Integracijos diegimas

Integracijos diegimas apima:

 • Integracijai reikalingų programų įrašymas. Programomos išsaugomos RIV_GAMA\ALL kataloge;
 • Integracijos parametrų aprašymas ir inicijavimas Rivile Gama sistemos INIT-e;
 • Rivile Gama parametrų užpildymas: Via3L prisijungimo duomenys, Rivile API raktas, Via3L padalinys, kliento kodas Via3L sistemoje, būsenų pavadinimai;
 • Būsenų sukūrimas;
 • Klavišo užprogramavimas rezultatų (fakto) parsiuntimui;
 • Klavišo užprogramavimas prekių siuntimui.

Integracijos parametrų aprašymas ir inicijavimas Rivile Gama sistemos INIT-e

 • Esant bet kuriame lange spaudžiamas Ctrl Q;
 • Spaudžiamas mygtukas "Vartotojo sistemos INIT-as";
 • Jei langas tuščias, spaudžiamas mygtukas "Naujas", jei jau kažkas užprogramuota - "Koreguoti";
 • Atsidariusiame lange įvedama:
m.via3l=vp_via3l()
m.via3l.api_url=https://b2b.via3l.eu/b2btest/Gateway.asmx
m.via3l.debug=.t.
m.via3l.init()

spl_02

 • Viskas išsaugoma.

Rivile Gama parametrų užpildymas

Pirmą kartą paleidus programą automatiškai (paleidimą galima užsiprogramuoti ant klavišo: vp_via3l()) sukuriami RIVILE GAMA parametrai. Juos reikia užpildyti.

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

 • VIA3L_USER - Via3L prisijungimo vardas ir slaptažodis;
 • VIA3L_RIV - RIVILE API raktas;
 • VIA3L_IS - Via3L padalinys RIVILE GAMA programoje;
 • VIA3L_KODAS - kliento kodas Via3L sistemoje;
 • OPK_BUS - operacijų būsenų pavadinimai (parametro kodą galima keisti sisteminio INIT'o parametre).

spl_01

Būsenų sukūrimas

 • Būsenos identifikuojamos pagal jų pavadinimus (turi sutapti su pavadinimais aprašytais „OPK_BUS“ parametre) ir lauko „Vartotojas“ reikšmes.
Nr. Vartotojas Pavadinimas pagal nutylėjimą Aprašymas
1. N Via3L paruošta Operacija išsiųsta į Via3L
2. K Via3L atrinkta Gautas atsakymas iš Via3L
(nepatikrintas atitikimas su faktu)
3. P1 Via3L atrinkta su netikslumais Atrinktoje operacijoje yra nesutapimų
(išjungtas automatinis iškoregavimas)
4 P2 Via3L baigta (OK) Baigta, kai faktas sutampa su užsakymu
5 P3 Via3L baigta (koreguota) Baigta, kai faktas nesutampa su užsakymu
 • Automatiniam būsenų sukūrimui galima naudoti vp_via3l_busenos.prg.

spl_03

 • Pirmoje būsenoje aprašoma "Funkcija prieš": vp_via3l(thisform,1)

spl_04

Klavišo užprogramavimas rezultatų (fakto) parsisiuntimui

 • Esant pirkimų/pardavimų/vidinių operacijų lange spaudžiamas Ctrl Q;
 • Spaudžiamas mygtukas "Naujas";
 • Spaudžiamas klavišas, kurį norima užsiprogramuoti, pvz., F4
 • Atsidariusiame lange įvedama:
=vp_via3l(thisform,2)

spl_05

 • Viskas išsaugoma.

Klavišo užprogramavimas prekių siuntimui

 • Esant prekių sąrašo lange spaudžiamas Ctrl Q;
 • Spaudžiamas mygtukas "Naujas";
 • Spaudžiamas klavišas, kurį norima užsiprogramuoti, pvz., F4
 • Atsidariusiame lange įvedama:
=vp_via3l(thisform,1)

spl_06

 • Viskas išsaugoma.