Testas žinių pasitikrinimui

1. Gauta sąskaita faktūra, kurioje perkamos dvi skirtingų rūšių prekės ir paslauga. Kelias pirkimo operacijas reikia įvesti?
1 - Dvi: vieną prekėms, kitą - paslaugai
2 - Vieną
3 - Tris: kiekvienai pozicijai turi būti sukurta atskira operacija
2. Ką pirkimo operacijoje nusako mokesčių lentelė ?
1 - PVM klasifikatoriaus kodą, PVM procentą ir sąskaitą
2 - Lentelės kodas sutampa su PVM klasifikatoriaus kodu
3 - Ar klientas yra PVM mokėtojas
3. Kas formuojasi pagal operacijos datą?
1 - Įrašas Didžiojoje knygoje
2 - Apmokėjimo terminas
3 - Prekių FIFO likučiai
4 - Data, kada bus pristatytos prekės
4. Kas formuojasi pagal dokumento datą?
1 - Įrašas Didžiojoje knygoje
2 - Apmokėjimo terminas
3 - Prekių FIFO likučiai
4 - Data, kada bus pristatytos prekės
5. Perkeliama prekių pirkimo operacija. Kurioje buhalterinėje sąskaitoje atsiras prekių savikainos suma?
1 - Sąskaita parenkama pagal prekių grupę
2 - Sąskaitą kiekvienoje operacijoje gali nurodyti pats vartotojas
3 - Sąskaita parenkama iš prekių sąskaitų ryšio lentelės
4 - Pačioje programoje griežtai nustatyta, kokia bus sąskaita
6. Įvedus sąskaitą, bendra PVM suma dviem centais nesutampa su sąskaitoje išrašyta PVM suma. Ką tokiu atveju, daryti?
1 - Nieko - paklaida visai nereikšminga
2 - Paspaudus specialų mygtuką pakoreguoti PVM sumą
3 - Susisiekti su klientu ir pareikalauti, kad naujai išrašytų sąskaitą
4 - Įvesti koreguojantį įrašą Didžiojoje knygoje