Papildomos užduotys

1 užduotis
Įmonės sąskaitų plane sukurkite naują detalią sąskaitą 24411 - "Gautinas importo PVM".
Suminė sąskaita - 244 - "Kitos gautinos sumos".
Mokestinė sąskaita - 2441.
Panaudokite mygtuką "Įvedant naują kopijuoti" varnel_d .
  Atsakymas

1_1

2 užduotis
Įmonės sąskaitų plane sukurkite sąskaitas, skirtas apskaityti atvirkštiniam pirkimo PVM pagal 96 str.
Panaudokite mygtuką "Įvedant naują kopijuoti" varnel_d:
449296 - "Mokėtinas PVM pagal 96 str."
Suminė sąskaita - 449 - "Kitos mokėtinos sumos".
Mokestinė sąskaita - 4492.
  Atsakymas

1_2

3 užduotis
Pakoreguokite klientų sąskaitų ryšį PT001 - priderinkite pirkimo PVM pagal 96 str. apskaitymui.
Laukelyje "Importo PVM: Prekių" esančią sąskaitą pakeiskite į 449296 "Mokėtinas PVM pagal 96 str."
  Atsakymas

1_3

4 užduotis
Sukurkite naują Didžiosios Knygos operacijų žurnalą.
Žurnalo kodas - PVM.
Žurnalo pavadinimas - "PVM žurnalas".
  Atsakymas

1_4

5 užduotis
Sukurkite naują mokesčių lentelę, skirtą pardavimams užsienio pirkėjams.
Lentelę pavadinkite "PVM mokestis eksporto atveju".
Apmokestinimo tipui A priskirkite mokesčio % - 0
Priskirkite klasifikatoriaus kodą PVM12.
  Atsakymas

1_5

6 užduotis
Prekių sąraše aprašykite naują prekę.
Kodas - 111, pavadinimas - "Klijai".
Prekė bus PVM apmokestinama 21 %, apmokestinimo tipas A.
Prekė bus naudojama kaip žaliava, todėl jai reikia priskirti žaliavų sąskaitų ryšio lentelę.
Priskirkite prekių grupei "Chemija".
Prekės pagrindinis mato vienetas kg
Papildomas matavimo vienetas IN (indelis), kurio santykis su pagr. mato vienetu 250 g.
  Atsakymas

1_6

7 užduotis
Prekių sąraše sukurkite naują prekės kortelę.
Kodas-002, pavadinimas - "Indų rinkinys".
Prekė matuojama vienetais.
Prekė bus PVM apmokestinama 21 %, apmokestinimo tipas A,
sąskaitų ryšio lentelė PR001.
Priskirkite pramoninių prekių grupei.
  Atsakymas

1_7

8 užduotis
Prekių sąraše sukurkite naują prekės kortelę.
Kodas-003, pavadinimas - Virdulys.
Prekė matuojama vienetais.
Prekė bus PVM apmokestinama 21 %, apmokestinimo tipas A,
sąskaitų ryšio lentelė PR001.
Priskirkite pramoninių prekių grupei.
  Atsakymas

1_8