6 Pamoka. Ilgalaikis turtas

Sužinosite :

 • kam skirtas ilgalaikio turto modulis,
 • kokios operacijos vedamos ilgalaikio turto modulyje,
 • kam reikalingas pirkimo kodas vedant ilgalaikio turto pirkimo operacijas,
 • kokiu eiliškumu atliekamos operacijos su ilgalaikiu turtu.

Išmoksite:

 • aprašyti ilgalaikio turto grupes,
 • aprašyti ilgalaikio turto korteles,
 • įvesti ilgalaikio turto pirkimo operacijas,
 • paskaičiuoti ilgalaikio turto amortizaciją,
 • perduoti ilgalaikį turtą iš vieno atsakingo asmens kitam arba perkelti iš vieno padalinio į kitą,
 • įvesti ilgalaikio turto vertės keitimo operacijas.

Įgusite:

 • apsirašyti ilgalaikio turto grupes,
 • apsirašyti ilgalaikio turto korteles,
 • vesti įvairias ilgalaikio turto operacijas.