Finansinės atskaitomybės ataskaitos

Rivilės programoje informacija iš visų operacijų perkeliama į Didžiąją knygą. Čia susigeneruoja operacijos, kuriose atsispindi visos sąskaitų korespondencijos.

Didžiosios knygos modulyje formuojamos ir spausdinamos įvairios sąskaitų judėjimo ataskaitos, avansinės apyskaitos, finansinės (bandomo balanso, balanso, pelno-nuostolio) ataskaitos.

Finansinės ataskaitos gali būti formuojamos ir pagal įmonės, ir pagal mokestinį sąskaitų planus.

Kad būtų galima formuoti ataskaitas pagal mokestinį sąskaitų planą, pradžioje reikia atlikti įmonės sąskaitų plano priskyrimą mokestinėms sąskaitoms. Pakoreguojamos detalios įmonės sąskaitų plano sąskaitos, lauke "Mokestinė sąskaita" priskiriama sąskaita iš mokestinio sąskaitų plano.

Kai kurios finansinės ataskaitos formuojamos sveikais skaičiais (be centų) - standartiškai apvalinimui naudojama 2631 sąskaita. Jeigu tokios sąskaitos įmonės sąskaitų plane nėra - ją reikia įsivesti.

Servisas -> Didžioji knyga -> Bandomasis balansas / Balansas / Pelno ataskaita

Visos pagrindinės finansinės ataskaitos spausdinamos uždėjus požymį "v" -"Vartotojo programa".

Uždedami reikalingi informacijos filtrai: laikotarpis, padalinys, objektas, centras. Pasirenkama ataskaita.

Visos ataskaitos gali būti eksportuojamos į XLS formato failus.