Prekių pirkimas

1. Pirkimų modulyje įvedama pirkimo operacija.

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

pirkimas_svs1

2. Paspaudus užprogramuotą klavišą suformuojama sandėlio pajamavimo operacija.

Servisas -> Sandėlio valdymas -> Sandėlio operacijos (-> Lokacijos operacijos)

pirkimas_svs2

3. SVS modulyje su delninuku vykdomas pajamavimas:

pirkimas_svs3

Pasirenkamas "Pajamavimas".

Įvedamas arba nuskenuojamas sandėlio operacijos, pagal kurią bus atliekamas pajamavimas, numeris. (Nuskenavimui jis turėtų būti atspausdintas iš RIV_GAMA programos ant atskiro lapo.)

pirkimas_svs4

Pradedamos skenuoti visos prekės, įvedami jų kiekiai (neįvedus visada bus 1) ir nurodomos (nuskenuojamos) lokacijos, kur jos padedamos.

pirkimas_svs5

Paspaudus mygtuką "daugiau“ galima suvesti papildomą informaciją apie prekę:

pirkimas_svs6

Paspaudus klavišą "Nuskenuota" galima pasižiūrėti, kiek ir kokių prekių jau yra nuskenuota:

pirkimas_svs7

Išėjus iš skenavimo lango ir paspaudus "Info"

pirkimas_svs8

gaunama visa suvesta tos operacijos informacija:

pirkimas_svs9

Baigus vesti paspaudžiamas mygtukas "Sutikrinti":

pirkimas_svs10

Jeigu yra neatitikimai tarp pirkimo operacijoje ir SVS informacijoje įvestų prekių kodų arba kiekių, gaunamas klaidos pranešimas:

pirkimas_svs11

Klaidos ištaisomos.

Jeigu buhalteriniai kiekiai atitinka SVS kiekius, gaunamas pranešimas:

pirkimas_svs12

Spaudžiamas mygtukas "Užbaigti", ir operacija užbaigiama:

pirkimas_svs13

RIV_GAMA programoje galime pasižiūrėti sugeneruotas lokacijos operacijas:

pirkimas_svs14

ir sandėlio likučius:

pirkimas_svs15