiek vedant įrašus ranka, tiek importuojant iš banko.

Norint atsisakyti tokio tikrinimo, banko aprašyme uždedamas požymis "v" ant lauko "Netikrinti operacijos ID".

bankas_1

Toks poreikis gali atsirasti, jeigu bankas pateikia kelis mokėjimo išrašus su tokiu pačiu ID. Požymis veikia suvedant arba importuojant to banko išrašus.

Detaliau apie mokėjimų išrašų importą atsiskaitymai/mokejimo_israsu_importas

  2020-07-02 Papildytas mokėjimo išrašų funkcionalumas: padarytas tikrinimas pagal banko operacijos ID

Mokėjimo išrašuose atsirado laukas "Banko operacijos ID". Jei mokėjimo išraše nurodomas "Banko kodas" ir ""Banko operacijos ID", tada tikrinama, ar toks banko operacijos ID jau egzistuoja, jei taip - operacijos nebus galima išsaugoti.

akt04

Tikrinimas veikia tiek vedant įrašus ranka, tiek importuojant iš banko.

  2020-07-02 Valiutos kurso parinkimas kopijuojant sąskaitos tipo įplaukų/ išmokų operacijas

Iki šiol kopijuojant įplaukų/ išmokų operacijas, valiutos kursas nusikopijuodavo toks, koks buvo pradinėje operacijoje:

akt05

Dabar atsirado galimybė pasirinkti ar palikti seną valiutos kursą, ar parinkti pagal naujos operacijos datą. Tam reikia užsiprogramuoti SISTEMOS INIT :

titi_pagr.SS_CICH_KOP_KURSAS_KOR=.t.

Jei parametro reikšmė yra .T., tai valiutos kursas bus parenkamas pagal naujos operacijos datą.

  2020-07-02 Padaryti pakeitimai integracijoje su Telema(Rest)

Pilnai realizuota 3 ir 4 dokumentų apsikeitimo schema. Naudojant tokią apsikeitimo schemą, visuose siunčiamuose dokumentuose išsisiunčia prieš tai buvusių dokumentų numeriai. Detaliai integracija su Telema(Rest) aprašyta Telema(Rest).

  2020-06-29 INFORMACIJA dėl NPD pakeitimų fiksavimo sistemos kintamųjų reikšmių sąraše.

Nuo 2020 m. liepos 1 d. keičias NPD formulė. Rivile GAMA programoje pačių formulių keisti nereikia. Reikia tik pasikeisti sistemos kintamųjų reikšmes. Nusiskaitykite sistemos kintamųjų reikšmes 2020.06.01 datai - įsiveskite naujas arba pasikoreguokite esančias.

Keičiasi sistemos kintamųjų 19110 (Maksimalus mėnesio NPD) ir 19112 (Koeficientas mėnesio NPD skaičiavimui) reikšmės:

akt_03

Informaciją kaip pildyti sistemos kintamųjų reikšmes rasite čia

Naujas neapmokestinamųjų pajamų dydis (NPD) bus taikomas nuo 2020 m. sauso 1 d., deklaruojant šių metų mokestinio laikotarpio pajamas.

Jeigu įmonė nusprendžia atlikti GPM perskaičiavimus atbuline data, t.y. nuo 2020.01.01, Rivile GAMA programoje tokia galimybė yra. Perskaičiavimai turėtų būti atliekami 06-ame mėnesyje už 01-05 mėnesius. Kad programa automatiškai perskaičiuotų atskaitymus už praeitus mėnesius, reikia įvesti bent vieną priskaitymą 06-ame mėnesyje už 01-05 mėnesius. Tokio priskaitymo suma tui būti lygi nuliui.

Galima darbuotojų sąraše užsiprogramuoti klavišą, kurį paspaudus visiems pažymėtiems "v" darbuotojams būtų sugeneruoti algos dokumentai su nuliniais priskaitymais 06-ame mėnesyje už 01-05 mėnesius.

Pirmiausia atsisiunčiamas failas:

algos_dok_prisk202001_05.zip

Jis išsaugojamas RIV_GAMA kataloge ir išarchyvuojamas.

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Užsiprogramuojamas klavišas nulinių priskaitymo (kodas 100) reikšmių eksportui į algos dokumentus.

Spaudžiama mygtukų kombinacija Ctrl+Q. Atsidaro langas "Vartotojo funkcijų sąrašas".

Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Jei to negalima atlikti, reiškia, vartotojui trūksta teisių - tada reikia jungtis MASTER vardu.

Spaudžiamas klavišas, kurį norima užsiprogramuoti, pavyzdžiui F7.

Pavadinimo lauke įrašoma "Nulinių 100 priskaitymo reikšmių eksportas į algos dok. ".

Jei programuojama tik konkrečiam vartotojui, jis nurodomas vartotojo lauke.

Komandos lauke įrašoma:

algos_dok_prisk202001_05(thisform)

akt_01

Viskas išsaugoma.

Nulinių priskaitymo reikšmių sugeneravimui:

 1. Atidaromas langas "Alga" ->"Algos dokumentai"

 2. Darbuotojų sąraše lauke "Data kuriame" įvedama 06 mėn. data, ir darbuotojų sąrašas nuskaitomas.

 3. Pažymimi "v" darbuotojai, kuriems bus formuojami algos dokumentai, ir paspaudžiamas užprogramuotas klavišas.

  Algos dokumentuose susiformuoja įrašai su nulinėmis sumomis:

  akt_02

06-ame mėnesyje skaičiuojant atskaitymus, jie bus perskaičiuojami ir už 01-05 mėnesius.

Jei iškils klausimų, prašome kreiptis į UAB "Rivilė" konsultantus arba atstovus. Visi papildomi darbai atliekami ir apmokami pagal aptarnavimo sutarties sąlygas.

  2020-04-23 Padarytas sujungimas su ASPA pinigų priėmimo/išdavimo mašina

POS sujungimas su ASPA pinigų priėmimo/išdavimo mašina reiškia, kad atsirado galimybė POS pardavimo taško atsiskaitymo lange automatiškai gauti informaciją iš pinigų priėmimo/išdavimo mašinos.

Atsiskaitymų grynais funkcija, kai kasininkas paima pinigus, pinigai dedami į POS stalčių ir pirkėjui atiduodama grąža, perduodama pinigų priėmimo/išdavimo mašinai. POS gauna ir užfiksuoja informaciją iš pinigų mašinos, kad konkreti suma apmokėta, analogiškai kaip gauna informaciją iš bankų, kai atsiskaitoma bankinėmis kortelėmis.

Tam reikia išorinių įrenginių koregavimo lange skirtuke "POS informacija" pažymėti lauką "Pajungtas pinigų aparatas":

posas_1

Detaliau apie POS aprašymus rasite: čia.

  2020-04-23 Sutrumpintas dokumentų įkėlimo procesas

Paspaudus dešinį pelytės klavišą ant mygtuko "Dokumentai", į bet kurio koregavimo lango dokumentų sąrašą galima greitai įkelti failą, nuorodą į failą arba nuorodą į katalogą .

dokumentas1

Detaliau apie dokumentų įkėlimus rasite: Dokumentų prisegimas.

  2020-04-23 Pakeitimai tabelio pildyme reikšmėmis iš algos dokumentų

Tabelio pildymas informacija iš algos dokumentų dabar galimas dviem būdais:

 • Papildyti visas dienas - kada algos dokumente įvesta dienos reikšme užpildomas visas dokumente nurodytas laikotarpis;
 • Papildyti tik "D " dienas - kada algos dokumente įvesta dienos reikšme užpildomos tik nurodyto laikotarpio dienos, kuriose prieš tai buvo žymėjimas "D"

tabelis_1

Jeigu nieko nėra papildomai užprogramuota, pagal nutylėjimą veikia antrasis variantas, kada užpildomos tik "D" raide pažymėtos dienos.

Atsirado poreikis praplėsti tokias galimybę. Pvz., darbuotojas buvo komandiruotėje (tabelyje pažymėta "K") ir susirgo. Algos dokumente nurodoma, kad ligos laikotarpis tur būti užpildytas reikšme "L". Tačiau pildant tabelį iš algos dokumentų lig šiol taip ir palikdavo "K" dienos, o reikšme L" užsipildydavo tik "D" dienos. Analogiška situacija būdavo, kai darbuotojas atostogaudavo ("A" žymėjimas) ir susirgdavo atostogų metu.

Atsirado galimybė patiems tabelio koregavimo lange užsiprogramuoti INIT-ą, nurodant kuriuos tabelio dienų žymėjimus reikia pakeisti žymėjimais iš algos dokumentų. Pvz.:

thisform.kor.papildyti_is_dokumentu='D'- reikšmėmis iš algos dokumentų bus pakeista tik reikšmė "D" (taip veikia pagal nutylėjmą);

thisform.kor.papildyti_is_dokumentu='DKP'- reikšmėmis iš algos dokumentų bus pakeista tik reikšmės "D", "K" ir "P".

thisform.kor.papildyti_is_dokumentu='DKA'- reikšmėmis iš algos dokumentų bus pakeista tik reikšmės "D", "K" ir "A".

Tai atliekama tokiu būdu :

 1. Būnant tabelio koregavimo lange spaudžiama klavišų kombinacija Ctrl Q.

 2. Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Jei to nepavyksta padaryti, reikia įeiti į programą vardu MASTER ir kartoti viską iš naujo.

 3. Uždedamas "v" ant "Formos INIT-as", parenkamas vartotojas ar vartotojų grupė, kuriam turėtų veikti nustatymai (neparinkus, galios visiems vartotojams), komandos lauke įrašoma pasirinkta komanda, pvz.:

  thisform.kor.papildyti_is_dokumentu='DKA'

  tabelis_2

  ir viskas išsaugoma.

Daugiau apie papildomus funkcionalumus galima rasti čia.

  2020-03-26 Apmokėjimas už prastovas, kai LR Vyriausybė paskelbia ekstremalią situaciją ar karantiną

Šį mėnesį, kaip niekad, aktualiu klausimu tapo prastovų fiksavimas ir apmokėjimo už prastovas paskaičiavimas. LR Darbo kodekso 47 straipsnio redakciją, įsigaliojusią nuo 2020.03.19 d., rasite:

LR DK 47 straipsnis

Detaliai priskaitymų už prastovas skaičiavimas aprašytas Apmokėjimas už prastovas paskelbus ekstremalią situaciją ar karantiną.

Iškilus klausimams ar esant sudėtingesniems skaičiavimams, reikėtų kreiptis į UAB "Rivilė" arba atstovus.

  2020-02-12 Nauji laukai mokėjimų išrašuose.

Mokėjimų išrašuose atsirado nauji laukai: banko sąskaita, padalinys, objektas, centras, menedžeris.

Suimportavus mokėjimo išrašus, lauke "Banko sąskaita" išsisaugo banko sąskaita, iš kurios darytas mokėjimas.

Pagal šį lauką kitų importų metu bus galima identifikuoti klientą.

Kitą kartą atliekant Importą iš XML failo, jei pagal importuojamą banko sąskaitą nebus surastas kliento kodas iš klientų sąrašo, bus bandoma surasti klientą pagal banko sąskaitą iš jau įvestų mokėjimo išrašų.

Jeigu mokėjimo išraše buvo nurodytas padalinys, objektas, centras, menedžeris, tai sudengimas vyksta pagal nurodytas reikšmes. Visais kitais atvejais nesudengti dokumentai apmokami pradedant nuo seniausios skolos.

Detaliau apie mokėjimo išrašų importą rasite mokėjimo išrašų importas.

  2020-02-12 Pasirinkimas ar iš atlyginimų į Didžiosios knygos operacijas perkelti darbuotojo tabelinį numerį, vardą, pavardę.

Iki šiol į Didžiąją knygą perkeliant darbuotojų sąraše paskaičiuotus priskaitymus/atskaitymus, susiformuodavo DK operacijos, kuriose matėsi darbuotojo tabelinis numeris, vardas, pavardė.

Dabar atsirado galimybė pasirinkti ar tokią informaciją į DK kelti, ar ne. Norint šios informacijos nekelti, reikia užsiprogramuoti SISTEMOS INIT :

titi_pagr.SS_PARAM_ALGA_DK_TBNE=.t.

Jei parametro reikšmė yra .T., tai perkeliant į DK darbuotojo priskaitymus (atskaitymus), jo tabelinis numeris, vardas, pavardė į DK operacijas nebus perkeliami.

Tai atliekama tokiu būdu :

 1. Būnant bet kuriame lange spaudžiama klavišų kombinacija Ctrl Q.
 2. Spaudžiamas mygtukas "Vartotojo sistemos INIT-as".

akt01

 1. Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Jei to nepavyksta padaryti, reikia įeiti į programą vardu MASTER ir kartoti viską iš naujo.

 2. Parenkamas vartotojas ar vartotojų grupė, kuriam turėtų veikti nustatymai (neparinkus, galios visiems vartotojams), komandos lauke įrašoma pasirinkta komanda

  titi_pagr.SS_PARAM_ALGA_DK_TBNE=.t.

  akt03

  ir viskas išsaugoma.

  PASTABA. Šiuo atveju reikėtų vieningai nuspręsti, ar į DK bus keliama darbuotojų informacija, ir, jei nebus keliama, vienodai užprogramuoti visiems tokius perkėlimus atliekantiems darbuotojams.

  2020-02-06 Rivile GAMA programoje atsirado naujas modulis: DVS - Dokumentų valdymo sistema.

Išleista 114.0000 Rivile GAMA programos versija, kurioje atsirado naujas modulis: DVS - Dokumentų valdymo sistema.

Rivilės programoje esantis DVS modulis leidžia:

 • duomenų bazėje kaupti įvairius dokumentus,
 • duomenų bazėje aprašyti tik nuorodas į tam tikruose kataloguose padėtus dokumentus,
 • dokumentus suskirstyti pagal tipus ir rūšis,
 • suvesti ir saugoti daug papildomos informacijos apie kiekvieną dokumentą,
 • administruoti, kas gali matyti kiekvienos rūšies dokumentus,
 • nurodyti iki kada dokumentai galioja, kada jie suarchyvuojami, archyvo numerį,
 • ataskaitų formuojamus failus (PDF, XLS ar kitame formate) iškart kelti į DVS operacijas,
 • elektroniniu paštu (per MIcrosoft Outlook pašto programą) atsiųstus dokumentus automatiškai kelti į DVS operacijas.

Detalų modulio aprašymą rasite DVS.

Padarytos ataskaitos, kurias vykdant, galima suformuoti DVS operaciją ir prie jos prisegti suformuotą failą (PDF, XLS ar kito formato) :

 • Bandomas balansas - su DVS operacijos formavimu (SYSTEM001131)
 • Balanso forma - su DVS operacijos formavimu (SYSTEM001132)
 • Pelno (nuostolių) ataskaita - su DVS operacijos formavimu (SYSTEM001133)
  2020-02-06 Algos dokumentuose ir personalo operacijose padaryta būsenų patvirtinimo sistema.

Prie daugumos Rivile GAMA operacijų jau seniai veikia būsenų aprašymo ir patvirtinimo sistema. Nuo šiol apsirašyti ir tvirtinti būsenas bus galima algos dokumentuose bei personalo operacijose.

Detaliau apie būsenų naudojimą galite paskaityti dokumentų tvirtinimas.

  2020-02-06 Papildytas mokėjimo išrašų funkcionalumas: padaryta galimybė sąskaitos rūšies dokumentams priskirti sąskaitą pagal mokėjimo įmokos kodą.

Padaryta galimybė mokėjimams, kurių rūšis "Sąskaitos", priskirti balansinę sąskaitą priklausomai nuo mokėjimo įmokos kodo. Tam reikia teisingai apsirašyti mokėjimo išrašų šabloną SEPA_MOKEJIMO_TIPAI.txt

Šiame šablone buhalterinių sąskaitų parinkimas aprašomas naudojant formatą:

banko_kodas*DOMAIN_kodas*FAMILY_kodas*SUBFAMILY_kodas*buhalterine_saskaita*mokejimo_paskirties_pradzia*mokejimo_paskirties_fragmentas

Norint, kad sąskaitą parinktų pagal mokėjimo įmokos kodą, pats įmokos kodas rašomas gale, o prieš tai rašomas tekstas "MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS".

banko_kodas*DOMAIN_kodas*FAMILY_kodas*SUBFAMILY_kodas*buhalterine_saskaita*MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS*mokejimo_imokos_kodas

Pvz., jei mokėjimo įmokos kodui 1001 reikia parinkti sąskaitą 6104, tai šablonas atrodys taip:

70440*PMNT*ICDT*BOOK*6104*MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS*1001

kur:

70440 - banko kodas Rivile GAMA programoje
PMNT - DOMAIN kodas
ICDT - FAMILY kodas
BOOK - SUBFAMILY kodas
6104 - GAMA buhalterinė sąskaita
MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS - konstanta
1001 - mokėjimo įmokos kodas

Detaliau apie mokėjimo išrašų importą rasite mokėjimo išrašų importas.

  2020-01-01 INFORMACIJA dėl sistemos kintamųjų reikšmių algose.

Kai pernai buvo pereita prie naujų formulių, viskas buvo padaryta taip, kad kiekvienais metais jų nereikėtų keisti. Reikia tik pasikeisti sistemos kintamųjų reikšmes. Todėl nusiskaitykite sistemos kintamųjų reikšmes 2020.01.01 datai - įsiveskite naujas arba pasikoreguokite esančias.

Informaciją kaip pildyti sistemos kintamųjų reikšmes rasite čia

2019

  2019-12-16 Padaryta galimybė Sodros iš įmonės lėšų procentą įvesti kiekvienam darbuotojui individualiai.

Sodros iš įmonės lėšų procentus bus galima įvesti naudojant Sistemos arba Žmogaus tipo kintamuosius.

Toks poreikis atsirado dėl to, kad darbuotojams, nuo metų pradžios pasiekus tam tikrą priskaitymų sumą, keičiasi Sodros iš įmonės lėšų procentas.

Sodros iš įmonės lėšų procentas aprašomas algos sąskaitų ryšio lentelėje. Paprastai tam buvo naudojamas sistemos kintamasis, kuriam suteikiamos atitinkamos reikšmės. Visiems drabuotojams, kuriems priskirta ta pati sąskaitų ryšio lentelė, sodros iš įmonės lėšų procentas būdavo vienodas.

Dabar bus galima kiekvienam darbuotojui individuliai priskirti Sodros iš įmonės lėšų procentą. Tam reikia sąskaitų ryšio lentelėje priskirti ne sistemos, o žmogaus tipo kintamąjį.

sask_rysys

Sąskaitų ryšio lentelėje naudojant žmogaus tipo kintamąjį, visiems darbuotojams, kuriems priskirta ta sąskaitų ryšio lentelė, reikia suvesti joje nurodyto žmogaus kintamojo reikšmes.

Jos kiekvienam darbuotojui gali būti skirtingos, be to, ir tam pačiam darbuotojui gali pasikeisti nuo tam tikro laikotarpio.

  2019-12-16 Sistema papildyta greitos paieškos funkcija grpaj.

Visuose languose, kur iš sąrašo pasirenkamos prekės, klientai ir kita normatyvinė informacija, galima užsiprogramuoti "greitą" paiešką.

Tai reiškia, kad pradėjus rinkti atitinkamo elemento kodą ar pavadinimą, programa pradeda rodyti visus elementus, kurių kode ar pavadinime yra renkamas fragmentas.

Informaciją kaip apsirašyti greitą paiešką rasite čia

Dirbantiems su 113.0101 ar aukštesne versija, greitos paieškos aprašymui nebereikės papildomai atsisiųsti grpaj programėlės.

  2019-11-27 Seminaras "Efektyvesnis Rivile GAMA naudojimas".

2019.11.27 d. UAB "Rivilė" organizavo seminarą "Efektyvesnis Rivile GAMA naudojimas". Seminaras skirtas supažindinimui su standartiniais programos funkcionalumais bei papildomomis programos galimybėmis.

Visi norintys gali susipažinti su seminaro medžiaga. Ją peržiūrėti galima:

Seminaro medžiaga.pdf

  2019-10-21 Rivile GAMA programoje padarytos naujos GPM312 formavimo ataskaitos.

Detalus aprašymas apie išmokų, priskiriamų A klasės pajamoms, formavimą pateiktas : čia

Detalus aprašymas apie išmokų, priskiriamų B klasės pajamoms, formavimą pateiktas : čia

  2019-09-18 Rivile GAMA programoje atsirado galimybė reguliariai daryti atsargines duomenų bazių ir programinės įrangos kopijas.

Tai turėtų būti aktualu mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios neturi IT sistemų administratoriaus ir nesinaudoja kitomis kopijavimo galimybėmis. Detalus funkcionalumo aprašymas pateiktas čia

  2019-08-26 Pirkimo ir pardavimo sąskaitose atsirado galimybė detalios eilutės lygyje nurodyti ar PVM traukti į skolą.

Nuo kurių sumų paskaičiuotas PVM bus traukiamas į skolą klientui, priklausys nuo požymio "PVM įtraukti į skolą", uždėto kiekvienoje dokumento detalioje eilutėje. Tai nepriklauso nuo to kokia valiuta bus vedamas dokumentas.

Pradėjus vesti naują dokumentą, galima nusirodyti kokią reikšmę pagal nutylėjimą priskirti šiam požymiui. Tam naudojamas dokumento aprašyme esantis požymis "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" . Šis požymis tik parodo, kokia reikšmė pagal nutylėjimą bus siūloma vedant dokumento detalias eilutes. Jis neturės jokios įtakos dokumento perkėlimo metu.

Vedant naują dokumentą, požymis "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" visada yra uždėtas. Pagal poreikį jį reikia pasikoreguoti.

Jeigu pirkimo (pardavimo) dokumente bus skaičiuojamas PVM, tai galimi tokie variantai :

 • PVM nuo viso dokumento bus traukiamas į skolą klientui,
 • PVM nebus traukiamas į skolą klientui,
 • PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas.

Jeigu PVM nuo viso dokumento nebus traukiamas į skolą, tai rekomenduojama šį požymį nuimti - tada automatiškai jo nebus ir vedant detalias eilutes. Nenuėmus - reikės koreguoti kiekvienoje detalioje eilutėje.

Dažniausiai PVM nuo pirkimų (pardavimų) valiuta netraukiamas į skolą. Tokiu atveju, vedant pirkimus (pardavimus) valiuta, požymį "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" reikėtų nuimti.

Jeigu PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas, tada bet kuriuo atveju reikės koreguoti detalias eilutes, todėl rekomenduojama požymį palikti tokį, kokių pozicijų bus daugiau.

Išsaugojus dokumentą, požymio "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" nebus galima koreguoti, todėl suklydus, korekcijas reikia atlikti dokumento detaliose eilutėse.

  2019-08-26 Atsirado galimybė išsaugoti lango padėtį ir dydį.

Langai padidinami ir sudėliojami pagal vartotojo poreikį.

Lango padėties ir dydžio išsaugojimui dešiniu "pelės" klavišu spaudžiamas mygtukas HELP"Pagalba". Iš išskleisto sąrašo pasirenkamas meniu "Išsaugoti lango padėtį ir dydį".

Norit atstatyti standartinį formatą, pasirenkama "Atstatyti lango padėtį ir dydį".

  2019-08-26 Padaryta nauja programos spalvų gama.

Pagal nutylėjimą siūloma nauja moderni spalvų gama. Atsirado galimybė keisti spalvų gamą: atstatyti senąją arba senąją su pakeistais mygtukais (be rėmelių), arba nusistatyti naktinį režimą.

Tai galima atlikti dviem būdais:

 1. Pakeičiami nustatymai CONFIG.FPW faile. Šis failas paprastai yra RIV_GAMA kataloge. Priklausomai nuo poreikio, jame reikia įvesti vieną iš eilučių:

  Eilutė config.fpw faile Aprašymas
  programos_fonas="F1" sena spalvų gama ir mygtukai be rėmelių
  programos_fonas="F1.1" sena spalvų gama ir mygtukai su rėmeliais
  programos_fonas="F2" nauja spalvų gama (šviesus dieninis režimas)
  programos_fonas="F2.1" šviesi spalvų gama ir mygtukai su rėmeliais
  programos_fonas="F3" nauja spalvų gama (tamsus naktinis režimas)
  programos_fonas="F3.1" tamsus naktinis režimas ir mygtukai su rėmeliais
 2. Užprogramuojamas SISTEMOS INIT-as. Priklausomai nuo poreikio, užprogramuojama viena iš komandų :

  Komanda SISTEMOS INIT-e Aprašymas
  titi_pagr.ss_fonas_for("F1") sena spalvų gama ir mygtukai be rėmelių
  titi_pagr.ss_fonas_for("F1.1") sena spalvų gama ir mygtukai su rėmeliais
  titi_pagr.ss_fonas_for("F2") nauja spalvų gama (šviesus dieninis režimas)
  titi_pagr.ss_fonas_for("F2.1") šviesi spalvų gama ir mygtukai su rėmeliais
  titi_pagr.ss_fonas_for("F3") nauja spalvų gama (tamsus naktinis režimas)
  titi_pagr.ss_fonas_for("F3.1") tamsus naktinis režimas ir mygtukai su rėmeliais

  Tai atliekama tokiu būdu :

  1. Būnant bet kuriame lange spaudžiama klavišų kombinacija Ctrl Q.
  2. Spaudžiamas mygtukas "Vartotojo sistemos INIT-as".

 1. Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Jei to nepavyksta padaryti, reikia įeiti į programą vardu MASTER ir kartoti viską iš naujo.
 2. Uždedamas "v" ant "Formos INIT-as", parenkamas vartotojas ar vartotojų grupė, kuriam turėtų veikti nustatymai (neparinkus, galios visiems vartotojams), komandos lauke įrašoma pasirinkta komanda ir viskas išsaugoma.

 1. Pakeitimai pradės veikti iš naujo paleidus programą.
  2019-08-26 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas praplėstas nestandartiniais metodais, kurie gali būti aprašomi pagal formules.

Jeigu ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimui netinka nei vienas standartinis metodas, jis gali būti skaičiuojamas pagal formulių sąraše aprašytą ir ilgalaikio turto kortelėje priskirtą formulę.

Formulės gali būti priskirtos atskirai nusidėvėjimo skaičiavimui, atskirai nusidėvėjimo skaičiavimui pagal VAS. Jeigu kažkuriuo atveju (pvz., nusidėvėjimo skaičiavimui pagal VAS) tinka standartinis metodas, tai jam formulė neaprašoma (parenkamas metodas), o kai netinka - aprašoma formulė.

Jeigu ilgalaikio turto kortelėje nurodyta formulė, tai ji turi aukščiausią prioritetą. Nepriklausomai koks nurodytas metodas, visada nusidėvėjimas bus skaičiuojamas pagal formulę.

Formulė aprašoma kaip atskira išorinė programa, kurios pavadinimas ir, jei reikia, parametrai, nurodomi formulės aprašyme.

Pavyzdžiuose pateikiami kintamieji (pažymėti * ), kuriuos galima naudoti aprašant naujus metodus.

 1. Pateikiama tiesioginio nusidėvėjimo skaičiavimo formulė :

*wfor_nus_mtd=nus_mtd

*wfor_verte = verte

*wfor_nusid=nusid

*wfor_likv_v=likv_v

*wfor_kiekis=mas26(1)

*wfor_koef=koef

*wfor_metai=IIF(koef # 0,round(100/koef,1),0)

*wfor_menesiai=IIF(koef # 0,round(100/koef,4)*12,0)

*wfor_pra_date=pra_date

*wfor_op_date=op_date

Local nusidevejimas

nusidevejimas = (wfor_verte-(wfor_likv_v*wfor_kiekis))*wfor_koef/1200

RETURN nusidevejimas

 1. Pateikiama tiesioginio nusidėvėjimo pagal VAS skaičiavimo formulė :

*wfor_nus_mtd_vas=nus_mtd_vas

*wfor_verte_vas = verte_vas

*wfor_nusid_vas=nusid_vas

*wfor_likv_v_vas=likv_v_vas

*wfor_kiekis=mas26(1)

*wfor_koef_vas=koef_vas

*wfor_metai_vas=IIF(koef_vas # 0,round(100/koef_vas,1),0)

*wfor_menesiai_vas=IIF(koef_vas # 0,round(100/koef_vas,4)*12,0)

*wfor_pra_date=pra_date

*wfor_op_date=op_date

Local nusidevejimas_vas

Nusidevejimas_vas = (wfor_verte_vas-(wfor_likv_v_vas*wfor_kiekis))*wfor_koef_vas/1200

RETURN nusidevejimas_vas