Aktualijos

  2020-01-01 INFORMACIJA dėl sistemos kintamųjų reikšmių algose.

INFORMACIJA dėl sistemos kintamųjų reikšmių algose.

Kai pernai buvo pereita prie naujų formulių, viskas buvo padaryta taip, kad kiekvienais metais jų nereikėtų keisti. Reikia tik pasikeisti sistemos kintamųjų reikšmes. Todėl nusiskaitykite sistemos kintamųjų reikšmes 2020.01.01 datai - įsiveskite naujas arba pasikoreguokite esančias.

Informaciją kaip pildyti sistemos kintamųjų reikšmes rasite čia

  2019-12-16 Padaryta galimybė Sodros iš įmonės lėšų procentą įvesti kiekvienam darbuotojui individualiai.

Sodros iš įmonės lėšų procentus bus galima įvesti naudojant Sistemos arba Žmogaus tipo kintamuosius.

Toks poreikis atsirado dėl to, kad darbuotojams, nuo metų pradžios pasiekus tam tikrą priskaitymų sumą, keičiasi Sodros iš įmonės lėšų procentas.

Sodros iš įmonės lėšų procentas aprašomas algos sąskaitų ryšio lentelėje. Paprastai tam buvo naudojamas sistemos kintamasis, kuriam suteikiamos atitinkamos reikšmės. Visiems drabuotojams, kuriems priskirta ta pati sąskaitų ryšio lentelė, sodros iš įmonės lėšų procentas būdavo vienodas.

Dabar bus galima kiekvienam darbuotojui individuliai priskirti Sodros iš įmonės lėšų procentą. Tam reikia sąskaitų ryšio lentelėje priskirti ne sistemos, o žmogaus tipo kintamąjį.

sask_rysys

Sąskaitų ryšio lentelėje naudojant žmogaus tipo kintamąjį, visiems darbuotojams, kuriems priskirta ta sąskaitų ryšio lentelė, reikia suvesti joje nurodyto žmogaus kintamojo reikšmes.

Jos kiekvienam darbuotojui gali būti skirtingos, be to, ir tam pačiam darbuotojui gali pasikeisti nuo tam tikro laikotarpio.

  2019-12-16 Sistema papildyta greitos paieškos funkcija grpaj.

Visuose languose, kur iš sąrašo pasirenkamos prekės, klientai ir kita normatyvinė informacija, galima užsiprogramuoti "greitą" paiešką.

Tai reiškia, kad pradėjus rinkti atitinkamo elemento kodą ar pavadinimą, programa pradeda rodyti visus elementus, kurių kode ar pavadinime yra renkamas fragmentas.

Informaciją kaip apsirašyti greitą paiešką rasite čia

Dirbantiems su 113.0101 ar aukštesne versija, greitos paieškos aprašymui nebereikės papildomai atsisiųsti grpaj programėlės.

  2019-11-27 Seminaras "Efektyvesnis Rivile GAMA naudojimas".

2019.11.27 d. UAB "Rivilė" organizavo seminarą "Efektyvesnis Rivile GAMA naudojimas". Seminaras skirtas supažindinimui su standartiniais programos funkcionalumais bei papildomomis programos galimybėmis.

Visi norintys gali susipažinti su seminaro medžiaga. Ją peržiūrėti galima:

Seminaro medžiaga.pdf

  2019-10-21 Rivile GAMA programoje padarytos naujos GPM312 formavimo ataskaitos.

Detalus aprašymas apie išmokų, priskiriamų A klasės pajamoms, formavimą pateiktas : čia

Detalus aprašymas apie išmokų, priskiriamų B klasės pajamoms, formavimą pateiktas : čia

  2019-09-18 Rivile GAMA programoje atsirado galimybė reguliariai daryti atsargines duomenų bazių ir programinės įrangos kopijas.

Tai turėtų būti aktualu mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios neturi IT sistemų administratoriaus ir nesinaudoja kitomis kopijavimo galimybėmis. Detalus funkcionalumo aprašymas pateiktas čia

  2019-08-26 Pirkimo ir pardavimo sąskaitose atsirado galimybė detalios eilutės lygyje nurodyti ar PVM traukti į skolą.

Nuo kurių sumų paskaičiuotas PVM bus traukiamas į skolą klientui, priklausys nuo požymio "PVM įtraukti į skolą", uždėto kiekvienoje dokumento detalioje eilutėje. Tai nepriklauso nuo to kokia valiuta bus vedamas dokumentas.

Pradėjus vesti naują dokumentą, galima nusirodyti kokią reikšmę pagal nutylėjimą priskirti šiam požymiui. Tam naudojamas dokumento aprašyme esantis požymis "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" . Šis požymis tik parodo, kokia reikšmė pagal nutylėjimą bus siūloma vedant dokumento detalias eilutes. Jis neturės jokios įtakos dokumento perkėlimo metu.

Vedant naują dokumentą, požymis "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" visada yra uždėtas. Pagal poreikį jį reikia pasikoreguoti.

Jeigu pirkimo (pardavimo) dokumente bus skaičiuojamas PVM, tai galimi tokie variantai :

 • PVM nuo viso dokumento bus traukiamas į skolą klientui,
 • PVM nebus traukiamas į skolą klientui,
 • PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas.

Jeigu PVM nuo viso dokumento nebus traukiamas į skolą, tai rekomenduojama šį požymį nuimti - tada automatiškai jo nebus ir vedant detalias eilutes. Nenuėmus - reikės koreguoti kiekvienoje detalioje eilutėje.

Dažniausiai PVM nuo pirkimų (pardavimų) valiuta netraukiamas į skolą. Tokiu atveju, vedant pirkimus (pardavimus) valiuta, požymį "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" reikėtų nuimti.

Jeigu PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas, tada bet kuriuo atveju reikės koreguoti detalias eilutes, todėl rekomenduojama požymį palikti tokį, kokių pozicijų bus daugiau.

Išsaugojus dokumentą, požymio "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" nebus galima koreguoti, todėl suklydus, korekcijas reikia atlikti dokumento detaliose eilutėse.

  2019-08-26 Atsirado galimybė išsaugoti lango padėtį ir dydį.

Langai padidinami ir sudėliojami pagal vartotojo poreikį.

Lango padėties ir dydžio išsaugojimui dešiniu "pelės" klavišu spaudžiamas mygtukas HELP"Pagalba". Iš išskleisto sąrašo pasirenkamas meniu "Išsaugoti lango padėtį ir dydį".

Norit atstatyti standartinį formatą, pasirenkama "Atstatyti lango padėtį ir dydį".

  2019-08-26 Padaryta nauja programos spalvų gama.

Pagal nutylėjimą siūloma nauja moderni spalvų gama. Atsirado galimybė keisti spalvų gamą: atstatyti senąją arba senąją su pakeistais mygtukais (be rėmelių), arba nusistatyti naktinį režimą.

Tai galima atlikti dviem būdais:

 1. Pakeičiami nustatymai CONFIG.FPW faile. Šis failas paprastai yra RIV_GAMA kataloge. Priklausomai nuo poreikio, jame reikia įvesti vieną iš eilučių:

  Eilutė config.fpw faile Aprašymas
  programos_fonas="F1" sena spalvų gama ir mygtukai be rėmelių
  programos_fonas="F1.1" sena spalvų gama ir mygtukai su rėmeliais
  programos_fonas="F2" nauja spalvų gama (šviesus dieninis režimas)
  programos_fonas="F2.1" šviesi spalvų gama ir mygtukai su rėmeliais
  programos_fonas="F3" nauja spalvų gama (tamsus naktinis režimas)
  programos_fonas="F3.1" tamsus naktinis režimas ir mygtukai su rėmeliais
 2. Užprogramuojamas SISTEMOS INIT-as. Priklausomai nuo poreikio, užprogramuojama viena iš komandų :

  Komanda SISTEMOS INIT-e Aprašymas
  titi_pagr.ss_fonas_for("F1") sena spalvų gama ir mygtukai be rėmelių
  titi_pagr.ss_fonas_for("F1.1") sena spalvų gama ir mygtukai su rėmeliais
  titi_pagr.ss_fonas_for("F2") nauja spalvų gama (šviesus dieninis režimas)
  titi_pagr.ss_fonas_for("F2.1") šviesi spalvų gama ir mygtukai su rėmeliais
  titi_pagr.ss_fonas_for("F3") nauja spalvų gama (tamsus naktinis režimas)
  titi_pagr.ss_fonas_for("F3.1") tamsus naktinis režimas ir mygtukai su rėmeliais

  Tai atliekama tokiu būdu :

  1. Būnant bet kuriame lange spaudžiama klavišų kombinacija Ctrl Q.
  2. Spaudžiamas mygtukas "Vartotojo sistemos INIT-as".

 1. Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Jei to nepavyksta padaryti, reikia įeiti į programą vardu MASTER ir kartoti viską iš naujo.
 2. Uždedamas "v" ant "Formos INIT-as", parenkamas vartotojas ar vartotojų grupė, kuriam turėtų veikti nustatymai (neparinkus, galios visiems vartotojams), komandos lauke įrašoma pasirinkta komanda ir viskas išsaugoma.

 1. Pakeitimai pradės veikti iš naujo paleidus programą.
  2019-08-26 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas praplėstas nestandartiniais metodais, kurie gali būti aprašomi pagal formules.

Jeigu ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimui netinka nei vienas standartinis metodas, jis gali būti skaičiuojamas pagal formulių sąraše aprašytą ir ilgalaikio turto kortelėje priskirtą formulę.

Formulės gali būti priskirtos atskirai nusidėvėjimo skaičiavimui, atskirai nusidėvėjimo skaičiavimui pagal VAS. Jeigu kažkuriuo atveju (pvz., nusidėvėjimo skaičiavimui pagal VAS) tinka standartinis metodas, tai jam formulė neaprašoma (parenkamas metodas), o kai netinka - aprašoma formulė.

Jeigu ilgalaikio turto kortelėje nurodyta formulė, tai ji turi aukščiausią prioritetą. Nepriklausomai koks nurodytas metodas, visada nusidėvėjimas bus skaičiuojamas pagal formulę.

Formulė aprašoma kaip atskira išorinė programa, kurios pavadinimas ir, jei reikia, parametrai, nurodomi formulės aprašyme.

Pavyzdžiuose pateikiami kintamieji (pažymėti * ), kuriuos galima naudoti aprašant naujus metodus.

 1. Pateikiama tiesioginio nusidėvėjimo skaičiavimo formulė :

*wfor_nus_mtd=nus_mtd

*wfor_verte = verte

*wfor_nusid=nusid

*wfor_likv_v=likv_v

*wfor_kiekis=mas26(1)

*wfor_koef=koef

*wfor_metai=IIF(koef # 0,round(100/koef,1),0)

*wfor_menesiai=IIF(koef # 0,round(100/koef,4)*12,0)

*wfor_pra_date=pra_date

*wfor_op_date=op_date

Local nusidevejimas

nusidevejimas = (wfor_verte-(wfor_likv_v*wfor_kiekis))*wfor_koef/1200

RETURN nusidevejimas

 1. Pateikiama tiesioginio nusidėvėjimo pagal VAS skaičiavimo formulė :

*wfor_nus_mtd_vas=nus_mtd_vas

*wfor_verte_vas = verte_vas

*wfor_nusid_vas=nusid_vas

*wfor_likv_v_vas=likv_v_vas

*wfor_kiekis=mas26(1)

*wfor_koef_vas=koef_vas

*wfor_metai_vas=IIF(koef_vas # 0,round(100/koef_vas,1),0)

*wfor_menesiai_vas=IIF(koef_vas # 0,round(100/koef_vas,4)*12,0)

*wfor_pra_date=pra_date

*wfor_op_date=op_date

Local nusidevejimas_vas

Nusidevejimas_vas = (wfor_verte_vas-(wfor_likv_v_vas*wfor_kiekis))*wfor_koef_vas/1200

RETURN nusidevejimas_vas