Aktualijos

  2020-07-02 Papildytas mokėjimo išrašų funkcionalumas: padarytas tikrinimas pagal banko operacijos ID

Mokėjimo išrašuose atsirado laukas "Banko operacijos ID". Jei mokėjimo išraše nurodomas "Banko kodas" ir ""Banko operacijos ID", tada tikrinama, ar toks banko operacijos ID jau egzistuoja, jei taip - operacijos nebus galima išsaugoti.

akt04

Tikrinimas veikia tiek vedant įrašus ranka, tiek importuojant iš banko.

  2020-07-02 Valiutos kurso parinkimas kopijuojant sąskaitos tipo įplaukų/ išmokų operacijas

Iki šiol kopijuojant įplaukų/ išmokų operacijas, valiutos kursas nusikopijuodavo toks, koks buvo pradinėje operacijoje:

akt05

Dabar atsirado galimybė pasirinkti ar palikti seną valiutos kursą, ar parinkti pagal naujos operacijos datą. Tam reikia užsiprogramuoti SISTEMOS INIT :

titi_pagr.SS_CICH_KOP_KURSAS_KOR=.t.

Jei parametro reikšmė yra .T., tai valiutos kursas bus parenkamas pagal naujos operacijos datą.

  2020-07-02 Baigiamas kurti BDAR modulis

Baigiamas kurti BDAR modulis. Modulis turėtų pasirodyti III ketvirtyje su nauja versija. Nors jau ir dabar meniu bus matomas, tačiau klientams atsiras galimybė įsigyti ir naudotis tik po oficialaus išleidimo.
Iš anksto susipažinti su jo funkcionalumu galima: BDAR.

  2020-07-02 Padaryti pakeitimai integracijoje su Telema(Rest)

Pilnai realizuota 3 ir 4 dokumentų apsikeitimo schema. Naudojant tokią apsikeitimo schemą, visuose siunčiamuose dokumentuose išsisiunčia prieš tai buvusių dokumentų numeriai. Detaliai integracija su Telema(Rest) aprašyta Telema(Rest).

  2020-06-29 INFORMACIJA dėl NPD pakeitimų fiksavimo sistemos kintamųjų reikšmių sąraše.

Nuo 2020 m. liepos 1 d. keičias NPD formulė. Rivile GAMA programoje pačių formulių keisti nereikia. Reikia tik pasikeisti sistemos kintamųjų reikšmes. Nusiskaitykite sistemos kintamųjų reikšmes 2020.06.01 datai - įsiveskite naujas arba pasikoreguokite esančias.

Keičiasi sistemos kintamųjų 19110 (Maksimalus mėnesio NPD) ir 19112 (Koeficientas mėnesio NPD skaičiavimui) reikšmės:

akt_03

Informaciją kaip pildyti sistemos kintamųjų reikšmes rasite čia

Naujas neapmokestinamųjų pajamų dydis (NPD) bus taikomas nuo 2020 m. sauso 1 d., deklaruojant šių metų mokestinio laikotarpio pajamas.

Jeigu įmonė nusprendžia atlikti GPM perskaičiavimus atbuline data, t.y. nuo 2020.01.01, Rivile GAMA programoje tokia galimybė yra. Perskaičiavimai turėtų būti atliekami 06-ame mėnesyje už 01-05 mėnesius. Kad programa automatiškai perskaičiuotų atskaitymus už praeitus mėnesius, reikia įvesti bent vieną priskaitymą 06-ame mėnesyje už 01-05 mėnesius. Tokio priskaitymo suma tui būti lygi nuliui.

Galima darbuotojų sąraše užsiprogramuoti klavišą, kurį paspaudus visiems pažymėtiems "v" darbuotojams būtų sugeneruoti algos dokumentai su nuliniais priskaitymais 06-ame mėnesyje už 01-05 mėnesius.

Pirmiausia atsisiunčiamas failas:

algos_dok_prisk202001_05.zip

Jis išsaugojamas RIV_GAMA kataloge ir išarchyvuojamas.

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Užsiprogramuojamas klavišas nulinių priskaitymo (kodas 100) reikšmių eksportui į algos dokumentus.

Spaudžiama mygtukų kombinacija Ctrl+Q. Atsidaro langas "Vartotojo funkcijų sąrašas".

Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Jei to negalima atlikti, reiškia, vartotojui trūksta teisių - tada reikia jungtis MASTER vardu.

Spaudžiamas klavišas, kurį norima užsiprogramuoti, pavyzdžiui F7.

Pavadinimo lauke įrašoma "Nulinių 100 priskaitymo reikšmių eksportas į algos dok. ".

Jei programuojama tik konkrečiam vartotojui, jis nurodomas vartotojo lauke.

Komandos lauke įrašoma:

algos_dok_prisk202001_05(thisform)

akt_01

Viskas išsaugoma.

Nulinių priskaitymo reikšmių sugeneravimui:

 1. Atidaromas langas "Alga" ->"Algos dokumentai"

 2. Darbuotojų sąraše lauke "Data kuriame" įvedama 06 mėn. data, ir darbuotojų sąrašas nuskaitomas.

 3. Pažymimi "v" darbuotojai, kuriems bus formuojami algos dokumentai, ir paspaudžiamas užprogramuotas klavišas.

  Algos dokumentuose susiformuoja įrašai su nulinėmis sumomis:

  akt_02

06-ame mėnesyje skaičiuojant atskaitymus, jie bus perskaičiuojami ir už 01-05 mėnesius.

Jei iškils klausimų, prašome kreiptis į UAB "Rivilė" konsultantus arba atstovus. Visi papildomi darbai atliekami ir apmokami pagal aptarnavimo sutarties sąlygas.

  2020-04-23 Padarytas sujungimas su ASPA pinigų priėmimo/išdavimo mašina

POS sujungimas su ASPA pinigų priėmimo/išdavimo mašina reiškia, kad atsirado galimybė POS pardavimo taško atsiskaitymo lange automatiškai gauti informaciją iš pinigų priėmimo/išdavimo mašinos.

Atsiskaitymų grynais funkcija, kai kasininkas paima pinigus, pinigai dedami į POS stalčių ir pirkėjui atiduodama grąža, perduodama pinigų priėmimo/išdavimo mašinai. POS gauna ir užfiksuoja informaciją iš pinigų mašinos, kad konkreti suma apmokėta, analogiškai kaip gauna informaciją iš bankų, kai atsiskaitoma bankinėmis kortelėmis.

Tam reikia išorinių įrenginių koregavimo lange skirtuke "POS informacija" pažymėti lauką "Pajungtas pinigų aparatas":

posas_1

Detaliau apie POS aprašymus rasite: čia.

  2020-04-23 Sutrumpintas dokumentų įkėlimo procesas

Paspaudus dešinį pelytės klavišą ant mygtuko "Dokumentai", į bet kurio koregavimo lango dokumentų sąrašą galima greitai įkelti failą, nuorodą į failą arba nuorodą į katalogą .

dokumentas1

Detaliau apie dokumentų įkėlimus rasite: Dokumentų prisegimas.

  2020-04-23 Pakeitimai tabelio pildyme reikšmėmis iš algos dokumentų

Tabelio pildymas informacija iš algos dokumentų dabar galimas dviem būdais:

 • Papildyti visas dienas - kada algos dokumente įvesta dienos reikšme užpildomas visas dokumente nurodytas laikotarpis;
 • Papildyti tik "D " dienas - kada algos dokumente įvesta dienos reikšme užpildomos tik nurodyto laikotarpio dienos, kuriose prieš tai buvo žymėjimas "D"

tabelis_1

Jeigu nieko nėra papildomai užprogramuota, pagal nutylėjimą veikia antrasis variantas, kada užpildomos tik "D" raide pažymėtos dienos.

Atsirado poreikis praplėsti tokias galimybę. Pvz., darbuotojas buvo komandiruotėje (tabelyje pažymėta "K") ir susirgo. Algos dokumente nurodoma, kad ligos laikotarpis tur būti užpildytas reikšme "L". Tačiau pildant tabelį iš algos dokumentų lig šiol taip ir palikdavo "K" dienos, o reikšme L" užsipildydavo tik "D" dienos. Analogiška situacija būdavo, kai darbuotojas atostogaudavo ("A" žymėjimas) ir susirgdavo atostogų metu.

Atsirado galimybė patiems tabelio koregavimo lange užsiprogramuoti INIT-ą, nurodant kuriuos tabelio dienų žymėjimus reikia pakeisti žymėjimais iš algos dokumentų. Pvz.:

thisform.kor.papildyti_is_dokumentu='D'- reikšmėmis iš algos dokumentų bus pakeista tik reikšmė "D" (taip veikia pagal nutylėjmą);

thisform.kor.papildyti_is_dokumentu='DKP'- reikšmėmis iš algos dokumentų bus pakeista tik reikšmės "D", "K" ir "P".

thisform.kor.papildyti_is_dokumentu='DKA'- reikšmėmis iš algos dokumentų bus pakeista tik reikšmės "D", "K" ir "A".

Tai atliekama tokiu būdu :

 1. Būnant tabelio koregavimo lange spaudžiama klavišų kombinacija Ctrl Q.

 2. Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Jei to nepavyksta padaryti, reikia įeiti į programą vardu MASTER ir kartoti viską iš naujo.

 3. Uždedamas "v" ant "Formos INIT-as", parenkamas vartotojas ar vartotojų grupė, kuriam turėtų veikti nustatymai (neparinkus, galios visiems vartotojams), komandos lauke įrašoma pasirinkta komanda, pvz.:

  thisform.kor.papildyti_is_dokumentu='DKA'

  tabelis_2

  ir viskas išsaugoma.

Daugiau apie papildomus funkcionalumus galima rasti čia.

  2020-03-26 Apmokėjimas už prastovas, kai LR Vyriausybė paskelbia ekstremalią situaciją ar karantiną

Šį mėnesį, kaip niekad, aktualiu klausimu tapo prastovų fiksavimas ir apmokėjimo už prastovas paskaičiavimas. LR Darbo kodekso 47 straipsnio redakciją, įsigaliojusią nuo 2020.03.19 d., rasite:

LR DK 47 straipsnis

Detaliai priskaitymų už prastovas skaičiavimas aprašytas Apmokėjimas už prastovas paskelbus ekstremalią situaciją ar karantiną.

Iškilus klausimams ar esant sudėtingesniems skaičiavimams, reikėtų kreiptis į UAB "Rivilė" arba atstovus.

  2020-02-12 Nauji laukai mokėjimų išrašuose.

Mokėjimų išrašuose atsirado nauji laukai: banko sąskaita, padalinys, objektas, centras, menedžeris.

Suimportavus mokėjimo išrašus, lauke "Banko sąskaita" išsisaugo banko sąskaita, iš kurios darytas mokėjimas.

Pagal šį lauką kitų importų metu bus galima identifikuoti klientą.

Kitą kartą atliekant Importą iš XML failo, jei pagal importuojamą banko sąskaitą nebus surastas kliento kodas iš klientų sąrašo, bus bandoma surasti klientą pagal banko sąskaitą iš jau įvestų mokėjimo išrašų.

Jeigu mokėjimo išraše buvo nurodytas padalinys, objektas, centras, menedžeris, tai sudengimas vyksta pagal nurodytas reikšmes. Visais kitais atvejais nesudengti dokumentai apmokami pradedant nuo seniausios skolos.

Detaliau apie mokėjimo išrašų importą rasite mokėjimo išrašų importas.

  2020-02-12 Pasirinkimas ar iš atlyginimų į Didžiosios knygos operacijas perkelti darbuotojo tabelinį numerį, vardą, pavardę.

Iki šiol į Didžiąją knygą perkeliant darbuotojų sąraše paskaičiuotus priskaitymus/atskaitymus, susiformuodavo DK operacijos, kuriose matėsi darbuotojo tabelinis numeris, vardas, pavardė.

Dabar atsirado galimybė pasirinkti ar tokią informaciją į DK kelti, ar ne. Norint šios informacijos nekelti, reikia užsiprogramuoti SISTEMOS INIT :

titi_pagr.SS_PARAM_ALGA_DK_TBNE=.t.

Jei parametro reikšmė yra .T., tai perkeliant į DK darbuotojo priskaitymus (atskaitymus), jo tabelinis numeris, vardas, pavardė į DK operacijas nebus perkeliami.

Tai atliekama tokiu būdu :

 1. Būnant bet kuriame lange spaudžiama klavišų kombinacija Ctrl Q.
 2. Spaudžiamas mygtukas "Vartotojo sistemos INIT-as".

akt01

 1. Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Jei to nepavyksta padaryti, reikia įeiti į programą vardu MASTER ir kartoti viską iš naujo.

 2. Parenkamas vartotojas ar vartotojų grupė, kuriam turėtų veikti nustatymai (neparinkus, galios visiems vartotojams), komandos lauke įrašoma pasirinkta komanda

  titi_pagr.SS_PARAM_ALGA_DK_TBNE=.t.

  akt03

  ir viskas išsaugoma.

  PASTABA. Šiuo atveju reikėtų vieningai nuspręsti, ar į DK bus keliama darbuotojų informacija, ir, jei nebus keliama, vienodai užprogramuoti visiems tokius perkėlimus atliekantiems darbuotojams.

  2020-02-06 Rivile GAMA programoje atsirado naujas modulis: DVS - Dokumentų valdymo sistema.

Išleista 114.0000 Rivile GAMA programos versija, kurioje atsirado naujas modulis: DVS - Dokumentų valdymo sistema.

Rivilės programoje esantis DVS modulis leidžia:

 • duomenų bazėje kaupti įvairius dokumentus,
 • duomenų bazėje aprašyti tik nuorodas į tam tikruose kataloguose padėtus dokumentus,
 • dokumentus suskirstyti pagal tipus ir rūšis,
 • suvesti ir saugoti daug papildomos informacijos apie kiekvieną dokumentą,
 • administruoti, kas gali matyti kiekvienos rūšies dokumentus,
 • nurodyti iki kada dokumentai galioja, kada jie suarchyvuojami, archyvo numerį,
 • ataskaitų formuojamus failus (PDF, XLS ar kitame formate) iškart kelti į DVS operacijas,
 • elektroniniu paštu (per MIcrosoft Outlook pašto programą) atsiųstus dokumentus automatiškai kelti į DVS operacijas.

Detalų modulio aprašymą rasite DVS.

Padarytos ataskaitos, kurias vykdant, galima suformuoti DVS operaciją ir prie jos prisegti suformuotą failą (PDF, XLS ar kito formato) :

 • Bandomas balansas - su DVS operacijos formavimu (SYSTEM001131)
 • Balanso forma - su DVS operacijos formavimu (SYSTEM001132)
 • Pelno (nuostolių) ataskaita - su DVS operacijos formavimu (SYSTEM001133)
  2020-02-06 Algos dokumentuose ir personalo operacijose padaryta būsenų patvirtinimo sistema.

Prie daugumos Rivile GAMA operacijų jau seniai veikia būsenų aprašymo ir patvirtinimo sistema. Nuo šiol apsirašyti ir tvirtinti būsenas bus galima algos dokumentuose bei personalo operacijose.

Detaliau apie būsenų naudojimą galite paskaityti dokumentų tvirtinimas.

  2020-02-06 Papildytas mokėjimo išrašų funkcionalumas: padaryta galimybė sąskaitos rūšies dokumentams priskirti sąskaitą pagal mokėjimo įmokos kodą.

Padaryta galimybė mokėjimams, kurių rūšis "Sąskaitos", priskirti balansinę sąskaitą priklausomai nuo mokėjimo įmokos kodo. Tam reikia teisingai apsirašyti mokėjimo išrašų šabloną SEPA_MOKEJIMO_TIPAI.txt

Šiame šablone buhalterinių sąskaitų parinkimas aprašomas naudojant formatą:

banko_kodas*DOMAIN_kodas*FAMILY_kodas*SUBFAMILY_kodas*buhalterine_saskaita*mokejimo_paskirties_pradzia*mokejimo_paskirties_fragmentas

Norint, kad sąskaitą parinktų pagal mokėjimo įmokos kodą, pats įmokos kodas rašomas gale, o prieš tai rašomas tekstas "MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS".

banko_kodas*DOMAIN_kodas*FAMILY_kodas*SUBFAMILY_kodas*buhalterine_saskaita*MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS*mokejimo_imokos_kodas

Pvz., jei mokėjimo įmokos kodui 1001 reikia parinkti sąskaitą 6104, tai šablonas atrodys taip:

70440*PMNT*ICDT*BOOK*6104*MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS*1001

kur:

70440 - banko kodas Rivile GAMA programoje
PMNT - DOMAIN kodas
ICDT - FAMILY kodas
BOOK - SUBFAMILY kodas
6104 - GAMA buhalterinė sąskaita
MOKEJIMO_IMOKOS_KODAS - konstanta
1001 - mokėjimo įmokos kodas

Detaliau apie mokėjimo išrašų importą rasite mokėjimo išrašų importas.

  2020-01-01 INFORMACIJA dėl sistemos kintamųjų reikšmių algose.

Kai pernai buvo pereita prie naujų formulių, viskas buvo padaryta taip, kad kiekvienais metais jų nereikėtų keisti. Reikia tik pasikeisti sistemos kintamųjų reikšmes. Todėl nusiskaitykite sistemos kintamųjų reikšmes 2020.01.01 datai - įsiveskite naujas arba pasikoreguokite esančias.

Informaciją kaip pildyti sistemos kintamųjų reikšmes rasite čia

  2019-12-16 Padaryta galimybė Sodros iš įmonės lėšų procentą įvesti kiekvienam darbuotojui individualiai.

Sodros iš įmonės lėšų procentus bus galima įvesti naudojant Sistemos arba Žmogaus tipo kintamuosius.

Toks poreikis atsirado dėl to, kad darbuotojams, nuo metų pradžios pasiekus tam tikrą priskaitymų sumą, keičiasi Sodros iš įmonės lėšų procentas.

Sodros iš įmonės lėšų procentas aprašomas algos sąskaitų ryšio lentelėje. Paprastai tam buvo naudojamas sistemos kintamasis, kuriam suteikiamos atitinkamos reikšmės. Visiems drabuotojams, kuriems priskirta ta pati sąskaitų ryšio lentelė, sodros iš įmonės lėšų procentas būdavo vienodas.

Dabar bus galima kiekvienam darbuotojui individuliai priskirti Sodros iš įmonės lėšų procentą. Tam reikia sąskaitų ryšio lentelėje priskirti ne sistemos, o žmogaus tipo kintamąjį.

sask_rysys

Sąskaitų ryšio lentelėje naudojant žmogaus tipo kintamąjį, visiems darbuotojams, kuriems priskirta ta sąskaitų ryšio lentelė, reikia suvesti joje nurodyto žmogaus kintamojo reikšmes.

Jos kiekvienam darbuotojui gali būti skirtingos, be to, ir tam pačiam darbuotojui gali pasikeisti nuo tam tikro laikotarpio.

  2019-12-16 Sistema papildyta greitos paieškos funkcija grpaj.

Visuose languose, kur iš sąrašo pasirenkamos prekės, klientai ir kita normatyvinė informacija, galima užsiprogramuoti "greitą" paiešką.

Tai reiškia, kad pradėjus rinkti atitinkamo elemento kodą ar pavadinimą, programa pradeda rodyti visus elementus, kurių kode ar pavadinime yra renkamas fragmentas.

Informaciją kaip apsirašyti greitą paiešką rasite čia

Dirbantiems su 113.0101 ar aukštesne versija, greitos paieškos aprašymui nebereikės papildomai atsisiųsti grpaj programėlės.

  2019-11-27 Seminaras "Efektyvesnis Rivile GAMA naudojimas".

2019.11.27 d. UAB "Rivilė" organizavo seminarą "Efektyvesnis Rivile GAMA naudojimas". Seminaras skirtas supažindinimui su standartiniais programos funkcionalumais bei papildomomis programos galimybėmis.

Visi norintys gali susipažinti su seminaro medžiaga. Ją peržiūrėti galima:

Seminaro medžiaga.pdf

  2019-10-21 Rivile GAMA programoje padarytos naujos GPM312 formavimo ataskaitos.

Detalus aprašymas apie išmokų, priskiriamų A klasės pajamoms, formavimą pateiktas : čia

Detalus aprašymas apie išmokų, priskiriamų B klasės pajamoms, formavimą pateiktas : čia

  2019-09-18 Rivile GAMA programoje atsirado galimybė reguliariai daryti atsargines duomenų bazių ir programinės įrangos kopijas.

Tai turėtų būti aktualu mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios neturi IT sistemų administratoriaus ir nesinaudoja kitomis kopijavimo galimybėmis. Detalus funkcionalumo aprašymas pateiktas čia

  2019-08-26 Pirkimo ir pardavimo sąskaitose atsirado galimybė detalios eilutės lygyje nurodyti ar PVM traukti į skolą.

Nuo kurių sumų paskaičiuotas PVM bus traukiamas į skolą klientui, priklausys nuo požymio "PVM įtraukti į skolą", uždėto kiekvienoje dokumento detalioje eilutėje. Tai nepriklauso nuo to kokia valiuta bus vedamas dokumentas.

Pradėjus vesti naują dokumentą, galima nusirodyti kokią reikšmę pagal nutylėjimą priskirti šiam požymiui. Tam naudojamas dokumento aprašyme esantis požymis "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" . Šis požymis tik parodo, kokia reikšmė pagal nutylėjimą bus siūloma vedant dokumento detalias eilutes. Jis neturės jokios įtakos dokumento perkėlimo metu.

Vedant naują dokumentą, požymis "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" visada yra uždėtas. Pagal poreikį jį reikia pasikoreguoti.

Jeigu pirkimo (pardavimo) dokumente bus skaičiuojamas PVM, tai galimi tokie variantai :

 • PVM nuo viso dokumento bus traukiamas į skolą klientui,
 • PVM nebus traukiamas į skolą klientui,
 • PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas.

Jeigu PVM nuo viso dokumento nebus traukiamas į skolą, tai rekomenduojama šį požymį nuimti - tada automatiškai jo nebus ir vedant detalias eilutes. Nenuėmus - reikės koreguoti kiekvienoje detalioje eilutėje.

Dažniausiai PVM nuo pirkimų (pardavimų) valiuta netraukiamas į skolą. Tokiu atveju, vedant pirkimus (pardavimus) valiuta, požymį "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" reikėtų nuimti.

Jeigu PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas, tada bet kuriuo atveju reikės koreguoti detalias eilutes, todėl rekomenduojama požymį palikti tokį, kokių pozicijų bus daugiau.

Išsaugojus dokumentą, požymio "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" nebus galima koreguoti, todėl suklydus, korekcijas reikia atlikti dokumento detaliose eilutėse.

  2019-08-26 Atsirado galimybė išsaugoti lango padėtį ir dydį.

Langai padidinami ir sudėliojami pagal vartotojo poreikį.

Lango padėties ir dydžio išsaugojimui dešiniu "pelės" klavišu spaudžiamas mygtukas HELP"Pagalba". Iš išskleisto sąrašo pasirenkamas meniu "Išsaugoti lango padėtį ir dydį".

Norit atstatyti standartinį formatą, pasirenkama "Atstatyti lango padėtį ir dydį".

  2019-08-26 Padaryta nauja programos spalvų gama.

Pagal nutylėjimą siūloma nauja moderni spalvų gama. Atsirado galimybė keisti spalvų gamą: atstatyti senąją arba senąją su pakeistais mygtukais (be rėmelių), arba nusistatyti naktinį režimą.

Tai galima atlikti dviem būdais:

 1. Pakeičiami nustatymai CONFIG.FPW faile. Šis failas paprastai yra RIV_GAMA kataloge. Priklausomai nuo poreikio, jame reikia įvesti vieną iš eilučių:

  Eilutė config.fpw faile Aprašymas
  programos_fonas="F1" sena spalvų gama ir mygtukai be rėmelių
  programos_fonas="F1.1" sena spalvų gama ir mygtukai su rėmeliais
  programos_fonas="F2" nauja spalvų gama (šviesus dieninis režimas)
  programos_fonas="F2.1" šviesi spalvų gama ir mygtukai su rėmeliais
  programos_fonas="F3" nauja spalvų gama (tamsus naktinis režimas)
  programos_fonas="F3.1" tamsus naktinis režimas ir mygtukai su rėmeliais
 2. Užprogramuojamas SISTEMOS INIT-as. Priklausomai nuo poreikio, užprogramuojama viena iš komandų :

  Komanda SISTEMOS INIT-e Aprašymas
  titi_pagr.ss_fonas_for("F1") sena spalvų gama ir mygtukai be rėmelių
  titi_pagr.ss_fonas_for("F1.1") sena spalvų gama ir mygtukai su rėmeliais
  titi_pagr.ss_fonas_for("F2") nauja spalvų gama (šviesus dieninis režimas)
  titi_pagr.ss_fonas_for("F2.1") šviesi spalvų gama ir mygtukai su rėmeliais
  titi_pagr.ss_fonas_for("F3") nauja spalvų gama (tamsus naktinis režimas)
  titi_pagr.ss_fonas_for("F3.1") tamsus naktinis režimas ir mygtukai su rėmeliais

  Tai atliekama tokiu būdu :

  1. Būnant bet kuriame lange spaudžiama klavišų kombinacija Ctrl Q.
  2. Spaudžiamas mygtukas "Vartotojo sistemos INIT-as".

 1. Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Jei to nepavyksta padaryti, reikia įeiti į programą vardu MASTER ir kartoti viską iš naujo.
 2. Uždedamas "v" ant "Formos INIT-as", parenkamas vartotojas ar vartotojų grupė, kuriam turėtų veikti nustatymai (neparinkus, galios visiems vartotojams), komandos lauke įrašoma pasirinkta komanda ir viskas išsaugoma.

 1. Pakeitimai pradės veikti iš naujo paleidus programą.
  2019-08-26 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas praplėstas nestandartiniais metodais, kurie gali būti aprašomi pagal formules.

Jeigu ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimui netinka nei vienas standartinis metodas, jis gali būti skaičiuojamas pagal formulių sąraše aprašytą ir ilgalaikio turto kortelėje priskirtą formulę.

Formulės gali būti priskirtos atskirai nusidėvėjimo skaičiavimui, atskirai nusidėvėjimo skaičiavimui pagal VAS. Jeigu kažkuriuo atveju (pvz., nusidėvėjimo skaičiavimui pagal VAS) tinka standartinis metodas, tai jam formulė neaprašoma (parenkamas metodas), o kai netinka - aprašoma formulė.

Jeigu ilgalaikio turto kortelėje nurodyta formulė, tai ji turi aukščiausią prioritetą. Nepriklausomai koks nurodytas metodas, visada nusidėvėjimas bus skaičiuojamas pagal formulę.

Formulė aprašoma kaip atskira išorinė programa, kurios pavadinimas ir, jei reikia, parametrai, nurodomi formulės aprašyme.

Pavyzdžiuose pateikiami kintamieji (pažymėti * ), kuriuos galima naudoti aprašant naujus metodus.

 1. Pateikiama tiesioginio nusidėvėjimo skaičiavimo formulė :

*wfor_nus_mtd=nus_mtd

*wfor_verte = verte

*wfor_nusid=nusid

*wfor_likv_v=likv_v

*wfor_kiekis=mas26(1)

*wfor_koef=koef

*wfor_metai=IIF(koef # 0,round(100/koef,1),0)

*wfor_menesiai=IIF(koef # 0,round(100/koef,4)*12,0)

*wfor_pra_date=pra_date

*wfor_op_date=op_date

Local nusidevejimas

nusidevejimas = (wfor_verte-(wfor_likv_v*wfor_kiekis))*wfor_koef/1200

RETURN nusidevejimas

 1. Pateikiama tiesioginio nusidėvėjimo pagal VAS skaičiavimo formulė :

*wfor_nus_mtd_vas=nus_mtd_vas

*wfor_verte_vas = verte_vas

*wfor_nusid_vas=nusid_vas

*wfor_likv_v_vas=likv_v_vas

*wfor_kiekis=mas26(1)

*wfor_koef_vas=koef_vas

*wfor_metai_vas=IIF(koef_vas # 0,round(100/koef_vas,1),0)

*wfor_menesiai_vas=IIF(koef_vas # 0,round(100/koef_vas,4)*12,0)

*wfor_pra_date=pra_date

*wfor_op_date=op_date

Local nusidevejimas_vas

Nusidevejimas_vas = (wfor_verte_vas-(wfor_likv_v_vas*wfor_kiekis))*wfor_koef_vas/1200

RETURN nusidevejimas_vas