Dovanų čekių panaudojimas naudojant Rivile REST API

Bendra informacija

Rivile GAMA dovanų čekių panaudojimas per Rivile REST API susideda iš keturių žingsnių:

 1. Patikrinimas ar dovanų čekis egzistuoja ir yra nepanaudotas.
 2. Jei dovanų čekis nebuvo rastas arba jau panaudotas, tuomet kuriamas naujas dovanų čekis.
 3. Dovanų čekio pardavimas.
 4. Atsiskaitymas dovanų čekiu.

Detalus veiksmų aprašymas

1. Patikrinimas ar dovanų čekis egzistuoja ir yra nepanaudotas.

Turint dovanų čekio numerį, pirmiausia reikia patikrinti ar jis yra Rivile sistemoje ir koks jo statusas. Dovanų čekio tikrinimas atliekamas naudojant GET_N77_LIST metodą.

Užklausos pavyzdys :

<body>
  <method>GET_N77_LIST</method>
  <params>
    <fil>n77_kodas_dc='CEKIS1'</fil>
  </params>
</body>

Atsakymo pavyzdys :

<RET_DOK>
  <N77>
    <Row_number>1</Row_number>
    <N77_KODAS_DC>CEKIS1   </N77_KODAS_DC>
    <N77_PAV>Dovanų čekis                        </N77_PAV>
    <N77_DATE>2021-06-26T00:00:00</N77_DATE>
    <N77_TIPAS>0</N77_TIPAS>
    <N77_KODAS_IS>01     </N77_KODAS_IS>
    <N77_NOMINALAS>100.00</N77_NOMINALAS>
    <N77_POZ_DATE>0</N77_POZ_DATE>
    <N77_BEG_DATE>2021-06-29T00:00:00</N77_BEG_DATE>
    <N77_END_DATE>2021-06-29T00:00:00</N77_END_DATE>
    <N77_GALIOJA>0</N77_GALIOJA>
    <N77_GALIOJA_D>0</N77_GALIOJA_D>
    <N77_KARTAS>0</N77_KARTAS>
    <N77_BLOK>0</N77_BLOK>
    <N77_BLOK_USERIS>      </N77_BLOK_USERIS>
    <N77_BLOK_DATE>1900-01-01T00:00:00</N77_BLOK_DATE>
    <N77_KODAS_AS>PASLXX   </N77_KODAS_AS>
    <N77_KODAS_US>VNT     </N77_KODAS_US>
    <N77_KODAS_LS_1>      </N77_KODAS_LS_1>
    <N77_KODAS_LS_2>      </N77_KODAS_LS_2>
    <N77_KODAS_LS_3>      </N77_KODAS_LS_3>
    <N77_KODAS_LS_4>      </N77_KODAS_LS_4>
    <N77_ADDUSR>MASTER   </N77_ADDUSR>
    <N77_ADD_DATE>2021-06-29T08:14:46</N77_ADD_DATE>
    <N77_USERIS>MASTER   </N77_USERIS>
    <N77_R_DATE>2021-06-29T08:16:12</N77_R_DATE>
    <T78_KODAS_DC>CEKIS1   </T78_KODAS_DC>
    <T78_KODAS_IS>01     </T78_KODAS_IS>
    <T78_NURASYTA>0</T78_NURASYTA>
    <T78_SUMA>0.00</T78_SUMA>
    <T78_NUR_REZ>0.00</T78_NUR_REZ>
    <T78_PAJ_REZ>0.00</T78_PAJ_REZ>
    <T78_USERIS>MASTER   </T78_USERIS>
    <T78_R_DATE>2021-06-29T08:15:58</T78_R_DATE>
    <pardavimas>1</pardavimas>
    <atsiskaitymas>0</atsiskaitymas>
    <vidinis>1</vidinis>
    <nurasymas>1</nurasymas>
  </N77>
</RET_DOK>

Jei dovanų čekis egzistuoja, API atsakymo rezultate matoma visa čekio informacija iš N77_DC ir T78_DCL lentų, bei panaudojimo informacija. Galimų veiksmų tagai (pardavimas, atsiskaitymas, vidinis, nurasymas) nurodo kokias operacijas galima atlikti su dovanų čekiu.

Panaudojimo tagų reikšmės:

 • „pardavimas“ – jei grąžinama reikšmė 1, tai čekis dar neparduotas, juo atsiskaityti negalima, jį galima parduoti, jei 0, tai čekio parduoti negalima, čekis parduotas;
 • „atsiskaitymas“ – jei grąžinama reikšmė 1, tai čekis yra jau parduotas ir juo galima atsiskaityti, jei 0, tai čekiu atsiskaityti negalima;
 • „vidinis“ – Jei grąžinama reikšmė 1, tai su čekiu galima atlikti vidinę operaciją, jei 0, tai su čekiu vidinės operacijos atlikti negalima;
 • „nurasymas“ – Jei grąžinama reikšmė 1, tai čekį galima nurašyti, jei 0, tai čekio nurašyti negalima.

Jei visos galimų veiksmų tagų reikšmės 0, tai reiškia, kad dovanų čekis panaudotas ir su juo negalima atlikti jokių veiksmų.

Mūsų siūloma veiksmų seka:

 • Jei dovanų čekio Rivile sistemoje nėra, tačiau jis buvo sugeneruotas trečiųjų šalių programoje, tuomet dovanų čekį reikia sukurti Rivile programoje rankiniu būdu arba per Rivile REST API. Dovanų čekio sukūrimas aprašomas antrajame punkte.
 • Jei čekis egzistuoja Rivile sistemoje ir yra neparduotas, tuomet praleidžiamas antras punktas ir veiksmai atliekami nuo trečiojo punkto.
 • Jei čekis egzistuoja Rivile sistemoje ir yra parduotas bei juo galima atsiskaityti, tuomet praleidžiami antras ir trečias punktai, veiksmai atliekami nuo ketvirtojo punkto.
2. Jei dovanų čekis nebuvo rastas arba jau panaudotas, tuomet kuriamas naujas dovanų čekis.

Kai generuojamas naujas dovanų čekis arba čekis nerandamas Rivile sistemoje panaudojus Rivile REST API metodą GET_N77_LIST pagal aktyvų trečiųjų šalių dovanų kodą, tuomet panaudojamas Rivile REST API dovanų čekio sukūrimo metodas EDIT_N77.

Užklausos pavyzdys :

<body>
  <method>EDIT_N77</method>
  <params>
    <oper>I</oper>
  </params>
  <data>
    <N77>
      <N77_KODAS_DC>DC_0001</N77_KODAS_DC>
      <N77_KODAS_IS>01</N77_KODAS_IS>
      <N77_KODAS_AS>DC</N77_KODAS_AS>
      <N77_KODAS_US>VNT</N77_KODAS_US>
      <N77_NOMINALAS>100</N77_NOMINALAS>
      <N77_GALIOJA>1</N77_GALIOJA>
      <N77_GALIOJA_D>50</N77_GALIOJA_D>
    </N77>
  </data>
</body>

Atsakymo pavyzdys :

<RET_DOK>
  <N77>
    <Row_number>1</Row_number>
    <N77_KODAS_DC>DC_0001   </N77_KODAS_DC>
    <N77_PAV>                              </N77_PAV>
    <N77_DATE>2023-10-25T10:56:36</N77_DATE>
    <N77_TIPAS>0</N77_TIPAS>
    <N77_KODAS_IS>01     </N77_KODAS_IS>
    <N77_NOMINALAS>100.00</N77_NOMINALAS>
    <N77_POZ_DATE>0</N77_POZ_DATE>
    <N77_BEG_DATE>2023-10-25T10:56:36</N77_BEG_DATE>
    <N77_END_DATE>2023-10-25T10:56:36</N77_END_DATE>
    <N77_GALIOJA>1</N77_GALIOJA>
    <N77_GALIOJA_D>50</N77_GALIOJA_D>
    <N77_KARTAS>0</N77_KARTAS>
    <N77_BLOK>0</N77_BLOK>
    <N77_BLOK_USERIS>      </N77_BLOK_USERIS>
    <N77_BLOK_DATE>1900-01-01T00:00:00</N77_BLOK_DATE>
    <N77_KODAS_AS>DC     </N77_KODAS_AS>
    <N77_KODAS_US>VNT     </N77_KODAS_US>
    …
    <N77_USERIS>UCLO2XS   </N77_USERIS>
    <N77_R_DATE>2023-10-25T10:56:36</N77_R_DATE>
    <T78_KODAS_DC>DC_0001   </T78_KODAS_DC>
    <T78_KODAS_IS>01     </T78_KODAS_IS>
    <T78_NURASYTA>0</T78_NURASYTA>
    <T78_SUMA>0.00</T78_SUMA>
    <T78_NUR_REZ>0.00</T78_NUR_REZ>
    <T78_PAJ_REZ>0.00</T78_PAJ_REZ>
    <T78_USERIS>UCLO2XS   </T78_USERIS>
    <T78_R_DATE>2023-10-25T10:56:36</T78_R_DATE>
    <pardavimas>1</pardavimas>
    <atsiskaitymas>0</atsiskaitymas>
    <vidinis>1</vidinis>
    <nurasymas>1</nurasymas>
  </N77>
</RET_DOK>

Rezultatas Rivile sistemoje :

dov_01

Rivile REST API užklausoje kuriant dovanų čekį privaloma perduoti tagus: N77_KODAS_DC, N77_KODAS_IS, N77_KODAS_AS, N77_KODAS_US, N77_NOMINALAS.

Dėmesio! Jei Rivile programoje prie dokumentų skaitliukų aprašytas dovanų čekių skaitliukas, tuomet tagas N77_KODAS_DC yra neprivalomas.

Paslaugos kodas N77_KODAS_AS ir N77_KODAS_US suderinamas su klientu.

Kuriant dovanų čekį su galiojimo data, yra privaloma perduoti du papildomus tagus N77_GALIOJA ir N77_GALIOJA_D.

Dėmesio! Nurodytas galiojimo dienų skaičius priklauso nuo dovanų čekio pardavimo operacijos datos, nes galiojimo dienų skaičius pridedamas prie pardavimo operacijos datos.

3. Dovanų čekio pardavimas

Dovanų čekio pardavimas vykdomas, kai dovanų čekis yra aktyvus ir jį galima parduoti („pardavimas“ = 1) .
Čekio pardavimas atliekamas per Rivile REST API naudojant dvi užklausas EDIT_I06_FULL ir EDIT_K78_FULL.
Pirmiausia sukuriama pardavimo operacija panaudojant metodą EDIT_I06_FULL, nes reikalingas pardavimo operacijos numeris I06_KODAS_PO. Šis numeris reikalingas sąryšiui tarp dovanų čekių operacijų ir pardavimo operacijų.
Pardavimo operacijos tipas turi būti važtaraštis, kliento kodas suderinimas su klientu.
Detali pardavimo informacija apie paslaugos kodą, matavimo vienetą, padalinį ir sumą yra gaunama iš dovanų čekių, panaudojant Rivile REST API metodą GET_N77_LIST arba EDIT_N77.

Laukų atitikmenys:

 • I07_KODAS = N77_KODAS_AS
 • I07_KODAS_US_P = N77_KODAS_US
 • I07_KAINA_BE = N77_NOMINALAS
 • I07_KODAS_IS = N77_KODAS_IS
 • I07_PAV = N77_KODAS_DC

Jei dovanų čekis yra apmokėtas, tai pardavimo operacijoje reikia nurodyti tarpinę apmokėjimo sąskaitą, kuri yra suderinama su klientu.

Plačiau apie EDIT_I06_FULL metodą aprašyta: EDIT_I06_FULL.

Užklausos pavyzdys :

<body>
  <method>EDIT_I06_FULL</method>
  <data>
    <I06>
      <I06_KODAS_KS>01</I06_KODAS_KS>
      <I06_OP_TIP>51</I06_OP_TIP>
      <I06_DOK_NR>PARD231025001</I06_DOK_NR>
      <I06_OP_DATA>2023.10.25</I06_OP_DATA>
      <I06_DOK_DATA>2023.10.25</I06_DOK_DATA>
      <I06_MOK_SUMA>2</I06_MOK_SUMA>
      <I06_MOK_DOK>PARD231025001</I06_MOK_DOK>
      <I07>
        <I07_TIPAS>2</I07_TIPAS>
        <I07_KODAS>DC</I07_KODAS>
        <I07_KODAS_IS>01</I07_KODAS_IS>
        <I07_KAINA_BE>100</I07_KAINA_BE>
        <I07_PAV>DC_0001</I07_PAV>
        <I07_KODAS_US_P>VNT</I07_KODAS_US_P>
        <KIEKIS_U>1</KIEKIS_U>
      </I07>
      <I13>
        <I13_KODAS_SS>2721</I13_KODAS_SS>
        <I13_SUMA>100</I13_SUMA>
      </I13>
    </I06>
  </data>
</body>

Atsakymo pavyzdys :

<RET_DOK>
  <I06>
    <I06_KODAS_PO>010R00000301</I06_KODAS_PO>
    <Row_number>1</Row_number>
    <I06_OP_TIP>51</I06_OP_TIP>
    <I06_VAL_POZ>0</I06_VAL_POZ>
    <I06_PVM_TIP>0</I06_PVM_TIP>
    <I06_DOK_NR>PARD231025001    </I06_DOK_NR>
    <I06_OP_STORNO>0</I06_OP_STORNO>
    <I06_OP_DATA>2023-10-25T00:00:00</I06_OP_DATA>
    <I06_DOK_DATA>2023-10-25T00:00:00</I06_DOK_DATA>
    <I06_KODAS_MS> </I06_KODAS_MS>
    <I06_KODAS_KS>01     </I06_KODAS_KS>
    …
    <I06_MOK_DOK>PARD23102500</I06_MOK_DOK>
    <I06_MOK_SUMA>2.00</I06_MOK_SUMA>
    <I06_KODAS_SS_M>      </I06_KODAS_SS_M>
    …
    <I13>
      <I13_KODAS_PO>010R00000301</I13_KODAS_PO>
      <I13_EIL_NR>1</I13_EIL_NR>
      <I13_KODAS_SS>2721    </I13_KODAS_SS>
      <I13_SUMA>100.00</I13_SUMA>
      <I13_SUMA_VAL>0.00</I13_SUMA_VAL>
      …
    </I13>
    <I07>
      <I07_KODAS_PO>010R00000301</I07_KODAS_PO>
      <I07_EIL_NR>1</I07_EIL_NR>
      <I07_TIPAS>2</I07_TIPAS>
      <I07_KODAS>DC     </I07_KODAS>
      <I07_PAV>DC_0001                 </I07_PAV>
      <I07_KODAS_TR>      </I07_KODAS_TR>
      <I07_KODAS_IS>01     </I07_KODAS_IS>
      <I07_KODAS_OS>      </I07_KODAS_OS>
      <I07_KODAS_OS_C>      </I07_KODAS_OS_C>
      <I07_SERIJA>      </I07_SERIJA>
      <I07_KODAS_US>VNT     </I07_KODAS_US>
      <I07_KIEKIS>1</I07_KIEKIS>
      <I07_FRAKCIJA>1</I07_FRAKCIJA>
      <I07_KODAS_US_P>VNT     </I07_KODAS_US_P>
      <I07_KODAS_US_A>VNT     </I07_KODAS_US_A>
      …
      <I07_VAL_KAINA>0.0000</I07_VAL_KAINA>
      <I07_SUMA_VAL>0.00</I07_SUMA_VAL>
      <I07_KAINA_BE>100.0000</I07_KAINA_BE>
      <I07_KAINA_SU>100.0000</I07_KAINA_SU>
      …
      <I07_MOKESTIS>1</I07_MOKESTIS>
      <I07_MOKESTIS_P>0.00</I07_MOKESTIS_P>
      <I07_PVM>0.00</I07_PVM>
      <I07_SUMA>100.00</I07_SUMA>
      …
    </I07>
  </I06>
</RET_DOK>

Pardavimuose sėkmingai suformavus dovanų čekio pardavimo operaciją ir gavus I06_KODAS_PO reikšmę, reikia kurti dovanų čekio pardavimo operaciją (dovanų čekių operacijose) panaudojant Rivilės REST API metodą EDIT_K78_FULL.
Šiame metode taip pat reikės panaudoti gautas dovanų čekio ir pardavimo operacijos reikšmes: padalinio kodą, dovanų čekio numerį, pardavimo operacijos numerį, kliento kodą.

Laukų atitikmenys:

 • K78_KODAS_KS = I06_KODAS_KS
 • K78_KODAS_IS_1 = N77_KODAS_IS
 • K78_MOD = ”RO” (Visada RO, nes toks pardavimo modulio kodas)
 • K78_KODAS_OP = I06_KODAS_PO
 • K79_KODAS_DC = N77_KODAS_DC

Užklausos pavyzdys :

<body>
  <method>EDIT_K78_FULL</method>
  <data>
    <K78>
      <K78_KODAS_KS>01</K78_KODAS_KS>
      <K78_KODAS_IS_1>01</K78_KODAS_IS_1>
      <K78_DOK_NR>DC231025001P</K78_DOK_NR>
      <K78_DATE>2023.10.25</K78_DATE>
      <K78_MOD>RO</K78_MOD>
      <K78_KODAS_OP>010R00000301</K78_KODAS_OP>
      <K79>
        <K79_KODAS_DC>DC_0001</K79_KODAS_DC>
      </K79>
    </K78> 
  </data>
</body>

Atsakymo pavyzdys :

<RET_DOK>
  <K78>
    <K78_KODAS_DO>010R00000021</K78_KODAS_DO>
    <K78_ID>      </K78_ID>
    <K78_TIPAS>1</K78_TIPAS>
    <K78_DATE>2023-10-25T00:00:00</K78_DATE>
    <K78_DOK_NR>DC231025001P</K78_DOK_NR>
    <K78_PAV>                              </K78_PAV>
    <K78_KODAS_IS_1>01     </K78_KODAS_IS_1>
    <K78_KODAS_IS_2>      </K78_KODAS_IS_2>
    <K78_KODAS_KS>01     </K78_KODAS_KS>
    <K78_MOD>RO</K78_MOD>
    <K78_KODAS_OP>010R00000301</K78_KODAS_OP>
    …
    <K79>
      <K79_KODAS_DO>010R00000021</K79_KODAS_DO>
      <K79_ID>      </K79_ID>
      <K79_EIL_NR>1</K79_EIL_NR>
      <K79_KODAS_DC>DC_0001   </K79_KODAS_DC>
      <K79_PAV>                              </K79_PAV>
      <K79_NOMINALAS>100.00</K79_NOMINALAS>
      <K79_SUMA>100.00</K79_SUMA>
      …
    </K79>
  </K78>
</RET_DOK>

Sėkmingai suformavus pardavimo ir dovanų čekio pardavimo operacijas, jas privaloma perkelti panaudojant Rivile REST API metodus EDIT_I06 ir EDIT_K78.

Užklausos pavyzdys :

<body>
  <method>EDIT_I06</method>
  <params>
    <oper>P</oper>
  </params>
  <data>
    <I06>
      <I06_KODAS_PO>010R00000301</I06_KODAS_PO>
    </I06> 
  </data>
</body>

<body>
  <method>EDIT_K78</method>
  <params>
    <oper>P</oper>
  </params>
  <data>
    <K78>
      <K78_KODAS_DO>010R00000021</K78_KODAS_DO>
    </K78> 
  </data>
</body>
4. Atsiskaitymas dovanų čekiu.

Atsiskaitymas dovanų čekiu vykdomas, kai dovanų čekis yra aktyvus ir juo galima atsiskaityti („atsiskaitymas“ = 1) . Čekio pardavimas atliekamas per Rivile REST API naudojant dvi užklausas EDIT_I06_FULL ir EDIT_K78_FULL.

Pirmiausia, naudojant EDIT_I06_FULL metodą sukuriama pardavimo operacija, kurioje yra naudojamas Rivile dovanų čekis.
Sukūrus pardavimo operaciją, bus gautas operacijos numeris I06_KODAS_PO. Šis numeris reikalingas sąryšiui tarp dovanų čekių operacijų ir pardavimo operacijų.
Pardavimo operacija turi būti dalinai arba pilnai apmokėta, tai priklauso nuo operacijos apmokėjimo statuso sistemoje, iš kurios bus keliama informacija, operacijos tipas turi būti važtaraštis.
Pardavimo dokumento apmokėjimo (dovanų čekio) informacija gaunama panaudojant Rivile REST API metodą GET_N77_LIST.

Dovanų čekio buhalterinė sąskaita I13_KODAS_SS suderinama su Rivile klientu.

Panaudota dovanų čekio suma ir jo numeris nurodomi I13 taguose.

Laukų atitikmenys:

 • I13_PAV = N77_KODAS_DC
 • I13_SUMA = N77_NOMINALAS

Užklausos pavyzdys :

<body>
  <method>EDIT_I06_FULL</method>
  <data>
    <I06>
      <I06_KODAS_KS>01</I06_KODAS_KS>
      <I06_OP_TIP>51</I06_OP_TIP>
      <I06_DOK_NR>PARD231025003</I06_DOK_NR>
      <I06_OP_DATA>2023.10.25</I06_OP_DATA>
      <I06_DOK_DATA>2023.10.25</I06_DOK_DATA>
      <I06_MOK_SUMA>2</I06_MOK_SUMA>
      <I06_MOK_DOK>PARD231025001</I06_MOK_DOK>
      <I07>
        <I07_TIPAS>1</I07_TIPAS>
        <I07_KODAS>005</I07_KODAS>
        <I07_KODAS_IS>01</I07_KODAS_IS>
        <I07_KAINA_BE>150</I07_KAINA_BE>
        <I07_KODAS_US_P>VNT</I07_KODAS_US_P>
        <KIEKIS_U>1</KIEKIS_U>
      </I07>
      <I13>
        <I13_KODAS_SS>277</I13_KODAS_SS>
        <I13_SUMA>100</I13_SUMA>
        <I13_PAV>DC_0001</I13_PAV>
      </I13>
    </I06>
  </data>
</body>

Atsakymo pavyzdys :

<RET_DOK>
  <I06>
    <I06_KODAS_PO>010R00000303</I06_KODAS_PO>
    <Row_number>1</Row_number>
    <I06_OP_TIP>51</I06_OP_TIP>
    <I06_VAL_POZ>0</I06_VAL_POZ>
    <I06_PVM_TIP>0</I06_PVM_TIP>
    <I06_DOK_NR>PARD231025003    </I06_DOK_NR>
    <I06_OP_STORNO>0</I06_OP_STORNO>
    <I06_OP_DATA>2023-10-25T00:00:00</I06_OP_DATA>
    <I06_DOK_DATA>2023-10-25T00:00:00</I06_DOK_DATA>
    <I06_KODAS_MS>MINDAUGAS  </I06_KODAS_MS>
    <I06_KODAS_KS>03     </I06_KODAS_KS>
    …
    <I06_MOK_DOK>PARD23102500</I06_MOK_DOK>
    <I06_MOK_SUMA>2.00</I06_MOK_SUMA>
    ..
    <I13>
      <I13_KODAS_PO>010R00000303</I13_KODAS_PO>
      <I13_EIL_NR>1</I13_EIL_NR>
      <I13_KODAS_SS>277     </I13_KODAS_SS>
      <I13_SUMA>100.00</I13_SUMA>
      <I13_SUMA_VAL>0.00</I13_SUMA_VAL>
      <I13_PAV>DC_0001                 </I13_PAV>
     …
    </I13>
    <I07>
      <I07_KODAS_PO>010R00000303</I07_KODAS_PO>
      <I07_EIL_NR>1</I07_EIL_NR>
      <I07_TIPAS>1</I07_TIPAS>
      <I07_KODAS>005     </I07_KODAS>
      <I07_PAV>HDD                   </I07_PAV>
      …
    </I07>
  </I06>
</RET_DOK>

Pardavimuose sėkmingai suformavus pardavimo operaciją, kurioje dalinai arba pilnai atsiskaitoma dovanų čekiu, gaunamas pardavimo operacijos numeris I06_KODAS_PO. Gavus šį operacijos numerį formuojama dovanų čekio atsiskaitymo operacija (dovanų čekių operacijose) panaudojant Rivile REST API metodą EDIT_K78_FULL.
Šiame metode taip pat reikės panaudoti gautas dovanų čekio ir pardavimo operacijos reikšmes: padalinio kodą, dovanų čekio numerį, pardavimo operacijos numerį, kliento kodą.

Laukų atitikmenys:

 • K78_KODAS_KS = I06_KODAS_KS
 • K78_KODAS_IS_1 = N77_KODAS_IS
 • K78_MOD = ”RO” (Visada RO, nes toks pardavimo modulio kodas)
 • K78_KODAS_OP = I06_KODAS_PO
 • K79_KODAS_DC = N77_KODAS_DC

Kuriant atsiskaitymo operaciją reikia nurodyti K78_TIPAS=2 (atsiskaitymas).

Užklausos pavyzdys :

<body>
  <method>EDIT_K78_FULL</method>
  <data>
    <K78>
      <K78_KODAS_KS>01</K78_KODAS_KS>
      <K78_TIPAS>2</K78_TIPAS>
      <K78_KODAS_IS_1>01</K78_KODAS_IS_1>
      <K78_DOK_NR>DC231025002A</K78_DOK_NR>
      <K78_DATE>2023.10.25</K78_DATE>
      <K78_MOD>RO</K78_MOD>
      <K78_KODAS_OP>010R00000303</K78_KODAS_OP>
      <K79>
        <K79_KODAS_DC>DC_0001</K79_KODAS_DC>
      </K79>
    </K78> 
  </data>
</body>

Atsakymo pavyzdys :

<RET_DOK>
  <K78>
    <K78_KODAS_DO>010R00000023</K78_KODAS_DO>
    <K78_TIPAS>2</K78_TIPAS>
    <K78_DATE>2023-10-25T00:00:00</K78_DATE>
    <K78_DOK_NR>DC231025002A</K78_DOK_NR>
    <K78_PAV>                              </K78_PAV>
    <K78_KODAS_IS_1>01     </K78_KODAS_IS_1>
    <K78_KODAS_IS_2>      </K78_KODAS_IS_2>
    <K78_KODAS_KS>01     </K78_KODAS_KS>
    <K78_MOD> </K78_MOD>
    <K78_KODAS_OP>      </K78_KODAS_OP>
    …
    <K79>
      <K79_KODAS_DO>010R00000023</K79_KODAS_DO>
      <K79_ID>      </K79_ID>
      <K79_EIL_NR>1</K79_EIL_NR>
      <K79_KODAS_DC>DC_0001   </K79_KODAS_DC>
      <K79_PAV>                              </K79_PAV>
      <K79_NOMINALAS>100.00</K79_NOMINALAS>
      <K79_SUMA>-100.00</K79_SUMA>
      …
    </K79>
  </K78>
</RET_DOK>

Dėmesio! Sėkmingai suformavus pardavimo ir dovanų čekio pardavimo operacijas jas privaloma perkelti panaudojant Rivilės REST API metodus EDIT_I06 ir EDIT_K78.

Užklausos pavyzdys :

<body>
  <method>EDIT_I06</method>
  <params>
    <oper>P</oper>
  </params>
  <data>
    <I06>
      <I06_KODAS_PO>010R00000303</I06_KODAS_PO>
    </I06> 
  </data>
</body>

<body>
  <method>EDIT_K78</method>
  <params>
    <oper>P</oper>
  </params>
  <data>
    <K78>
      <K78_KODAS_DO>010R00000023</K78_KODAS_DO>
    </K78> 
  </data>
</body>