L - Papildomos informacijos lentelės

Kodas Pavadinimas
L01_FILH Filtravimo lentelės hederis
L02_FILD Filtravimo lentelės detalios eilutės
L03_IMP Eksportuojamų lentelių laukai
L10_PAPH Papildomų laukų aprašymas
L11_PAP1 Papildomų laukų lentelė 1
L12_PAP2 Papildomų laukų lentelė 2
L13_PAP3 Papildomų laukų lentelė 3
L14_PAP4 Papildomų laukų lentelė 4
L15_PAP5 Papildomų laukų lentelė 5
L16_VKMD Vartotojo papildomų funkcijų lentelė
L17_FORM Formų sąrašas
L18_CHAN Vartotojo lauko keitimo metodo lentelė
L19_BUS Dokumentų būsenos aprašymas
L20_BUSV Dokumentų būsenos vartotojai
L21_BUSP Būsenų patvirtinimai

L01_FILH - Filtravimo lentelės hederis

Laukas Tipas Aprašymas
L01_KODAS_FS C(12) Filtravimo lentelės kodas
L01_PAV C(40) Pavadinimas
L01_TIPAS N(2) Tipas:1-pr,2-kl,3-pad;4-pasl,5-kodų,6-men,7-obj,8-sąsk,9-gr
L01_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
L01_USERIS C(12) Kas koregavo
L01_R_DATE T(8) Kada koregavo
L01_AR_GALI N(1) Ar gali koreguoti vartotojas
L01_POZ_DATE N(1) Ar terminuota
L01_BEG_DATE T(8) Pradžios data
L01_END_DATE T(8) Pabaigos data

L02_FILD - Filtravimo lentelės detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
L02_KODAS_FS C(12) Lentelės kodas
L02_KODAS_FIL C(12) Filtruojamų elementų kodas pagal lentelės tipą
L02_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
L02_USERIS C(12) Kas koregavo
L02_R_DATE T(8) Kada koregavo
L02_PAV C(20) Komentaras

L03_IMP - Eksportuojamų lentelių laukai

Laukas Tipas Aprašymas
L03_KODAS_EI C(12) Kodas
L03_EIL_NR N(6) Eilutės numeris
L03_PAV C(60) Pavadinimas
L03_LAUKAS M(4) Aprašymas
L03_USERIS C(12) Vartotojas
L03_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
L03_POZ1 N(1) Požymis 1
L03_POZ2 N(1) Požymis 2
L03_POZ3 N(1) Požymis 3
L03_POZ4 N(1) Požymis 4
L03_PAR1 C(12) Parametras 1
L03_PAR2 C(12) Parametras 2
L03_PAR3 C(12) Parametras 3

L10_PAPH - Papildomų laukų aprašymas

Laukas Tipas Aprašymas
L10_KODAS_NR C(12) Formos kodas
L10_SAV M(4) Laukų aprašymas
L10_USERIS C(12) Kas koregavo
L10_R_DATE T(8) Kada koregavo

L11_PAP1 - Papildomų laukų lentelė 1

Laukas Tipas Aprašymas
L11_KODAS_NR C(12) Formos kodas
L11_KODAS1 C(12) Raktas1
L11_LAUKAS M(4) Laukų reikšmės
L11_USERIS C(12) Kas koregavo
L11_R_DATE T(8) Kada koregavo

L12_PAP2 - Papildomų laukų lentelė 2

Laukas Tipas Aprašymas
L12_KODAS_NR C(12) Formos kodas
L12_KODAS1 C(12) Raktas1
L12_KODAS2 C(12) Raktas2
L12_LAUKAS M(4) Laukų reikšmės
L12_USERIS C(12) Kas koregavo
L12_R_DATE T(8) Kada koregavo

L13_PAP3 - Papildomų laukų lentelė 3

Laukas Tipas Aprašymas
L13_KODAS_NR C(12) Formos kodas
L13_KODAS1 C(12) Raktas1
L13_KODAS2 C(12) Raktas2
L13_KODAS3 C(12) Raktas3
L13_LAUKAS M(4) Laukų reikšmės
L13_USERIS C(12) Kas koregavo
L13_R_DATE T(8) Kada koregavo

L14_PAP4 - Papildomų laukų lentelė 4

Laukas Tipas Aprašymas
L14_KODAS_NR C(12) Formos kodas
L14_KODAS1 C(12) Raktas1
L14_KODAS2 C(12) Raktas2
L14_KODAS3 C(12) Raktas3
L14_KODAS4 C(12) Raktas4
L14_LAUKAS M(4) Laukų reikšmės
L14_USERIS C(12) Kas koregavo
L14_R_DATE T(8) Kada koregavo

L15_PAP5 - Papildomų laukų lentelė 5

Laukas Tipas Aprašymas
L15_KODAS_NR C(12) Formos kodas
L15_KODAS1 C(12) Raktas1
L15_KODAS2 C(12) Raktas2
L15_KODAS3 C(12) Raktas3
L15_KODAS4 C(12) Raktas4
L15_KODAS5 C(12) Raktas5
L15_LAUKAS M(4) Laukų reikšmės
L15_USERIS C(12) Kas koregavo
L15_R_DATE T(8) Kada koregavo

L16_VKMD - Vartotojo papildomų funkcijų lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
L16_KODAS_VK C(12) Formos kodas
L16_KODAS_RS C(12) Vartotojas
L16_KODAS C(12) Komandos kodas
L16_APRASYMAS C(20) Komandos aprašymas
L16_PAV C(60) Pavadinimas
L16_REIKSME M(4) Vartotojo komandos
L16_USERIS C(12) Kas koregavo
L16_R_DATE T(8) Kada koregavo
L16_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
L16_REZERVAS C(30) Rezervas
L16_TIK N(1) Nevykdyti paspaudus klavišą:1-taip;0-ne

L17_FORM - Formų sąrašas

Laukas Tipas Aprašymas
L17_KODAS_FO C(12) Operacijos Nr.
L17_FORMOS_NR C(12) Formos Nr.
L17_EIL_NR N(12) Ataskaitos Nr.
L17_PAV C(100) Pavadinimas
L17_TIPAS N(1) Tipas: 1-sisteminė,2-papildoma
L17_RUSIS N(2) Rūšis: 1-sąrašas;2-medis;3-grafikas
L17_SAV M(4) Formos aprašymas
L17_KOD M(4) Informacijos nuskaitymo programa
L17_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
L17_USERIS C(12) Kas koregavo
L17_R_DATE T(8) Kada koregavo
L17_WDOK G(4) OLE dokumentai
L17_REZERVAS_1 C(40) Rezervas 1
L17_REZERVAS_2 C(40) Rezervas 2
L17_REZERVAS_3 C(40) Rezervas 3
L17_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
L17_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
L17_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
L17_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
L17_MODUL C(2) Modulis
L17_SAR C(2) Rezervas

L18_CHAN - Vartotojo lauko keitimo metodo lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
L18_KODAS_VI C(12) Formos kodas
L18_KODAS_RS C(12) Vartotojas
L18_KODAS C(120) Lauko pavadinimas
L18_PAV C(60) Pavadinimas
L18_REIKSME M(4) Komanda
L18_REZERVAS C(12) Rezervas
L18_USERIS C(12) Kas koregavo
L18_R_DATE T(8) Kada koregavo
L18_ADDUSR C(12) Įrašo autorius

L19_BUS - Dokumentų būsenos aprašymas

Laukas Tipas Aprašymas
L19_KODAS_BE C(12) Kodas
L19_MODUL C(2) Modulis
L19_TIPAS N(3) Tipas
L19_BUSENA N(3) Būsena
L19_PAV C(60) Pavadinimas
L19_SPALVA N(12) Spalva
L19_PERKELTI N(1) Ar perkelti dokumentą: 0-ne,1-taip
L19_NEAKTYVI N(1) Neaktyvi: 0-ne,1-taip
L19_ATSAUKTI N(1) Ar galima atšaukti: 0-ne; 1-taip
L19_PROG_PR C(150) Programa prieš
L19_PROG_PB C(150) Programa po
L19_PROG_SQL C(250) NULL Programa SQL
L19_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
L19_USERIS C(12) Kas koregavo
L19_R_DATE T(8) Kada koregavo
L19_TVIRTINA N(1) Tvirtina
L19_TVIRTINA_POZ N(1) Tvirtina požymis
L19_TVIRTINA_AT N(1) Tvirtinia atmesta
L19_ATSAUKIA N(1) Atšaukia
L19_FOR_VART N(1) Formuoti tvirtinančius
L19_TVIRTINA_BUS N(3) Pereiti į būseną tvirtinant
L19_ATSAUKIA_BUS N(3) Pereiti į būseną atšaukiant
L19_PROG_INIT C(150) Programa INIT
L19_TVIRTINA_PROG N(1) Naudoja programa: 1-GAMA;2-MGAMA;3-GAMA ir MGAMA
L19_EMAIL_POZ N(1) MGAMA e-mail siuntimas: 0-nesiųsti;1-siųsti
L19_EMAIL_SABL N(3) MGAMA email siuntimo šablonas

L20_BUSV - Dokumentų būsenos vartotojai

Laukas Tipas Aprašymas
L20_KODAS_BE C(12) Kodas
L20_KODAS_RS C(12) Vartotojas
L20_USERIS C(12) Kas koregavo
L20_R_DATE T(8) Kada koregavo

L21_BUSP - Būsenų patvirtinimai

Laukas Tipas Aprašymas
L21_KODAS_BE C(12) Būsenos kodas
L21_KODAS_RS C(12) Vartotojas
L21_MODUL C(2) Modulis
L21_KODAS C(12) Dokumento Op.Nr.
L21_PAV C(150) NULL Aprašymas
L21_PERKELTA N(1) Perkelta: 1-nauja; 2-patvirtinta; 3-atšaukta
L21_USERIS C(12) Kas koregavo
L21_R_DATE T(8) Kada koregavo
L21_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
L21_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
L21_APRASYMAS1 C(250) NULL Aprašymas 1
L21_APRASYMAS2 C(250) NULL Aprašymas 2
L21_APRASYMAS3 C(250) NULL Aprašymas 3
L21_XML M(4) MGAMA XML informacija
L21_EMAIL_POZ N(1) MGAMA email siuntimas:0-nesiųsti;1-siųsti;2-išsiųsta
L21_EMAIL_SABL N(3) MGAMA email siuntimo šablonas