Pardavimas valiuta

Servisas -> Pardavimai->Pardavimo operacijos

Vykdant operacijas su užsienio klientais, kartais naudojamos tų šalių valiutos.

Vedant pardavimo operacijas, valiutos kursas automatiškai bus parenkamas pagal operacijos datą. Jeigu tai dienai nėra valiutos kurso, automatiškai parenkamas artimiausias kursas pagal operacijos datą.

Prieš vedant valiutinį dokumentą būtina suvesti arba suimportuoti valiutų kursus.

Pardavimo operacijų lange kuriama nauja operacija.

Pasirenkamas dokumento tipas.

Suvedama bendra pardavimo dokumento informacija: dokumento numeris, operacijos data, dokumento data, kliento kodas.

Pagal lauką "Operacijos data" susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, nusirašo Fifo likučiai (jei parduodamos prekės), atsiranda kliento skola.

Pagal lauką "Dokumento data" skaičiuojamas mokėjimo atidėjimas.

Vedant naują dokumentą, požymis "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" visada yra uždėtas. Pagal poreikį jį reikia pasikoreguoti.

Dokumento aprašyme esantis požymis "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" tik parodo, kokia reikšmė pagal nutylėjimą bus siūloma vedant dokumento detalias eilutes. Jis neturės jokios įtakos dokumento perkėlimo metu.

Nuo kurių sumų paskaičiuotas PVM bus traukiamas į skolą klientui, priklausys nuo požymio "PVM įtraukti į skolą", uždėto kiekvienoje dokumento detalioje eilutėje. Tai nepriklauso nuo to kokia valiuta bus vedamas dokumentas.

Jeigu PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas, tada bet kuriuo atveju reikės koreguoti detalias eilutes, todėl rekomenduojama požymį palikti tokį, kokių pozicijų bus daugiau.

Dažniausiai PVM nuo pardavimų valiuta netraukiamas į skolą. Tokiu atveju, vedant pardavimus valiuta, požymį "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" reikėtų nuimti.

Išsaugojus dokumentą, požymio "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" nebus galima koreguoti, todėl suklydus korekcijas reikia atlikti dokumento detaliose eilutėse.

Informacija

Iš klientų sąrašo pasirenkamas kliento kodas.

Kliento rūšis turi būti "Pirkėjas" arba "Pirkėjas/Tiekėjas".

Reikėtų atkreipti dėmesį ar teisingai parinkta mokesčio lentelė.

Lauke "Pristatyti Kodas" turi atsirasti pristatymo kodas iš kliento alternatyvių adresų sąrašo. Jis įkrenta automatiškai arba parenkamas paspaudus mygtuką "Alternatyvių adresų sąrašas". Pagal jį bus parenkamas šalies kodas formuojant i.SAF informaciją.

pr_val1

Uždedamas požymis "Valiutinis dokumentas" ir pasirenkamas valiutos kodas.

Valiutos kursas įkrenta automatiškai iš valiutos kursų sąrašo. Jis parenkamas pagal operacijos datą.

Jeigu tai dienai nėra valiutos kurso, automatiškai parenkamas artimiausias kursas pagal operacijos datą.

Operacijos

Suvedamas dokumento turinys. Spaudžiamas mygtukas "Naujas".

Laukelyje "Tipas": pasirenkama reikšmė "Prekė", "Paslauga" arba "Kodas".

Laukelyje "Padalinys" įvedamas arba iš sąrašo pasirenkamas padalinio kodas. Jeigu yra įvestas parametras „Padalinio kodas pagal nutylėjimą“ ,šis laukas užsipildo automatiškai.

Užpildomas laukas "Kodas" . Jeigu parduodama prekė - ji pasirenkama iš prekių sąrašo arba iš prekių likučių, paspaudus mygtuką "Likučiai".

pr_val2

Jeigu paslauga - iš paslaugų, jei pardavimo kodas - iš kodų sąrašo.

Įrašomas kiekis. Jeigu suvestos pardavimo kainos, kainynai ar sutartys - kaina užsipildo automatiškai. Jeigu reikia, ją galima pakoreguoti.

Jeigu reikia taisyti kainą, ji taisoma valiutos lauke.

Kainos ir sumos bazine valiuta persiskaičiuoja automatiškai pagal valiutos kursą.

Patikslinamas požymis "PVM įtraukti į skolą"

Ar į kliento skolą bus traukiamas PVM, priklausys nuo uždėto požymio "PVM įtraukti į skolą".

Taip suvedamos visos pardavimo detalios eilutės.

Dokumentas sutikrinamas, išsaugomas ir perkeliamas.

Perkėlimui laukelyje "" uždedamas požymis ir spaudžiamas mygtukas "Informacijos perkėlimas" .

pr_val6

Po pardavimo važtaraščio perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, pirkėjo skola, parduotu kiekiu sumažėja prekių likutis.

Šią informaciją galima pamatyti lange "Pardavimai" dešiniu "pelės" klavišu paspaudus mygtuką "Analitinė operacija".

pr_val3

Pasirinkus "DK operacija", atsidaro langas "DK žurnalo operacijos". Didžiosios knygos operacijos turinį galima pažiūrėti paspaudus koregavimo mygtuką.

pr_val4

Pirkėjo skola susiformuoja bazine valiuta ir ta valiuta, kuria buvo vedamas pardavimas.

pr_val5

FIFO likučiai nusirašo tik parduodant prekes. Paslaugos ir pardavimo kodai Fifo likučių neturi.

Perkėlus pardavimo užsakymus ar pasiūlymus, jokia analitinė informacija nesusiformuoja.