Važtaraščiai

Pardavimo važtaraščių formavimas

Servisas -> Krovinių pervežimas -> Kroviniai

Nuskaitomi ir pažymimi kroviniai, už kurių pervežimą reikės suformuoti pardavimo operacijas. Spaudžiamas mygtukas apa_p21 "Važtaraščio formavimas".

Pardavimo operacijų sąraše susigeneruos operacijos su tipu "Važtaraštis" klientams, kurie krovinio aprašyme buvo nurodyti kaip mokėtojai.

Visas su kroviniu susijusias operacijas galima pamatyti stovint ant krovinio aprašymo ir dešiniu pelės klavišu paspaudus mygtuką "Analitinė operacija".

Pvz.: pasirinkus eilutę "Važtaraštis", patenkama į pardavimo operacijų sąrašą.

Atsidarius detalią eilutę, lauke "Krovinys" yra matomas krovinio, už kurį išrašyta sąskaita, kodas.

Pirkimo važtaraščių formavimas

Servisas -> Krovinių pervežimas -> Pervežimai

Nuskaitomi ir pažymimi pervežimai, kuriems reikės suformuoti pirkimo operacijas. Spaudžiamas mygtukas "Važtaraščio formavimas".

Pirkimo operacijų sąraše susigeneruos operacijos su tipu "Važtaraštis" klientams, kurie pervežimo aprašyme buvo nurodyti kaip vežėjai.

Visas su pervežimu susijusias operacijas galima pamatyti stovint ant pervežimo aprašymo ir dešiniu pelės klavišu paspaudus mygtuką "Analitinė operacija".

Pvz.: pasirinkus eilutę "Važtaraštis", patenkama į pirkimo operacijų sąrašą.

Atsidarius detalią eilutę, lauke "Pervežimas" yra matomas pervežimo kodas, už kurį išrašyta pirkimo sąskaita.