F - Dokumentų registrai

Kodas Pavadinimas
F01_FORH Registro lentelė
F02_FORD Registro kolonėlių aprašymas
F03_S1H Gautų S/F registras (Pirma)
F04_S1D Gautų S/F registras (Antra)
F05_S1D Gautų S/F registras (Trečia)
F03_S2H Išrašytų S/F registras (Pirma)
F04_S2D Išrašytų S/F registras (Antra)
F05_S2D Išrašytų S/F registras (Trečia)
F03_S3H PVM deklaracijos forma (Pirma)
F04_S3D PVM deklaracijos forma (Antra)
F05_S3D PVM deklaracijos forma (Trečia)
F03_S4H Avansinio pelno mokesčio deklaracija (Pirma)
F04_S4D Avansinio pelno mokesčio deklaracija (Antra)
F05_S4D Avansinio pelno mokesčio deklaracija (Trečia)
F03_S5H Prekių/Paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas (Pirma)
F04_S5D Prekių/Paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas (Antra)
F05_S5D Prekių/Paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas (Trečia)
F03_S6H PVM deklaracijos forma FR0600_02 (Pirma)
F04_S6D PVM deklaracijos forma FR0600_02 (Antra)
F05_S6D PVM deklaracijos forma FR0600_02 (Trečia)
F03_S7H i.SAF S/F registras (Pirma)
F04_S7D i.SAF S/F registras (Antra)
F05_S7D i.SAF S/F registras (Trečia)
F03_S8H Įmonės akcininkai (Pirma)
F04_S8D Įmonės akcininkai (Antra)
F05_S8D Įmonės akcininkai (Trečia)

F01_FORH - Registro lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
F01_KODAS_RG C(12) Registro kodas
F01_TIPAS N(1) Tipas:1-Sisteminis,2-Vartotojo
F01_DOK_NR C(12) Dokumento Nr.
F01_OP_DATA T(8) Operacijos data
F01_PAV C(60) Pavadinimas
F01_APR C(60) Aprašymas
F01_LENT_NR N(6) Lentelės Numeris
F01_POZ_DATE N(1) Ar terminuota
F01_BEG_DATE T(8) Pradžios data
F01_END_DATE T(8) Pabaigos data
F01_PERKELTA N(1) Perkelta
F01_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F01_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F01_USERIS C(12) Kas koregavo
F01_R_DATE T(8) Kada koregavo

F02_FORD - Registro kolonėlių aprašymas

Laukas Tipas Aprašymas
F02_KODAS_RG C(12) Registro kodas
F02_LENT N(1) Lentelės Nr. 1,2,3
F02_EIL_NR N(6) Eil. Nr. lentelėje
F02_COL_PAV C(40) Kolonėlės pavadinimas
F02_COL_TIPAS N(1) Tipas:1-Char,2-Niumeric,3-Datetime
F02_ILGIS N(3) Kolonėlės ilgis
F02_PO_KABL N(3) Ilgis po kablelio
F02_PERKELTA N(1) Perkelta. Eilutė patvirtinta.
F02_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F02_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F02_USERIS C(12) Kas koregavo
F02_R_DATE T(8) Kada koregavo

F03_S1H - Gautų S/F registras (Pirma)

Laukas Tipas Aprašymas
F03_KODAS_RH C(12) Kodas
F03_DATA T(8) Data
F03_DOK_NR C(20) Dokumento Nr.
F03_PAV C(60) Pavadinimas
F03_APR C(60) Aprašymas
F03_PERKELTA N(2) Perkelta
F03_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F03_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F03_USERIS C(12) Kas koregavo
F03_R_DATE T(8) Kada koregavo

F04_S1D - Gautų S/F registras (Antra)

Laukas Tipas Aprašymas
F04_KODAS_RH C(12) Kodas
F04_EIL_NR N(7) Eilutės Nr.
F04_EILUTE N(7) Eilutė
F04_PERKELTA N(2) Perkelta
F04_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F04_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F04_USERIS C(12) Kas koregavo
F04_R_DATE T(8) Kada koregavo
F04_COL1 C(18) Dok. numeris
F04_COL2 N(14,2) Suma be PVM
F04_COL3 N(14,2) PVM suma
F04_COL4 C(14) PVM kodas
F04_COL5 C(36) Pavadinimas
F04_COL6 C(2) Modulis
F04_COL7 C(12) Op.numeris

F05_S1D - Gautų S/F registras (Trečia)

Laukas Tipas Aprašymas
F05_KODAS_RH C(12) Kodas
F05_EIL_NR N(7) Eilutės Nr.
F05_EIL_NR_D N(7) Detalios eilutės Nr.
F05_EILUTE N(7) Eilutė
F05_PERKELTA N(2) Perkelta
F05_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F05_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F05_USERIS C(12) Kas koregavo
F05_R_DATE T(8) Kada koregavo

F03_S2H - Išrašytų S/F registras (Pirma)

Laukas Tipas Aprašymas
F03_KODAS_RH C(12) Kodas
F03_DATA T(8) Data
F03_DOK_NR C(20) Dokumento Nr.
F03_PAV C(60) Pavadinimas
F03_APR C(60) Aprašymas
F03_PERKELTA N(2) Perkelta
F03_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F03_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F03_USERIS C(12) Kas koregavo
F03_R_DATE T(8) Kada koregavo

F04_S2D - Išrašytų S/F registras (Antra)

Laukas Tipas Aprašymas
F04_KODAS_RH C(12) Kodas
F04_EIL_NR N(7) Eilutės Nr.
F04_EILUTE N(7) Eilutė
F04_PERKELTA N(2) Perkelta
F04_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F04_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F04_USERIS C(12) Kas koregavo
F04_R_DATE T(8) Kada koregavo
F04_COL1 C(18) Dok. numeris
F04_COL2 N(14,2) Suma be PVM
F04_COL3 N(14,2) PVM suma
F04_COL4 C(14) PVM kodas
F04_COL5 C(36) Pavadinimas
F04_COL6 C(2) Modulis
F04_COL7 C(12) Op.numeris

F05_S2D - Išrašytų S/F registras (Trečia)

Laukas Tipas Aprašymas
F05_KODAS_RH C(12) Kodas
F05_EIL_NR N(7) Eilutės Nr.
F05_EIL_NR_D N(7) Detalios eilutės Nr.
F05_EILUTE N(7) Eilutė
F05_PERKELTA N(2) Perkelta
F05_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F05_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F05_USERIS C(12) Kas koregavo
F05_R_DATE T(8) Kada koregavo

F03_S3H - PVM deklaracijos forma (Pirma)

Laukas Tipas Aprašymas
F03_KODAS_RH C(12) Kodas
F03_DATA T(8) Data
F03_DOK_NR C(20) Dokumento Nr.
F03_PAV C(60) Pavadinimas
F03_APR C(60) Aprašymas
F03_PERKELTA N(2) Perkelta
F03_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F03_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F03_USERIS C(12) Kas koregavo
F03_R_DATE T(8) Kada koregavo
F03_COL1 T(8) Data(nuo)
F03_COL2 T(8) Data(iki)
F03_COL3 N(2) Deklaracija
F03_COL4 N(14,2) PVM apmokestinami tiekimai
F03_COL5 N(14,2) PVM neapmokestinami tiekimai
F03_COL6 N(14,2) Suvartojimas privatiems por.
F03_COL7 N(14,2) Ilgalaikio mat. turto pasig.
F03_COL8 N(14,2) Tiekimų marža
F03_COL9 N(14,2) Iš EB eksportuota
F03_COL10 N(14,2) Iš LT eksportuotos i ES
F03_COL11 N(14,2) Kitos apmokestinamos 0 proc.
F03_COL12 N(14,2) Iš ES įsigytos Lietuvoje
F03_COL13 N(14,2) Iš ES įsigytos į ES
F03_COL14 N(14,2) Ne LT patiektos prekės(PVM atskaitoma)
F03_COL15 N(14,2) Pirkimo PVM
F03_COL16 N(14,2) Sumokėtas importo PVM
F03_COL17 N(14,2) Importo PVM(kontroliuoja VMI)
F03_COL18 N(4) Proporcinis PVM proc.
F03_COL19 N(14,2) 18 proc. pardavimo PVM
F03_COL20 N(14,2) 9 proc. pardavimo PVM
F03_COL21 N(14,2) 5 proc. pardavimo PVM
F03_COL22 N(14,2) Pirkėjo apskaič. ES importo PVM
F03_COL23 N(14,2) Atskaitomas imp. ir eksp. PVM

F04_S3D - PVM deklaracijos forma (Antra)

Laukas Tipas Aprašymas
F04_KODAS_RH C(12) Kodas
F04_EIL_NR N(7) Eilutės Nr.
F04_EILUTE N(7) Eilutė
F04_PERKELTA N(2) Perkelta
F04_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F04_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F04_USERIS C(12) Kas koregavo
F04_R_DATE T(8) Kada koregavo

F05_S3D - PVM deklaracijos forma (Trečia)

Laukas Tipas Aprašymas
F05_KODAS_RH C(12) Kodas
F05_EIL_NR N(7) Eilutės Nr.
F05_EIL_NR_D N(7) Detalios eilutės Nr.
F05_EILUTE N(7) Eilutė
F05_PERKELTA N(2) Perkelta
F05_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F05_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F05_USERIS C(12) Kas koregavo
F05_R_DATE T(8) Kada koregavo

F03_S4H - Avansinio pelno mokesčio deklaracija (Pirma)

Laukas Tipas Aprašymas
F03_KODAS_RH C(12) Kodas
F03_DATA T(8) Data
F03_DOK_NR C(20) Dokumento Nr.
F03_PAV C(60) Pavadinimas
F03_APR C(60) Aprašymas
F03_PERKELTA N(2) Perkelta
F03_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F03_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F03_USERIS C(12) Kas koregavo
F03_R_DATE T(8) Kada koregavo
F03_COL1 T(8) Data(nuo)
F03_COL2 T(8) Data(iki)
F03_COL3 N(2) Būdas
F03_COL4 N(15,2) Pelno mokesčio suma

F04_S4D - Avansinio pelno mokesčio deklaracija (Antra)

Laukas Tipas Aprašymas
F04_KODAS_RH C(12) Kodas
F04_EIL_NR N(7) Eilutės Nr.
F04_EILUTE N(7) Eilutė
F04_PERKELTA N(2) Perkelta
F04_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F04_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F04_USERIS C(12) Kas koregavo
F04_R_DATE T(8) Kada koregavo

F05_S4D - Avansinio pelno mokesčio deklaracija (Trečia)

Laukas Tipas Aprašymas
F05_KODAS_RH C(12) Kodas
F05_EIL_NR N(7) Eilutės Nr.
F05_EIL_NR_D N(7) Detalios eilutės Nr.
F05_EILUTE N(7) Eilutė
F05_PERKELTA N(2) Perkelta
F05_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F05_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F05_USERIS C(12) Kas koregavo
F05_R_DATE T(8) Kada koregavo

F03_S5H - Prekių/Paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas (Pirma)

Laukas Tipas Aprašymas
F03_KODAS_RH C(12) Kodas
F03_DATA T(8) Data
F03_DOK_NR C(20) Dokumento Nr.
F03_PAV C(60) Pavadinimas
F03_APR C(60) Aprašymas
F03_PERKELTA N(2) Perkelta
F03_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F03_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F03_USERIS C(12) Kas koregavo
F03_R_DATE T(8) Kada koregavo
F03_COL1 C(70) Tiekėjo pavadinimas
F03_COL2 C(25) Tiekėjo kodas
F03_COL3 C(70) Prekės pavadinimas
F03_COL4 T(8) Apmokestinimo data
F03_COL5 N(14,2) Vertė
F03_COL6 N(14,2) PVM
F03_COL7 C(2) Modulis
F03_COL8 C(12) Op.numeris
F03_COL9 N(7) Eilutė operacijoje

F04_S5D - Prekių/Paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas (Antra)

Laukas Tipas Aprašymas
F04_KODAS_RH C(12) Kodas
F04_EIL_NR N(7) Eilutės Nr.
F04_EILUTE N(7) Eilutė
F04_PERKELTA N(2) Perkelta
F04_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F04_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F04_USERIS C(12) Kas koregavo
F04_R_DATE T(8) Kada koregavo

F05_S5D - Prekių/Paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas (Trečia)

Laukas Tipas Aprašymas
F05_KODAS_RH C(12) Kodas
F05_EIL_NR N(7) Eilutės Nr.
F05_EIL_NR_D N(7) Detalios eilutės Nr.
F05_EILUTE N(7) Eilutė
F05_PERKELTA N(2) Perkelta
F05_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F05_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F05_USERIS C(12) Kas koregavo
F05_R_DATE T(8) Kada koregavo

F03_S6H - PVM deklaracijos forma FR0600_02 (Pirma)

Laukas Tipas Aprašymas
F03_KODAS_RH C(12) Kodas
F03_DATA T(8) Data
F03_DOK_NR C(20) Dokumento Nr.
F03_PAV C(60) Pavadinimas
F03_APR C(60) Aprašymas
F03_PERKELTA N(3) Perkelta
F03_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F03_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F03_USERIS C(12) Kas koregavo
F03_R_DATE T(8) Kada koregavo
F03_COL1 T(8) Data(nuo)
F03_COL2 T(8) Data(iki)
F03_COL3 N(3) Deklaracija
F03_COL4 N(12,2) 11.PVM apmokestinami sandoriai
F03_COL5 N(12,2) 13.PVM neapmokestinami sandoriai
F03_COL6 N(12,2) 14.Suvartojimas privatiems por.
F03_COL7 N(12,2) 15.Ilgalaikio mat. turto pasig.
F03_COL8 N(12,2) 16.Sandorių marža
F03_COL9 N(12,2) 17.Prekių eksportuotas (0 proc.)
F03_COL10 N(12,2) 18.ES PVM mokėtojams patiektos prekės 0%
F03_COL11 N(12,2) 19.Kiti PVM apmokestinami sandoriai 0%
F03_COL12 N(12,2) 21.Iš ES įsigytos prekės
F03_COL13 N(12,2) 22.Iš ES įsigytos prekės trikampei preky
F03_COL14 N(12,2) 23.Iš užsienio valstybių įsigytos paslau
F03_COL15 N(12,2) 25.Pirkimo PVM
F03_COL16 N(12,2) 26.Sumokėtas importo PVM
F03_COL17 N(12,2) 27.Importo PVM(kontroliuoja VMI)
F03_COL18 N(5) 28.Proporcinis PVM proc.
F03_COL19 N(11,2) 29.Standartinio tarifo pardavimo PVM
F03_COL20 N(11,2) 30.9 proc. pardavimo PVM
F03_COL21 N(11,2) 31.5 proc. pardavimo PVM
F03_COL22 N(11,2) 34.Iš ES įsigytų prekių pardavimo PVM
F03_COL23 N(11,2) 35.Atskaitomas PVM
F03_COL24 N(12,2) 12.PVM apmokestinami sandoriai(96 str.)
F03_COL25 N(12,2) 20.Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai
F03_COL26 N(12,2) 24.Iš jų:įsigytos iš ES PVM mokėtojų
F03_COL27 N(12,2) 32.Pardavimo PVM(95 str.)
F03_COL28 N(12,2) 33.Pardavimo PVM(96 str.)

F04_S6D - PVM deklaracijos forma FR0600_02 (Antra)

Laukas Tipas Aprašymas
F04_KODAS_RH C(12) Kodas
F04_EIL_NR N(7) Eilutės Nr.
F04_EILUTE N(7) Eilutė
F04_PERKELTA N(2) Perkelta
F04_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F04_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F04_USERIS C(12) Kas koregavo
F04_R_DATE T(8) Kada koregavo

F05_S6D - PVM deklaracijos forma FR0600_02 (Trečia)

Laukas Tipas Aprašymas
F05_KODAS_RH C(12) Kodas
F05_EIL_NR N(7) Eilutės Nr.
F05_EIL_NR_D N(7) Detalios eilutės Nr.
F05_EILUTE N(7) Eilutė
F05_PERKELTA N(2) Perkelta
F05_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F05_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F05_USERIS C(12) Kas koregavo
F05_R_DATE T(8) Kada koregavo

F03_S7H - i.SAF S/F registras (Pirma)

Laukas Tipas Aprašymas
F03_KODAS_RH C(12) Kodas
F03_DATA T(8) Data
F03_DOK_NR C(20) Dokumento Nr.
F03_PAV C(60) Pavadinimas
F03_APR C(60) Aprašymas
F03_PERKELTA N(2) Perkelta
F03_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F03_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F03_USERIS C(12) Kas koregavo
F03_R_DATE T(8) Kada koregavo

F04_S7D - i.SAF S/F registras (Antra)

Laukas Tipas Aprašymas
F04_KODAS_RH C(12) Kodas
F04_EIL_NR N(7) Eilutės Nr.
F04_EILUTE N(7) Eilutė
F04_PERKELTA N(2) Perkelta
F04_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F04_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F04_USERIS C(12) Kas koregavo
F04_R_DATE T(8) Kada koregavo
F04_COL1 C(1) Registras (P-gaunamų; S-išrašomų)
F04_COL2 C(4) Dokumento tipas
F04_COL3 C(35) Dokumento numeris
F04_COL4 T(8) Operacijos data
F04_COL5 T(8) Dokumento data
F04_COL6 C(12) Kliento kodas
F04_COL7 C(50) Pavadinimas
F04_COL8 C(13) Įmonės kodas
F04_COL9 C(25) Įmonės PVM kodas
F04_COL10 C(5) Šalies kodas
F04_COL11 C(2) Modulis
F04_COL12 C(12) Operacijos numeris

F05_S7D - i.SAF S/F registras (Trečia)

Laukas Tipas Aprašymas
F05_KODAS_RH C(12) Kodas
F05_EIL_NR N(7) Eilutės Nr.
F05_EIL_NR_D N(7) Detalios eilutės Nr.
F05_EILUTE N(7) Eilutė
F05_PERKELTA N(2) Perkelta
F05_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F05_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F05_USERIS C(12) Kas koregavo
F05_R_DATE T(8) Kada koregavo
F05_COL1 C(12) PVM klasifikatorius
F05_COL2 N(6,2) PVM %
F05_COL3 N(12,2) Suma be PVM
F05_COL4 N(12,2) PVM suma

F03_S8H - Įmonės akcininkai (Pirma)

Laukas Tipas Aprašymas
F03_KODAS_RH C(12) Kodas
F03_DATA T(8) Data
F03_DOK_NR C(20) Dokumento Nr.
F03_PAV C(60) Pavadinimas
F03_APR C(60) Aprašymas
F03_PERKELTA N(2) Perkelta
F03_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F03_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F03_USERIS C(12) Kas koregavo
F03_R_DATE T(8) Kada koregavo
F03_COL1 C(35) Akcininko kodas
F03_COL2 C(70) Pavadinimas arba vardas pavardė
F03_COL3 C(20) DK sąskaitos kodas
F03_COL4 C(35) Miestas
F03_COL5 C(18) Pašto kodas
F03_COL6 C(3) Šalies kodas
F03_COL7 C(5) Adreso tipas (BA;KA;SIA;RA;PIA;SGA;PPA;K
F03_COL8 C(70) Adresas
F03_COL9 C(20) Valdomas akcijų kiekis
F03_COL10 C(20) Valdomų akcijų suma
F03_COL11 C(5) Valdomų akcijų rūšis (V;PR;PP;PRV;MT;NM)
F03_COL12 C(10) Akcijų įsigijimo data
F03_COL13 C(10) Akcijų perleidimo data

F04_S8D - Įmonės akcininkai (Antra)

Laukas Tipas Aprašymas
F04_KODAS_RH C(12) Kodas
F04_EIL_NR N(7) Eilutės Nr.
F04_EILUTE N(7) Eilutė
F04_PERKELTA N(2) Perkelta
F04_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F04_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F04_USERIS C(12) Kas koregavo
F04_R_DATE T(8) Kada koregavo

F05_S8D - Įmonės akcininkai (Trečia)

Laukas Tipas Aprašymas
F05_KODAS_RH C(12) Kodas
F05_EIL_NR N(7) Eilutės Nr.
F05_EIL_NR_D N(7) Detalios eilutės Nr.
F05_EILUTE N(7) Eilutė
F05_PERKELTA N(2) Perkelta
F05_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
F05_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
F05_USERIS C(12) Kas koregavo
F05_R_DATE T(8) Kada koregavo