DA-01K (ketvirtinė) forma

Kaip suformuoti DA - 01K (ketvirtinę) formą?

Servisas -> Alga -> Priskaitymų/ atskaitymų analizė

Nusirodomas laikotarpis, jei reikia, uždedami kiti filtrai ir spausdinama ataskaita "Forma DA-01 K (ketvirtinė) nuo 2023" .

da01_7

Filtravimas galimas pagal "Data kuriame", "Data už kurį", "Padalinys".

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

Turi būti užpildyti parametrai :

  • Parametras "Nuosavybės formos kodas" - V_NUOSAV
  • Parametras "Algos sisteminis kalendorius" - SS_ALGA_KALS

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Mokytojai / gydytojai atrenkami pagal darbuotojo kortelės pirmą logistikos kodą. Jo reikšmės turi būti "GY" arba "MG"

Dirbantiems ne visą darbo dieną, darbuotojo kortelės antro logistikos kodo reikšmė priskiriama "K".

da01_2

Nedirbantys darbuotojai atskiriami pagal algos dokumentus, kuriems uždėta "Koreguoti tabelį" dienos N arba G.

Servisas -> Alga -> Priskaitymai/ Atskaitymai

Priskaitymai, kurių nereikia traukti į DA01 formos I dalį, priskiriami grupei 03:

da01_3

Priskaitymai, kurie išskiriami kaip premijos ir priedai, priskiriami grupei 02:

da01_4

Išeitinės išmokos ir piniginės kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas - priskaitymai, kurių kodai 301, 302, 701 arba 703.

Išmokos natūra - priskaitymai, kurių kodai 910, 913 arba 915 .

Kitos darbdavio socialinės išmokos - priskaitymai, kurių kodai 800 arba 815.

Servisas -> Alga -> Valandos

Faktiškai dirbta valandų - skaičiuojamos tabelio valandos, kurių aprašyme uždėtas požymis "Įtraukti į formos DA01 skaičiavimą".

da01_5

Paprastai tai būna dirbtas laikas ir viršvalandžiai.

Servisas -> Alga -> Dienos

Apmokėta valandų - prie faktiškai dirbtų valandų pridedamos dienos, kurių aprašyme uždėtas požymis "Įtraukti į formos DA01 skaičiavimą". Dienos perskaičiuojamos valandomis pagal darbuotojo kalendorių.

da01_6

Dienų žymėjimui "D" nereikia dėti šio požymio, nes dirbtas laikas paimamas iš faktiškai dirbtų valandų paskaičiavimo.

Paprastai požymis dedamas atostogoms, komandiruotėms, ligos pašalpai.

Naudojant kitokius žymėjimus ar esant neaiškumams, reikėtų kreiptis į UAB "Rivilė" konsultantus ar atstovus.