Prekių pirkimas valiuta

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Valiutinio pirkimo dokumento įvedimas

1 užduotis

Pirmiausia susipažinkite su valiutų aprašymu ir valiutų kursų importu: Valiutos, valiutų kursai

Apie valiutinius pirkimo dokumentus paskaitykite čia: Pirkimas valiuta

Valiutinio pirkimo dokumento įvedimas
Įveskite pateiktą pirkimo dokumentą.
Dokumentas gautas iš užsienio tiekėjo.
Kainos pateiktos užsienio valiuta USD.
uzduotis2
Žiūrėti video

Prieš vedant valiutinius dokumentus, būtinai turi būti suimportuoti valiutų kursai.

Darbo eiga:

 1. Servisas->Pirkimai->Pirkimo operacijos.
 2. Paspauskite mygtuką NEW"Naujas". Atsidaro langas "Pirkimo koregavimas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Tipas" - pasirinkite dokumento tipą "Važtaraštis".
  "Dokumento Nr."- įrašykite pirkimo sąskaitos numerį.
  "Operacijos data" - įveskite operacijos datą.
  "Dokumento data" - įveskite dokumento datą.
 4. Laukelyje "Kodas" iš klientų sąrašo pasirinkite užsienio tiekėją. Į dokumentą įkris tiekėjo kortelėje suvesta informacija: pavadinimas, adresas, pristatymo kodas, pasikeis požymis "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą".
 5. Pirkimo dokumente skaičiuojamas PVM nebus traukiamas į skolą klientui. Patikrinkite ar nuimtas požymis "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą".
 6. Uždėkite požymį "v" "Valiutinis dokumentas".
 7. Iš valiutų sąrašo pasirinkite valiutą, kuria išrašytas dokumentas - USD.
 8. Automatiškai užsipildo laukas "Kursas".

val1

 1. Paspauskite skirtuką "Operacijos".
 2. Paspauskite mygtuką NEW"Naujas". Atsidaro langas "Detalaus pirkimo koregavimas".
 3. Užpildykite laukus "Tipas" ir "Padalinys".
 4. Iš prekių sąrašo pasirinkite prekę.
 5. Atkreipkite dėmesį, kad :
  - detalioje eilutėje požymis "PVM įtraukti į skolą" yra nuimtas,
  - kadangi prekė perkama ne pirmą kartą, automatiškai užsipildė prekės kainos laukas - įkrito paskutinio prekės pirkimo kaina.
 6. Įveskite prekės kiekį.
 7. Lauke "Valiuta" įveskite prekės pirkimo kainą valiuta (USD). Pagal dokumente nurodytą valiutos kursą pasiskaičiuoja kainos eurais.

val2

 1. Paspauskite mygtuką SAVE"Išsaugoti".
 2. Skirtuke "Operacijos" tokiu pačiu principu suveskite likusias prekes.
 3. Lange "Pirkimo koregavimas" skolą klientui matysite ir eurais, ir valiuta.

val3

 1. Išsaugokite pirkimo operaciją. Lange "Pirkimai" ant naujai suvestos operacijos uždėkite požymį "v" ir paspauskite mygtuką APA_P "Informacijos perkėlimas".
 2. Po pirkimo važtaraščio perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, padalinyje padidėja pirktų prekių likučiai ir atsiranda skola tiekėjui.
 3. Patikrinkite ar Didžiojoje knygoje susiformavo jums tinkama sąskaitų korespondencija. Paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija" dešiniu pelės klavišu.
 4. Pasirinkite "DK operacija". Paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti".

val4

Iš sąskaitų korespondencijų matote:
- kliento skola atsirado sąskaitoje 4432 - pagal sąskaitų ryšio lentelę "Užsienio klientų sąskaitų ryšys",
- PVM netraukiamas į skolos tiekėjams sąskaitą, nes buvo nuimtas požymis "PVM įtraukti į skolą",
- PVM debeto suma padedama į sąskaitą, nurodytą mokesčių lentelėje "PVM mokestis importo atveju",
- PVM kredito suma padedama į sąskaitų ryšio lentelėje "Užsienio klientų sąskaitų ryšys" laukelyje "Importo PVM: Prekių" nurodytą sąskaitą .

Kartojimo klausimai:

 1. Ar mokate apsirašyti valiutas?
 2. Ar žinote, kaip suimportuoti valiutų kursus tam tikrai dienai?
 3. Ar sugebėsite įvesti valiutinį pirkimo dokumentą?