DUK

  1. Prekybos centras turi savo vietinę nuolaidos kortelę. Kaip aprašyti POS, kad perbraukus kortelę, nuolaida būtų pritaikoma automatiškai ?

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas

Poso aprašyme pažymimi "v" laukai: "Naudoti lojalumą" ir "Paieška pagal kortelės ID".

Servisas -> Kortelės -> Klientai

Sukuriamas naujas klientas, kuriam užpildomas laukas "Nuolaidos grupė" - reikšmė parenkama iš nuolaidų sąrašo.

posas_02

Servisas -> POS sistema -> Lojalumas

Sukuriamas naujas lojalumo kodas, kuriame užpildomi laukai:

uždedamas požymis "v" ant lauko "ID intervalas" ir įvedamas lojalumo kortelių numerių intervalas,
"Klientas" - iš klientų sąrašo pasirenkamas anksčiau aprašytas klientas su reikiama nuolaidos lentele.

posas_03

Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas

Lojalumo kortelė gali būti nuskenuojama kvito formavimo pradžioje.

Paspaudus klavišą F8 - lojalumas, atsidaro lojalumo langas, kuriame nuskenuojama lojalumo kortelė:

posas_04

posas_05

Automatiškai pasikeičia poso klientas ir pradedama taikyti nuolaida.

Lojalumo kortelė gali būti nuskenuojama ir užbaigiant kvitą .

Atsiskaitymo lange paspaudžiamas klavišas F8 - lojalumas.

posas_07

Atsidaro lojalumo langas, kuriame nuskenuojama lojalumo kortelė:

posas_08

ir pritaikoma atitinkama nuolaida:

posas_09

  2. Pirkėjai gali įsigyti nuolaidų korteles, kurias turintiems kaupiasi nuolaidos taškai. Perkant jie verčiami nuolaida. Kaip aprašyti POS, kad perbraukus kortelę, nuolaida būtų pritaikoma automatiškai?

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas

Poso aprašyme pažymimi "v" laukai: "Naudoti lojalumą" ir "Paieška pagal kortelės ID" (jeigu paieška būtų pagal kortelės kodą, šio lauko žymėti nereikia).

Lauke "Formulė kvitui" aprašoma formulė, kurioje užprogramuotas taškų kaupimo algoritmas, pvz., 10 proc. nuo pirkinio sumos.

Lauke "Nuolaidos proc.koef." aprašoma formulė, kurioje užprogramuotas taškų panaudojimo algoritmas, pvz., kiekvienas taškas atitinka 1 EUR, priklausomai nuo sukauptų taškų kiekio bus paskaičiuojamas nuolaidos procentas.

posas_10

Servisas -> POS sistema -> Lojalumas

Aprašomos visos lojalumo kortelės.

Lauke "Kodas" įvedamas kortelės kodas. Jo pildymui galima apsirašyti dokumentų skaitliuką.

Lauke "Kortelės ID" įvedamas konkrečios kortelės ID numeris. (Jeigu paieška būtų pagal kortelės kodą, šio lauko pildyti nereikia.)

posas_11

Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas

Lojalumo kortelė gali būti nuskenuojama kvito formavimo pradžioje.

Paspaudus klavišą F8 - lojalumas, atsidaro lojalumo langas, kuriame nuskenuojama lojalumo kortelė:

posas_04

posas_12

Lojalumo kortelė gali būti nuskenuojama ir užbaigiant kvitą .

Atsiskaitymo lange paspaudžiamas klavišas F8 - lojalumas.

posas_14

Atsidaro lojalumo langas, kuriame nuskenuojama lojalumo kortelė:

posas_15

Visada atsiskaitymo metu atsidaro langas, kuriame matoma lojalumo taškų informacija - "Lojalumas" ir galima nuolaida -"Lojalumas nuolaida" .
Jame nurodyta galima maksimali lojalumo nuolaida ir ją atitinkanti suma:

posas_16

Lauke "Nuolaida" įvedamas nuolaidos procentas, kuris bus taikomas šiam kvitui - automatiškai nusirašo lojalumo taškai:

posas_17

  3. Kaip aprašyti svarstyklių pajungimą prie POS ?

1. POS aprašymo papildymas

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas

POS informacija2 :
  • uždedamas požymis "v" - "Naudoti svarstykles",
  • lauke "Svarstyklės" parenkama reikalinga svarstyklių rūšis,
  • "Kanalas" - nurodomas kanalas ("portas"), prie kurio pajungtos svarstyklės,
  • "Parametrai" - nurodomi svarstyklių parametrai.

posas_18

Prieš aprašant svarstykles, svarstyklių pardavėjas suinstaliuoja jų programas ("driver"), prijungia per atitinkamą kanalą, ir pateikia visą aprašymui reikalingą informaciją.

2. Prekių aprašymo pakeitimai

Servisas -> Kortelės -> Prekės

Visoms prekėms, kurios bus sveriamos ant svarstyklių, uždedamas požymis "Bar kode kiekis"

posas_19

3. Pardavimas, naudojant svarstykles

  • Sveriama prekė dedama ant svarstyklių - užsifiksuoja jos svoris,
  • POS lange įvedamas jo Bar kodas ir spaudžiama "Enter",
  • susiformuoja eilutė su nurodytu Bar kodu ir iš svarstyklių paimtu kiekiu:

posas_20