Informacinis ekranas klientui

Kaip aprašyti informacinį ekraną klientui?

Kai POS pardavimo taške dirbama su dviem monitoriais, aprašoma kokia informacija turėtų matytis klientui skirtame monitoriuje.

Tam reikalingi ekrano nustatymai:

posas_26

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas

Uždedamas požymis "Informacinis ekranas klientui".

posas_25

Požymis "Paslėpti inf. ekraną klientui, nedirbant" reiškia, kad iki pardavimo proceso pradžios klientas informacinio lango nematys. Pvz., kliento monitoriuje su Windows Media Player paleidus video reklamą ar kitą medžiagą, ji suksis tol, kol pardavėjas pradės skenuoti prekes. Pradėjus skenuoti prekes, klientas matys jam skirtą informacinį langą, baigus - langas užsidarys, ir toliau suksis video medžiaga.

Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas

Informacinis langas klientui užprogramuojamas pelės žymeklį nustačius kliento ekrane. Kad atsidarytų kliento ekranas, nuskenuojama bent viena prekė. Spaudžiama klavišų kombinacija Ctrl Q ir užprogramuojamas formos INIT-as. Pvz.,:

*- riviles zenklas
*titi_pagr.ad.p_rivile.visible=.f.
*titi_pagr.ad.grid1.enabled=.f.

*titi_pagr.ad.p_rivile.left=titi_pagr.ad.width-titi_pagr.ad.p_rivile.width
*titi_pagr.ad.p_rivile.top=titi_pagr.ad.height-titi_pagr.ad.p_rivile.height
*titi_pagr.ad.p_rivile.left=0
*titi_pagr.ad.p_rivile.top=0

*- papildomas paveikslelis
titi_pagr.ad.addObject("p2","image")
titi_pagr.ad.p2.Picture = "C:\RIVGAMA\BENDRAS\foto01.png"
titi_pagr.ad.p2.Stretch = 0
titi_pagr.ad.p2.BackStyle = 1
titi_pagr.ad.p2.Height = 334
titi_pagr.ad.p2.Width = 1648
titi_pagr.ad.p2.Left = 0
titi_pagr.ad.p2.Top = titi_pagr.ad.height-titi_pagr.ad.p2.height
titi_pagr.ad.p2.ColorSource = 4
titi_pagr.ad.p2.RotateFlip = 0
titi_pagr.ad.p2.visible=.t.
*---

*- papildomas paveikslelis
titi_pagr.ad.addObject("p3","image")
titi_pagr.ad.p3.Picture =  "C:\RIVGAMA\BENDRAS\foto02.png"
titi_pagr.ad.p3.Stretch = 0
titi_pagr.ad.p3.BackStyle = 1
titi_pagr.ad.p3.Height = 100
titi_pagr.ad.p3.Width =132
titi_pagr.ad.p3.Left = titi_pagr.ad.width-titi_pagr.ad.p3.width-240
*titi_pagr.ad.p3.Left =titi_pagr.ad.width-titi_pagr.ad.p3.width
titi_pagr.ad.p3.Top =  titi_pagr.ad.height-titi_pagr.ad.p2.height
*titi_pagr.ad.p3.Top = titi_pagr.ad.height-titi_pagr.ad.p3.height-100
titi_pagr.ad.p3.ColorSource = 4
titi_pagr.ad.p3.RotateFlip = 0
titi_pagr.ad.p3.visible=.t.

titi_pagr.ad.grid1.width=titi_pagr.ad.width-titi_pagr.ad.p_rivile.width
titi_pagr.ad.grid1.height=titi_pagr.ad.height-titi_pagr.ad.p2.Height

Naujai paleidus programą, klientas matys jam suformatuoto ir aprašyto ekrano vaizdą. Pvz., :

posas_30

Jeigu POS dirba terminaliniame režime (per RDP), papildomai nustatoma:

posas_32