Atostogų pratęsimas

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

prates_01

Kuriama nauja operacija.

Užpildomi laukai "Operacijos data " (įsakymo data), "Dokumento numeris" (įsakymo numeris). Dokumento numerio parinkimui gali būti aprašytas dokumentų skaitliukas.

Pasirenkamas "Operacijos tipas" - "Atostogų pratęsimas".

Lauke "Operacijos rūšis" pasirinkus reikšmę "Prašymas", fiksuojamas tik atostogų pratęsimo prašymas. Prašymą patvirtinus, operacijos rūšis turi būti pakeičiama į "Dokumentas". Atostogų prašymų nevedant, iškart parenkama reikšmė "Dokumentas".

Iš atitinkamų sąrašų parenkamos laukų "Personalo kodas" ir "Priėmimo operacija" reikšmės. Pasirinkus personalo kodą, priėmimo operacijos pasirinkimui visada siūlomos tik aktyvios priėmimo ar perkėlimo operacijos.
Jeigu darbuotojas dirba pagal vieną priėmimo operaciją, šis laukas užsipildo automatiškai. Jeigu dirba pagal kelias priėmimo operacijas, paspaudus dešinį pelės klavišą, galima pasirinkti reikalingą.

Norint, kad susiformuotų įrašas algos dokumentuose, užpildomas laukas "Algos klasifikatorius'' - iš sąrašo parenkama jo reikšmė.

Lauke "Atostogų operacija" parenkama pratęsiama atostogų operacija.

Priklausomai nuo atostogų rūšies užsipildo tai rūšiai aprašyti laukai:

prates_02

Lauke "Atostogų pratęsimo dienų skaičius" įvedamas dienų skaičius, keliomis pratęsiamos atostogos.

Visada pratęsimo dienų skaičius pridedamas prie pratęsiamų atostogų pabaigos datos.

Atostogas galima pratęsti kelis kartus - pratęsimų kiekis neribojamas.