MSCAN - Kaupiklio operacijos

MSCAN Kaupiklis skirtas skenuoti prekes į Rivile GAMA kaupiklio operacijas, kurios vėliau gali būti panaudotos kuriant kitus dokumentus, atliekant inventorizaciją ar kt.

MSCAN kaupiklio modulis veikia tik su Rivile GAMA 114.03 ar naujesne versija.

image-20200901163451308

Pagrindiniai žingsniai:

 1. Pradinio dokumento sukūrimas Rivile GAMA programoje arba MSCAN aplikacijoje.
  1.1 Rivile GAMA programoje sukuriama kaupiklio operacija. Būsena pakeičiama į "MSCAN paruošta".
  1.2 Sukuriama kaupiklio operacija MSCAN aplikacijoje.
 2. Skenuojamos prekės, įvedami kiekiai.
 3. Skenavimo metu galimi tam tikri perspėjimai.
 4. Kaupiklio operacija užbaigiama.
 5. Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro "MSCAN baigta (OK) ".
1. Pradinio dokumento sukūrimas Rivile GAMA programoje arba MSCAN aplikacijoje.
1.1. Rivile GAMA programoje.

Rivile GAMA Programoje įvedama nauja kaupiklio operacija.

Būsena pakeičiama į "MSCAN paruošta".

Detaliau apie MSCAN būsenas aprašyta: MSCAN būsenų aprašymas Rivile GAMA sistemoje.

image-20200901162907068

1.2. Naujos operacijos sukūrimas MSCAN aplikacijoje.

MSCAN Kaupiklio modulyje kuriama nauja Kaupiklio operacija. Paspaudžiamas mygtukas "Nauja".

image-20200901163153286

Užpildomas laukas "Operacijos aprašymas". Aprašymo laukas gali būti suadministruotas kaip sąrašinis - tada jo galimos reikšmės aprašomos parametre MSCAN_KP_PAV

2. Skenuojamos prekės, įvedami kiekiai.

Lauke "Barkodas" pradedamos skenuoti prekės:

image-20200901163752011

Pagal nutylėjimą, kiekio laukas užpildytas reikšme 1. Galima įvesti kitą reikalingą kiekį arba barkodo lauke galima vesti eilutę su kiekiu pagal šabloną: Kiekis * barkodas

Nuskenavus prekę (ir paspaudus "Tęsti", jeigu nustatytas neautomatinis režimas) prekė su atitinkamu kiekiu atsiranda MSCAN aplikacijos viršuje. Taip pat prekė iš karto matoma ir Rivile GAMA operacijoje:

image-20200901164205931

Nuskenavus neigiamą prekės kiekį, bendras nuskenuotas kiekis atitinkamai sumažinamas.

Skenuojamos eilutės atsiranda sąrašo viršuje.

Daugiau informacijos apie prekę galima pamatyti spustelėjus ant detalios eilutės. Atsiranda funkcijų meniu su trimis galimais pasirinkimais:

mscan_p23

 • Informacija apie eilutę – galimybė peržiūrėti konkrečios eilutės dokumente informaciją ;
 • Informacija pagal barkodą – galimybė peržiūrėti informaciją būdingą konkrečiai prekei;
 • Pažymėti kaip atrinktą / neatrinktą – galimybė pažymėti prekę kaip atrinktą, tokiu atveju detali eilutė pakeis spalvą, o prekė atsidurs sąrašo pabaigoje;
 • Eilutės koregavimas - galimybė įvesti pastabas ir pakoreguoti kiekį (jei parametro MSCAN_KIEKOR reikšmė .T.).

Norint peržiūrėti informaciją apie prekę, kuri nėra įtraukta į dokumentą, galima nuskenuoti prekės brūkšninį kodą ir paspausti ant žodžio „Barkodas“

3. Skenavimo metu galimi tam tikri perspėjimai.
Situacija Pranešimas Pasirinkimas
Nuskenavus prekę, kurios Barkodo nėra duomenų bazėje Klaida! 9009 Nėra tokios prekės. Uždaryti
Nuskenavus prekę, kurios Barkodo nėra duomenų bazėje, kai nurodytas parametras MSCAN_NBAR Barkodas neegzistuoja! Spauskite tęsti, jei norite įtraukti kodą. Kitu atveju spauskite uždaryti. Tęsti / Uždaryti
4. Kaupiklio operacija užbaigiama.

Baigus skenuoti visas prekes, kaupiklio operacija užbaigiama: paspaudžiamas mygtukas "Užbaigti":

Rivile GAMA programoje būsena pasikeičia į "MSCAN baigta (OK) ".

Užbaigta operacija daugiau nėra matoma MSCAN aplikacijoje.