DUK

  1. Kaip formuojami vidiniai pasiūlymai?

Vidiniai pasiūlymai, skirtingai nei pirkimo užsakymai, formuojami ne iš išorinio tiekėjo, o iš kito ar kitų padalinių. Dažniausiai tai yra kažkokie sandėliai, iš kurio kiti padaliniai užsisako prekes. Padalinio aprašyme išvardinami padaliniai tiekėjai. Jeigu jų yra keletas - suteikiami prioritetai, iš kurių pirmiausia bus užsakoma, jei prekės yra keliuose iš jų.

Servisas -> Kortelės -> Prekės -> Prekių sąrašas -> Prekės koregavimas

Vidinių pasiūlymų formavimas apima du procesus. Pirma, atrinkimas prekių, kurias reikia užsisakyti. Antra, paskaičiavimas, kokį tų prekių kiekį reikia užsakyti.

Prekių, kurias reikia užsisakyti, atrinkimas gali būti atliekamas pagal padalinyje aprašytus minimalius prekių kiekius.

Prekių minimalūs kiekiai padaliniuose vedami prekės kortelės skiltyje "Padaliniai".

Papildomai gali būti suvesti kiekiai, kuriuos, pasiekus minimumą, būtų siūloma užsakyti.

Servisas -> Vidinė apskaita -> Užsakymų formavimas

Vidinių pasiūlymų formavimas atliekamas konkrečiam padaliniui, kuris nurodomas lauke "Padalinys".

Jeigu užsakomos tik vieno tiekėjo prekės, tai nurodomas "Tiekėjas". Prekės bus filtruojamos pagal jų kortelėse įvestą pirmo tiekėjo kodą. Jeigu tik tam tikros grupės - parenkama grupė.

Požymis "Atsižvelgti į" "pardavimų/visus/bazinį kiekį" per tam tikrą laikotarpį reiškia, jog sistema peržiūri pardavimus nurodytame laikotarpyje, įvertina prekių sezoniškumą, prekių kortelėje nurodytus pristatymo laikus ir, jei prekės trūks po nurodyto pristatymo laikotarpio, ji patenka į užsakomų prekių sąrašą.

Paspaudus mygtuką "Informacijos nuskaitymas" bus nuskaitomos prekės, kurias pagal anksčiau aprašytus kriterijus, jau reikia užsakyti.

Lauke "Kiekis" reikia nurodyti užsakomą kiekį. Jis gali būti suvedamas ranka arba paskaičiuojamas pagal pasirinktą formulę paspaudus mygtuką "Formulės vykdymas" .

Paspaudus mygtuką "Informacijos perkėlimas", bus suformuoti vidiniai pasiūlymai.

Suformuotus pasiūlymus galima kopijuoti arba pakeisti į važtaraščius.

  2. Kaip vidinio judėjimo operacijai priskiriamas transporto važtaraštis?

Prekių pervežimui tarp padalinių gali būti išrašomi transporto važtaraščiai.

Servisas -> Vidinė apskaita -> Transporto važtaraščiai

Sukuriamas naujas transporto važtaraštis. Suteikiamas dokumento numeris, parenkamas tipas "Padaliniai". Aprašant transporto važtaraštį užpildomi skirtukų "Siuntėjas", "Gavėjas", "Vežėjas" laukai.

Servisas -> Vidinė apskaita -> Vidinės operacijos

Vidinio judėjimo operacijoje yra mygtukas "Transporto važtaraštis", kurį paspaudus pasirenkamas jau esantis arba naujai sukurtas transporto važtaraštis, ir jam priskiriamos prekės ir (ar) paslaugos.

Jeigu transporto važtaraštyje bus pervežamos visos prekės, paliekamas pasirinkimas "Visi" , jei tik kai kurios, jas galima nurodyti pasirinkus "Kodas":

vdd_6

Vienam transporto važtaraščiui galima priskirti prekes iš kelių vidinio judėjimo operacijų.

Detaliau apie transporto važtaraščius aprašyta : Transporto važtaraščiai .

  3. Kaip vedamas pardavimas konsignaciniais pagrindais?

Prekių pardavimas konsignacijos sutarties pagrindu reiškia, kad prekės pirkėjui perduodamos pagal transporto važtaraštį, bet lieka įmonės nuosavybėje. Periodiškai pirkėjas pateikia informaciją apie trečiajam asmeniui parduotas prekes. Remiantis šia informacija pirkėjui išrašoma pardavimo sąskaita - faktūra, į kurią įtraukiamos tik jo parduotos prekės.

Rivilės programoje yra du būdai pardavimui konsignacijos pagrindais vesti. Vienas - vidinio judėjimo operacijos, kitas - per pardavimų rezervavimus.

Vidinio judėjimo operacijų esmė - kiekvienam tokiam klientui sukuriamas atskiras padalinys, vidinio judėjimo operacijose į tą padalinį perduodamos prekės. Kai klientui išrašoma sąskaita, prekės parduodamos iš jam priskirto padalinio. Visada to padalinio likutis rodo pirkėjui perduotas, bet dar neparduotas prekes.

Kiekviename padalinyje gali būti patvirtintos pardavimo kainos. Jei klientui netaikomas kitoks kainų parinkimo principas (sutartys, kainynai), tai jos automatiškai parenkamos išrašant sąskaitą.

Antruoju atveju, vedamos pardavimo rezervavimo operacijos. Gavus informaciją apie parduotas prekes, iš pardavimo rezervavimų generuojamos pardavimo operacijos. Rezervuotos lieka tos prekės, kurios yra pas klientą, bet dar neparduotos.

  4. Kas yra resursai ir kur jie naudojami?

Servisas -> Kortelės -> Resursai

Įmonėse tam tikriems darbuotojams ar jų grupėms gali būti išduodami darbo įrankiai, darbo apranga ar kitos medžiagos, kurias reikia periodiškai keisti. Resursų sąraše aprašomi rinkiniai tokių išduodamų prekių, kur nurodoma kas kiek laiko jas keisti, t.y. jų galiojimo terminas dienomis, mėnesiais ar metais.

Pvz. Galima aprašyti resursą "MURININKAI", kuriam bus priskirtos prekės su laiko limitais, t.y. mūrininkui priklauso šalmas, kuris turi būti keičiamas kas 2 metai, pirštinės, kurios turi būti keičiamos kas dvi savaites, batai keičiami kas 3 mėn. ir t.t.

Darbuotojai (jų grupės) , kuriems priklauso tokie rinkiniai, aprašomi padalinių sąraše, tik, skirtingai nuo kitų padalinių, jiems priskiriamas tipas "Resursas" , ir iš resursų sąrašo parenkamas tinkamas resursas.

Padalinys šiuo atveju bus konkretus darbuotojas, pvz. Darbuotojas Pavardenis.

Resurse išvardintos prekės tokiam padaliniui perduodamos standartiškai vidinio judėjimo operacijose.

Skirtumas tik tas, kad perduodant tokias prekes, sistema automatiškai paskaičiuoja jų galiojimą datą. Galiojimo data paskaičiuojama atsižvelgiant į resurse nurodytą galiojimo laiką ir vidinio judėjimo operacijos datą.

Ataskaitoje "Servisas"->"Statistika"->"Atsargų galiojimas" galima peržiūrėti prekes, kurioms baigėsi arba artimiausiu metu baigsis galiojimo laikas.

Pasibaigus galiojimo laikui, jos nurašomos operacijose su atsargom, o naujos išduodamos vėl per vidinio judėjimo operacijas.