MGAMA - pirkimo dokumentų tvirtinimas

Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:
  1. Naujas dokumentas - pateikiama tvirtinimui iš Rivile GAMA programos. Vartotojai, kurie gali patvirtinti pradinę būseną, nurodomi paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.
  2. Tvirtina vadovas - tvirtinama per MGAMA, vadovas nurodomas paspaudusleidimaiVartotojų leidimai.

Aprašymas

Operacijos įvedimas

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

Sukuriama nauja pirkimo operacija, kurios tipas "Važtaraštis".

Jei reikia, prisegamas "Dokumentas" ar "Dokumentai".

mgama_p01

Operacija išsaugoma, pažymima "v" ir paspaudžiamas mygtukas "Būsenos patvirtinimas".

Susiformuoja būsenos tvirtinimo operacijos, kurias galima pamatyti dukart paspaudus pelyte ant būsenos lauko.

mgama_p02

Tvirtina

Vartotojas elektroniniu paštu informuojamas apie patvirtinimui atsiųstą naują dokumentą.

Vartotojas savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir sąraše "Tvirtinimai" mato tvirtinimui pateiktų dokumentų sąrašą:

mgama_p03

Atidarius operaciją, pasimato dokumento turinys ir prisegti dokumentai:

mgama_p04

Dokumentai peržiūrimi. Patvirtinimui paspaudžiamas mygtukas "Patvirtinti".

Jei dokumentas atmetamas, tai spaudžiama "Atmesti" ir komentaro lauke įrašomos pastabos.

Rivile GAMA programoje pirkimo operacijos būsena pasidaro "Patvirtinta":

mgama_p05

Papildomai pateikiamas: