Sąskaitų už nuomą sugeneravimas

Pagal suvestas nuomos sutartis, kas mėnesį klientams sugeneruojamos sąskaitos už nuomą.
Analogiškai gali būti sugeneruojamos sąskaitos už bet kokias kitas pardavimo sutartyse aprašytas paslaugas.
Sutartyje gali būti nurodoma bendra paslaugos suma arba paslaugos kiekis ir kaina.

Pagrindiniai žingsniai:

  1. Nuomos sutarčių suvedimas
  2. CRM operacijos su užduotimi "Nuomos sutartys" įvedimas (vieną kartą).
  3. Pardavimo operacijų generavimas

1. Nuomos sutarčių suvedimas

Servisas -> Kortelės -> Sutartys

Sutarčių sąraše suvedamos nuomos sutartys.

Sutarties pavadinimas turi būti "Nuoma", tipas - "Pardavimo".

nuoma_01

Sutartyse gali būti vienas arba keli priedai.

Tiek pati sutartis, tiek atskiri jos priedai gali turėti skirtingus galiojimo terminus: užpildomas laukas "Terminuota".

Sutarties priede parenkama paslauga ir nurodoma jos kaina už mėnesį. Paslaugos gali būti įvairios: nuoma, už paslaugas, už elektros energiją ir pan.

Lauke "Parinkinėti kainas" įvedama paslaugos suma už visą mėnesį.

Jeigu priedas apims mažesnį nei mėnuo laikotarpį, tai pardavimų generavimo metu suma bus paskaičiuota proporcingai galiojimo terminui.

Sutartyje gali būti įvedama ne bendra paslaugos suma, o kiekis ir kaina:

nuoma_09

Pasirinkus ataskaitą "Nuomos sutartys" galima iš anksto atsispausdinti ir pasižiūrėti koks rezultatas gausis sugeneravus sąskaitas už nuomą:

nuoma_08

2. CRM operacijos su užduotimi "Nuomos sutartys" įvedimas

Servisas -> CRM -> CRM operacijos

CRM operacijų sąraše įvedama operacija su užduotimi "Nuomos sutartys ".

Joje nurodoma:

  • už kurį mėnesį bus generuojamos sąskaitos - nurodoma lauke "Operacijos data" ,
  • kada planuojama siųsti (planuojama pradžios data ir pabaigos data).

nuoma_02

Ši operacija įvedama tik patį pirmąjį kartą. Kitiems mėnesiams ji susigeneruos automatiškai.

3. Pardavimo operacijų generavimas

Prieš generuojant operacijas turi būti suvestos visos galiojančios nuomos pardavimo sutartys.

Pažymima "v" ir perkeliama CRM operacija su užduotimi "Nuomos sutartys".

nuoma_03

Perkeliant operaciją:

  • sugeneruojamos pardavimų operacijos,
  • suformuojamas ir prie CRM operacijos prisegamas PDF dokumentas, kuriame pateikiamas sugeneruotų pardavimo operacijų informacija,
  • sugeneruojama nauja CRM operacija su užduotimi "Nuomos sutartys", skirta kitam mėnesiui.

nuoma_04

Antrą kartą perkeliant operaciją, susigeneruotų operacijos tik pagal naujai atsiradusias nuomos pardavimo sutartis.

Paspaudus mygtuką "Dokumentas" galima pažiūrėti sugeneruotų pardavimo operacijų informaciją:

nuoma_05

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimų operacijos

nuoma_06

Pardavimo detaliose eilutėse parodoma pagal kokią sutartį ir už kokį laikotarpį ji sugeneruota

nuoma_07

arba

nuoma_10

Kitais mėnesiais vykdomas tik 2 žingsnis. Jeigu atsiranda naujos nuomos pardavimo sutartys, jos suvedamos analogiškai, kaip aprašyta 1 žingsnyje.

Konsultantams ir atstovams: