Atostogų fiksavimas

Atostogų fiksavimas atliekamas automatiškai, perkeliant priėmimo papildymo, perkėlimo, atostogų bei atleidimo operacijas.

Atostogų fiksavimas reiškia, kad atostogų detalios informacijos lentelėje sukuriami tam tikri įrašai, kuriuose fiksuojamas atostogų likutis iki šių operacijų pradžios.

Atostogų fiksavimas pagreitina įvairių atostogų ataskaitų formavimą, nes fiksuotos reikšmės neperskaičiuojamos, tik atliekami papildomi skaičiavimai už laikotarpį nuo fiksavimo datos iki ataskaitos generavimo datos.

Personalo operacijų sąraše galima susivesti atostogų fiksavimo operacijas ir fiksuoti darbuotojų atostogas pasirinktai datai.

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

fiksav_01

Kuriama nauja operacija.

Užpildomi laukai "Operacijos data " ir "Dokumento numeris" . Dokumento numerio parinkimui gali būti aprašytas dokumentų skaitliukas.

Pasirenkamas "Operacijos tipas" - "Atostogų fiksavimas".

Iš atitinkamų sąrašų parenkamos laukų "Personalo kodas" ir "Priėmimo operacija" reikšmės. Pasirinkus personalo kodą, priėmimo operacijos pasirinkimui visada siūlomos tik aktyvios priėmimo ar perkėlimo operacijos.
Jeigu darbuotojas dirba pagal vieną priėmimo operaciją, šis laukas užsipildo automatiškai. Jeigu dirba pagal kelias priėmimo operacijas, paspaudus dešinį pelės klavišą, galima pasirinkti reikalingą.

Norint, kad susiformuotų įrašas algos dokumentuose, užpildomas laukas "Algos klasifikatorius'' - iš sąrašo parenkama jo reikšmė.

Lauke "Periodo pabaiga" įvedama data, kuriai atliekamas atostogų fiksavimas.

Operacija išsaugoma ir perkeliama. Atostogų detalioje informacijoje susigeneruoja atostogų fiksavimo įrašai nuo prieš tai buvusios fiksavimo datos iki operacijoje nurodytos datos.

Susikūrusius įrašus galima pasižiūrėti mygtuką "Analitinė operacija" paspaudus su dešiniu pelės klavišu ir pasirinkus "Atostogų detali informacija":

fiksav_02

fiksav_03