Papildomos užduotys

1 užduotis
Nuskaitykite prekių grupės „Mediena“ einamuosius likučius.
  Atsakymas

3_1.PNG

2 užduotis
Iš padalinio "Centras" (padalinio kodas 01) į padalinį "Parduotuvė" (padalinio kodas 02) perduokite šias prekes:
Dažai - 3 indelius,
Klijai - 2 indelius,
Med. lentos - 10 vnt.
  Atsakymas

Modulyje "Vidinės apskaita" vedama operacija.

3_21

Po vidinės operacijos perkėlimo susiformuoja Didžiosios knygos 2 operacijos įrašai.

3_23

Prekių likučiai pasiskirsto po padalinius.

3_22

3 užduotis
Nurašykite iš padalinio "Parduotuvė" (padalinio kodas 02) paimtas ir įmonės poreikiams sunaudotas prekes:
Dažai - 1 indelis,
Klijai - 1 indelis,
Med.lentos - 5 vnt.
Prekes nurašykite į sąskaitą 6312 - "Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos".
Atspausdinkite atsargų nurašymo aktą.
  Atsakymas

Modulyje "Atsargos" daroma atsargų nurašymo operacija.

3_31

Po atsargų operacijos perkėlimo susiformuoja Didžiosios knygos operacija.

3_32