Pirkimo dokumentų tvirtinimo procesas, atsižvelgiantis į dokumento sumą

Galima suprogramuoti analogiškus procesus, kuriuose būtų atsižvelgiama į kitus kriterijus : padalinius, grupes ir pan.

Pirkimo dokumentų tvirtinimo seka:

 • jei suma be PVM <100, dokumentas patvirtinamas automatiškai,
 • jei suma be PVM >=100 ir <200, dokumentą patvirtina tik padalinio vadovas (įvedamas pirkimo operacijos lauke "Menedžeris"),
 • jei suma be PVM >=200, dokumentą pirmiausia patvirtina padalinio vadovas (įvedamas pirkimo operacijos lauke "Menedžeris"), o po to įmonės vadovas.

Būsenų aprašymas

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

Naujas prašymas

mgamacp_01

Funkcija prieš :

pirk_bus_custom(thisform,100,27,29,1)  

Funkcijos parametrai eilės tvarka:

 • Thisform (visada).
 • Suma, iki kurios dokumentas patvirtinamas automatiškai, t.y. iki kurios reikia peršokti į trečiame parametre nurodytą būseną.
 • Būsena, į kurią reikia peršokti, jei dokumento suma mažesnė už antrame parametre nurodytą reikšmę.
 • Būsena, į kurią reikia peršokti, jei dokumento suma ne mažesnė už antrame parametre nurodytą reikšmę.
 • Operacijos tipas, kurį reikia tikrinti (1- pirkimo važtaraštis).

Programos aprašymas pateiktas PIRK_BUS_CUSTOM.

Vartotojų leidimai - suteikiami leidimai vartotojams, kurie iš Rivile GAMA programos tvirtina šią būseną.

Tvirtina padalinio vadovas (menedžeris)

mgamacp_02

SQL procedūra :

MGAMA_CUSTOM_PIRK @men=1,@suma_min=200,@busena=27    

Procedūros parametrai eilės tvarka:

 • Tvirtina pirkimo operacijoje nurodytas menedžeris, menedžerio kodas sutampa su vartotojo kodu.
 • Suma, iki kurios dokumentą tvirtina tik padalinio vadovas (menedžeris).
 • Būsena, į kurią reikia peršokti, jei dokumento suma mažesnė už antrame parametre nurodytą reikšmę.

Procedūros aprašymas pateiktas MGAMA_CUSTOM_PIRK.

Vartotojų leidimai - papildomai suteikti nereikia.

Tvirtina vadovas

mgamacp_03

Vartotojų leidimai - suteikiami leidimai vartotojams (įmonės vadovui), kurie tvirtins būseną.

SQL procedūra :

RGI_MGAMA_PIRK_TV @inf=1   

Apie SQL procedūros parametrų parinkimą aprašyta: RGI_MGAMA_PIRK_TV - Pirkimo dokumentų tvirtinimas.

Patvirtinta

mgamacp_04

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

Atmesta

mgamacp_05

Vartotojų leidimai - Būsena galutinė. Leidimo suteikti nereikia.

Darbo procesas

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

Sukuriamos naujos pirkimo operacijos, kurių tipas "Važtaraštis".

Lauke "Menedžeris" įvedamas kodas padalinio vadovo, kuris tvirtina dokumentą, jei suma didesnė nei nurodyta būsenos parametre.

Jei reikia, prisegamas "Dokumentas" ar "Dokumentai".

mgamacp_07

Operacijos pažymimos "v" ir paspaudžiamas mygtukas "Būsenos patvirtinimas".

Susiformuoja būsenos tvirtinimo operacijos, kurias galima pamatyti dukart paspaudus pelyte ant būsenos lauko.

mgamacp_08

Dokumento, kurio suma mažesnė nei nurodyta pirmos būsenos parametre, būsena iškart pasidarė "Patvirtinta".

Tvirtina padalinio vadovas (menedžeris)

Padalinio vadovas (menedžeris) elektroniniu paštu informuojamas apie patvirtinimui atsiųstus naujus dokumentus.

Vartotojas savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir sąraše "Tvirtinimai" mato tvirtinimui pateiktų dokumentų sąrašą ir juos patvirtina.

mgamacp_09

Rivile GAMA programoje pasimato, kad tik dokumentą, kurio suma didesnė nei nurodyta antros būsenos parametre, dar turi patvirtinti vadovas:

mgamacp_11

Tvirtina įmonės vadovas

Įmonės vadovas automatiškai elektroniniu paštu informuojamas apie patvirtinimui atsiųstą naują dokumentą.

Vartotojas savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir sąraše "Tvirtinimai" mato tvirtinimui pateiktų dokumentų sąrašą ir juos patvirtina:

mgamacp_12

Rivile GAMA programoje visi dokumentai tampa patvirtinti.

mgamacp_13