Kokius atlikti algos skaičiavimo pakeitimus nuo 2022 metų?

Kokius atlikti algos skaičiavimo pakeitimus nuo 2022 metų?

Nuo 2022 m. sausio mėn. 1 d. įsigalioja Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2022 metų.

117.0100+DI Rivile GAMA programos versijoje padarytas automatinis formulių pakeitimas ir naujų kintamųjų reikšmių priskyrimas.

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Paspaudžiamas mygtukas "Algos servisas". Atsidaro langas "Algos servisas", jame paspaudžiamas mygtukas "Algos pakeitimai nuo 2022 m."

akt07

Mygtukas "Algos pakeitimai nuo 2022 m." užprogramuotas taip, kad ne tik sukuriami nauji kintamieji ir užpildomos jų reikšmės, bet ir pakoreguojamos GPM formulės.
Formulių pakeitimas susijęs su tuo, kad atsirado galimybė algos išmokėjime ligos pašalpą išskirti atskira eilute.
Kam tai aktualu, detaliau apie tai rasite čia.

Keičiasi NPD reikšmės darbuotojams, turintiems ribotą darbingumą. Jiems reikia suvesti naujas žmogaus kintamojo 10003 reikšmes.
Vietoje buvusios 645 eurų sumos nuo 2022.01.01 įvedama 740 eurų suma, o vietoje 600 eurų sumos įvedama 690 eurų suma.

Dirbantiems su senesne nei 117.0000+DI Rivile GAMA programos versija, reikia atlikti žemiau išvardintus pakeitimus:

  1. Sukurti naujus sistemos kintamuosius:

Servisas -> Alga -> Kintamieji

Spaudžiamas mygtukas "Naujas" ir sukuriami sistemos kintamieji :

19113 - Maksimalus mėnesio NPD - iki VDU,
19114 - Minimali mėnesinė alga GPM skaičiavimui - iki VDU,
19115 - Koeficientas mėnesio NPD skaičiavimui - iki VDU.

akt08

  1. Įvesti naujas sistemos kintamųjų reikšmes:

Servisas -> Alga -> Kintamųjų reikšmės

Nuskaitykite sistemos kintamųjų reikšmes 2022.01.01 datai.

Užsidėkite "v" - "Vedant naują kopijuoti" ir sukurkite naujs reikšmes.

Būtinai sukurkite naujas reikšmes, o ne koreguokite jau esančias.

Reikšmės suvedamos sistemos kintamiesiems :
2 - MMA - Minimali mėnesinė alga,
3 - MVA - Minimalus valandinis atlygis,
5 - VDU - Vidutinis darbo užmokestis,
19113 - Maksimalus mėnesio NPD - iki VDU,
19114 - Minimali mėnesinė alga GPM skaičiavimui - iki VDU
19115 - Koeficientas mėnesio NPD skaičiavimui - iki VDU.

akt09

Informaciją kaip pildyti sistemos kintamųjų reikšmes rasite čia.

  1. Įvesti naują sudėtinio kintamojo 19101 (NPD) reikšmę:

Servisas -> Alga -> Kintamųjų reikšmės

Nusiskaitykite sudėtinio kintamojo 19101 reikšmę 2022.01.01 datai

akt10

Užsidėkite "v" - "Vedant naują kopijuoti" ir sukurkite naują reikšmę.

Būtinai sukurkite naują reikšmę, o ne koreguokite jau esančią.

Spaudžiamas mygtukas "Naujas", įvedama data 2022.01.01 ir reikšmė:

IIF(FZMO(10003)#0,min(FSPR(19101)+FSPR(19102),FZMO(10003)),iif(FZMO(10001)=1,0,iif(FSPR(19101)+FSPR(19102)<=FSYS(19114),min(FSYS(19113),max(FSPR(19101)+FSPR(19102),0)),IIF(FSPR(19101)+FSPR(19102)<=FSYS(5),max(FSYS(19113)-FSYS(19115)*(FSPR(19101)+FSPR(19102)-FSYS(19114)),0),max(FSYS(19110)-FSYS(19112)*(FSPR(19101)+FSPR(19102)-FSYS(19111)),0))))) 

akt11