MGAMA - pirkimo dokumentų tvirtinimas

Medžiaga dar ruošiama. Veiks nuo 120.0000+DI Rivile GAMA programos versijos.

Aprašymas

Norint naudoti MGAMA aplikaciją Rivile GAMA pirkimo modulyje įvestų operacijų tvirtinimui:

Naujai sukurtas MGAMA vartotojas nurodytu elektroninio pašto adresu gauna laišką iš mano@rivile.lt apie prieigos prie MGAMA sistemos sukūrimą.
Vartotojas prisijungia nurodytu adresu ir užsiregistruoja.

  • pirkimo operacijų sąraše aprašomos būsenos su dokumentų tvirtinimo seka Pirkimo operacijų būsenų aprašymas ,
  • būsenoms suteikiami leidimai - kurie vartotojai turi tvirtinti kiekvieną būseną.

Prašymo pateikimas

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

Sukuriama nauja pirkimo operacija, kurios tipas "Važtaraštis".

Jei reikia, prisegamas "Dokumentas" ar "Dokumentai".

mgama_p01

Operacija išsaugoma, pažymima "v" ir paspaudžiamas mygtukas "Būsenos patvirtinimas".

Susiformuoja būsenos tvirtinimo operacijos, kurias galima pamatyti dukart kliktelėjus pelyte ant būsenos lauko.

mgama_p02

Tvirtina

Vartotojas elektroniniu paštu informuojamas apie patvirtinimui atsiųstą naują dokumentą.

Vartotojas savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir sąraše "Tvirtinimai" mato tvirtinimui pateiktų dokumentų sąrašą:

mgama_p03

Kliktelėjus su pelyte ir atidarius operaciją, pasimato dokumento turinys ir prisegti dokumentai:

mgama_p04

Dokumentai peržiūrimi. Patvirtinimui paspaudžiamas mygtukas "Patvirtinti".

Jei dokumentas atmetamas, tai spaudžiama "Atmesti" ir komentaro lauke įrašomos pastabos.

Rivile GAMA programoje pirkimo operacijos būsena pasidaro "Patvirtinta":

mgama_p05