Dienos

Įmonėje dirbantiems darbuotojams kiekvieną mėnesį pildomas darbo laiko apskaitos žiniaraštis (tabelis). Tabelio pildyme naudojami tam tikri sutartiniai žymėjimai. Pirmiausia, pažymima kiekviena diena nurodant, ką darbuotojas tą dieną veikė: dirbo, poilsiavo, sirgo, atostogavo ir pan. Visos galimos dienų reikšmės aprašomos dienų sąraše.

Servisas -> Alga -> Dienos

Programoje pateikiamas standartinis dienų žymėjimo sąrašas.

alga_dienos1

Jeigu įmonėje bus naudojami ir kitokie dienų žymėjimai, reikia juos papildomai apsirašyti.

Spaudžiamas mygtukas "Naujas" ir aprašoma nauja dienos kortelė.

alga_dienos5

Dienai priskiriamas kodas ir aprašomas pavadinimas.

Dienos kodas turi būti vienaženklis.

Tabelio žymėjime aiškiau, kai dienos dar ir išsiskiria spalvomis. Todėl dienai iš visos spalvų paletės parenkama kokia nors spalva.

Dienai priskirtas kodas ir spalva bus matomi pildant tabelį ir kalendorių.

Suformuotame ir atspausdintame tabelyje kai kurios dienos turi būti žymimos dviem raidėmis, pvz. PB, KS, DP. Lauke "Sutartinis žymėjimas" įvedama reikšmė, kaip diena bus žymima tabelyje.

Dienai priskirtas sutartinis žymėjimas bus matomas suformavus ir atspausdinus tabelį.

Į statistinę DA-01 formą traukiamas dirbtas laikas ir apmokėtas laikas. Kas patenka į dirbtą laiką, nurodoma valandų aprašyme. Dienos aprašyme nurodoma, ar ta diena turį patekti į apmokėtą laiką, kaip pvz.: atostogos, komandiruotės, stažuotės ir pan.

Standartiškai požymis "Įtraukti į formos DA01 skaičiavimą " nededamas ant dienos "D", o dedamas ant dienų, kurios nėra faktiškai dirbtos, bet yra apmokėtos, pvz., atostogos, komandiruotės ir kt.

Jeigu dienos reikšmė dalyvauja skaičiuojant vidurkius, jai uždedamas požymis "Įtraukti į vidurkį". Šis požymis uždedamas prie tų dokumentų tipų, kuriems, skaičiuojant vidurkį, bus imama tos dienos reikšmė.

Pvz.: diena "D" įeina į visų vidurkių skaičiavimą, dienos "A", "L", "P" visai nedalyvauja skaičiuojant vidurkius.

alga_dienos4

Požymis "Įtraukti į viršvalandžius" uždedamas tuo atveju, jeigu dienos bus naudojamos skaičiuojant viršvalandžių laiką. Plačiau apie tai aprašyta: Apmokėjimas už viršvalandinį darbą.