Integracijų funkcijos

Rivile API (REST)

Funkcija Aprašymas
CHILKAT_OBJECT() CHILKAT bibliotekos objektai (nuo 115 RIV_GAMA versijos)
JSON_DECODE() Json formato teksto konvertavimas į objektą (nuo 115 RIV_GAMA versijos)
V_REST() Objektas REST užklausoms formuoti (nuo 115 RIV_GAMA versijos)
V_RIV_API() Objektas Rivile API v2 (REST web service) užklausoms formuoti (nuo 115 RIV_GAMA versijos)
V_RIV_SP() Objektas Rivile API v2 (leidžiant procedūras tiesiogiai duomenų bazėje) užklausoms formuoti (nuo 121.0100 RIV_GAMA versijos)

MS Excel ir OpenOffice

Funkcija Aprašymas
V_EXEL() Objektas darbui su MS Excel ir OpenOffice
OPEN() Nurodyto failo atidarymas. Jei failas nenurodytas, iškviečiamas failo pasirinkimo langas
NEW() Dokumento atidarymas koregavimui
CLOSE() Atidaryto failo uždarymas
SAVEAS() Nurodyto failo išsaugojimas. Jei failas nenurodytas, iškviečiamas failo pasirinkimo langas
GETVALUE() Reikšmės gavimas iš nurodyto lauko
GETTEXT() Reikšmės (visada tekstinio tipo) gavimas iš nurodyto lauko
SETVALUE() Naujos reikšmės priskyrimas laukui
SETTEXT() Naujos, visada tekstinio tipo, reikšmės priskyrimas laukui

Funkcijos darbui su EIP failais

Funkcija Aprašymas
EIP_NUS() EIP failo konvertavimas į EIP kursorių
EIP_ADD_COLUMN() Kolonėlės pridėjimas prie EIP kursoriaus
EIP_FOR() EIP failo suformavimas iš EIP kursoriaus

Funkcijų panaudojimo pavyzdys aprašytas EIP_WEB_IMP_PO.

Vartotojų sąrašų valdymo funkcijos, skirtos darbui su Rivile MGAMA

Veikia nuo 122 Rivile GAMA +DI programos versijos.

Funkcija Aprašymas
MGAMA_VART_FORMA() Galimybė aprašyti tvirtinimo, informavimo ir kitus leidimus vartotojams, kurie būtų parenkami atskirai kiekvienai operacijai.
MGAMA_VART_SAR() Galimybė aprašyti tvirtinimo, informavimo ir kitus leidimus vartotojams, kurie būtų parenkami atskirai kiekvienai operacijai.