MGAMA - atlyginimo lapelių suformavimas ir tvirtinimas

Standartiškai siūloma tvirtinimo seka:
  1. Darbuotojų sąraše po atlyginimo paskaičiavimo suformuojami atlyginimo lapeliai.
  2. DVS operacijų sąraše automatiškai susikuria DVS operacijos, kurių tipas "Ataskaitos", o DVS rūšis "Alga".
  3. Darbuotojai per MGAMA gauna lapelius peržiūrai.

MGAMA vartotojai būtinai nurodomi personalo kortelėse.

Aprašymas

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

mgamaalga_01

Parametras užpildomas po to, kai DVS operacijų sąraše yra aprašytos reikalingos būsenos.

Pirmoje parametro reikšmėje įvedamas DVS operacijų sąraše aprašytos būsenos "Naujas dokumentas" kodas.

Antroje parametro reikšmėje nurodoma, ar į MGAMA pateikiami atlyginimo lapeliai (pdf dokumentai) bus apsaugoti slaptažodžiu. Jeigu taip, tai, standartiškai, slaptažodis sutampa su asmens kodu.

Atlyginimo lapelių suformavimas

Servisas -> Alga -> Darbuotojų sąrašas

Darbuotojų kortelėse būtinai turi būti nurodytas personalo kodas, kuriam yra sukurtas MGAMA vartotojas.

mgamaalga_02

Norint suformuoti atlyginimo išmokėjimo lapelius, darbuotojai pažymimi "v" , paspaudžiamas spausdinimo mygtukas ir pasirenkama ataskaita "Atlyginimo išmokėjimo lapelis (nauja forma) - su DVS op.formavimu" (SYSTEM001226).

mgamaalga_03

Automatiškai susiformuos DVS operacijos ir darbuotojai, kuriems priskirti MGAMA vartotojai, gaus pranešimus, kad į MGAMA jiems atsiųstas naujas dokumentas:

mgamaalga_04

Tvirtina

Darbuotojai elektroniniu paštu informuojami apie patvirtinimui atsiųstą naują dokumentą.

Kiekvienas vartotojas savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir sąraše "Tvirtinimai" mato tvirtinimui pateiktų dokumentų sąrašą:

mgamaalga_06

Atidarius operaciją, pasimato dokumento turinys ir prisegtas PDF dokumentas:

mgamaalga_07

PDF dokumentas atsisiunčiamas ir peržiūrimas. Jeigu parametre MGAMA_AT_LAP nurodyta, kad dokumentai apsaugoti slaptažodžiu, tai, atidarant PDF failą, paprašoma įvesti slaptažodį (standartiškai, asmens kodą).

Patvirtinimui paspaudžiama "Susipažinau".

Nuo vartotojų leidimų aprašymo DVS rūšiai "ALGA" priklauso, ar darbuotojai, dirbantys su Rivile GAMA programa, DVS operacijų sąraše matys suformuotas atlyginimo lapelių operacijas.
Jeigu leidimai vartotojams nesuteikti, tai DVS operacijų sąraše atlyginimų lapelių operacijos vartotojams nebus matomos.

mgamaalga_08

Plačiau apie DVS vartotojų teises aprašyta Vartotojų administravimas.