Darbuotojo priėmimas algoje

Servisas -> Alga -> Algos dokumentai

Personalo modulyje įvedus ir perkėlus priėmimo operaciją, susigeneruoja priėmimo operacija algos dokumentuose.

Iš personalo operacijos automatiškai užsipildo dokumento numeris, dokumento data, darbo pradžios data, tabelinis numeris. Jeigu darbuotojas įsidarbina ne nuo pirmos mėnesio dienos, tai užsideda "v" - "Koreguoti tabelį" , parenkamas žymėjimas tabelyje (standartiškai "P") ir užsipildo "Periodas", kada jis dar nedirbo.

Norint pakeisti standartinius nustatymus, personalo modulio priėmimo operacijoje reikia parinkti algos klasifikatorių.

priemimas6

Jei reikia, dokumentas papildomas. Tada išsaugomas ir perkeliamas.

PASTABA. Jeigu su personalo moduliu nedirbama, priėmimo operaciją reikia įvesti algos dokumentuose.

Formuojama nauja operacija.

priemimas7

Laukelyje "Tipas" parenkamas "Priėmimas į darbą". Užpildomas arba pagal skaitliuką susiformuoja dokumento numeris, data. Laukelyje "Tabelinis Nr." pasirenkamas darbuotojas.

Lauke "Data" (pirmoje reikšmėje) nurodoma darbo pradžios data.

Jei darbuotojas priimamas dirbti ne nuo pirmos mėnesio dienos, dedamas požymis "Koreguoti tabelį". Pasirenkama diena "P" (nedirbo) ir nurodomas "Periodas" kada darbuotojas tame mėnesyje dar nedirbo.

Grupės ir aprašymo laukai reikalingi 1-SD formavimui.

Nenurodžius grupės kodo, pagal nutylėjimą į 1-SD formą keliama reikšmė 01 - priėmimas į darbą (pagal darbo sutartį).

Neužpildžius aprašymo laukų, pagal nutylėjimą į 1-SD formą keliama reikšmė 01 - neterminuota darbo sutartis. Jeigu darbo sutartis terminuota, pirmoje aprašymo eilutėje įvedama 02.

Priėmimo data į 1-SD formą paimama iš darbuotojo kortelės.

Viskas suvedama, išsaugoma ir perkeliama.

Suformuojama Forma 1-SD (Pranešimas apie priėmimą į darbą). Formavimui nuskaitomos naujos priėmimo operacijos, paspaudžiamas spausdinimo mygtukas ir iš ataskaitų sąrašo pasirenkama atitinkama ataskaita.