Atsiskaitymai. Įplaukos

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Įplaukos. Atsiskaitymai pagal dokumentus. Iš pirkėjo gauto mokėjimo įvedimas
2 užduotis Iš pirkėjo gauto avansinio apmokėjimo įvedimas
3 užduotis Parametras "Valiutų perskaičiavimas" (SS_VAL_PER)
4 užduotis Įplaukų užsienio valiuta įvedimas
5 užduotis Atsiskaitymai pagal sąskaitas. Kasos pajamų orderis

1 užduotis

Įplaukose vedami dviejų tipų mokėjimai: kai apmokami konkretūs skolos dokumentai ir kai mokėjimas vyksta sąskaitų lygyje.

Banko pateikti mokėjimo išrašai suvedami įplaukų sąraše arba atliekamas mokėjimo išrašų importas.

Kaip importuoti mokėjimo išrašus galima pasiskaityti Mokėjimo išrašų importas.

Apie atsiskaitymus pagal dokumentus paskaitykite Atsiskaitymai pagal dokumentus.

Iš pirkėjo gauto mokėjimo įvedimas
Banko išraše matosi, kad į įmonės atsiskaitomąją sąskaitą gauti pinigai.
UAB „Alvirima“ sumokėjo pagal anksčiau išrašytą PVM sąskaitą faktūrą MOK0001.
Mokėjimo pavedimo numeris 00001.
Įveskite įplaukų operaciją, žinodami, kad įmonės atsiskaitomoji sąskaita apskaitoma buhalterinėje sąskaitoje 271.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Atsiskaitymai->Įplaukos
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Lange "Įplaukų operacija" užpildykite laukus:
  "Sąskaita" - iš sąrašo pasirinkite buhalterinę sąskaita, į kurią gaunami pinigai, šiuo atveju tai bus sąskaita 271.

Sąskaitoms, kurios naudojamos įplaukų operacijose, sąskaitų plane būtinai turi būti uždėtas požymis "Pinigų sąskaita" ir nurodytas valiutos kodas.

"Dokumento Nr." - įrašykite banko išraše nurodytą mokėjimo pavedimo numerį.
"Oper.data" - įrašykite banko išraše nurodytą datą.
"Rūšis" - pasirinkite "Dokumentai", nes klientas apmoka jūsų įmonės jam išrašytą pardavimo dokumentą.
"Tipas" - pasirinkite "Mokėjimas".

iplauk1.1

 1. Skirtuke "Informacija" iš klientų sąrašo pasirinkite pirkėją UAB "Alvirima".
 2. Paspauskite skirtuką "Pagal dokumentus".
 3. Paspauskite mygtuką IMPORT "Informacijos nuskaitymas".

iplauk1.2

 1. Nusiskaito visi kliento neapmokėti dokumentai. Pelės žymeklį pastatykite ant apmokamo dokumento ir paspauskite mygtuką serv1"Mokėti".
  Užsipildo apmokėjimo sumos stulpeliuose: "Mokėta val." ir "Mokėta EUR".
  Lango viršuje, dešiniajame kampe matosi bendra mokėjimo suma.

Jeigu apmokėjote ne tą dokumentą, paspauskite mygtuką DELETE_b "Išmesti". Išsivalys tik apmokėjimo sumos iš stulpelių "Mokėta val." ir "Mokėta EUR" - pats dokumentas liks operacijoje.

iplauk1.3

 1. Išsaugokite ir perkelkite įplaukų operaciją.
 2. Po operacijos perkėlimo susiformavo įrašas Didžiosios knygos operacijose ir pasikeitė kliento skolos.
  Jeigu norite pažiūrėti gautą sąskaitų korespondencija, dešiniu pelės klavišu paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija". Pasirinkite "DK operacija". Paspauskite mygtuką LEAF"Koreguoti".

iplauk1.4

Matosi operacijos rezultatas:
- nusirašė kliento skola,
- į banko sąskaitą įplaukė pinigai.

2 užduotis

Iš pirkėjo gauto avansinio apmokėjimo įvedimas
Klientui UAB "Versmė" buvo išrašytas pasiūlymas ISANK0130, pagal kurį jis atliko avansinį apmokėjimą.
Į atsiskaitomąją sąskaitą gautas avansas 1089.00 Eur.
Mokėjimo pavedimo numeris 00002.
Įveskite įplaukų operaciją, žinodami, kad įmonės atsiskaitomoji sąskaita apskaitoma buhalterinėje sąskaitoje 271.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Atsiskaitymai->Įplaukos
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Analogiškai kaip ankstesnėje užduotyje, užpildykite laukus: sąskaita, dokumento numeris, operacijos data, rūšis, tipas, klientas.
 4. Paspauskite skirtuką "Pagal dokumentus".
  Kadangi apmokėta pagal pardavimo pasiūlymą, dokumento, pagal kurį atliktas mokėjimas, sąraše nebus. Reikia jį naujai įvesti.

iplauk2.1

 1. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas". Atsidaro langas "Detali informacija".
 2. Užpildykite lauką "Dokumento Nr." ir vėl spauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Atsidaro langas "Detalios informacijos koregavimas".
  Įrašykite gautą sumą 1089.00 Eur.

  Atkreipkite dėmesį, kad lauke "Sąskaita" atsirado buhalterinė sąskaita, kuri buvo nurodyta klientų sąskaitų ryšio lentelės lauke "Išankstiniai mokėjimai".

iplauk2.2

 1. Išsaugokite ir perkelkite įplaukų operaciją.

Po operacijos perkėlimo susiformavo įrašas Didžiosios knygos operacijose ir atsirado įmonės skola klientui .

3 užduotis

Parametras "Valiutų perskaičiavimas" (SS_VAL_PER)
Užpildykite parametrą "Valiutų perskaičiavimas" (SS_VAL_PER).
Nurodykite, kad vedant įplaukų operacijas būtų automatiškai paskaičiuojamas valiutinės skolos pokytis.
Žiūrėti video

Plačiau apie parametrus paskaitykite: Parametrai.

Parametras "Valiutų perskaičiavimas" aprašomas išmokų ir įplaukų operacijoms.
Nurodžius jo reikšmę .T., ir apmokant visą dokumento sumą, išmokų arba įplaukų operacijose bus automatiškai paskaičiuojamas valiutos pokytis pagal esamą operacijos atlikimo dienos kursą.
Jei apmokama tik dalis dokumento skolos, valiutos pokytis nepaskaičiuojamas, nepriklausomai nuo parametro reikšmės.

Darbo eiga :

 1. Servisas->Administravimas->Parametrai
 2. Parametrų sąraše suraskite parametrą "Valiutų perskaičiavimas". Paspauskite mygtuką "Koreguoti".
 3. Lange "Informacija apie parametrą" paspauskite mygtuką "Naujas".
 4. Lange "Parametrų reikšmės koregavimas" užpildykite laukus :
  "Modulis" - pasirinkite "Įplaukos".
  "Perskaičiuoti valiutą" - paspauskite raidę T arba tarpo klavišą.

iplauk3.1

 1. Pakeitimus išsaugokite.

4 užduotis

Įplaukų užsienio valiuta įvedimas
Užsienio pirkėjas "BIOLAB" sumokėjo pagal anksčiau išrašytą sąskaitą faktūrą (sąskaita buvo išrašyta valiuta USD).
Mokėjimas vyko valiuta USD, tos dienos valiutos kursu.
Skolų perskaičiavimas atliktas pačioje įplaukų operacijoje.
Mokėjimo pavedimo numeris 00003.
Įveskite įplaukų operaciją, žinodami, kad įmonės valiutinė sąskaita apskaitoma buhalterinėje sąskaitoje 2711.
Žiūrėti video

Apie valiutų kursų importą paskaitykite: Valiutos, valiutų kursai.

Darbo eiga :

 1. Servisas->Atsiskaitymai->Įplaukos
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Analogiškai kaip ankstesnėse užduotyse, užpildykite laukus: dokumento Nr., operacijos data, rūšis, tipas, klientas.
 4. Laukelyje "Sąskaita" pasirinkite sąskaitą 2711. Jei pamiršote kaip sukūrėte šią sąskaitą, galite prisiminti sąskaitos sukūrimas.

iplauk3.2

 1. Automatiškai į lauką "Valiuta" įkrenta sąskaitoje priskirtas valiutos kodas, o į lauką "Kursas" - tos valiutos kursas operacijoje nurodytai datai.
 2. Paspauskite skirtuką "Pagal dokumentus".
 3. Paspauskite mygtuką IMPORT "Informacijos nuskaitymas". Skolą matote ir užsienio valiuta, ir eurais.
 4. Norėdami apmokėti dokumentą, paspauskite mygtuką serv1"Mokėti".
  Dokumentas tapo apmokėtas, kartu užsipildė laukas "Valiutų perskaičiavimas". Jame atsirado skirtumas dėl valiutų kurso pasikeitimo.

iplauk3.3

 1. Detaliau panagrinėkite informaciją.
  Kadangi dokumentas apmokėtas, laukų "Skola val. ir "Mokėta val." reikšmės vienodos.
  Laukų "Skola EUR" ir "Mokėta EUR" reikšmės skiriasi dydžiu, kuris matosi lauke "Valiutų perskaičiavimas".
 2. Išsaugokite ir perkelkite įplaukų operaciją.

Po operacijos perkėlimo susiformavo įrašas Didžiosios knygos operacijose ir pasikeitė kliento skolos.
Dešiniu pelės klavišu paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija". Pasirinkite "DK operacija". Paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti".

iplauk3.4

Operacijos rezultatas:
- į banko sąskaitą įplaukė pinigai,
- nusirašė kliento skola,
- dėl teigiamo valiutų kursų pokyčio atsirado pajamos - jų sąskaita buvo parinkta iš užsienio klientų sąskaitų ryšio lentelės:

iplauk4.7

5 užduotis

Apie atsiskaitymus pagal sąskaitas paskaitykite Atsiskaitymai pagal sąskaitas.

Apie atsiskaitymo dokumentų formavimą paskaitykite Atsiskaitymo dokumentų formavimas.

Atsiskaitymai pagal sąskaitas. Kasos pajamų orderis
Iš atsiskaitomosios sąskaitos paimti 3000 Eur ir įnešti į įmonės kasą.
Įveskite įplaukų operaciją ir atspausdinkite kasos pajamų orderį.
Įmonės atsiskaitomoji sąskaita apskaitoma buhalterinėje sąskaitoje 271, kasa - 272.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Atsiskaitymai->Įplaukos
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Lange "Įplaukų koregavimas" užpildykite laukus:
  "Sąskaita" - iš sąskaitų plano pasirinkite kasos sąskaitą 272 "Kasa" - parenkama sąskaita, į kurią įdedami pinigai.
  "Dokumento Nr." - įrašykite kasos pajamų orderio Nr. Tam, kad nereikėtų kiekvieną kartą dokumento numerio vesti ranka, apsirašykite įplaukų operacijų dokumentų skaitliuką.

Apie dokumentų skaitliukus paskaitykite Dokumentų skaitliukai.

"Oper.data" - įrašykite banko išraše nurodytą datą.
"Rūšis" - pasirinkite "Sąskaitos", kadangi pinigai perkeliami iš vienos pinigų sąskaitos į kitą.
"Tipas" - pasirinkite "Mokėjimas".

iplauk4.1

 1. Skirtuke "Informacija" lauke "Pavadinimas" įveskite operacijos aprašymą.

Pildydami lauką "Pavadinimas" atkreipkite dėmesį į tai, kad jame įvestas tekstas atsispausdina kasos knygoje.

 1. Paspauskite skirtuką "Pagal sąskaitas".
 2. Užpildykite laukus:
  "Sąskaita" - iš sąskaitų plano pasirinkite sąskaitą 271 "Sąskaitos bankuose" - parenkama sąskaita, iš kurios išimami pinigai.
  "Suma EUR" - įrašykite pinigų sumą 3000.00 Eur.

iplauk4.2

 1. Išsaugokite detalią eilutę.
 2. Išsaugokite ir perkelkite įplaukų operaciją.
 3. Suformuokite kasos pajamų orderį:
  - ant laukelio "PŽ" uždėkite požymį "v",
  - dešiniu pelės klavišu paspauskite mygtuką pervezimo_operacija "Eksportas į atsiskaitymo dokumentus" ,
  - pasirinkite "Pajamų orderis".

iplauk4.3

 1. Atsiskaitymų dokumentų sąraše susiformavo kasos pajamų orderis.
  Norėdami jį pamatyti, paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija" dešiniu pelės klavišu ir pasirinkite "Atsiskaitymo dokumentai".

iplauk4.4

 1. Lange "Atsiskaitymo dokumentai" rasite suformuotą kasos pajamų orderį. Paspaudus mygtuką "Koreguoti", galite užpildyti arba pataisyti kasos pajamų orderio laukus.

iplauk4.5

 1. Jeigu kažką pakoregavote, išsaugokite atsiskaitymo dokumentą.
 2. Jeigu norite atsispausdinti pajamų orderį, spauskite mygtuką PRINT "Spausdinti" kol prieisite langą "Pasirinkite ataskaitą".
 3. Pasirinkite ataskaitą "Kasos pajamų orderis - be blanko".

iplauk4.6

Kasos pajamų orderį galite atsispausdinti arba išeksportuoti į pageidaujamo formato failą.

Kartojimo klausimai:

 1. Ar supratote kuo skiriasi įplaukų rūšys "Dokumentai" ir "Sąskaitos"?
 2. Ar aišku ką reguliuoja parametras "Valiutų perskaičiavimas" ?
 3. Ar mokėsite įvesti iš kliento gautą apmokėjimą pagal dokumentus?
 4. Ar mokėsite suformuoti ir atspausdinti "Kasos pajamų orderį"?