Papildomi uždaviniai

1 užduotis
Nuskaitykite prekių grupės „Mediena“ einamuosius likučius.
2 užduotis
Iš padalinio "Centras" (padalinio kodas 01) į padalinį "Parduotuvė" (padalinio kodas 02) perduokite šias prekes:
Dažai - 3 indelius,
Klijai - 2 indelius,
Med. lentos - 10 vnt.
3 užduotis
Nurašykite iš padalinio "Parduotuvė" (padalinio kodas 02) paimtas ir įmonės poreikiams sunaudotas prekes:
Dažai - 1 indelis,
Klijai - 1 indelis,
Med.lentos - 5 vnt.
Prekes nurašykite į sąskaitą 6312 - "Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos".
Atspausdinkite atsargų nurašymo aktą.