Rivile MGAMA

MGAMA aplikacija gali būti paleidžiama bet kuriame įrenginyje, turinčiame internetinę naršyklę: kompiuteryje, planšetėje, mobiliajame telefone: https://mgama.rivile.lt/login.

Minimalios internetinių naršyklių versijos, kurios reikalingos dirbant su MGAMA : Chrome: 84, Chrome Android: 111, Safari on iOS: 14.5, Edge: 84, Safari: 14.1, Firefox: 63, Opera: 70.
Visada rekomenduojama dirbti tik su naujausiomis naršyklių versijomis.

MGAMA skirta :

 • prašymų ar kitų dokumentų, kuriuos reikia patvirtinti, pateikimui,
 • susipažinimui skirtų dokumentų ar kitos informacijos pateikimui,
 • įsakymų suformavimui ir pateikimui juos patvirtinti,
 • dokumentų patvirtinimui arba atmetimui,
 • patvirtinimui, kad susipažinta su atsiųsta informacija,
 • įvairių kitų uždavinių, kurie ateityje bus perkeliami į mobilią aplikaciją, sprendimui.

Darbuotojas, naudodamasis MGAMA aplikacija gali:

 • matyti savo nepanaudotų kasmetinių atostogų likutį,
 • matyti atostogų istoriją,
 • matyti būsimas atostogas,
 • pateikti atostogų prašymą ir matyti informaciją apie jo patvirtinimą,
 • pateikti prašymą suteikti papildomas laisvas dienas už vaikus ("tėvadienius") ir matyti informaciją apie jo patvirtinimą,
 • pateikti, patvirtinti arba atmesti komandiruočių įsakymą,
 • pateikti tvirtinimui įvairius kitus prašymus: prašymą išmokėti avansą, atleisti iš pareigų, prašymą dėl nuotolinio darbo ir kt.;
 • gauti ir peržiūrėti atlyginimo lapelius,
 • matyti susipažinimui atsiųstų dokumentų sąrašą,
 • peržiūrėti atsiųstus dokumentus (pdf ir kitokiu formatu) ir patvirtinti apie susipažinimą su jais,
 • matyti savo kalendorių.

Darbuotojas, dirbantis su Rivile GAMA programa, gali:

 • pateikti prašymą patvirtinti bet kokio tipo dokumentą (pirkimo, vidinio judėjimo ir pan.) - tvirtinama bus per MGAMA,
 • pateikti su prašymu susijusius dokumentus (pdf ir kitokio formato) - dokumentai bus peržiūrimi per MGAMA,
 • Rivile GAMA programoje stebėti patvirtinimo eigą (būsenų pasikeitimus),
 • suformuoti darbuotojams atlyginimo lapelius - darbuotojai juos gaus per MGAMA,
 • sugeneruoti darbo sutartį ir pateikti pasirašymui elektroniniu parašu (per Mark Sign) .

Vadovas ar kitas atsakingas asmuo, naudodamasis MGAMA aplikacija, gali:

 • matyti tvirtinimui pateiktų dokumentų sąrašą,
 • matyti esminę informaciją apie tvirtinimui pateiktus dokumentus: jei tai atostogų prašymas, kartu gali būti parodoma, kas dar tuo pačiu metu atostogauja, jei tai vidinio užsakymo dokumentas - užsakomos prekės ir jų kiekiai, ir pan.
 • peržiūrėti patvirtinimui atsiųstus dokumentus (pdf ir kitokiu formatu), juos patvirtinti arba atmesti,
 • matyti tvirtinimų istoriją,
 • matyti visų darbuotojų, kuriems jis yra tiesioginis vadovas, kalendorių.

Pateikiamas MGAMA diegimo aprašymas:

Pateikiami Rivile GAMA ir MGAMA integracijos pavyzdžiai:

ir įvairūs kiti MGAMA sprendimai.

Atsakymai į aktualiausius klausimus pateikiami MGAMA DUK.

MGAMA aplikacijos paleidimo https://mgama.rivile.lt/login pridėjimas prie pagrindinio mobilaus įrenginio ekrano:

ekranas_01

ekranas_021

ekranas_04