F - Dokumentų registrai

F01_FORH - Registro lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
F01_KODAS_RG C(12) Registro kodas
F01_TIPAS N(1) Tipas:1-Sisteminis,2-Vartotojo
F01_DOK_NR C(12) Dokumento Nr.
F01_OP_DATA T(8) Operacijos data
F01_PAV C(60) Pavadinimas
F01_APR C(60) Aprašymas
F01_LENT_NR N(6) Lentelės Numeris
F01_POZ_DATE N(1) Ar terminuota
F01_BEG_DATE T(8) Pradžios data
F01_END_DATE T(8) Pabaigos data
F01_PERKELTA N(1) Perkelta
F01_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F01_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F01_USERIS C(12) Kas koregavo
F01_R_DATE T(8) Kada koregavo

F02_FORD - Registro kolonėlių aprašymas

Laukas Tipas Aprašymas
F02_KODAS_RG C(12) Registro kodas
F02_LENT N(1) Lentelės Nr. 1,2,3
F02_EIL_NR N(6) Eil. Nr. lentelėje
F02_COL_PAV C(40) Kolonėlės pavadinimas
F02_COL_TIPAS N(1) Tipas:1-Char,2-Niumeric,3-Datetime
F02_ILGIS N(3) Kolonėlės ilgis
F02_PO_KABL N(3) Ilgis po kablelio
F02_PERKELTA N(1) Perkelta. Eilutė patvirtinta.
F02_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F02_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F02_USERIS C(12) Kas koregavo
F02_R_DATE T(8) Kada koregavo

F03_S2H

Laukas Tipas Aprašymas
F03_KODAS_RH C(12)
F03_DATA T(8)
F03_DOK_NR C(20)
F03_PAV C(60)
F03_APR C(60)
F03_PERKELTA N(2)
F03_ADDUSR C(12)
F03_ADD_DATE T(8)
F03_USERIS C(12)
F03_R_DATE T(8)
F03_KODAS_RH C(12)
F03_DATA T(8)
F03_DOK_NR C(20)
F03_PAV C(60)
F03_APR C(60)
F03_PERKELTA N(2)
F03_ADDUSR C(12)
F03_ADD_DATE T(8)
F03_USERIS C(12)
F03_R_DATE T(8)
F03_KODAS_RH C(12)
F03_DATA T(8)
F03_DOK_NR C(20)
F03_PAV C(60)
F03_APR C(60)
F03_PERKELTA N(2)
F03_ADDUSR C(12)
F03_ADD_DATE T(8)
F03_USERIS C(12)
F03_R_DATE T(8)
F03_COL1 T(8)
F03_COL2 T(8)
F03_COL3 N(2)
F03_COL4 N(15,2)
F03_KODAS_RH C(12)
F03_DATA T(8)
F03_DOK_NR C(20)
F03_PAV C(60)
F03_APR C(60)
F03_PERKELTA N(2)
F03_ADDUSR C(12)
F03_ADD_DATE T(8)
F03_USERIS C(12)
F03_R_DATE T(8)
F03_COL1 T(8)
F03_COL2 T(8)
F03_COL3 N(2)
F03_COL4 N(14,2)
F03_COL5 N(14,2)
F03_COL6 N(14,2)
F03_COL7 N(14,2)
F03_COL8 N(14,2)
F03_COL9 N(14,2)
F03_COL10 N(14,2)
F03_COL11 N(14,2)
F03_COL12 N(14,2)
F03_COL13 N(14,2)
F03_COL14 N(14,2)
F03_COL15 N(13,2)
F03_COL16 N(13,2)
F03_COL17 N(13,2)
F03_COL18 N(4)
F03_COL19 N(13,2)
F03_COL20 N(13,2)
F03_COL21 N(13,2)
F03_COL22 N(13,2)
F03_COL23 N(13,2)
F03_KODAS_RH C(12)
F03_DATA T(8)
F03_DOK_NR C(20)
F03_PAV C(60)
F03_APR C(60)
F03_PERKELTA N(2)
F03_ADDUSR C(12)
F03_ADD_DATE T(8)
F03_USERIS C(12)
F03_R_DATE T(8)
F03_COL1 C(70)
F03_COL2 C(25)
F03_COL3 C(70)
F03_COL4 T(8)
F03_COL5 N(14,2)
F03_COL6 N(14,2)
F03_COL7 C(2)
F03_COL8 C(12)
F03_COL9 N(7)
F03_KODAS_RH C(12)
F03_DATA T(8)
F03_DOK_NR C(20)
F03_PAV C(60)
F03_APR C(60)
F03_PERKELTA N(3)
F03_ADDUSR C(12)
F03_ADD_DATE T(8)
F03_USERIS C(12)
F03_R_DATE T(8)
F03_COL1 T(8)
F03_COL2 T(8)
F03_COL3 N(3)
F03_COL4 N(12,2)
F03_COL5 N(12,2)
F03_COL6 N(12,2)
F03_COL7 N(12,2)
F03_COL8 N(12,2)
F03_COL9 N(12,2)
F03_COL10 N(12,2)
F03_COL11 N(12,2)
F03_COL12 N(12,2)
F03_COL13 N(12,2)
F03_COL14 N(12,2)
F03_COL15 N(11,2)
F03_COL16 N(11,2)
F03_COL17 N(11,2)
F03_COL18 N(5)
F03_COL19 N(11,2)
F03_COL20 N(11,2)
F03_COL21 N(11,2)
F03_COL22 N(11,2)
F03_COL23 N(11,2)
F03_COL24 N(12,2)
F03_COL25 N(12,2)
F03_COL26 N(12,2)
F03_COL27 N(11,2)
F03_COL28 N(11,2)
F03_KODAS_RH C(12)
F03_DATA T(8)
F03_DOK_NR C(20)
F03_PAV C(60)
F03_APR C(60)
F03_PERKELTA N(3)
F03_ADDUSR C(12)
F03_ADD_DATE T(8)
F03_USERIS C(12)
F03_R_DATE T(8)

F04_S2D

Laukas Tipas Aprašymas
F04_KODAS_RH C(12)
F04_EIL_NR N(7)
F04_EILUTE N(7)
F04_PERKELTA N(2)
F04_ADDUSR C(12)
F04_ADD_DATE T(8)
F04_USERIS C(12)
F04_R_DATE T(8)
F04_COL1 C(18)
F04_COL2 N(14,2)
F04_COL3 N(14,2)
F04_COL4 C(14)
F04_COL5 C(36)
F04_COL6 C(2)
F04_COL7 C(12)
F04_KODAS_RH C(12)
F04_EIL_NR N(7)
F04_EILUTE N(7)
F04_PERKELTA N(2)
F04_ADDUSR C(12)
F04_ADD_DATE T(8)
F04_USERIS C(12)
F04_R_DATE T(8)
F04_COL1 C(18)
F04_COL2 N(14,2)
F04_COL3 N(14,2)
F04_COL4 C(14)
F04_COL5 C(36)
F04_COL6 C(2)
F04_COL7 C(12)
F04_KODAS_RH C(12)
F04_EIL_NR N(7)
F04_EILUTE N(7)
F04_PERKELTA N(2)
F04_ADDUSR C(12)
F04_ADD_DATE T(8)
F04_USERIS C(12)
F04_R_DATE T(8)
F04_KODAS_RH C(12)
F04_EIL_NR N(7)
F04_EILUTE N(7)
F04_PERKELTA N(2)
F04_ADDUSR C(12)
F04_ADD_DATE T(8)
F04_USERIS C(12)
F04_R_DATE T(8)
F04_KODAS_RH C(12)
F04_EIL_NR N(7)
F04_EILUTE N(7)
F04_PERKELTA N(2)
F04_ADDUSR C(12)
F04_ADD_DATE T(8)
F04_USERIS C(12)
F04_R_DATE T(8)
F04_KODAS_RH C(12)
F04_EIL_NR N(8)
F04_EILUTE N(8)
F04_PERKELTA N(3)
F04_ADDUSR C(12)
F04_ADD_DATE T(8)
F04_USERIS C(12)
F04_R_DATE T(8)
F04_KODAS_RH C(12)
F04_EIL_NR N(8)
F04_EILUTE N(8)
F04_PERKELTA N(3)
F04_ADDUSR C(12)
F04_ADD_DATE T(8)
F04_USERIS C(12)
F04_R_DATE T(8)
F04_COL1 C(1)
F04_COL2 C(4)
F04_COL3 C(20)
F04_COL4 T(8)
F04_COL5 T(8)
F04_COL6 C(12)
F04_COL7 C(50)
F04_COL8 C(13)
F04_COL9 C(25)
F04_COL10 C(5)
F04_COL11 C(2)
F04_COL12 C(12)

F05_S2D

Laukas Tipas Aprašymas
F05_KODAS_RH C(12)
F05_EIL_NR N(7)
F05_EIL_NR_D N(7)
F05_EILUTE N(7)
F05_PERKELTA N(2)
F05_ADDUSR C(12)
F05_ADD_DATE T(8)
F05_USERIS C(12)
F05_R_DATE T(8)
F05_KODAS_RH C(12)
F05_EIL_NR N(7)
F05_EIL_NR_D N(7)
F05_EILUTE N(7)
F05_PERKELTA N(2)
F05_ADDUSR C(12)
F05_ADD_DATE T(8)
F05_USERIS C(12)
F05_R_DATE T(8)
F05_KODAS_RH C(12)
F05_EIL_NR N(7)
F05_EIL_NR_D N(7)
F05_EILUTE N(7)
F05_PERKELTA N(2)
F05_ADDUSR C(12)
F05_ADD_DATE T(8)
F05_USERIS C(12)
F05_R_DATE T(8)
F05_KODAS_RH C(12)
F05_EIL_NR N(7)
F05_EIL_NR_D N(7)
F05_EILUTE N(7)
F05_PERKELTA N(2)
F05_ADDUSR C(12)
F05_ADD_DATE T(8)
F05_USERIS C(12)
F05_R_DATE T(8)
F05_KODAS_RH C(12)
F05_EIL_NR N(7)
F05_EIL_NR_D N(7)
F05_EILUTE N(7)
F05_PERKELTA N(2)
F05_ADDUSR C(12)
F05_ADD_DATE T(8)
F05_USERIS C(12)
F05_R_DATE T(8)
F05_KODAS_RH C(12)
F05_EIL_NR N(8)
F05_EIL_NR_D N(8)
F05_EILUTE N(8)
F05_PERKELTA N(3)
F05_ADDUSR C(12)
F05_ADD_DATE T(8)
F05_USERIS C(12)
F05_R_DATE T(8)
F05_KODAS_RH C(12)
F05_EIL_NR N(8)
F05_EIL_NR_D N(8)
F05_EILUTE N(8)
F05_PERKELTA N(3)
F05_ADDUSR C(12)
F05_ADD_DATE T(8)
F05_USERIS C(12)
F05_R_DATE T(8)
F05_COL1 C(12)
F05_COL2 N(6,2)
F05_COL3 N(12,2)
F05_COL4 N(12,2)