Papildomi uždaviniai

1 užduotis
Įmonės sąskaitų plane sukurkite naują detalią sąskaitą 24411 - "Gautinas importo PVM".
Suminė sąskaita - 244 - "Kitos gautinos sumos".
Mokestinė sąskaita - 2441.
Panaudokite mygtuką "Įvedant naują kopijuoti" varnel_d .
2 užduotis
Įmonės sąskaitų plane sukurkite sąskaitas, skirtas apskaityti atvirkštiniam pirkimo PVM pagal 96 str.
Panaudokite mygtuką "Įvedant naują kopijuoti" varnel_d:
449296 - "Mokėtinas PVM pagal 96 str."
Suminė sąskaita - 449 - "Kitos mokėtinos sumos".
Mokestinė sąskaita - 4492.
3 užduotis
Pakoreguokite klientų sąskaitų ryšį PT001 - priderinkite pirkimo PVM pagal 96 str. apskaitymui.
Laukelyje "Importo PVM: Prekių" esančią sąskaitą pakeiskite į 449296 "Mokėtinas PVM pagal 96 str."
3 užduotis
Sukurkite naują Didžiosios Knygos operacijų žurnalą.
Žurnalo kodas - PVM.
Žurnalo pavadinimas - "PVM žurnalas".
5 užduotis
Sukurkite naują mokesčių lentelę, skirtą pardavimams užsienio pirkėjams.
Lentelę pavadinkite "PVM mokestis eksporto atveju".
Apmokestinimo tipui A priskirkite mokesčio % - 0
Priskirkite klasifikatoriaus kodą PVM12.
6 užduotis
Prekių sąraše aprašykite naują prekę.
Kodas - 111, pavadinimas - "Klijai".
Prekė bus PVM apmokestinama 21 %, apmokestinimo tipas A.
Prekė bus naudojama kaip žaliava, todėl jai reikia priskirti žaliavų sąskaitų ryšio lentelę.
Priskirkite prekių grupei "Chemija".
Prekės pagrindinis mato vienetas kg
Papildomas matavimo vienetas IN (indelis), kurio santykis su pagr. mato vienetu 250 g.
7 užduotis
Prekių sąraše sukurkite naują prekės kortelę.
Kodas-002, pavadinimas - "Indų rinkinys".
Prekė matuojama vienetais.
Prekė bus PVM apmokestinama 21 %, apmokestinimo tipas A,
sąskaitų ryšio lentelė PR001.
Priskirkite pramoninių prekių grupei.
8 užduotis
Prekių sąraše sukurkite naują prekės kortelę.
Kodas-003, pavadinimas - Virdulys.
Prekė matuojama vienetais.
Prekė bus PVM apmokestinama 21 %, apmokestinimo tipas A,
sąskaitų ryšio lentelė PR001.
Priskirkite pramoninių prekių grupei.