Rivile API v2 parametrai

RGI_ALL_EDIT

API leidimas koreguoti visas operacijas

Galimybė pardavimų, pirkimų, vidinių bei atsargų moduliuose valdyti API serviso teises kokias operacijas gali koreguoti.

Jeigu parametras nenustatytas - standartiškai API vartotojas (pirmi 7 API rakto simboliai) gali koreguoti tik savo sukurtas operacijas (kur add_user yra API vartotojas).

Jeigu norima leisti API vartotojui leisti koreguoti "ne savo" operacijas, tuomet parametre įvedamos atitinkamos reikšmės:

  • Modulis - konkretus modulis (pardavimų, pirkimų, vidinių, atsargų) arba "bendras"
  • Vartotojas - API rakto vartotojas arba visiems API raktams (paliekama tuščia)
  • Gali koreguoti - Taip / Ne

Pvz. galimybė koreguoti tik savo operacijos visuose moduliuose, išskyrus pardavimuose APIKEY1 raktas gali koreguoti visų vartotojų operacijas:

image-20200519152405071

RGI_SUDENG

API skolų sudengimas

Rivile GAMA 116 versijoje padaryta automatinė skolų sudengimo sistema, kuri leidžia automatiškai sudengti Klientų skolas perkeliant Pirkimų, Pardavimų arba Mokėjimų operacijas.

Jeigu dokumentai perkeliami naudojant Rivile API v2 (REST web servisus), automatinis sudengimas negalimas.

Jeigu kliento kortelėje nustatytas automatinis skolų sudengimas pagal "Parinktus dokumentus" arba "Visus dokumentus" ir dokumentas yra perkeliamas naudojant Rivile API v2, visada atsižvelgiama į parametro RGI_SUDENG reikšmę.

image-20210817105920

Pimoji parametro reikšmė nurodo, ar leisti perkelti dokumentus neatliekant sudengimo.

Antroji parametro reikšmė nurodo, ar pildyti "Pirminio Dok. Nr." lauką Pardavimų / Pirkimų operacijoje kuriant naują dokumentą naudojant Rivile API v2. Jeigu parametro reikšmė "Taip", užklausoje nepadavus Pirminio Dok. Nr, jis bus užpildomas automatiškai ir bus lygus "Dokumento Nr.".

image-20210817105030

Jeigu parametras nenustatytas - standartiškai API vartotojas (pirmi 7 API rakto simboliai) negali perkelti operacijos, jeigu kliento kortelėje nurodytas sudengimas pagal "Parinktus dokumentus" arba "Visus dokumentus".

Jeigu norima leisti API vartotojui leisti perkelti operacijas nesudengiant dokumentų, tuomet parametre įvedamos atitinkamos reikšmės:

  • Modulis - konkretus modulis (pardavimų, pirkimų, vidinių, atsargų) arba "bendras";
  • Vartotojas - API rakto vartotojas arba visiems API raktams (paliekama tuščia);
  • Leisti perkelti nesudengiant - Taip / Ne
  • Pildyti neužpildytą pirminį Dok. Nr. lauką - Taip / Ne