Formos saugojimo metu generuojamos sudėtinės reikšmės

Formos išsaugojimo metu galima sugeneruoti sudėtines reikšmes, tai aprašoma šakoje tarp žymų "on_save".

Aprašymo taisyklės:

 1. Elementai yra tarp žymų "params".
 2. Kiekvienas elementas turi savybes "id" ir "value".
<app>
  ...
  <on_save>
    <params>
      <id>@k42_pav</id>
      <value>(@k42_aprasymas1.value_name) (@k42_aprasymas3.value)</value>
    </params>
  </on_save> 
</app>

Ppildomai galima nurodyti action_modul parametrą bei oper reikšmę (I - insert, U-update, D-delete):

<app><on_action>
<config><id>action_modul</id><value>4A</value></config>
<config><id>oper</id><value>U</value></config>
<params>...</params></on_action></app>

Pavyzdys:

<app>
  ...
  <on_save>
    <params>
      <id>@k42_kodas_4a</id>
      <value>(@kodas_4a)</value>
    </params>
  </on_save>

  <on_action>
    <config><id>action_modul</id><value>4A</value></config>
    <config><id>oper</id><value>U</value></config>

    <params><id>k14_vardas</id><value>(k14_vardas.value)</value></params>
    <params><id>k14_pav</id><value>(k14_pav.value)</value></params>
    <params><id>k14_gim</id><value>(k14_gim.value)</value></params>
    <params><id>k14_as_kodas</id><value>(k14_as_kodas.value)</value></params>
    <params><id>k14_adr_reg</id><value>(k14_adr_reg.value)</value></params>
    <params><id>k14_adr_gyv</id><value>(k14_adr_gyv.value)</value></params>
    <params><id>k14_mob</id><value>(k14_mob.value)</value></params>
    <params><id>k14_e_mail</id><value>(k14_e_mail.value)</value></params>
    <params><id>k14_seim_pad</id><value>(k14_seim_pad.value)</value></params>
    <params><id>k14_sut_vardas</id><value>(k14_sut_vardas.value)</value></params>
    <params><id>k14_sut_pavarde</id><value>(k14_sut_pavarde.value)</value></params>
    <params><id>k14_sut_gim</id><value>(k14_sut_gim.value)</value></params>

    <params><id>k24_oper1</id><value>(k24_oper1.value)</value></params>
    <params><id>k24_eil_nr1</id><value>(k24_eil_nr1.value)</value></params>
    <params><id>k24_vardas1</id><value>(k24_vardas1.value)</value></params>
    <params><id>k24_pavarde1</id><value>(k24_pavarde1.value)</value></params>
    <params><id>k24_g_date1</id><value>(k24_g_date1.value)</value></params>
    <params><id>k24_as_kodas1</id><value>(k24_as_kodas1.value)</value></params>
    <params><id>k24_inv1</id><value>(k24_inv1.value)</value></params>
    <params><id>k24_pastabos1</id><value>(k24_pastabos1.value)</value></params>

    <params><id>k24_oper2</id><value>(k24_oper2.value)</value></params>
    <params><id>k24_eil_nr2</id><value>(k24_eil_nr2.value)</value></params>
    <params><id>k24_vardas2</id><value>(k24_vardas2.value)</value></params>
    <params><id>k24_pavarde2</id><value>(k24_pavarde2.value)</value></params>
    <params><id>k24_g_date2</id><value>(k24_g_date2.value)</value></params>
    <params><id>k24_as_kodas2</id><value>(k24_as_kodas2.value)</value></params>
    <params><id>k24_inv2</id><value>(k24_inv2.value)</value></params>
    <params><id>k24_pastabos2</id><value>(k24_pastabos2.value)</value></params>

    <params><id>k24_oper3</id><value>(k24_oper3.value)</value></params>
    <params><id>k24_eil_nr3</id><value>(k24_eil_nr3.value)</value></params>
    <params><id>k24_vardas3</id><value>(k24_vardas3.value)</value></params>
    <params><id>k24_pavarde3</id><value>(k24_pavarde3.value)</value></params>
    <params><id>k24_g_date3</id><value>(k24_g_date3.value)</value></params>
    <params><id>k24_as_kodas3</id><value>(k24_as_kodas3.value)</value></params>
    <params><id>k24_inv3</id><value>(k24_inv3.value)</value></params>
    <params><id>k24_pastabos3</id><value>(k24_pastabos3.value)</value></params>

    <params><id>k24_oper4</id><value>(k24_oper4.value)</value></params>
    <params><id>k24_eil_nr4</id><value>(k24_eil_nr4.value)</value></params>
    <params><id>k24_vardas4</id><value>(k24_vardas4.value)</value></params>
    <params><id>k24_pavarde4</id><value>(k24_pavarde4.value)</value></params>
    <params><id>k24_g_date4</id><value>(k24_g_date4.value)</value></params>
    <params><id>k24_as_kodas4</id><value>(k24_as_kodas4.value)</value></params>
    <params><id>k24_inv4</id><value>(k24_inv4.value)</value></params>
    <params><id>k24_pastabos4</id><value>(k24_pastabos4.value)</value></params>

    <params><id>k24_oper5</id><value>(k24_oper5.value)</value></params>
    <params><id>k24_eil_nr5</id><value>(k24_eil_nr5.value)</value></params>
    <params><id>k24_vardas5</id><value>(k24_vardas5.value)</value></params>
    <params><id>k24_pavarde5</id><value>(k24_pavarde5.value)</value></params>
    <params><id>k24_g_date5</id><value>(k24_g_date5.value)</value></params>
    <params><id>k24_as_kodas5</id><value>(k24_as_kodas5.value)</value></params>
    <params><id>k24_inv5</id><value>(k24_inv5.value)</value></params>
    <params><id>k24_pastabos5</id><value>(k24_pastabos5.value)</value></params>
  </on_action>
</app>